MS13-088: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 12 listopada 2013

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Zalecamy zainstalowanie najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-088. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania poprawek uwzględnionych w tym biuletynie zabezpieczeń:
 • W przypadku użytkowników indywidualnych, z małych firm i organizacji należy użyć funkcji automatycznej aktualizacji systemu Windows w celu zainstalowania poprawek z witryny Microsoft Update. W tym celu należy zapoznać się z sekcją Automatyczne uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Centrum bezpieczeństwa firmy Microsoft w sieci Web.
 • Informatycy powinni przeczytać Biuletyn zabezpieczeń MS13-088 firmy Microsoft w witrynie sieci Web TechCenter poświęconej zabezpieczeniom.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.
Numer artykułuTytuł artykułu
2905735Cień elementu układu nie zmienia rozmiaru w przypadku użycia właściwości box-shadow w programie Internet Explorer 10
2905734Kontrolki ActiveX są przycinane z niewłaściwej strony w razie nałożenia na nie ramki IFRAME w trybie „od prawej do lewej” w programie Internet Explorer 10
2905733Program Internet Explorer traci połączenia HTTP po zamknięciu strony sieci Web przed odebraniem odpowiedzi XHR
2905731Migający kursor znika po kliknięciu w polu tekstowym hostującym kontrolkę ActiveX WebBrowser w aplikacji MFC w programie Internet Explorer 10
2905730Strona sieci Web z wewnętrznymi kontrolkami HTML może ulegać awarii w programie Internet Explorer 10
2905729Pole zaznaczania w programie Internet Explorer 10 przesuwa się w dół po zatrzymaniu na nim wskaźnika myszy
2905727Utrata fokusu strony sieci Web po zamianie kontenera otaczającego elementu z fokusem za pomocą właściwości innerHTML w programie Internet Explorer 10 w razie używania widoku zgodności
2905724Dostępna jest aktualizacja wyłączająca odwiedzone wartości właściwości Selectors z elementu przetwarzającego animacje i przejścia CSS w programie Internet Explorer 10
2905722Niewłaściwe rozmieszczanie komórek w niektórych trybach dokumentów w programie Internet Explorer 10
2904452Zawartość SVG z obiektem SVGUseElement może powodować przecieki pamięci w programie Internet Explorer w razie używania metody DOMParser.parseFromString
2904451Przecieki pamięci w programie Internet Explorer w razie analizowania zawartości SVG zawartej w tagu skryptu metodą DOMParser.parseFromString
2896552Niektóre wzorce SVG (Scalable Vector Graphics) nie są wyświetlane poprawnie w programie Internet Explorer 10
2894776Obiekt XMLHttpRequest nie może publikować danych po ustanowieniu nowego połączenia HTTPS wymagającego certyfikatu klienta w programie Internet Explorer
2893362Identyfikator fragmentu nie jest zachowywany we właściwości Window.Location.href dla żądania POST w programie Internet Explorer
2879488Pionowy pasek przewijania ramki IFRAME nie jest poprawnie wyświetlany w programie Internet Explorer 10
2854669Pliki cookie nie są wysyłane w razie otwarcia nowej karty ze strony głównej w witrynach zaufanych lub w strefie intranetowej w programie Internet Explorer 10
2907803Aktualizacja domyślnie wyłączająca rozszerzony tryb chroniony w programie Internet Explorer 11
2907809 W programie Internet Explorer 11 nie działa usługa logowania jednokrotnego
2907807 Problemy związane z plikami cookie podczas odwiedzania określonych witryn sieci Web przy włączonym rozszerzonym trybie chronionym w programie Internet Explorer 11
2907806 Wyświetlanie pustej strony sieci Web po otwarciu łącza w nowej karcie w programie Internet Explorer 11
2907805 Brak podpowiadania tekstu podczas interakcji z tekstem „od prawej do lewej” za pomocą klawiatury dotykowej w systemie Windows 8.1
2907804 Czarny obszar w oknie rozmowy programu Lync 2010 na komputerze z systemem Windows 8.1 i zainstalowanym programem Internet Explorer 11

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2888505 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2888505 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2888505, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.2900.64621,025,02412-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Html.iec2011.1.31.10369,66412-Oct-201311:54Not applicableSP3SP3QFE
Ieencode.dll2011.1.31.1081,92012-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Iepeers.dll6.0.2900.6462251,90412-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll6.0.2900.64623,094,52813-Oct-201304:24x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.6462450,04812-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Mstime.dll6.0.2900.6462532,48012-Oct-201314:54Not applicableSP3SP3QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.64621,510,40012-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Tdc.ocx1.3.0.313161,95212-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Url.dll6.0.2900.646237,88812-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll6.0.2900.6462633,85612-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Vgx.dll6.0.2900.6462852,99212-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE
Wininet.dll6.0.2900.6462668,67212-Oct-201314:54x86SP3SP3QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.52381,033,72812-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.5238361,47212-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.5238209,92012-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Html.iec2011.1.31.10369,66412-Oct-201311:51Not applicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2011.1.31.1082,43212-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.5238253,95212-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.52383,164,67212-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.5238459,26412-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.5238537,60012-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.523842,49612-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.52381,520,12812-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313164,51212-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Url.dll6.0.3790.523837,88812-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.5238713,21612-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
Vgx.dll6.0.3790.5238854,01612-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.523846,08012-Oct-201311:26x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.5238672,25612-Oct-201314:44x86SP2SP2QFE

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.52382,543,10413-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.52381,009,15213-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.5238640,51213-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2011.1.31.10997,88813-Oct-201304:27Not applicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2011.1.31.10154,11213-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.5238717,82413-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.52389,471,48813-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.52381,533,44013-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.52381,845,76013-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.5238116,73613-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.52383,700,22413-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.3131205,82413-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Url.dll6.0.3790.523850,68813-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.52381,639,42413-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Vgx.dll6.0.3790.52382,425,34413-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.523845,05613-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.52381,708,03213-Oct-201304:27IA-64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.52381,033,72813-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.5238361,47213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.5238209,92013-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2011.1.31.10369,66413-Oct-201304:27Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2011.1.31.1082,43213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.5238253,95213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.52383,164,67213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.5238459,26413-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.5238537,60013-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.523842,49613-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.52381,520,12813-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll6.0.3790.523837,88813-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.5238713,21613-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll6.0.3790.5238854,01613-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.523846,08013-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.5238672,25613-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.52381,605,12013-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.5238562,17613-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.5238332,28813-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Html.iec2011.1.31.10566,78413-Oct-201304:27Not applicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2011.1.31.1096,25613-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.5238370,17613-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.52386,067,71213-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.5238930,81613-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.5238900,60813-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.523864,00013-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.52382,460,67213-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313194,20813-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Url.dll6.0.3790.523840,96013-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.52381,107,45613-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Vgx.dll6.0.3790.52381,428,48013-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.523846,59213-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.52381,196,54413-Oct-201304:27x64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.52381,033,72813-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.5238361,47213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.5238209,92013-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2011.1.31.10369,66413-Oct-201304:27Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2011.1.31.1082,43213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.5238253,95213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.52383,164,67213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.5238459,26413-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.5238537,60013-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.523842,49613-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.52381,520,12813-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51213-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll6.0.3790.523837,88813-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.5238713,21613-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll6.0.3790.5238854,01613-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.523846,08013-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.5238672,25613-Oct-201304:27x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.21359124,92813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Corpol.dll2007.0.0.2130617,40813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21359347,13613-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21359214,52813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21359132,60813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Html.iec2017.0.0.21306389,12012-Oct-201310:48Not applicableSP3SP3QFE
Icardie.dll7.0.6000.2135963,48813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2135970,65613-Oct-201307:43x86SP3SP3QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21359153,08813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21359230,40013-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21359161,79213-Oct-201307:38x86SP3SP3QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87204-Sep-201313:47Not applicableSP3SP3QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21359388,60813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2130678,33613-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll7.0.6000.213596,108,67213-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23204-Sep-201313:47Not applicableSP3SP3QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21359193,02413-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2135944,54413-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21359268,28813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2135913,82413-Oct-201307:43x86SP3SP3QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21359643,31213-Oct-201307:39x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.213591,830,91213-Oct-201308:16Not applicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2135927,64813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21359496,12813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2135952,22413-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll7.0.6000.213593,628,03213-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21359480,76813-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Msrating.dll7.0.6000.21359193,02413-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Mstime.dll7.0.6000.21359671,23213-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Occache.dll7.0.6000.21359102,91213-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2135944,54413-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Url.dll7.0.6000.21359106,49613-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll7.0.6000.213591,172,99213-Oct-201321:46x86SP3SP3QFE
Vgx.dll7.0.6000.21359766,97613-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21359233,47213-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE
Wininet.dll7.0.6000.21359841,21613-Oct-201308:16x86SP3SP3QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.21359124,92813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2130617,40813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21359347,13613-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21359214,52813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21359132,60813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21306389,12012-Oct-201309:56Not applicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2135963,48813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2135970,65613-Oct-201308:07x86SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21359153,08813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21359230,40013-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21359161,79213-Oct-201308:02x86SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87208-Jul-201023:31Not applicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21359388,60813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2130678,33613-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.213596,108,67213-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23208-Jul-201023:35Not applicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21359193,02413-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2135944,54413-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21359268,28813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2135913,82413-Oct-201308:07x86SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21359643,31213-Oct-201308:03x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.213591,830,91213-Oct-201308:17Not applicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2135927,64813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21359496,12813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2135952,22413-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.213593,628,03213-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21359480,76813-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21359193,02413-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.21359671,23213-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21359102,91213-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2135944,54413-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21359106,49613-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.213591,172,99213-Oct-201322:00x86SP2SP2QFE
Vgx.dll7.0.6000.21359766,97613-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21359233,47213-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.21359841,21613-Oct-201308:17x86SP2SP2QFE

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.21359283,13613-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2130649,15213-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21359984,57613-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21359645,63213-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21359328,19213-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21306965,63213-Oct-201321:57Not applicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.21359179,71213-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.21359135,68013-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21359385,53613-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21359503,80813-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21359161,79213-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87213-Oct-201321:57Not applicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68813-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21359764,41613-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.21306147,45613-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2135911,782,65613-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99213-Oct-201321:57Not applicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21359460,80013-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2135999,84013-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21359556,54413-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2135930,72013-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21359795,37613-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.213592,440,19213-Oct-201321:57Not applicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2135982,43213-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.213591,045,50413-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.21359144,38413-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2135910,157,56813-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.213591,532,92813-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21359492,03213-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.213592,233,34413-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21359275,96813-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.21359122,36813-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21359130,04813-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.213592,600,96013-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Vgx.dll7.0.6000.213592,191,36013-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21359653,82413-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.213591,940,99213-Oct-201321:57IA-64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21359124,92813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2130617,40813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21359347,13613-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21359214,52813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21359132,60813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21306389,12013-Oct-201321:57Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2135963,48813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2135970,65613-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21359153,08813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21359230,40013-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21359161,79213-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87213-Oct-201321:57Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21359388,60813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2130678,33613-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.213596,108,67213-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23213-Oct-201321:57Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21359193,02413-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2135944,54413-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21359268,28813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2135913,82413-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21359643,31213-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.213591,830,91213-Oct-201321:57Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2135927,64813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21359496,12813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2135952,22413-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.213593,628,03213-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21359480,76813-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21359193,02413-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21359671,23213-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21359102,91213-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2135944,54413-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21359106,49613-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.213591,172,99213-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll7.0.6000.21359766,97613-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21359233,47213-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21359841,21613-Oct-201321:57x86SP2SP2QFE\WOW

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.21359161,28013-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2130622,01613-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21359508,41613-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21359314,36813-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21359207,36013-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21306485,37613-Oct-201321:58Not applicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2135985,50413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2135984,99213-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21359195,58413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21359267,77613-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21359161,79213-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87213-Oct-201321:58Not applicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40013-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21359480,25613-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2130686,52813-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.213597,116,80013-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55213-Oct-201321:58Not applicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21359250,36813-Oct-201321:59x64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2135957,34413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21359371,71213-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2135913,82413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21359720,11213-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.213592,077,18413-Oct-201321:58Not applicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2135932,25613-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21359623,10413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2135982,43213-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.213595,737,98413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21359763,39213-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21359242,68813-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.213591,129,98413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21359164,86413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2135964,00013-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21359108,54413-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.213591,441,28013-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Vgx.dll7.0.6000.213591,104,89613-Oct-201321:59x64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21359295,93613-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.213591,051,64813-Oct-201321:58x64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21359124,92813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2130617,40813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21359347,13613-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21359214,52813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21359132,60813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21306389,12013-Oct-201321:59Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2135963,48813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2135970,65613-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21359153,08813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21359230,40013-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21359161,79213-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87213-Oct-201321:59Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21359388,60813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2130678,33613-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.213596,108,67213-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23213-Oct-201321:59Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21359193,02413-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2135944,54413-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21359268,28813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2135913,82413-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21359643,31213-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.213591,830,91213-Oct-201321:59Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2135927,64813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21359496,12813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2135952,22413-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.213593,628,03213-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21359480,76813-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21359193,02413-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21359671,23213-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21359102,91213-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2135944,54413-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21359106,49613-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.213591,172,99213-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll7.0.6000.21359766,97613-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21359233,47213-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21359841,21613-Oct-201321:59x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Corpol.dll2008.0.0.2353618,94413-Oct-201307:24x86SP3SP3QFE
Html.iec2018.0.0.23536385,02413-Oct-201306:57Not applicableSP3SP3QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.23536174,59213-Oct-201320:28x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23536387,58413-Oct-201307:24x86SP3SP3QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.23536743,42413-Oct-201307:24x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2353611,113,47213-Oct-201307:24x86SP3SP3QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23536184,32013-Oct-201307:24x86SP3SP3QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23536247,80813-Oct-201307:24x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll8.0.6001.235362,006,01613-Oct-201307:24x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.235361,469,44013-Oct-201307:25Not applicableSP3SP3QFE
Jsdbgui.dll8.0.6001.23536522,24013-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2353625,60013-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2353643,52013-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23536630,27213-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2353655,29613-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll8.0.6001.235366,021,12013-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2353667,07213-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Mstime.dll8.0.6001.23536611,84013-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Occache.dll8.0.6001.23536206,84813-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Url.dll8.0.6001.23536105,98413-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll8.0.6001.235361,215,48813-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Vgx.dll8.0.6001.23536759,29613-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Wininet.dll8.0.6001.23536920,06413-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2353612,80013-Oct-201307:25x86SP3SP3QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Corpol.dll2008.0.0.2353618,94413-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Html.iec2018.0.0.23536385,02413-Oct-201307:00Not applicableSP2SP2QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.23536174,59213-Oct-201307:00x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23536387,58413-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.23536743,42413-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2353611,113,47213-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23536184,32013-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23536247,80813-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.235362,006,01613-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.235361,469,44013-Oct-201307:14Not applicableSP2SP2QFE
Jsdbgui.dll8.0.6001.23536522,24013-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2353625,60013-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2353643,52013-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23536630,27213-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2353655,29613-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.235366,021,12013-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2353667,07213-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Mstime.dll8.0.6001.23536611,84013-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.23536206,84813-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Url.dll8.0.6001.23536105,98413-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.235361,215,48813-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Vgx.dll8.0.6001.23536759,29613-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.23536920,06413-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2353612,80013-Oct-201307:14x86SP2SP2QFE

