Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework

Wprowadzenie
Aktualizacje zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework obsługują różne przełączniki wiersza polecenia. Przełączniki są obsługiwane zależnie od instalatora powiązanych elementów użytego do utworzenia pakietu aktualizacji. W przypadku wersji programu Microsoft .NET Framework zawartych w obsługiwanych wersjach systemu Windows obsługiwane są standardowe przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows. W przypadku innych wersji programu Microsoft .NET Framework obsługiwane są przełączniki wiersza polecenia opisane w tym artykule.
Streszczenie
Firma Microsoft tworzy pakiety aktualizacji oprogramowania, stosując kilka różnych formatów samowyodrębniających się plików, które automatycznie uruchamiają program instalacyjny zawarty w pakiecie. W tym artykule opisano przełączniki wiersza polecenia, których można używać w przypadku aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework
Więcej informacji

Jak ustalić typ pakietu aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework?

Aby ustalić, jakie przełączniki wiersza polecenia obsługuje dany pakiet aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework, należy użyć jednej z poniższych metod.

Metoda 1

  1. Sprawdzenie nazwy pliku pakietu aktualizacji
  2. Jeśli nazwa pliku zaczyna się ciągiem „Windows…”, jest to pakiet aktualizacji typu Autonomiczny pakiet aktualizacji firmy Microsoft.
  3. Jeśli nazwa pliku zaczyna się ciągiem „NDP…”, jest to pakiet aktualizacji typu Aplikacja.

Metoda 2

  1. Kliknij pakiet aktualizacji prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na karcie Szczegóły sprawdź pole Wartość dotyczące właściwości Typ.
  3. Pole Wartość zawiera typ pakietu instalatora. Na przykład:

Przełączniki wiersza polecenia dla poszczególnych typów pakietów aktualizacji

Autonomiczny pakiet aktualizacji firmy Microsoft

Pakiety aktualizacji programu Microsoft .NET Framework utworzone dla narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) obsługują standardowe przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji i listę obsługiwanych przełączników wiersza polecenia, zobaczOpis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update w systemie Windows.

Aplikacja

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework typu Aplikacja obsługują przełączniki opisane w poniższej tabeli.

PrzełącznikOpis
/?Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/qTryb cichy. Użytkownik nie musi wprowadzać żadnych informacji i nie są wyświetlane żadne informacje wyjściowe.
/norestartJeśli dowolna z aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia systemu, nie pojawia się monit o ponowne uruchomienie ani nie jest ono wykonywane.
/uninstallOdinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2844699 — ostatni przegląd: 10/08/2014 13:55:00 — zmiana: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0

  • kbexpertiseinter kbinfo kbsurveynew KB2844699
Opinia