Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zaimportować adresy z programu Outlook Express do programu Outlook

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Outlook 98: 180197. (strona może być w języku angielskim)
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Outlook 2000: 196215. (strona może być w języku angielskim)
Streszczenie
Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express to dwa różne programy o różnych funkcjach, ale oba umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości z Internetu. Informacje kontaktowe można udostępniać między tymi dwoma programami na dwa sposoby.

Jeśli w trakcie instalowania programu Outlook zostanie wybrana opcja uaktualnienia programu korzystającego z książki adresowej systemu Windows, Instalator wykona cichą konwersję pozycji adresów na format kontaktów używanych w programie Outlook.

Jeśli opcja konwersji nie zostanie wybrana w trakcie instalacji, można przekonwertować te informacje później za pomocą Kreatora importu i eksportu. Program Outlook udostępnia narzędzie pomagające w konwertowaniu informacji z książki adresowej systemu Windows.

Książka adresowa systemu Windows jest używana w następujących produktach:
 • Microsoft Internet Mail oraz News
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Outlook 98 i Microsoft Outlook 2000 IMO (Internet Mail Only)
Uwaga Program Outlook Express to klient poczty e-mail firmy Microsoft dostarczany z systemami Windows XP i Windows 2000. W systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7 można zamiast niego zainstalować program Poczta usługi Windows Live. Więcej informacji zawiera następująca witryna firmy Microsoft w sieci Web:

Próbujesz pobrać program Outlook Express? Wypróbuj program Poczta usługi Windows Live

Więcej informacji
Informacje o adresach można przechowywać w książce adresowej systemu Windows, a następnie można zaimportować dane tej książki do programu Outlook.


Jak korzystać z Kreatora importu i eksportu programu Outlook

W programie Outlook można używać Kreatora importu i eksportu jako interfejsu konwersji książki adresowej systemu Windows. Aby przekonwertować plik książki adresowej systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.
 3. Kliknij pozycję Import poczty internetowej i adresów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Outlook Express 4.x, 5 na liście.

  Uwaga W programie Microsoft Office Outlook 2003 odpowiednia opcja to Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x. W programie Outlook 2007 odpowiednia opcja to Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x lub Windows Mail.
 5. Wybierz dowolne połączenie pozycji poczty lub adresów z przedstawionej listy elementów.

  Uwaga Z wyjątkiem konwersji reguł z programu Outlook Express, procedura konwersji adresów jest taka sama.
 6. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli używasz programu Outlook 2003 lub Outlook 2007, przejdź do kroku 8.
 7. Wybierz lokalizację docelową dla importowanych danych adresów.
 8. Wybierz odpowiednią opcję dotyczącą zduplikowanych elementów, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Uwaga Ta procedura nie powoduje zaimportowania kontaktów zawartych w podfolderach w książce adresowej systemu Windows.

Jak przeciągać informacje o adresach do programu Outlook

Poszczególne pozycje lub grupy pozycji książki adresowej systemu Windows można przeciągać do programu Outlook. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Start wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij pozycję Pliki i foldery.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie .wab, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij dwukrotnie plik książki adresowej systemu Windows, z której chcesz przenieść adresy.
 4. Uruchom program Outlook (jeśli nie został jeszcze uruchomiony).
 5. Zmień rozmiar okna programu Outlook, tak aby książka adresowa systemu Windows i program Outlook były widoczne obok siebie na ekranie. Upewnij się, że folder Kontakty programu Outlook jest widoczny w oknie programu Outlook ze zmienionym rozmiarem.
 6. Wybierz pozycję z książki adresowej systemu Windows. Przeciągnij ją do folderu Kontakty. Zostanie utworzony nowy formularz kontaktu programu Outlook wypełniony informacjami z danej pozycji książki adresowej systemu Windows. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Uwaga Można nacisnąć przycisk SHIFT i wybrać ciągłą grupę pozycji albo nacisnąć przycisk CTRL i wybrać pozycje, które do siebie nie przylegają. Można to zrobić w przypadku wybranych kontaktów lub małych grup.
OfficeKBHowTo Import Express WAB ol2002 ol2003 OL2007
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 286116 — ostatni przegląd: 04/29/2014 10:19:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbhowto KB286116
Opinia