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Corpol.dll2008.0.0.2353623,04013-Oct-201320:53x64SP2SP2QFE
Html.iec2018.0.0.23536479,23213-Oct-201320:54Not applicableSP2SP2QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.2353670,65613-Oct-201320:53x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23536459,77613-Oct-201320:53x64SP2SP2QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.235361,019,90413-Oct-201320:53x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2353612,512,76813-Oct-201320:53x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23536252,92813-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23536718,84813-Oct-201320:53x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.235362,358,27213-Oct-201320:53x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.235361,539,07213-Oct-201320:53Not applicableSP2SP2QFE
Jsdbgui.dll8.0.6001.23536502,27213-Oct-201320:53x64SP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2353631,74413-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2353656,83213-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23536742,91213-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2353671,68013-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.235369,346,56013-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2353698,30413-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Mstime.dll8.0.6001.235361,062,91213-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.23536243,71213-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Url.dll8.0.6001.23536108,03213-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.235361,493,50413-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Vgx.dll8.0.6001.235361,028,09613-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.235361,151,48813-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2353613,82413-Oct-201320:54x64SP2SP2QFE
Wcorpol.dll2008.0.0.2353618,94413-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2018.0.0.23536385,02413-Oct-201320:54Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe8.0.6001.23536174,59213-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.23536387,58413-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedvtool.dll8.0.6001.23536743,42413-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.2353611,113,47213-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.23536184,32013-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.23536247,80813-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.235362,006,01613-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.235361,469,44013-Oct-201320:54Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsdbgui.dll8.0.6001.23536522,24013-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.2353625,60013-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wlicmgr10.dll8.0.6001.2353643,52013-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.23536630,27213-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.2353655,29613-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.235366,021,12013-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll8.0.6001.2353667,07213-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll8.0.6001.23536611,84013-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll8.0.6001.23536206,84813-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll8.0.6001.23536105,98413-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.235361,215,48813-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll8.0.6001.23536759,29613-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.23536920,06413-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.2353612,80013-Oct-201320:54x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.23xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6002.189611,177,60012-Oct-201312:12x86
Urlmon.dll7.0.6002.232441,178,62412-Oct-201314:16x86
Mstime.dll7.0.6002.18961671,23212-Oct-201312:12x86
Mstime.dll7.0.6002.23244671,23212-Oct-201314:14x86
Corpol.dll7.0.6002.1896119,45612-Oct-201312:12x86
Corpol.dll7.0.6002.2324419,45612-Oct-201314:12x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1896127,64812-Oct-201312:12x86
Wininet.dll7.0.6002.18961834,04812-Oct-201312:13x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Oct-201312:13x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2324427,64812-Oct-201314:13x86
Wininet.dll7.0.6002.23244842,24012-Oct-201314:16x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Oct-201314:16x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Sep-201312:35Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Oct-201312:12x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87224-May-201317:09Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Oct-201314:13x86
Iepeers.dll7.0.6002.18961193,02412-Oct-201312:12x86
Iepeers.dll7.0.6002.23244193,02412-Oct-201314:13x86
Msfeeds.dll7.0.6002.18961498,68812-Oct-201312:12x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87626-Sep-201312:41Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.23244498,68812-Oct-201314:14x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87609-Sep-201111:34Not applicable
Html.iec2017.0.0.18961389,63212-Oct-201310:52Not applicable
Html.iec2017.0.0.23244390,14412-Oct-201313:14Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.18961480,25612-Oct-201312:12x86
Mshtmled.dll7.0.6002.23244480,25612-Oct-201314:14x86
Mshtml.dll7.0.6002.189613,627,00812-Oct-201312:12x86
Mshtml.tlb7.0.6002.189611,383,42412-Oct-201310:41Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.232443,628,03212-Oct-201314:14x86
Mshtml.tlb7.0.6002.232441,383,42412-Oct-201312:55Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.18961271,87212-Oct-201312:12x86
Sqmapi.dll6.0.6002.18961129,02412-Oct-201312:12x86
Iertutil.dll7.0.6002.23244272,38412-Oct-201314:13x86
Sqmapi.dll6.0.6002.23244129,02412-Oct-201314:16x86
Vgx.dll7.0.6002.18961766,97612-Oct-201312:12x86
Vgx.dll7.0.6002.23244766,97612-Oct-201314:16x86
Url.dll7.0.6002.18961106,49612-Oct-201312:12x86
Url.dll7.0.6002.23244106,49612-Oct-201314:16x86
Iebrshim.dll6.0.6002.1896153,76012-Oct-201312:12x86
Iebrshim.dll6.0.6002.2324453,76012-Oct-201314:13x86
Ieframe.dll7.0.6002.189616,119,42412-Oct-201312:12x86
Ieui.dll7.0.6002.18961180,73612-Oct-201312:12x86
Ieframe.dll7.0.6002.232446,120,96012-Oct-201314:13x86
Ieui.dll7.0.6002.23244180,73612-Oct-201314:13x86
Ieuser.exe6.0.6002.18961304,12812-Oct-201310:41x86
Ieuser.exe6.0.6002.23244304,12812-Oct-201312:55x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6002.189612,615,29612-Oct-201313:49IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.232442,616,32012-Oct-201313:18IA-64
Mstime.dll7.0.6002.189612,234,36812-Oct-201313:48IA-64
Mstime.dll7.0.6002.232442,234,36812-Oct-201313:16IA-64
Corpol.dll7.0.6002.1896162,46412-Oct-201313:46IA-64
Corpol.dll7.0.6002.2324462,46412-Oct-201313:14IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.1896181,92012-Oct-201313:47IA-64
Wininet.dll7.0.6002.189611,924,09612-Oct-201313:50IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76012-Oct-201313:50IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.2324481,92012-Oct-201313:15IA-64
Wininet.dll7.0.6002.232441,940,99212-Oct-201313:18IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76012-Oct-201313:18IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68812-Oct-201313:47IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87215-Mar-201105:10Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68812-Oct-201313:15IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.18961460,80012-Oct-201313:47IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.23244461,31212-Oct-201313:15IA-64
Msfeeds.dll7.0.6002.189611,045,50412-Oct-201313:47IA-64
Msfeeds.mofNot applicable1,87603-Apr-200921:19Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.232441,045,50412-Oct-201313:16IA-64
Msfeeds.mofNot applicable1,87615-Mar-201105:41Not applicable
Html.iec2017.0.0.18961965,63212-Oct-201312:35Not applicable
Html.iec2017.0.0.23244965,63212-Oct-201312:37Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.189611,533,44012-Oct-201313:47IA-64
Mshtmled.dll7.0.6002.232441,533,95212-Oct-201313:16IA-64
Mshtml.dll7.0.6002.1896110,160,12812-Oct-201313:47IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.189611,383,42412-Oct-201312:00Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.2324410,161,66412-Oct-201313:16IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.232441,383,42412-Oct-201312:12Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.18961564,73612-Oct-201313:47IA-64
Sqmapi.dll6.0.6002.18961409,08812-Oct-201313:49IA-64
Iertutil.dll7.0.6002.23244564,73612-Oct-201313:15IA-64
Sqmapi.dll6.0.6002.23244409,08812-Oct-201313:17IA-64
Vgx.dll7.0.6002.189612,192,89612-Oct-201313:49IA-64
Vgx.dll7.0.6002.232442,192,89612-Oct-201313:18IA-64
Url.dll7.0.6002.18961130,04812-Oct-201313:49IA-64
Url.dll7.0.6002.23244130,04812-Oct-201313:18IA-64
Iebrshim.dll6.0.6002.18961210,43212-Oct-201313:47IA-64
Iebrshim.dll6.0.6002.23244210,43212-Oct-201313:15IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.1896111,790,84812-Oct-201313:47IA-64
Ieui.dll7.0.6002.18961532,99212-Oct-201313:47IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.2324411,794,94412-Oct-201313:15IA-64
Ieui.dll7.0.6002.23244532,99212-Oct-201313:15IA-64
Ieuser.exe6.0.6002.18961476,67212-Oct-201312:02IA-64
Ieuser.exe6.0.6002.23244476,67212-Oct-201312:13IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.189611,177,60012-Oct-201312:12x86
Urlmon.dll7.0.6002.232441,178,62412-Oct-201314:16x86
Mstime.dll7.0.6002.18961671,23212-Oct-201312:12x86
Mstime.dll7.0.6002.23244671,23212-Oct-201314:14x86
Corpol.dll7.0.6002.1896119,45612-Oct-201312:12x86
Corpol.dll7.0.6002.2324419,45612-Oct-201314:12x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1896127,64812-Oct-201312:12x86
Wininet.dll7.0.6002.18961834,04812-Oct-201312:13x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Oct-201312:13x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2324427,64812-Oct-201314:13x86
Wininet.dll7.0.6002.23244842,24012-Oct-201314:16x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Oct-201314:16x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Sep-201312:35Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Oct-201312:12x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87224-May-201317:09Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Oct-201314:13x86
Iepeers.dll7.0.6002.18961193,02412-Oct-201312:12x86
Iepeers.dll7.0.6002.23244193,02412-Oct-201314:13x86
Msfeeds.dll7.0.6002.18961498,68812-Oct-201312:12x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87626-Sep-201312:41Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.23244498,68812-Oct-201314:14x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87609-Sep-201111:34Not applicable
Html.iec2017.0.0.18961389,63212-Oct-201310:52Not applicable
Html.iec2017.0.0.23244390,14412-Oct-201313:14Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.18961480,25612-Oct-201312:12x86
Mshtmled.dll7.0.6002.23244480,25612-Oct-201314:14x86
Mshtml.dll7.0.6002.189613,627,00812-Oct-201312:12x86
Mshtml.tlb7.0.6002.189611,383,42412-Oct-201310:41Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.232443,628,03212-Oct-201314:14x86
Mshtml.tlb7.0.6002.232441,383,42412-Oct-201312:55Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.18961271,87212-Oct-201312:12x86
Sqmapi.dll6.0.6002.18961129,02412-Oct-201312:12x86
Iertutil.dll7.0.6002.23244272,38412-Oct-201314:13x86
Sqmapi.dll6.0.6002.23244129,02412-Oct-201314:16x86
Vgx.dll7.0.6002.18961766,97612-Oct-201312:12x86
Vgx.dll7.0.6002.23244766,97612-Oct-201314:16x86
Url.dll7.0.6002.18961106,49612-Oct-201312:12x86
Url.dll7.0.6002.23244106,49612-Oct-201314:16x86
Iebrshim.dll6.0.6002.1896153,76012-Oct-201312:12x86
Iebrshim.dll6.0.6002.2324453,76012-Oct-201314:13x86
Ieframe.dll7.0.6002.189616,119,42412-Oct-201312:12x86
Ieui.dll7.0.6002.18961180,73612-Oct-201312:12x86
Ieframe.dll7.0.6002.232446,120,96012-Oct-201314:13x86
Ieui.dll7.0.6002.23244180,73612-Oct-201314:13x86
Ieuser.exe6.0.6002.18961304,12812-Oct-201310:41x86
Ieuser.exe6.0.6002.23244304,12812-Oct-201312:55x86

