błąd stop 0x0000007F na komputerze z systemem Windows

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2885978
Symptomy
Komputer z systemem Windows Server 2012 R2, dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 w Windows 8.1 ulegnie awarii. Ponadto zostanie wyświetlony komunikat o błędzie zatrzymania podobny do następującego:
STOP: 0X0000007F)parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
Notatki
  • Ten błąd Stop problem UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP.
  • Parametry tego komunikatu o błędzie zatrzymania różnią się w zależności od konfiguracji komputera.
  • Nie wszystkie błędy "Stop 0x0000007F" są powodowane przez ten problem.
Przyczyna
Ten problem jest spowodowany przez wyczerpania stosu, który występuje, gdy komputer wysyła i odbiera dane Transmission Control Protocol (TCP) lub ochrona dostępu do sieci (SMB, Server Message Block). Wyczerpania stosu występuje, ponieważ wątku, na którym dane TCP i SMB jest odbierane i wysyłane nie ma wystarczająco dużo miejsca stosu, aby nawiązać połączenie.

Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten issuein Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2, należy zainstalować aktualizację 2919355.
Aby rozwiązać ten issuein Windows 7 i Windows Server 2008 R2, należy zainstalować poprawki, którą opisano w tym artykule.

Informacje o aktualizacji dla systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania aktualizacji 2919355, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2919355 Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2008 R2 R2 aktualizacji kwietnia 2014


Informacje dotyczące poprawek dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi być uruchomiony system Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane przy użyciu skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem czasu letniego (DST). Dodatkowo daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych pakietach. Jednak poprawki na stronie propozycji poprawek są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby uzyskać pakiet poprawek, który dotyczy jednego lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana na tej stronie w obszarze "Systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2" . Zawsze korzystaj z sekcji artykułu "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą", aby określić, do którego systemu operacyjnego odnosi się dana poprawka.
  • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktPunkt kontrolnySkładnik usługi
    6.1.760 1.22xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2". Pliki MUM i MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (.cat) są niezwykle ważne dla utrzymania aktualnego stanu składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 7 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Netio.sys6.1.7601.22443240,57606-wrz-201302:08x86
Mrxsmb.sys6.1.7601.22443123,90406-wrz-201300:57x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22443187,84006-wrz-201302:08x86
Tcpip.sys6.1.7601.224431,309,63206-wrz-201302:08x86
Dla wszystkich wspieranych 64-bitowych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Netio.sys6.1.7601.22443376,76806-wrz-201302:29x 64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22443158,72006-wrz-201301:11x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22443288,19206-wrz-201302:29x 64
Tcpip.sys6.1.7601.224431,897,40806-wrz-201302:29x 64
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Netio.sys6.1.7601.22443711,10406-wrz-201301:37IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22443368,12806-wrz-201300:40IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22443482,24006-wrz-201301:37IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.224433,806,14406-wrz-201301:37IA-64
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 7 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x86
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuX86_00e6c5be2bfdc67d864a60d52307e1c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_b4c0d2e62f07e718.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,054
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)17:15
Nazwa plikuX86_24319ed5c06291b691c425d3bce9a2e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_f79c3f11e8a25d57.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku698
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)17:15
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_590ae8ea2cc69a03.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,540
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:32
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_8200e949c89681c7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,757
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:32
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_b58d8e66dddf539a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,834
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:34
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_20a9a91658ac7b0e7c6466c0d9af727a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_0bdbc575aabb483d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku712
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)17:15
Nazwa plikuAmd64_3314ce00a8c2dd9fb93a1d57bc565f82_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_dee76da0212fe60c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,060
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)17:15
Nazwa plikuAmd64_c1203d193c392c4a4db48e700cd5b8ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_0510dbab03745789.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,414
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)17:15
Nazwa plikuAmd64_d5cb14a9560ebcbaf817b77b5e8e399d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_0367c4e08d87b4de.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)17:15
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_b529846de5240b39.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2542
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:54
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_de1f84cd80f3f2fd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,761
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:53
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_11ac29ea963cc4d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,838
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:57
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_bf7e2ec01984cd34.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,166
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:19
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuIa64_5a6e95e9ba98b7580f8fa2ef51f4c000_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_89d37378cdd068d3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,411
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)17:15
Nazwa plikuIa64_813974292a16d52a3b99b5ef77d4e6ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_71b2f56f82d1c346.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku700
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)17:15
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_590c8ce02cc4a2ff.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,541
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:18
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_82028d3fc8948ac3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,759
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:17
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_b58f325cdddd5c96.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,836
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:20
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22443_none_bf7e2ec01984cd34.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,166
Data (UTC)06-wrz-2013
Godzina (UTC)02:19

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2885978 — ostatni przegląd: 04/10/2014 16:02:00 — zmiana: 2.0

Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2885978 KbMtpl
Opinia