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6002.189611,430,52812-Oct-201314:36x64
Urlmon.dll7.0.6002.232441,430,52812-Oct-201316:37x64
Mstime.dll7.0.6002.189611,129,98412-Oct-201314:33x64
Mstime.dll7.0.6002.232441,129,98412-Oct-201316:35x64
Corpol.dll7.0.6002.1896133,79212-Oct-201314:31x64
Corpol.dll7.0.6002.2324433,79212-Oct-201316:33x64
Jsproxy.dll7.0.6002.1896132,25612-Oct-201314:33x64
Wininet.dll7.0.6002.189611,032,19212-Oct-201314:36x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18412-Oct-201314:36x64
Jsproxy.dll7.0.6002.2324432,25612-Oct-201316:34x64
Wininet.dll7.0.6002.232441,041,40812-Oct-201316:37x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18412-Oct-201316:37x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40012-Oct-201314:32x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87215-Nov-201115:03Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40012-Oct-201316:34x64
Iepeers.dll7.0.6002.18961249,85612-Oct-201314:32x64
Iepeers.dll7.0.6002.23244249,85612-Oct-201316:34x64
Msfeeds.dll7.0.6002.18961623,10412-Oct-201314:33x64
Msfeeds.mofNot applicable1,87603-Apr-200921:18Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.23244623,10412-Oct-201316:35x64
Msfeeds.mofNot applicable1,87615-Nov-201115:14Not applicable
Html.iec2017.0.0.18961485,37612-Oct-201313:02Not applicable
Html.iec2017.0.0.23244485,88812-Oct-201315:45Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.18961763,39212-Oct-201314:33x64
Mshtmled.dll7.0.6002.23244763,39212-Oct-201316:35x64
Mshtml.dll7.0.6002.189615,737,98412-Oct-201314:33x64
Mshtml.tlb7.0.6002.189611,383,42412-Oct-201312:23Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.232445,735,93612-Oct-201316:35x64
Mshtml.tlb7.0.6002.232441,383,42412-Oct-201315:12Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.18961377,85612-Oct-201314:32x64
Sqmapi.dll6.0.6002.18961176,12812-Oct-201314:35x64
Iertutil.dll7.0.6002.23244377,85612-Oct-201316:34x64
Sqmapi.dll6.0.6002.23244176,12812-Oct-201316:37x64
Vgx.dll7.0.6002.189611,104,89612-Oct-201314:36x64
Vgx.dll7.0.6002.232441,104,89612-Oct-201316:37x64
Url.dll7.0.6002.18961108,54412-Oct-201314:36x64
Url.dll7.0.6002.23244108,54412-Oct-201316:37x64
Iebrshim.dll6.0.6002.18961146,94412-Oct-201314:32x64
Iebrshim.dll6.0.6002.23244146,94412-Oct-201316:34x64
Ieframe.dll7.0.6002.189617,051,77612-Oct-201314:32x64
Ieui.dll7.0.6002.18961224,76812-Oct-201314:33x64
Ieframe.dll7.0.6002.232447,053,82412-Oct-201316:34x64
Ieui.dll7.0.6002.23244224,76812-Oct-201316:34x64
Ieuser.exe6.0.6002.18961389,63212-Oct-201312:24x64
Ieuser.exe6.0.6002.23244389,63212-Oct-201315:12x64
Urlmon.dll7.0.6002.189611,177,60012-Oct-201312:12x86
Urlmon.dll7.0.6002.232441,178,62412-Oct-201314:16x86
Mstime.dll7.0.6002.18961671,23212-Oct-201312:12x86
Mstime.dll7.0.6002.23244671,23212-Oct-201314:14x86
Corpol.dll7.0.6002.1896119,45612-Oct-201312:12x86
Corpol.dll7.0.6002.2324419,45612-Oct-201314:12x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1896127,64812-Oct-201312:12x86
Wininet.dll7.0.6002.18961834,04812-Oct-201312:13x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Oct-201312:13x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2324427,64812-Oct-201314:13x86
Wininet.dll7.0.6002.23244842,24012-Oct-201314:16x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Oct-201314:16x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Sep-201312:35Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Oct-201312:12x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87224-May-201317:09Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Oct-201314:13x86
Iepeers.dll7.0.6002.18961193,02412-Oct-201312:12x86
Iepeers.dll7.0.6002.23244193,02412-Oct-201314:13x86
Msfeeds.dll7.0.6002.18961498,68812-Oct-201312:12x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87626-Sep-201312:41Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.23244498,68812-Oct-201314:14x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87609-Sep-201111:34Not applicable
Html.iec2017.0.0.18961389,63212-Oct-201310:52Not applicable
Html.iec2017.0.0.23244390,14412-Oct-201313:14Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.18961480,25612-Oct-201312:12x86
Mshtmled.dll7.0.6002.23244480,25612-Oct-201314:14x86
Mshtml.dll7.0.6002.189613,627,00812-Oct-201312:12x86
Mshtml.tlb7.0.6002.189611,383,42412-Oct-201310:41Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.232443,628,03212-Oct-201314:14x86
Mshtml.tlb7.0.6002.232441,383,42412-Oct-201312:55Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.18961271,87212-Oct-201312:12x86
Sqmapi.dll6.0.6002.18961129,02412-Oct-201312:12x86
Iertutil.dll7.0.6002.23244272,38412-Oct-201314:13x86
Sqmapi.dll6.0.6002.23244129,02412-Oct-201314:16x86
Vgx.dll7.0.6002.18961766,97612-Oct-201312:12x86
Vgx.dll7.0.6002.23244766,97612-Oct-201314:16x86
Url.dll7.0.6002.18961106,49612-Oct-201312:12x86
Url.dll7.0.6002.23244106,49612-Oct-201314:16x86
Iebrshim.dll6.0.6002.1896153,76012-Oct-201312:12x86
Iebrshim.dll6.0.6002.2324453,76012-Oct-201314:13x86
Ieframe.dll7.0.6002.189616,119,42412-Oct-201312:12x86
Ieui.dll7.0.6002.18961180,73612-Oct-201312:12x86
Ieframe.dll7.0.6002.232446,120,96012-Oct-201314:13x86
Ieui.dll7.0.6002.23244180,73612-Oct-201314:13x86
Ieuser.exe6.0.6002.18961304,12812-Oct-201310:41x86
Ieuser.exe6.0.6002.23244304,12812-Oct-201312:55x86

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.194831,212,92813-Oct-201311:55x86
Urlmon.dll8.0.6001.235361,215,48812-Oct-201313:11x86
Mstime.dll8.0.6001.19483611,84013-Oct-201311:51x86
Mstime.dll8.0.6001.23536611,84012-Oct-201313:07x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.194831,469,44013-Oct-201311:49Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.235361,469,44012-Oct-201313:05Not applicable
Corpol.dll2008.0.0.1948318,94413-Oct-201311:47x86
Corpol.dll2008.0.0.2353618,94412-Oct-201313:03x86
Jsproxy.dll8.0.6001.1948325,60013-Oct-201311:50x86
Wininet.dll8.0.6001.19483916,99213-Oct-201311:55x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51213-Oct-201311:55x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2353625,60012-Oct-201313:05x86
Wininet.dll8.0.6001.23536920,06412-Oct-201313:11x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Oct-201313:11x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.19483387,58413-Oct-201311:49x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.23536387,58412-Oct-201313:05x86
Iepeers.dll8.0.6001.19483184,32013-Oct-201311:49x86
Iepeers.dll8.0.6001.23536184,32012-Oct-201313:05x86
Licmgr10.dll8.0.6001.1948343,52013-Oct-201311:50x86
Licmgr10.dll8.0.6001.2353643,52012-Oct-201313:05x86
Iedvtool.dll8.0.6001.19483743,42413-Oct-201311:49x86
Iedvtool.dll8.0.6001.23536743,42412-Oct-201313:05x86
Msfeeds.dll8.0.6001.19483630,27213-Oct-201311:51x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87615-Apr-201001:25Not applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23536630,27212-Oct-201313:06x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87619-Apr-201023:16Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1948355,29613-Oct-201311:51x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93815-Apr-201001:25Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1948313,31213-Oct-201308:26x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2353655,29612-Oct-201313:06x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93819-Apr-201023:16Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2353613,31212-Oct-201309:30x86
Html.iec2018.0.0.19483385,02413-Oct-201310:09Not applicable
Html.iec2018.0.0.23536385,02412-Oct-201311:17Not applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1948367,07213-Oct-201311:51x86
Mshtmled.dll8.0.6001.2353667,07212-Oct-201313:06x86
Mshtml.dll8.0.6001.194836,018,04813-Oct-201311:51x86
Mshtml.tlb8.0.6001.194831,638,91213-Oct-201308:25Not applicable
Mshtml.dll8.0.6001.235366,021,12012-Oct-201313:06x86
Mshtml.tlb8.0.6001.235361,638,91212-Oct-201309:29Not applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.19483247,80813-Oct-201311:49x86
Ieproxy.dll8.0.6001.23536247,80812-Oct-201313:05x86
Ieshims.dll8.0.6001.19483198,14413-Oct-201311:49x86
Ieshims.dll8.0.6001.23536198,14412-Oct-201313:05x86
Ieunatt.exe8.0.6001.19483133,63213-Oct-201308:28x86
Iexplore.exe8.0.6001.19483638,12013-Oct-201311:57x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88415-Apr-201001:19Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30815-Apr-201001:19Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34015-Apr-201001:19Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54815-Apr-201001:19Not applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.23536133,63212-Oct-201309:32x86
Iexplore.exe8.0.6001.23536638,12012-Oct-201313:13x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88419-Apr-201023:10Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30819-Apr-201023:10Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34019-Apr-201023:10Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54819-Apr-201023:10Not applicable
Jsdbgui.dll8.0.6001.19483522,24013-Oct-201311:50x86
Jsdbgui.dll8.0.6001.23536522,24012-Oct-201313:05x86
Desktop.iniNot applicable6515-Apr-201001:16Not applicable
Occache.dll8.0.6001.19483206,84813-Oct-201311:53x86
Desktop.iniNot applicable6519-Apr-201023:07Not applicable
Occache.dll8.0.6001.23536206,84812-Oct-201313:09x86
Iertutil.dll8.0.6001.194832,005,50413-Oct-201311:49x86
Sqmapi.dll6.0.6001.19483129,53613-Oct-201311:55x86
Iertutil.dll8.0.6001.235362,006,01612-Oct-201313:05x86
Sqmapi.dll6.0.6001.23536129,53612-Oct-201313:11x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.19483174,08013-Oct-201308:27x86
Iernonce.dll8.0.6001.1948355,80813-Oct-201311:49x86
Iesetup.dll8.0.6001.1948371,68013-Oct-201311:49x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.23536174,59212-Oct-201309:32x86
Iernonce.dll8.0.6001.2353655,80812-Oct-201313:05x86
Iesetup.dll8.0.6001.2353671,68012-Oct-201313:05x86
Iesysprep.dll8.0.6001.19483109,05613-Oct-201311:49x86
Iesysprep.dll8.0.6001.23536109,05612-Oct-201313:05x86
Vgx.dll8.0.6001.19483759,29613-Oct-201311:55x86
Vgx.dll8.0.6001.23536759,29612-Oct-201313:11x86
Url.dll8.0.6001.19483105,98413-Oct-201311:55x86
Url.dll8.0.6001.23536105,98412-Oct-201313:11x86
Ieframe.dll8.0.6001.1948311,111,93613-Oct-201311:49x86
Ieui.dll8.0.6001.19483164,35213-Oct-201311:49x86
Ieframe.dll8.0.6001.2353611,113,47212-Oct-201313:05x86
Ieui.dll8.0.6001.23536164,35212-Oct-201313:05x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.194831,489,92013-Oct-201314:21x64
Urlmon.dll8.0.6001.235361,493,50412-Oct-201312:10x64
Mstime.dll8.0.6001.194831,062,91213-Oct-201314:18x64
Mstime.dll8.0.6001.235361,062,91212-Oct-201312:05x64
Inetcpl.cpl8.0.6001.194831,538,56013-Oct-201314:14Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.235361,539,07212-Oct-201312:02Not applicable
Corpol.dll2008.0.0.1948323,04013-Oct-201314:11x64
Corpol.dll2008.0.0.2353623,04012-Oct-201311:58x64
Jsproxy.dll8.0.6001.1948331,74413-Oct-201314:14x64
Wininet.dll8.0.6001.194831,147,39213-Oct-201314:22x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18413-Oct-201314:22x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2353631,74412-Oct-201312:02x64
Wininet.dll8.0.6001.235361,151,48812-Oct-201312:10x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18412-Oct-201312:10x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.19483459,77613-Oct-201314:13x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.23536459,77612-Oct-201312:01x64
Iepeers.dll8.0.6001.19483252,41613-Oct-201314:13x64
Iepeers.dll8.0.6001.23536252,92812-Oct-201312:01x64
Licmgr10.dll8.0.6001.1948356,83213-Oct-201314:15x64
Licmgr10.dll8.0.6001.2353656,83212-Oct-201312:02x64
Iedvtool.dll8.0.6001.194831,019,90413-Oct-201314:13x64
Iedvtool.dll8.0.6001.235361,019,90412-Oct-201312:01x64
Msfeeds.dll8.0.6001.19483742,91213-Oct-201314:17x64
Msfeeds.mofNot applicable1,87629-Jan-200919:41Not applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23536742,91212-Oct-201312:03x64
Msfeeds.mofNot applicable1,87629-Jan-201322:12Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1948371,68013-Oct-201314:17x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93829-Jan-200919:41Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1948312,28813-Oct-201310:54x64
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2353671,68012-Oct-201312:03x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93829-Jan-201322:12Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2353612,28812-Oct-201309:51x64
Html.iec2018.0.0.19483479,23213-Oct-201312:24Not applicable
Html.iec2018.0.0.23536479,23212-Oct-201311:04Not applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1948398,30413-Oct-201314:17x64
Mshtmled.dll8.0.6001.2353698,30412-Oct-201312:04x64
Mshtml.dll8.0.6001.194839,344,00013-Oct-201314:17x64
Mshtml.tlb8.0.6001.194831,638,91213-Oct-201310:53Not applicable
Mshtml.dll8.0.6001.235369,346,56012-Oct-201312:04x64
Mshtml.tlb8.0.6001.235361,638,91212-Oct-201309:51Not applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.19483718,84813-Oct-201314:14x64
Ieproxy.dll8.0.6001.23536718,84812-Oct-201312:01x64
Ieshims.dll8.0.6001.19483301,05613-Oct-201314:14x64
Ieshims.dll8.0.6001.23536301,05612-Oct-201312:01x64
Ieunatt.exe8.0.6001.19483162,81613-Oct-201310:55x64
Iexplore.exe8.0.6001.19483660,64813-Oct-201314:23x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88429-Jan-200919:33Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30829-Jan-200919:33Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34029-Jan-200919:33Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54829-Jan-200919:33Not applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.23536162,81612-Oct-201309:52x64
Iexplore.exe8.0.6001.23536660,64812-Oct-201312:14x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88429-Jan-201321:53Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30829-Jan-201321:53Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34029-Jan-201321:53Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54829-Jan-201321:53Not applicable
Jsdbgui.dll8.0.6001.19483502,27213-Oct-201314:14x64
Jsdbgui.dll8.0.6001.23536502,27212-Oct-201312:02x64
Desktop.iniNot applicable6529-Jan-200919:30Not applicable
Occache.dll8.0.6001.19483243,71213-Oct-201314:20x64
Desktop.iniNot applicable6529-Jan-201321:51Not applicable
Occache.dll8.0.6001.23536243,71212-Oct-201312:08x64
Iertutil.dll8.0.6001.194832,357,76013-Oct-201314:14x64
Sqmapi.dll6.0.6001.19483165,88813-Oct-201314:21x64
Iertutil.dll8.0.6001.235362,358,27212-Oct-201312:01x64
Sqmapi.dll6.0.6001.23536165,88812-Oct-201312:09x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.1948370,65613-Oct-201310:55x64
Iernonce.dll8.0.6001.1948372,19213-Oct-201314:14x64
Iesetup.dll8.0.6001.1948377,31213-Oct-201314:14x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.2353670,65612-Oct-201309:52x64
Iernonce.dll8.0.6001.2353672,19212-Oct-201312:01x64
Iesetup.dll8.0.6001.2353677,31212-Oct-201312:01x64
Iesysprep.dll8.0.6001.19483132,09613-Oct-201314:14x64
Iesysprep.dll8.0.6001.23536132,09612-Oct-201312:01x64
Vgx.dll8.0.6001.194831,028,09613-Oct-201314:21x64
Vgx.dll8.0.6001.235361,028,09612-Oct-201312:10x64
Url.dll8.0.6001.19483108,03213-Oct-201314:21x64
Url.dll8.0.6001.23536108,03212-Oct-201312:10x64
Ieframe.dll8.0.6001.1948312,510,20813-Oct-201314:13x64
Ieui.dll8.0.6001.19483219,13613-Oct-201314:14x64
Ieframe.dll8.0.6001.2353612,512,76812-Oct-201312:01x64
Ieui.dll8.0.6001.23536219,13612-Oct-201312:01x64
Ieunatt.exe8.0.6001.19483133,63213-Oct-201308:28x86
Iexplore.exe8.0.6001.19483638,12013-Oct-201311:57x86
Ieunatt.exe8.0.6001.23536133,63212-Oct-201309:32x86
Iexplore.exe8.0.6001.23536638,12012-Oct-201313:13x86
Occache.dll8.0.6001.19483206,84813-Oct-201311:53x86
Occache.dll8.0.6001.23536206,84812-Oct-201313:09x86
Urlmon.dll8.0.6001.194831,212,92813-Oct-201311:55x86
Urlmon.dll8.0.6001.235361,215,48812-Oct-201313:11x86
Mstime.dll8.0.6001.19483611,84013-Oct-201311:51x86
Mstime.dll8.0.6001.23536611,84012-Oct-201313:07x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.194831,469,44013-Oct-201311:49Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.235361,469,44012-Oct-201313:05Not applicable
Corpol.dll2008.0.0.1948318,94413-Oct-201311:47x86
Corpol.dll2008.0.0.2353618,94412-Oct-201313:03x86
Jsproxy.dll8.0.6001.1948325,60013-Oct-201311:50x86
Wininet.dll8.0.6001.19483916,99213-Oct-201311:55x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51213-Oct-201311:55x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2353625,60012-Oct-201313:05x86
Wininet.dll8.0.6001.23536920,06412-Oct-201313:11x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Oct-201313:11x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.19483387,58413-Oct-201311:49x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.23536387,58412-Oct-201313:05x86
Iepeers.dll8.0.6001.19483184,32013-Oct-201311:49x86
Iepeers.dll8.0.6001.23536184,32012-Oct-201313:05x86
Licmgr10.dll8.0.6001.1948343,52013-Oct-201311:50x86
Licmgr10.dll8.0.6001.2353643,52012-Oct-201313:05x86
Iedvtool.dll8.0.6001.19483743,42413-Oct-201311:49x86
Iedvtool.dll8.0.6001.23536743,42412-Oct-201313:05x86
Msfeeds.dll8.0.6001.19483630,27213-Oct-201311:51x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87615-Apr-201001:25Not applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23536630,27212-Oct-201313:06x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87619-Apr-201023:16Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1948355,29613-Oct-201311:51x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93815-Apr-201001:25Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1948313,31213-Oct-201308:26x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2353655,29612-Oct-201313:06x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93819-Apr-201023:16Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2353613,31212-Oct-201309:30x86
Html.iec2018.0.0.19483385,02413-Oct-201310:09Not applicable
Html.iec2018.0.0.23536385,02412-Oct-201311:17Not applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1948367,07213-Oct-201311:51x86
Mshtmled.dll8.0.6001.2353667,07212-Oct-201313:06x86
Mshtml.dll8.0.6001.194836,018,04813-Oct-201311:51x86
Mshtml.tlb8.0.6001.194831,638,91213-Oct-201308:25Not applicable
Mshtml.dll8.0.6001.235366,021,12012-Oct-201313:06x86
Mshtml.tlb8.0.6001.235361,638,91212-Oct-201309:29Not applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.19483247,80813-Oct-201311:49x86
Ieproxy.dll8.0.6001.23536247,80812-Oct-201313:05x86
Ieshims.dll8.0.6001.19483198,14413-Oct-201311:49x86
Ieshims.dll8.0.6001.23536198,14412-Oct-201313:05x86
Jsdbgui.dll8.0.6001.19483522,24013-Oct-201311:50x86
Jsdbgui.dll8.0.6001.23536522,24012-Oct-201313:05x86
Iertutil.dll8.0.6001.194832,005,50413-Oct-201311:49x86
Sqmapi.dll6.0.6001.19483129,53613-Oct-201311:55x86
Iertutil.dll8.0.6001.235362,006,01612-Oct-201313:05x86
Sqmapi.dll6.0.6001.23536129,53612-Oct-201313:11x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.19483174,08013-Oct-201308:27x86
Iernonce.dll8.0.6001.1948355,80813-Oct-201311:49x86
Iesetup.dll8.0.6001.1948371,68013-Oct-201311:49x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.23536174,59212-Oct-201309:32x86
Iernonce.dll8.0.6001.2353655,80812-Oct-201313:05x86
Iesetup.dll8.0.6001.2353671,68012-Oct-201313:05x86
Iesysprep.dll8.0.6001.19483109,05613-Oct-201311:49x86
Iesysprep.dll8.0.6001.23536109,05612-Oct-201313:05x86
Vgx.dll8.0.6001.19483759,29613-Oct-201311:55x86
Vgx.dll8.0.6001.23536759,29612-Oct-201313:11x86
Url.dll8.0.6001.19483105,98413-Oct-201311:55x86
Url.dll8.0.6001.23536105,98412-Oct-201313:11x86
Ieframe.dll8.0.6001.1948311,111,93613-Oct-201311:49x86
Ieui.dll8.0.6001.19483164,35213-Oct-201311:49x86
Ieframe.dll8.0.6001.2353611,113,47212-Oct-201313:05x86
Ieui.dll8.0.6001.23536164,35212-Oct-201313:05x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll9.0.8112.165201,104,89613-Oct-201309:37x86
Urlmon.dll9.0.8112.206311,104,89613-Oct-201309:09x86
Iexplore.exe9.0.8112.16520757,48813-Oct-201310:49x86
Iexplore.exe9.0.8112.20631757,48813-Oct-201309:43x86
Inetcpl.cpl9.0.8112.165201,427,96813-Oct-201309:35Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.206311,427,96813-Oct-201309:08Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1652065,02413-Oct-201309:32x86
Wininet.dll9.0.8112.165201,129,47213-Oct-201309:35x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04813-Oct-201309:32x86
Jsproxy.dll9.0.8112.2063175,26413-Oct-201309:06x86
Wininet.dll9.0.8112.206311,130,49613-Oct-201309:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04813-Oct-201309:06x86
Iedvtool.dll9.0.8112.16520678,91213-Oct-201309:39x86
Iedvtool.dll9.0.8112.20631678,91213-Oct-201309:10x86
Msfeeds.dll9.0.8112.16520607,74413-Oct-201309:27x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201308:01Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20631607,74413-Oct-201309:03x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201307:58Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1652073,21613-Oct-201309:26x86
Mshtmled.dll9.0.8112.2063173,21613-Oct-201309:02x86
Mshtml.dll9.0.8112.1652012,344,83213-Oct-201310:42x86
Mshtml.tlb9.0.8112.165202,382,84813-Oct-201309:25Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2063112,344,83213-Oct-201309:37x86
Mshtml.tlb9.0.8112.206312,382,84813-Oct-201309:02Not applicable
Ieproxy.dll9.0.8112.16520194,56013-Oct-201309:32x86
Ieproxy.dll9.0.8112.20631194,56013-Oct-201309:06x86
Ieshims.dll9.0.8112.16520194,56013-Oct-201309:32x86
Ieshims.dll9.0.8112.20631194,56013-Oct-201309:06x86
Ieunatt.exe9.0.8112.16520142,84813-Oct-201309:30x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88405-Mar-201105:23Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30805-Mar-201105:23Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34005-Mar-201105:23Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54805-Mar-201105:23Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.20631142,84813-Oct-201309:05x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88405-Mar-201111:01Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30805-Mar-201111:01Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34005-Mar-201111:01Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54805-Mar-201111:01Not applicable
Jsdbgui.dll9.0.8112.16520387,58413-Oct-201309:38x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.20631387,58413-Oct-201309:09x86
Iertutil.dll9.0.8112.165201,796,09613-Oct-201309:27x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74413-Oct-201310:49x86
Iertutil.dll9.0.8112.206311,796,09613-Oct-201309:03x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74413-Oct-201309:43x86
Vgx.dll9.0.8112.16520768,51213-Oct-201309:33x86
Vgx.dll9.0.8112.20631768,51213-Oct-201309:06x86
Url.dll9.0.8112.16520231,93613-Oct-201309:33x86
Url.dll9.0.8112.20631231,93613-Oct-201309:07x86
Ieframe.dll9.0.8112.165209,739,26413-Oct-201310:08x86
Ieui.dll9.0.8112.16520176,64013-Oct-201309:20x86
Ieframe.dll9.0.8112.206319,739,26413-Oct-201309:18x86
Ieui.dll9.0.8112.20631176,64013-Oct-201308:59x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16520104,44813-Oct-201309:38x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20631104,44813-Oct-201309:09x86
Jscript.dll5.8.7601.17020717,82413-Oct-201309:30x86
Jscript9.dll9.0.8112.165201,806,84813-Oct-201309:48x86
Jscript.dll5.8.7601.20631717,82413-Oct-201309:04x86
Jscript9.dll9.0.8112.206311,806,84813-Oct-201309:16x86
Vbscript.dll5.8.7601.17020420,86413-Oct-201309:29x86
Vbscript.dll5.8.7601.20631420,86413-Oct-201309:04x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll9.0.8112.165201,346,56013-Oct-201314:48x64
Urlmon.dll9.0.8112.206311,347,07213-Oct-201311:49x64
Iexplore.exe9.0.8112.16520763,63213-Oct-201316:04x64
Iexplore.exe9.0.8112.20631763,63213-Oct-201312:41x64
Inetcpl.cpl9.0.8112.165201,494,52813-Oct-201314:46Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.206311,494,52813-Oct-201311:47Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1652085,50413-Oct-201314:44x64
Wininet.dll9.0.8112.165201,392,12813-Oct-201314:47x64
Wininetplugin.dll1.0.0.186,52813-Oct-201314:44x64
Jsproxy.dll9.0.8112.2063196,76813-Oct-201311:45x64
Wininet.dll9.0.8112.206311,392,64013-Oct-201311:48x64
Wininetplugin.dll1.0.0.186,52813-Oct-201311:46x64
Iedvtool.dll9.0.8112.16520887,80813-Oct-201314:52x64
Iedvtool.dll9.0.8112.20631887,80813-Oct-201311:51x64
Msfeeds.dll9.0.8112.16520729,08813-Oct-201314:38x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201312:06Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20631729,08813-Oct-201311:42x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201310:10Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1652096,76813-Oct-201314:36x64
Mshtmled.dll9.0.8112.2063196,76813-Oct-201311:40x64
Mshtml.dll9.0.8112.1652017,847,29613-Oct-201315:58x64
Mshtml.tlb9.0.8112.165202,382,84813-Oct-201314:35Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2063117,847,29613-Oct-201312:35x64
Mshtml.tlb9.0.8112.206312,382,84813-Oct-201311:39Not applicable
Ieproxy.dll9.0.8112.16520548,86413-Oct-201314:45x64
Ieproxy.dll9.0.8112.20631548,86413-Oct-201311:46x64
Ieshims.dll9.0.8112.16520305,15213-Oct-201314:44x64
Ieshims.dll9.0.8112.20631305,15213-Oct-201311:45x64
Ieunatt.exe9.0.8112.16520173,05613-Oct-201314:42x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88405-Mar-201105:23Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30805-Mar-201105:23Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34005-Mar-201105:23Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54805-Mar-201105:23Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.20631173,05613-Oct-201311:44x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88405-Mar-201111:01Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30805-Mar-201111:01Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34005-Mar-201111:01Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54805-Mar-201111:01Not applicable
Jsdbgui.dll9.0.8112.16520499,20013-Oct-201314:51x64
Jsdbgui.dll9.0.8112.20631499,20013-Oct-201311:49x64
Iertutil.dll9.0.8112.165202,147,84013-Oct-201314:39x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386183,02413-Oct-201316:04x64
Iertutil.dll9.0.8112.206312,147,84013-Oct-201311:42x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386183,02413-Oct-201312:41x64
Vgx.dll9.0.8112.16520996,35213-Oct-201314:46x64
Vgx.dll9.0.8112.20631996,35213-Oct-201311:46x64
Url.dll9.0.8112.16520237,05613-Oct-201314:46x64
Url.dll9.0.8112.20631237,05613-Oct-201311:47x64
Ieframe.dll9.0.8112.1652010,926,08013-Oct-201315:09x64
Ieui.dll9.0.8112.16520248,32013-Oct-201314:29x64
Ieframe.dll9.0.8112.2063110,926,59213-Oct-201311:57x64
Ieui.dll9.0.8112.20631248,32013-Oct-201311:36x64
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16520141,31213-Oct-201314:50x64
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20631141,31213-Oct-201311:49x64
Jscript.dll5.8.7601.17020816,64013-Oct-201314:42x64
Jscript9.dll9.0.8112.165202,334,72013-Oct-201314:55x64
Jscript.dll5.8.7601.20631816,64013-Oct-201311:44x64
Jscript9.dll9.0.8112.206312,334,72013-Oct-201311:56x64
Vbscript.dll5.8.7601.17020599,04013-Oct-201314:42x64
Vbscript.dll5.8.7601.20631599,04013-Oct-201311:44x64
Iexplore.exe9.0.8112.16520757,48813-Oct-201310:49x86
Iexplore.exe9.0.8112.20631757,48813-Oct-201309:43x86
Ieunatt.exe9.0.8112.16520142,84813-Oct-201309:30x86
Ieunatt.exe9.0.8112.20631142,84813-Oct-201309:05x86
Urlmon.dll9.0.8112.165201,104,89613-Oct-201309:37x86
Urlmon.dll9.0.8112.206311,104,89613-Oct-201309:09x86
Inetcpl.cpl9.0.8112.165201,427,96813-Oct-201309:35Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.206311,427,96813-Oct-201309:08Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1652065,02413-Oct-201309:32x86
Wininet.dll9.0.8112.165201,129,47213-Oct-201309:35x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04813-Oct-201309:32x86
Jsproxy.dll9.0.8112.2063175,26413-Oct-201309:06x86
Wininet.dll9.0.8112.206311,130,49613-Oct-201309:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04813-Oct-201309:06x86
Iedvtool.dll9.0.8112.16520678,91213-Oct-201309:39x86
Iedvtool.dll9.0.8112.20631678,91213-Oct-201309:10x86
Msfeeds.dll9.0.8112.16520607,74413-Oct-201309:27x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201308:01Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20631607,74413-Oct-201309:03x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201307:58Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1652073,21613-Oct-201309:26x86
Mshtmled.dll9.0.8112.2063173,21613-Oct-201309:02x86
Mshtml.dll9.0.8112.1652012,344,83213-Oct-201310:42x86
Mshtml.tlb9.0.8112.165202,382,84813-Oct-201309:25Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2063112,344,83213-Oct-201309:37x86
Mshtml.tlb9.0.8112.206312,382,84813-Oct-201309:02Not applicable
Ieproxy.dll9.0.8112.16520194,56013-Oct-201309:32x86
Ieproxy.dll9.0.8112.20631194,56013-Oct-201309:06x86
Ieshims.dll9.0.8112.16520194,56013-Oct-201309:32x86
Ieshims.dll9.0.8112.20631194,56013-Oct-201309:06x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.16520387,58413-Oct-201309:38x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.20631387,58413-Oct-201309:09x86
Iertutil.dll9.0.8112.165201,796,09613-Oct-201309:27x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74413-Oct-201310:49x86
Iertutil.dll9.0.8112.206311,796,09613-Oct-201309:03x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74413-Oct-201309:43x86
Vgx.dll9.0.8112.16520768,51213-Oct-201309:33x86
Vgx.dll9.0.8112.20631768,51213-Oct-201309:06x86
Url.dll9.0.8112.16520231,93613-Oct-201309:33x86
Url.dll9.0.8112.20631231,93613-Oct-201309:07x86
Ieframe.dll9.0.8112.165209,739,26413-Oct-201310:08x86
Ieui.dll9.0.8112.16520176,64013-Oct-201309:20x86
Ieframe.dll9.0.8112.206319,739,26413-Oct-201309:18x86
Ieui.dll9.0.8112.20631176,64013-Oct-201308:59x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16520104,44813-Oct-201309:38x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20631104,44813-Oct-201309:09x86
Jscript.dll5.8.7601.17020717,82413-Oct-201309:30x86
Jscript9.dll9.0.8112.165201,806,84813-Oct-201309:48x86
Jscript.dll5.8.7601.20631717,82413-Oct-201309:04x86
Jscript9.dll9.0.8112.206311,806,84813-Oct-201309:16x86
Vbscript.dll5.8.7601.17020420,86413-Oct-201309:29x86
Vbscript.dll5.8.7601.20631420,86413-Oct-201309:04x86

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.18xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 8

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7601.182831,232,38412-Oct-201302:04x86
Urlmon.dll8.0.7601.224791,234,43212-Oct-201301:57x86
Jsproxy.dll8.0.7601.1828348,12812-Oct-201302:01x86
Wininet.dll8.0.7601.18283981,50412-Oct-201302:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60812-Oct-201301:15x86
Jsproxy.dll8.0.7601.2247948,12812-Oct-201301:56x86
Wininet.dll8.0.7601.22479982,01612-Oct-201301:58x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60812-Oct-201301:13x86
Iedvtool.dll8.0.7601.18283860,67212-Oct-201302:01x86
Iedvtool.dll8.0.7601.22479860,67212-Oct-201301:56x86
Msfeeds.dll8.0.7601.18283627,71212-Oct-201302:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:17Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.22479627,71212-Oct-201301:57x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:18Not applicable
Mshtmled.dll8.0.7601.1828367,58412-Oct-201302:02x86
Mshtmled.dll8.0.7601.2247967,58412-Oct-201301:57x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:16Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.182836,038,52812-Oct-201302:02x86
Mshtml.tlb8.0.7601.182831,638,91212-Oct-201301:15Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:17Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.224796,040,06412-Oct-201301:57x86
Mshtml.tlb8.0.7601.224791,638,91212-Oct-201301:13Not applicable
Ieproxy.dll8.0.7601.18283163,32812-Oct-201302:01x86
Ieproxy.dll8.0.7601.22479163,32812-Oct-201301:56x86
Ieshims.dll8.0.7601.18283200,70412-Oct-201302:01x86
Ieshims.dll8.0.7601.22479200,70412-Oct-201301:56x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.18283525,31212-Oct-201302:01x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.22479525,31212-Oct-201301:56x86
Iertutil.dll8.0.7601.182832,078,20812-Oct-201302:01x86
Sqmapi.dll6.1.7601.18283189,95212-Oct-201302:04x86
Iertutil.dll8.0.7601.224792,078,20812-Oct-201301:56x86
Sqmapi.dll6.1.7601.22479189,95212-Oct-201301:57x86
Vgx.dll8.0.7601.18283760,32012-Oct-201302:04x86
Vgx.dll8.0.7601.22479760,32012-Oct-201301:57x86
Url.dll8.0.7601.18283132,09612-Oct-201302:04x86
Url.dll8.0.7601.22479132,09612-Oct-201301:57x86
Ieframe.dll8.0.7601.1828311,020,80012-Oct-201302:01x86
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:16Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.18283176,64012-Oct-201302:01x86
Ieframe.dll8.0.7601.2247911,020,80012-Oct-201301:56x86
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:17Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.22479176,64012-Oct-201301:56x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7601.182832,732,03212-Oct-201301:37IA-64
Urlmon.dll8.0.7601.224792,736,12812-Oct-201301:26IA-64
Jsproxy.dll8.0.7601.18283114,17612-Oct-201301:34IA-64
Wininet.dll8.0.7601.182832,200,57612-Oct-201301:37IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95212-Oct-201301:37IA-64
Jsproxy.dll8.0.7601.22479114,17612-Oct-201301:24IA-64
Wininet.dll8.0.7601.224792,201,08812-Oct-201301:26IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95212-Oct-201301:26IA-64
Iedvtool.dll8.0.7601.182832,020,35212-Oct-201301:34IA-64
Iedvtool.dll8.0.7601.224792,020,35212-Oct-201301:24IA-64
Msfeeds.dll8.0.7601.182831,354,24012-Oct-201301:35IA-64
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:05Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.224791,354,24012-Oct-201301:25IA-64
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:05Not applicable
Mshtmled.dll8.0.7601.18283222,20812-Oct-201301:35IA-64
Mshtmled.dll8.0.7601.22479222,20812-Oct-201301:25IA-64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:04Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.1828317,466,36812-Oct-201301:35IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.182831,638,91212-Oct-201301:00Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:04Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.2247917,468,41612-Oct-201301:25IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.224791,638,91212-Oct-201300:54Not applicable
Ieproxy.dll8.0.7601.18283514,04812-Oct-201301:34IA-64
Ieproxy.dll8.0.7601.22479514,04812-Oct-201301:24IA-64
Ieshims.dll8.0.7601.18283521,21612-Oct-201301:34IA-64
Ieshims.dll8.0.7601.22479521,21612-Oct-201301:24IA-64
Jsdbgui.dll8.0.7601.18283976,38412-Oct-201301:34IA-64
Jsdbgui.dll8.0.7601.22479976,38412-Oct-201301:24IA-64
Iertutil.dll8.0.7601.182832,955,26412-Oct-201301:34IA-64
Sqmapi.dll6.1.7601.18283592,38412-Oct-201301:37IA-64
Iertutil.dll8.0.7601.224792,955,26412-Oct-201301:24IA-64
Sqmapi.dll6.1.7601.22479592,38412-Oct-201301:26IA-64
Vgx.dll8.0.7601.182832,203,64812-Oct-201301:37IA-64
Vgx.dll8.0.7601.224792,203,64812-Oct-201301:26IA-64
Url.dll8.0.7601.18283155,64812-Oct-201301:37IA-64
Url.dll8.0.7601.22479155,64812-Oct-201301:26IA-64
Ieframe.dll8.0.7601.1828318,783,23212-Oct-201301:34IA-64
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:04Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.18283519,16812-Oct-201301:34IA-64
Ieframe.dll8.0.7601.2247918,783,23212-Oct-201301:24IA-64
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:04Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.22479519,16812-Oct-201301:24IA-64
Msfeeds.dll8.0.7601.18283627,71212-Oct-201302:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:17Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.22479627,71212-Oct-201301:57x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:18Not applicable
Mshtmled.dll8.0.7601.1828367,58412-Oct-201302:02x86
Mshtmled.dll8.0.7601.2247967,58412-Oct-201301:57x86
Mshtml.dll8.0.7601.182836,038,52812-Oct-201302:02x86
Mshtml.tlb8.0.7601.182831,638,91212-Oct-201301:15Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:17Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.224796,040,06412-Oct-201301:57x86
Mshtml.tlb8.0.7601.224791,638,91212-Oct-201301:13Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:17Not applicable
Ieframe.dll8.0.7601.1828311,020,80012-Oct-201302:01x86
Ieui.dll8.0.7601.18283176,64012-Oct-201302:01x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:17Not applicable
Ieframe.dll8.0.7601.2247911,020,80012-Oct-201301:56x86
Ieui.dll8.0.7601.22479176,64012-Oct-201301:56x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:17Not applicable
Urlmon.dll8.0.7601.182831,232,38412-Oct-201302:04x86
Urlmon.dll8.0.7601.224791,234,43212-Oct-201301:57x86
Jsproxy.dll8.0.7601.1828348,12812-Oct-201302:01x86
Wininet.dll8.0.7601.18283981,50412-Oct-201302:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60812-Oct-201301:15x86
Jsproxy.dll8.0.7601.2247948,12812-Oct-201301:56x86
Wininet.dll8.0.7601.22479982,01612-Oct-201301:58x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60812-Oct-201301:13x86
Iedvtool.dll8.0.7601.18283860,67212-Oct-201302:01x86
Iedvtool.dll8.0.7601.22479860,67212-Oct-201301:56x86
Ieproxy.dll8.0.7601.18283163,32812-Oct-201302:01x86
Ieproxy.dll8.0.7601.22479163,32812-Oct-201301:56x86
Ieshims.dll8.0.7601.18283200,70412-Oct-201302:01x86
Ieshims.dll8.0.7601.22479200,70412-Oct-201301:56x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.18283525,31212-Oct-201302:01x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.22479525,31212-Oct-201301:56x86
Iertutil.dll8.0.7601.182832,078,20812-Oct-201302:01x86
Sqmapi.dll6.1.7601.18283189,95212-Oct-201302:04x86
Iertutil.dll8.0.7601.224792,078,20812-Oct-201301:56x86
Sqmapi.dll6.1.7601.22479189,95212-Oct-201301:57x86
Vgx.dll8.0.7601.18283760,32012-Oct-201302:04x86
Vgx.dll8.0.7601.22479760,32012-Oct-201301:57x86
Url.dll8.0.7601.18283132,09612-Oct-201302:04x86
Url.dll8.0.7601.22479132,09612-Oct-201301:57x86

Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7601.182831,494,01612-Oct-201302:31x64
Urlmon.dll8.0.7601.224791,495,04012-Oct-201302:26x64
Jsproxy.dll8.0.7601.1828364,51212-Oct-201302:29x64
Wininet.dll8.0.7601.182831,188,86412-Oct-201302:31x64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23212-Oct-201302:31x64
Jsproxy.dll8.0.7601.2247964,51212-Oct-201302:24x64
Wininet.dll8.0.7601.224791,189,88812-Oct-201302:26x64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23212-Oct-201302:26x64
Iedvtool.dll8.0.7601.182831,012,73612-Oct-201302:29x64
Iedvtool.dll8.0.7601.224791,012,73612-Oct-201302:24x64
Msfeeds.dll8.0.7601.18283735,23212-Oct-201302:30x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:16Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.22479735,23212-Oct-201302:25x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:17Not applicable
Mshtmled.dll8.0.7601.1828397,79212-Oct-201302:30x64
Mshtmled.dll8.0.7601.2247997,79212-Oct-201302:25x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:15Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.182839,071,10412-Oct-201302:30x64
Mshtml.tlb8.0.7601.182831,638,91212-Oct-201301:32Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:16Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.224799,075,71212-Oct-201302:25x64
Mshtml.tlb8.0.7601.224791,638,91212-Oct-201301:32Not applicable
Ieproxy.dll8.0.7601.18283451,07212-Oct-201302:29x64
Ieproxy.dll8.0.7601.22479451,07212-Oct-201302:24x64
Ieshims.dll8.0.7601.18283293,37612-Oct-201302:29x64
Ieshims.dll8.0.7601.22479293,37612-Oct-201302:24x64
Jsdbgui.dll8.0.7601.18283505,34412-Oct-201302:29x64
Jsdbgui.dll8.0.7601.22479505,34412-Oct-201302:24x64
Iertutil.dll8.0.7601.182832,458,11212-Oct-201302:29x64
Sqmapi.dll6.1.7601.18283244,73612-Oct-201302:31x64
Iertutil.dll8.0.7601.224792,458,62412-Oct-201302:24x64
Sqmapi.dll6.1.7601.22479244,73612-Oct-201302:26x64
Vgx.dll8.0.7601.182831,111,04012-Oct-201302:31x64
Vgx.dll8.0.7601.224791,111,04012-Oct-201302:26x64
Url.dll8.0.7601.18283134,14412-Oct-201302:31x64
Url.dll8.0.7601.22479134,14412-Oct-201302:26x64
Ieframe.dll8.0.7601.1828312,295,16812-Oct-201302:29x64
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:15Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.18283247,80812-Oct-201302:29x64
Ieframe.dll8.0.7601.2247912,295,68012-Oct-201302:24x64
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:16Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.22479247,80812-Oct-201302:24x64
Msfeeds.dll8.0.7601.18283627,71212-Oct-201302:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:17Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.22479627,71212-Oct-201301:57x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51811-Oct-201323:18Not applicable
Mshtmled.dll8.0.7601.1828367,58412-Oct-201302:02x86
Mshtmled.dll8.0.7601.2247967,58412-Oct-201301:57x86
Mshtml.dll8.0.7601.182836,038,52812-Oct-201302:02x86
Mshtml.tlb8.0.7601.182831,638,91212-Oct-201301:15Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:17Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.224796,040,06412-Oct-201301:57x86
Mshtml.tlb8.0.7601.224791,638,91212-Oct-201301:13Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14111-Oct-201323:17Not applicable
Ieframe.dll8.0.7601.1828311,020,80012-Oct-201302:01x86
Ieui.dll8.0.7601.18283176,64012-Oct-201302:01x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:17Not applicable
Ieframe.dll8.0.7601.2247911,020,80012-Oct-201301:56x86
Ieui.dll8.0.7601.22479176,64012-Oct-201301:56x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable13,27011-Oct-201323:17Not applicable
Urlmon.dll8.0.7601.182831,232,38412-Oct-201302:04x86
Urlmon.dll8.0.7601.224791,234,43212-Oct-201301:57x86
Jsproxy.dll8.0.7601.1828348,12812-Oct-201302:01x86
Wininet.dll8.0.7601.18283981,50412-Oct-201302:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60812-Oct-201301:15x86
Jsproxy.dll8.0.7601.2247948,12812-Oct-201301:56x86
Wininet.dll8.0.7601.22479982,01612-Oct-201301:58x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60812-Oct-201301:13x86
Iedvtool.dll8.0.7601.18283860,67212-Oct-201302:01x86
Iedvtool.dll8.0.7601.22479860,67212-Oct-201301:56x86
Ieproxy.dll8.0.7601.18283163,32812-Oct-201302:01x86
Ieproxy.dll8.0.7601.22479163,32812-Oct-201301:56x86
Ieshims.dll8.0.7601.18283200,70412-Oct-201302:01x86
Ieshims.dll8.0.7601.22479200,70412-Oct-201301:56x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.18283525,31212-Oct-201302:01x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.22479525,31212-Oct-201301:56x86
Iertutil.dll8.0.7601.182832,078,20812-Oct-201302:01x86
Sqmapi.dll6.1.7601.18283189,95212-Oct-201302:04x86
Iertutil.dll8.0.7601.224792,078,20812-Oct-201301:56x86
Sqmapi.dll6.1.7601.22479189,95212-Oct-201301:57x86
Vgx.dll8.0.7601.18283760,32012-Oct-201302:04x86
Vgx.dll8.0.7601.22479760,32012-Oct-201301:57x86
Url.dll8.0.7601.18283132,09612-Oct-201302:04x86
Url.dll8.0.7601.22479132,09612-Oct-201301:57x86

Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll9.0.8112.165201,104,89613-Oct-201309:37x86
Urlmon.dll9.0.8112.206311,104,89613-Oct-201309:09x86
Iexplore.exe9.0.8112.16520757,48813-Oct-201310:49x86
Iexplore.exe9.0.8112.20631757,48813-Oct-201309:43x86
Inetcpl.cpl9.0.8112.165201,427,96813-Oct-201309:35Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.206311,427,96813-Oct-201309:08Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1652065,02413-Oct-201309:32x86
Wininet.dll9.0.8112.165201,129,47213-Oct-201309:35x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04813-Oct-201309:32x86
Jsproxy.dll9.0.8112.2063175,26413-Oct-201309:06x86
Wininet.dll9.0.8112.206311,130,49613-Oct-201309:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04813-Oct-201309:06x86
Iedvtool.dll9.0.8112.16520678,91213-Oct-201309:39x86
Iedvtool.dll9.0.8112.20631678,91213-Oct-201309:10x86
Msfeeds.dll9.0.8112.16520607,74413-Oct-201309:27x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201308:01Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20631607,74413-Oct-201309:03x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201307:58Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1652073,21613-Oct-201309:26x86
Mshtmled.dll9.0.8112.2063173,21613-Oct-201309:02x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01213-Oct-201310:58Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.1652012,344,83213-Oct-201310:42x86
Mshtml.tlb9.0.8112.165202,382,84813-Oct-201309:25Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01213-Oct-201310:02Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2063112,344,83213-Oct-201309:37x86
Mshtml.tlb9.0.8112.206312,382,84813-Oct-201309:02Not applicable
Ieproxy.dll9.0.8112.16520194,56013-Oct-201309:32x86
Ieproxy.dll9.0.8112.20631194,56013-Oct-201309:06x86
Ieshims.dll9.0.8112.16520194,56013-Oct-201309:32x86
Ieshims.dll9.0.8112.20631194,56013-Oct-201309:06x86
Ieunatt.exe9.0.8112.16520142,84813-Oct-201309:30x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88405-Mar-201105:23Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30805-Mar-201105:23Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34005-Mar-201105:23Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54805-Mar-201105:23Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.20631142,84813-Oct-201309:05x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88405-Mar-201111:01Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30805-Mar-201111:01Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34005-Mar-201111:01Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54805-Mar-201111:01Not applicable
Jsdbgui.dll9.0.8112.16520387,58413-Oct-201309:38x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.20631387,58413-Oct-201309:09x86
Iertutil.dll9.0.8112.165201,796,09613-Oct-201309:27x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74413-Oct-201310:49x86
Iertutil.dll9.0.8112.206311,796,09613-Oct-201309:03x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74413-Oct-201309:43x86
Vgx.dll9.0.8112.16520768,51213-Oct-201309:33x86
Vgx.dll9.0.8112.20631768,51213-Oct-201309:06x86
Url.dll9.0.8112.16520231,93613-Oct-201309:33x86
Url.dll9.0.8112.20631231,93613-Oct-201309:07x86
Ieframe.dll9.0.8112.165209,739,26413-Oct-201310:08x86
Ieframe.ptxmlNot applicable20,84213-Oct-201310:58Not applicable
Ieui.dll9.0.8112.16520176,64013-Oct-201309:20x86
Ieframe.dll9.0.8112.206319,739,26413-Oct-201309:18x86
Ieframe.ptxmlNot applicable20,84213-Oct-201310:02Not applicable
Ieui.dll9.0.8112.20631176,64013-Oct-201308:59x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16520104,44813-Oct-201309:38x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20631104,44813-Oct-201309:09x86
Jscript.dll5.8.7601.17020717,82413-Oct-201309:30x86
Jscript9.dll9.0.8112.165201,806,84813-Oct-201309:48x86
Jscript.dll5.8.7601.20631717,82413-Oct-201309:04x86
Jscript9.dll9.0.8112.206311,806,84813-Oct-201309:16x86
Vbscript.dll5.8.7601.17020420,86413-Oct-201309:29x86
Vbscript.dll5.8.7601.20631420,86413-Oct-201309:04x86

Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll9.0.8112.165201,346,56013-Oct-201314:48x64
Urlmon.dll9.0.8112.206311,347,07213-Oct-201311:49x64
Iexplore.exe9.0.8112.16520763,63213-Oct-201316:04x64
Iexplore.exe9.0.8112.20631763,63213-Oct-201312:41x64
Inetcpl.cpl9.0.8112.165201,494,52813-Oct-201314:46Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.206311,494,52813-Oct-201311:47Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1652085,50413-Oct-201314:44x64
Wininet.dll9.0.8112.165201,392,12813-Oct-201314:47x64
Wininetplugin.dll1.0.0.186,52813-Oct-201314:44x64
Jsproxy.dll9.0.8112.2063196,76813-Oct-201311:45x64
Wininet.dll9.0.8112.206311,392,64013-Oct-201311:48x64
Wininetplugin.dll1.0.0.186,52813-Oct-201311:46x64
Iedvtool.dll9.0.8112.16520887,80813-Oct-201314:52x64
Iedvtool.dll9.0.8112.20631887,80813-Oct-201311:51x64
Msfeeds.dll9.0.8112.16520729,08813-Oct-201314:38x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201312:06Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20631729,08813-Oct-201311:42x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201310:10Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1652096,76813-Oct-201314:36x64
Mshtmled.dll9.0.8112.2063196,76813-Oct-201311:40x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01213-Oct-201316:07Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.1652017,847,29613-Oct-201315:58x64
Mshtml.tlb9.0.8112.165202,382,84813-Oct-201314:35Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01213-Oct-201312:44Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2063117,847,29613-Oct-201312:35x64
Mshtml.tlb9.0.8112.206312,382,84813-Oct-201311:39Not applicable
Ieproxy.dll9.0.8112.16520548,86413-Oct-201314:45x64
Ieproxy.dll9.0.8112.20631548,86413-Oct-201311:46x64
Ieshims.dll9.0.8112.16520305,15213-Oct-201314:44x64
Ieshims.dll9.0.8112.20631305,15213-Oct-201311:45x64
Ieunatt.exe9.0.8112.16520173,05613-Oct-201314:42x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88405-Mar-201105:23Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30805-Mar-201105:23Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34005-Mar-201105:23Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54805-Mar-201105:23Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.20631173,05613-Oct-201311:44x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88405-Mar-201111:01Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30805-Mar-201111:01Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34005-Mar-201111:01Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54805-Mar-201111:01Not applicable
Jsdbgui.dll9.0.8112.16520499,20013-Oct-201314:51x64
Jsdbgui.dll9.0.8112.20631499,20013-Oct-201311:49x64
Iertutil.dll9.0.8112.165202,147,84013-Oct-201314:39x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386183,02413-Oct-201316:04x64
Iertutil.dll9.0.8112.206312,147,84013-Oct-201311:42x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386183,02413-Oct-201312:41x64
Vgx.dll9.0.8112.16520996,35213-Oct-201314:46x64
Vgx.dll9.0.8112.20631996,35213-Oct-201311:46x64
Url.dll9.0.8112.16520237,05613-Oct-201314:46x64
Url.dll9.0.8112.20631237,05613-Oct-201311:47x64
Ieframe.dll9.0.8112.1652010,926,08013-Oct-201315:09x64
Ieframe.ptxmlNot applicable20,84213-Oct-201316:07Not applicable
Ieui.dll9.0.8112.16520248,32013-Oct-201314:29x64
Ieframe.dll9.0.8112.2063110,926,59213-Oct-201311:57x64
Ieframe.ptxmlNot applicable20,84213-Oct-201312:44Not applicable
Ieui.dll9.0.8112.20631248,32013-Oct-201311:36x64
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16520141,31213-Oct-201314:50x64
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20631141,31213-Oct-201311:49x64
Jscript.dll5.8.7601.17020816,64013-Oct-201314:42x64
Jscript9.dll9.0.8112.165202,334,72013-Oct-201314:55x64
Jscript.dll5.8.7601.20631816,64013-Oct-201311:44x64
Jscript9.dll9.0.8112.206312,334,72013-Oct-201311:56x64
Vbscript.dll5.8.7601.17020599,04013-Oct-201314:42x64
Vbscript.dll5.8.7601.20631599,04013-Oct-201311:44x64
Iexplore.exe9.0.8112.16520757,48813-Oct-201310:49x86
Iexplore.exe9.0.8112.20631757,48813-Oct-201309:43x86
Msfeeds.dll9.0.8112.16520607,74413-Oct-201309:27x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201308:01Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20631607,74413-Oct-201309:03x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Oct-201307:58Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1652073,21613-Oct-201309:26x86
Mshtmled.dll9.0.8112.2063173,21613-Oct-201309:02x86
Mshtml.dll9.0.8112.1652012,344,83213-Oct-201310:42x86
Mshtml.tlb9.0.8112.165202,382,84813-Oct-201309:25Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01213-Oct-201310:59Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2063112,344,83213-Oct-201309:37x86
Mshtml.tlb9.0.8112.206312,382,84813-Oct-201309:02Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01213-Oct-201310:03Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.16520142,84813-Oct-201309:30x86
Ieunatt.exe9.0.8112.20631142,84813-Oct-201309:05x86
Ieframe.dll9.0.8112.165209,739,26413-Oct-201310:08x86
Ieui.dll9.0.8112.16520176,64013-Oct-201309:20x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable20,84213-Oct-201310:59Not applicable
Ieframe.dll9.0.8112.206319,739,26413-Oct-201309:18x86
Ieui.dll9.0.8112.20631176,64013-Oct-201308:59x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable20,84213-Oct-201310:02Not applicable
Jscript.dll5.8.7601.17020717,82413-Oct-201309:30x86
Jscript9.dll9.0.8112.165201,806,84813-Oct-201309:48x86
Jscript.dll5.8.7601.20631717,82413-Oct-201309:04x86
Jscript9.dll9.0.8112.206311,806,84813-Oct-201309:16x86
Vbscript.dll5.8.7601.17020420,86413-Oct-201309:29x86
Vbscript.dll5.8.7601.20631420,86413-Oct-201309:04x86
Urlmon.dll9.0.8112.165201,104,89613-Oct-201309:37x86
Urlmon.dll9.0.8112.206311,104,89613-Oct-201309:09x86
Inetcpl.cpl9.0.8112.165201,427,96813-Oct-201309:35Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.206311,427,96813-Oct-201309:08Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1652065,02413-Oct-201309:32x86
Wininet.dll9.0.8112.165201,129,47213-Oct-201309:35x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04813-Oct-201309:32x86
Jsproxy.dll9.0.8112.2063175,26413-Oct-201309:06x86
Wininet.dll9.0.8112.206311,130,49613-Oct-201309:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04813-Oct-201309:06x86
Iedvtool.dll9.0.8112.16520678,91213-Oct-201309:39x86
Iedvtool.dll9.0.8112.20631678,91213-Oct-201309:10x86
Ieproxy.dll9.0.8112.16520194,56013-Oct-201309:32x86
Ieproxy.dll9.0.8112.20631194,56013-Oct-201309:06x86
Ieshims.dll9.0.8112.16520194,56013-Oct-201309:32x86
Ieshims.dll9.0.8112.20631194,56013-Oct-201309:06x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.16520387,58413-Oct-201309:38x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.20631387,58413-Oct-201309:09x86
Iertutil.dll9.0.8112.165201,796,09613-Oct-201309:27x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74413-Oct-201310:49x86
Iertutil.dll9.0.8112.206311,796,09613-Oct-201309:03x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74413-Oct-201309:43x86
Vgx.dll9.0.8112.16520768,51213-Oct-201309:33x86
Vgx.dll9.0.8112.20631768,51213-Oct-201309:06x86
Url.dll9.0.8112.16520231,93613-Oct-201309:33x86
Url.dll9.0.8112.20631231,93613-Oct-201309:07x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16520104,44813-Oct-201309:38x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20631104,44813-Oct-201309:09x86

Internet Explorer 10

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.167361,138,17612-Oct-201307:03x86
Urlmon.dll10.0.9200.208481,137,15212-Oct-201306:54x86
Iexplore.exe10.0.9200.16736770,73612-Oct-201307:44x86
Iexplore.exe10.0.9200.20848770,73612-Oct-201307:16x86
Jsproxy.dll10.0.9200.1673639,42412-Oct-201307:02x86
Wininet.dll10.0.9200.167361,767,93612-Oct-201307:03x86
Jsproxy.dll10.0.9200.2084838,40012-Oct-201306:53x86
Wininet.dll10.0.9200.208481,777,15212-Oct-201306:55x86
Msfeeds.dll10.0.9200.16736493,05612-Oct-201307:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51812-Oct-201301:39Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.20848493,05612-Oct-201306:54x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51812-Oct-201301:38Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84309-Oct-201201:08Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.1673671,68012-Oct-201305:15x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.2084871,68012-Oct-201305:13x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22812-Oct-201301:36Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1673614,355,96812-Oct-201307:02x86
Mshtml.tlb10.0.9200.167362,706,43212-Oct-201306:08Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22812-Oct-201301:35Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2084814,381,56812-Oct-201306:54x86
Mshtml.tlb10.0.9200.208482,706,43212-Oct-201306:04Not applicable
Ieproxy.dll10.0.9200.16736257,53612-Oct-201307:02x86
Ieproxy.dll10.0.9200.20848257,53612-Oct-201306:53x86
Ieshims.dll10.0.9200.16736236,03212-Oct-201307:02x86
Ieshims.dll10.0.9200.20848236,03212-Oct-201306:53x86
Msdbg2.dll11.0.50613.2285,08006-Jul-201219:44x86
Pdm.dll11.0.50613.2392,08006-Jul-201219:44x86
Pdmproxy100.dll11.0.50613.270,56806-Jul-201219:44x86
Pdmsetup.exe10.0.9200.1673669,12012-Oct-201305:28x86
Msdbg2.dll11.0.50613.2285,08006-Jul-201219:52x86
Pdm.dll11.0.50613.2392,08006-Jul-201219:52x86
Pdmproxy100.dll11.0.50613.270,56806-Jul-201219:52x86
Pdmsetup.exe10.0.9200.2084869,12012-Oct-201305:26x86
Iertutil.dll10.0.9200.167362,049,02412-Oct-201307:02x86
Sqmapi.dll6.2.9200.16736217,60012-Oct-201307:03x86
Iertutil.dll10.0.9200.208482,079,74412-Oct-201306:53x86
Sqmapi.dll6.2.9200.20848219,64812-Oct-201306:54x86
Ie4uinit.exe10.0.9200.1673642,49612-Oct-201307:04x86
Iernonce.dll10.0.9200.1673633,28012-Oct-201307:02x86
Iesetup.dll10.0.9200.1673661,44012-Oct-201307:02x86
Ie4uinit.exe10.0.9200.2084842,49612-Oct-201306:55x86
Iernonce.dll10.0.9200.2084833,28012-Oct-201306:53x86
Iesetup.dll10.0.9200.2084861,44012-Oct-201306:53x86
Iesysprep.dll10.0.9200.16736109,05612-Oct-201307:02x86
Iesysprep.dll10.0.9200.20848109,05612-Oct-201306:53x86
Vgx.dll10.0.9200.16736817,66412-Oct-201307:03x86
Vgx.dll10.0.9200.20848817,66412-Oct-201306:54x86
Ieframe.dll10.0.9200.1673613,761,02412-Oct-201307:02x86
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92312-Oct-201301:36Not applicable
Ieui.dll10.0.9200.16736391,16812-Oct-201307:02x86
Ieframe.dll10.0.9200.2084813,737,98412-Oct-201306:53x86
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92312-Oct-201301:35Not applicable
Ieui.dll10.0.9200.20848391,16812-Oct-201306:53x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.16736108,03212-Oct-201307:02x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.20848108,03212-Oct-201306:53x86
Jscript9.dll10.0.9200.167362,877,95212-Oct-201307:02x86
Jscript9.dll10.0.9200.208482,881,53612-Oct-201306:53x86
Jscript.dll5.8.9200.16736690,68812-Oct-201307:02x86
Jscript.dll5.8.9200.20848690,68812-Oct-201306:53x86

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.167361,364,99212-Oct-201308:45x64
Urlmon.dll10.0.9200.208481,349,63212-Oct-201307:16x64
Iexplore.exe10.0.9200.16736775,34412-Oct-201321:42x64
Iexplore.exe10.0.9200.20848775,34412-Oct-201309:49x64
Jsproxy.dll10.0.9200.1673653,24812-Oct-201308:43x64
Wininet.dll10.0.9200.167362,241,53612-Oct-201308:45x64
Jsproxy.dll10.0.9200.2084853,24812-Oct-201307:15x64
Wininet.dll10.0.9200.208482,249,21612-Oct-201307:16x64
Msfeeds.dll10.0.9200.16736603,13612-Oct-201308:43x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51812-Oct-201301:39Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.20848603,13612-Oct-201307:15x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51812-Oct-201301:38Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84309-Oct-201203:09Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.1673689,60012-Oct-201305:44x64
Ie9props.propdescNot applicable2,84322-Jul-201322:14Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.2084889,60012-Oct-201305:37x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22812-Oct-201301:35Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1673619,269,63212-Oct-201308:43x64
Mshtml.tlb10.0.9200.167362,706,43212-Oct-201306:35Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22812-Oct-201301:35Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2084819,510,78412-Oct-201307:15x64
Mshtml.tlb10.0.9200.208482,706,43212-Oct-201306:27Not applicable
Ieproxy.dll10.0.9200.16736701,95212-Oct-201308:43x64
Ieproxy.dll10.0.9200.20848701,95212-Oct-201307:15x64
Ieshims.dll10.0.9200.16736356,86412-Oct-201308:43x64
Ieshims.dll10.0.9200.20848356,35212-Oct-201307:15x64
Msdbg2.dll11.0.50613.2368,02406-Jul-201220:11x64
Pdm.dll11.0.50613.2514,95206-Jul-201220:11x64
Pdmproxy100.dll11.0.50613.272,62406-Jul-201220:11x64
Pdmsetup.exe10.0.9200.1673686,52812-Oct-201305:59x64
Msdbg2.dll11.0.50613.2368,02422-Jul-201322:13x64
Pdm.dll11.0.50613.2514,95222-Jul-201322:13x64
Pdmproxy100.dll11.0.50613.272,62422-Jul-201322:13x64
Pdmsetup.exe10.0.9200.2084886,52812-Oct-201305:50x64
Iertutil.dll10.0.9200.167362,648,57612-Oct-201308:43x64
Sqmapi.dll6.2.9200.16736278,52812-Oct-201308:44x64
Iertutil.dll10.0.9200.208482,671,61612-Oct-201307:15x64
Sqmapi.dll6.2.9200.20848277,50412-Oct-201307:16x64
Ie4uinit.exe10.0.9200.1673651,71212-Oct-201308:45x64
Iernonce.dll10.0.9200.1673639,93612-Oct-201308:43x64
Iesetup.dll10.0.9200.1673667,07212-Oct-201308:43x64
Ie4uinit.exe10.0.9200.2084851,71212-Oct-201307:17x64
Iernonce.dll10.0.9200.2084839,93612-Oct-201307:15x64
Iesetup.dll10.0.9200.2084867,07212-Oct-201307:15x64
Iesysprep.dll10.0.9200.16736136,70412-Oct-201308:43x64
Iesysprep.dll10.0.9200.20848136,70412-Oct-201307:15x64
Vgx.dll10.0.9200.167361,084,92812-Oct-201308:45x64
Vgx.dll10.0.9200.208481,084,92812-Oct-201307:16x64
Ieframe.dll10.0.9200.1673615,404,54412-Oct-201308:43x64
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92312-Oct-201301:35Not applicable
Ieui.dll10.0.9200.16736526,33612-Oct-201308:43x64
Ieframe.dll10.0.9200.2084815,414,78412-Oct-201307:15x64
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92312-Oct-201301:34Not applicable
Ieui.dll10.0.9200.20848531,45612-Oct-201307:15x64
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.16736148,99212-Oct-201308:43x64
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.20848148,99212-Oct-201307:15x64
Jscript9.dll10.0.9200.167363,959,80812-Oct-201308:43x64
Jscript9.dll10.0.9200.208483,968,00012-Oct-201307:15x64
Jscript.dll5.8.9200.16736855,55212-Oct-201308:43x64
Jscript.dll5.8.9200.20848854,52812-Oct-201307:15x64
Iexplore.exe10.0.9200.16736770,73612-Oct-201307:44x86
Iexplore.exe10.0.9200.20848770,73612-Oct-201307:16x86
Msfeeds.dll10.0.9200.16736493,05612-Oct-201307:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51812-Oct-201301:39Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.20848493,05612-Oct-201306:54x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51812-Oct-201301:38Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1673614,355,96812-Oct-201307:02x86
Mshtml.tlb10.0.9200.167362,706,43212-Oct-201306:08Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22812-Oct-201301:38Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2084814,381,56812-Oct-201306:54x86
Mshtml.tlb10.0.9200.208482,706,43212-Oct-201306:04Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22812-Oct-201301:37Not applicable
Iernonce.dll10.0.9200.1673633,28012-Oct-201307:02x86
Iesetup.dll10.0.9200.1673661,44012-Oct-201307:02x86
Iernonce.dll10.0.9200.2084833,28012-Oct-201306:53x86
Iesetup.dll10.0.9200.2084861,44012-Oct-201306:53x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84309-Oct-201201:08Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.1673613,761,02412-Oct-201307:02x86
Ieui.dll10.0.9200.16736391,16812-Oct-201307:02x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable25,92312-Oct-201301:38Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.2084813,737,98412-Oct-201306:53x86
Ieui.dll10.0.9200.20848391,16812-Oct-201306:53x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable25,92312-Oct-201301:37Not applicable
Jscript9.dll10.0.9200.167362,877,95212-Oct-201307:02x86
Jscript9.dll10.0.9200.208482,881,53612-Oct-201306:53x86
Jscript.dll5.8.9200.16736690,68812-Oct-201307:02x86
Jscript.dll5.8.9200.20848690,68812-Oct-201306:53x86
Urlmon.dll10.0.9200.167361,138,17612-Oct-201307:03x86
Urlmon.dll10.0.9200.208481,137,15212-Oct-201306:54x86
Jsproxy.dll10.0.9200.1673639,42412-Oct-201307:02x86
Wininet.dll10.0.9200.167361,767,93612-Oct-201307:03x86
Jsproxy.dll10.0.9200.2084838,40012-Oct-201306:53x86
Wininet.dll10.0.9200.208481,777,15212-Oct-201306:55x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84309-Oct-201201:08Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.1673671,68012-Oct-201305:15x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.2084871,68012-Oct-201305:13x86
Ieproxy.dll10.0.9200.16736257,53612-Oct-201307:02x86
Ieproxy.dll10.0.9200.20848257,53612-Oct-201306:53x86
Ieshims.dll10.0.9200.16736236,03212-Oct-201307:02x86
Ieshims.dll10.0.9200.20848236,03212-Oct-201306:53x86
Msdbg2.dll11.0.50613.2285,08006-Jul-201219:44x86
Pdm.dll11.0.50613.2392,08006-Jul-201219:44x86
Pdmproxy100.dll11.0.50613.270,56806-Jul-201219:44x86
Pdmsetup.exe10.0.9200.1673669,12012-Oct-201305:28x86
Msdbg2.dll11.0.50613.2285,08006-Jul-201219:52x86
Pdm.dll11.0.50613.2392,08006-Jul-201219:52x86
Pdmproxy100.dll11.0.50613.270,56806-Jul-201219:52x86
Pdmsetup.exe10.0.9200.2084869,12012-Oct-201305:26x86
Iertutil.dll10.0.9200.167362,049,02412-Oct-201307:02x86
Sqmapi.dll6.2.9200.16736217,60012-Oct-201307:03x86
Iertutil.dll10.0.9200.208482,079,74412-Oct-201306:53x86
Sqmapi.dll6.2.9200.20848219,64812-Oct-201306:54x86
Iesysprep.dll10.0.9200.16736109,05612-Oct-201307:02x86
Iesysprep.dll10.0.9200.20848109,05612-Oct-201306:53x86
Vgx.dll10.0.9200.16736817,66412-Oct-201307:03x86
Vgx.dll10.0.9200.20848817,66412-Oct-201306:54x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.16736108,03212-Oct-201307:02x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.20848108,03212-Oct-201306:53x86

Informacje o plikach w systemach Windows 8 i Windows Server 2012

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.2.920 0,16xxxWindows 8 i Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20xxxWindows 8 i Windows Server 2012RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Internet Explorer 10

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.167361,138,17612-Oct-201307:03x86
Urlmon.dll10.0.9200.208481,137,15212-Oct-201306:54x86
Iexplore.exe10.0.9200.16537770,60821-Feb-201311:28x86
Iexplore.exe10.0.9200.20641770,62421-Feb-201311:11x86
Jsproxy.dll10.0.9200.1653739,42421-Feb-201310:29x86
Wininet.dll10.0.9200.167361,767,93612-Oct-201307:03x86
Jsproxy.dll10.0.9200.1638438,40026-Jul-201203:18x86
Wininet.dll10.0.9200.208481,777,15212-Oct-201306:55x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84309-Oct-201201:08Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.16736493,05612-Oct-201307:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51807-Nov-201223:41Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.20848493,05612-Oct-201306:54x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51825-Jul-201220:36Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22815-May-201301:21Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1673614,355,96812-Oct-201307:02x86
Mshtml.tlb10.0.9200.166112,706,43214-May-201309:23Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22815-May-201301:22Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2084814,381,56812-Oct-201306:54x86
Mshtml.tlb10.0.9200.207162,706,43214-May-201305:33Not applicable
Ieproxy.dll10.0.9200.16736257,53612-Oct-201307:02x86
Ieproxy.dll10.0.9200.20848257,53612-Oct-201306:53x86
Ieshims.dll10.0.9200.16679236,03201-Aug-201308:36x86
Ieshims.dll10.0.9200.20787236,03201-Aug-201308:57x86
Iertutil.dll10.0.9200.167362,049,02412-Oct-201307:02x86
Iertutil.dll10.0.9200.208482,079,74412-Oct-201306:53x86
Ie4uinit.exe10.0.9200.1673642,49612-Oct-201307:04x86
Iernonce.dll10.0.9200.1645333,28008-Nov-201204:24x86
Iesetup.dll10.0.9200.1653761,44021-Feb-201310:29x86
Ie4uinit.exe10.0.9200.2084842,49612-Oct-201306:55x86
Iernonce.dll10.0.9200.1638433,28026-Jul-201203:18x86
Iesetup.dll10.0.9200.1638461,44026-Jul-201203:18x86
Iesysprep.dll10.0.9200.16537109,05621-Feb-201310:29x86
Iesysprep.dll10.0.9200.20641109,05621-Feb-201310:42x86
Vgx.dll10.0.9200.16736817,66412-Oct-201307:03x86
Vgx.dll10.0.9200.20848817,66412-Oct-201306:54x86
Ieframe.dll10.0.9200.1673613,761,02412-Oct-201307:02x86
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92321-Feb-201307:41Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.2084813,737,98412-Oct-201306:53x86
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92321-Feb-201307:43Not applicable
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.16598108,03228-Apr-201322:30x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.20702108,03228-Apr-201322:32x86
Jscript9.dll10.0.9200.167362,877,95212-Oct-201307:02x86
Jscript9.dll10.0.9200.208482,881,53612-Oct-201306:53x86
Jscript.dll5.8.9200.16736690,68812-Oct-201307:02x86
Jscript.dll5.8.9200.20848690,68812-Oct-201306:53x86
Uxinit.dll6.2.9200.1661144,03215-May-201322:37x86
Uxinit.dll6.2.9200.2071644,03215-May-201322:35x86
Uxtheme.dll6.2.9200.16537661,50421-Feb-201310:30x86
Uxtheme.dll6.2.9200.20641662,01621-Feb-201310:42x86

Program Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.167361,364,99212-Oct-201308:45x64
Urlmon.dll10.0.9200.208481,349,63212-Oct-201307:16x64
Iexplore.exe10.0.9200.16537775,21621-Feb-201312:59x64
Iexplore.exe10.0.9200.20641775,21621-Feb-201313:13x64
Jsproxy.dll10.0.9200.1653753,24821-Feb-201310:14x64
Wininet.dll10.0.9200.167362,241,53612-Oct-201308:45x64
Jsproxy.dll10.0.9200.1638453,24826-Jul-201203:05x64
Wininet.dll10.0.9200.208482,249,21612-Oct-201307:16x64
Ie9props.propdescNot applicable2,84309-Oct-201203:09Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.16736603,13612-Oct-201308:43x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51807-Nov-201223:40Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.20848603,13612-Oct-201307:15x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51825-Jul-201220:32Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22815-May-201301:43Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1673619,269,63212-Oct-201308:43x64
Mshtml.tlb10.0.9200.166112,706,43214-May-201313:14Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22815-May-201303:47Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2084819,510,78412-Oct-201307:15x64
Mshtml.tlb10.0.9200.207162,706,43214-May-201308:30Not applicable
Ieproxy.dll10.0.9200.16736701,95212-Oct-201308:43x64
Ieproxy.dll10.0.9200.20848701,95212-Oct-201307:15x64
Ieshims.dll10.0.9200.16679356,86401-Aug-201310:29x64
Ieshims.dll10.0.9200.20787356,35201-Aug-201312:23x64
Iertutil.dll10.0.9200.167362,648,57612-Oct-201308:43x64
Iertutil.dll10.0.9200.208482,671,61612-Oct-201307:15x64
Ie4uinit.exe10.0.9200.1673651,71212-Oct-201308:45x64
Iernonce.dll10.0.9200.1645339,93608-Nov-201204:20x64
Iesetup.dll10.0.9200.1645367,07208-Nov-201204:20x64
Ie4uinit.exe10.0.9200.2084851,71212-Oct-201307:17x64
Iernonce.dll10.0.9200.1638439,93626-Jul-201203:05x64
Iesetup.dll10.0.9200.1638467,07226-Jul-201203:05x64
Iesysprep.dll10.0.9200.16537136,70421-Feb-201310:14x64
Iesysprep.dll10.0.9200.20641136,70421-Feb-201312:46x64
Vgx.dll10.0.9200.167361,084,92812-Oct-201308:45x64
Vgx.dll10.0.9200.208481,084,92812-Oct-201307:16x64
Ieframe.dll10.0.9200.1673615,404,54412-Oct-201308:43x64
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92321-Feb-201307:39Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.2084815,414,78412-Oct-201307:15x64
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92321-Feb-201309:53Not applicable
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.16598148,99228-Apr-201322:28x64
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.20702148,99228-Apr-201322:26x64
Jscript9.dll10.0.9200.167363,959,80812-Oct-201308:43x64
Jscript9.dll10.0.9200.208483,968,00012-Oct-201307:15x64
Jscript.dll5.8.9200.16736855,55212-Oct-201308:43x64
Jscript.dll5.8.9200.20848854,52812-Oct-201307:15x64
Uxinit.dll6.2.9200.1661153,76015-May-201322:35x64
Uxinit.dll6.2.9200.2071653,76016-May-201300:53x64
Uxtheme.dll6.2.9200.16598915,96828-Apr-201322:28x64
Uxtheme.dll6.2.9200.20702907,77628-Apr-201322:27x64
Iexplore.exe10.0.9200.16537770,60821-Feb-201311:28x86
Iexplore.exe10.0.9200.20641770,62421-Feb-201311:11x86
Msfeeds.dll10.0.9200.16736493,05612-Oct-201307:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51807-Nov-201223:41Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.20848493,05612-Oct-201306:54x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51825-Jul-201220:36Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1673614,355,96812-Oct-201307:02x86
Mshtml.tlb10.0.9200.166112,706,43214-May-201309:23Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22815-May-201301:22Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2084814,381,56812-Oct-201306:54x86
Mshtml.tlb10.0.9200.207162,706,43214-May-201305:33Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22815-May-201301:24Not applicable
Iernonce.dll10.0.9200.1653733,28021-Feb-201310:29x86
Iesetup.dll10.0.9200.1653761,44021-Feb-201310:29x86
Iernonce.dll10.0.9200.2064133,28021-Feb-201310:42x86
Iesetup.dll10.0.9200.2064161,44021-Feb-201310:42x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84309-Oct-201201:08Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.1673613,761,02412-Oct-201307:02x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable25,92307-Nov-201223:39Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.2084813,737,98412-Oct-201306:53x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable25,92325-Jul-201220:34Not applicable
Jscript9.dll10.0.9200.167362,877,95212-Oct-201307:02x86
Jscript9.dll10.0.9200.208482,881,53612-Oct-201306:53x86
Jscript.dll5.8.9200.16736690,68812-Oct-201307:02x86
Jscript.dll5.8.9200.20848690,68812-Oct-201306:53x86
Uxtheme.dll6.2.9200.16537534,52819-Feb-201309:53x86
Uxtheme.dll6.2.9200.20641534,52819-Feb-201307:22x86
Urlmon.dll10.0.9200.167361,138,17612-Oct-201307:03x86
Urlmon.dll10.0.9200.208481,137,15212-Oct-201306:54x86
Jsproxy.dll10.0.9200.1653739,42421-Feb-201310:29x86
Wininet.dll10.0.9200.167361,767,93612-Oct-201307:03x86
Jsproxy.dll10.0.9200.1638438,40026-Jul-201203:18x86
Wininet.dll10.0.9200.208481,777,15212-Oct-201306:55x86
Ieproxy.dll10.0.9200.16736257,53612-Oct-201307:02x86
Ieproxy.dll10.0.9200.20848257,53612-Oct-201306:53x86
Ieshims.dll10.0.9200.16679236,03201-Aug-201308:36x86
Ieshims.dll10.0.9200.20787236,03201-Aug-201308:57x86
Iertutil.dll10.0.9200.167362,049,02412-Oct-201307:02x86
Iertutil.dll10.0.9200.208482,079,74412-Oct-201306:53x86
Iesysprep.dll10.0.9200.16537109,05621-Feb-201310:29x86
Iesysprep.dll10.0.9200.20641109,05621-Feb-201310:42x86
Vgx.dll10.0.9200.16736817,66412-Oct-201307:03x86
Vgx.dll10.0.9200.20848817,66412-Oct-201306:54x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.16598108,03228-Apr-201322:30x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.20702108,03228-Apr-201322:32x86
Uxinit.dll6.2.9200.1661144,03215-May-201322:37x86
Uxinit.dll6.2.9200.2071644,03215-May-201322:35x86

Informacje o plikach w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Internet Explorer 11

Program Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll11.0.9600.164381,156,60819-Oct-201303:02x86
Inetcpl.cpl11.0.9600.164381,926,65619-Oct-201303:55Not Applicable
Jsproxy.dll11.0.9600.1638443,00822-Aug-201303:46x86
Wininet.dll11.0.9600.164381,818,11219-Oct-201303:09x86
F12resources.dll11.0.9600.164127,211,00826-Sep-201308:57x86
F12tools.dll11.0.9600.16412184,32026-Sep-201308:08x86
F12.dll11.0.9600.164381,587,20019-Oct-201304:07x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable3,22821-Aug-201323:39Not Applicable
Mshtml.dll11.0.9600.1643817,142,78419-Oct-201306:37x86
Mshtml.tlb11.0.9600.163842,724,86422-Aug-201304:16Not Applicable
Ieetwcollector.exe11.0.9600.16438108,03219-Oct-201304:43x86
Ieetwcollectorres.dll11.0.9600.163844,09622-Aug-201304:16x86
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1638451,20022-Aug-201303:55x86
Ieproxy.dll11.0.9600.16412270,84826-Sep-201306:34x86
Ieshims.dll11.0.9600.16412242,68826-Sep-201306:46x86
Bing.icoNot Applicable5,43018-Jun-201312:22Not Applicable
Ieunatt.exe11.0.9600.16384112,12822-Aug-201303:40x86
Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,95619-Oct-201307:13Not Applicable
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88418-Jun-201312:26Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30818-Jun-201312:26Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34018-Jun-201312:26Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54818-Jun-201312:26Not Applicable
Memoryanalyzer.dll11.0.9600.164121,389,05626-Sep-201308:23x86
Iertutil.dll11.0.9600.164382,166,27219-Oct-201304:52x86
Ie4uinit.exe11.0.9600.16438208,89619-Oct-201304:28x86
Iernonce.dll11.0.9600.1638432,76822-Aug-201303:45x86
Iesetup.dll11.0.9600.1638461,95222-Aug-201303:56x86
Ieframe.dll11.0.9600.1643811,220,99219-Oct-201303:56x86
Ieframe.ptxmlNot Applicable24,48621-Aug-201323:39Not Applicable
Jscript9.dll11.0.9600.164384,240,38419-Oct-201304:44x86
Jscript9diag.dll11.0.9600.16412553,47226-Sep-201308:24x86

Program Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll11.0.9600.164381,394,17619-Oct-201303:23x64
Inetcpl.cpl11.0.9600.164381,993,72819-Oct-201304:31Not Applicable
Jsproxy.dll11.0.9600.1638453,76022-Aug-201311:11x64
Wininet.dll11.0.9600.164382,332,16019-Oct-201303:53x64
F12resources.dll11.0.9600.164127,211,52026-Sep-201309:52x64
F12tools.dll11.0.9600.16412258,56026-Sep-201308:50x64
F12.dll11.0.9600.164381,742,33619-Oct-201304:51x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable3,22822-Aug-201306:44Not Applicable
Mshtml.dll11.0.9600.1643823,212,54419-Oct-201308:08x64
Mshtml.tlb11.0.9600.163842,724,86422-Aug-201311:45Not Applicable
Ieetwcollector.exe11.0.9600.16438111,61619-Oct-201305:37x64
Ieetwcollectorres.dll11.0.9600.163844,09622-Aug-201311:44x64
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1638448,64022-Aug-201311:21x64
Ieproxy.dll11.0.9600.16412721,40826-Sep-201306:34x64
Ieshims.dll11.0.9600.16412344,57626-Sep-201306:57x64
Bing.icoNot Applicable5,43018-Jun-201314:48Not Applicable
Ieunatt.exe11.0.9600.16384139,26422-Aug-201311:03x64
Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,95619-Oct-201308:47Not Applicable
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88418-Jun-201314:55Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30818-Jun-201314:55Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34018-Jun-201314:55Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54818-Jun-201314:55Not Applicable
Memoryanalyzer.dll11.0.9600.164121,836,54426-Sep-201309:11x64
Iertutil.dll11.0.9600.164382,764,28819-Oct-201306:02x64
Ie4uinit.exe11.0.9600.16438218,62419-Oct-201305:19x64
Iernonce.dll11.0.9600.1638433,79222-Aug-201311:10x64
Iesetup.dll11.0.9600.1638466,04822-Aug-201311:22x64
Ieframe.dll11.0.9600.1643812,995,58419-Oct-201304:37x64
Ieframe.ptxmlNot Applicable24,48622-Aug-201306:44Not Applicable
Jscript9.dll11.0.9600.164385,765,12019-Oct-201305:10x64
Jscript9diag.dll11.0.9600.16384708,60822-Aug-201311:02x64
Mshtml.dll11.0.9600.1643817,142,78419-Oct-201306:37x86
Mshtml.tlb11.0.9600.163842,724,86422-Aug-201304:16Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable3,22821-Aug-201323:41Not Applicable
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1638451,20022-Aug-201303:55x86
Ieunatt.exe11.0.9600.16384112,12822-Aug-201303:40x86
Iernonce.dll11.0.9600.1638432,76822-Aug-201303:45x86
Iesetup.dll11.0.9600.1638461,95222-Aug-201303:56x86
Ie9props.propdescNot Applicable2,84318-Jun-201312:22Not Applicable
Ieframe.dll11.0.9600.1643811,220,99219-Oct-201303:56x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot Applicable24,48621-Aug-201323:41Not Applicable
Jscript9.dll11.0.9600.164384,240,38419-Oct-201304:44x86
Jscript9diag.dll11.0.9600.16412553,47226-Sep-201308:24x86
Urlmon.dll11.0.9600.164381,156,60819-Oct-201303:02x86
Inetcpl.cpl11.0.9600.164381,926,65619-Oct-201303:55Not Applicable
Jsproxy.dll11.0.9600.1638443,00822-Aug-201303:46x86
Wininet.dll11.0.9600.164381,818,11219-Oct-201303:09x86
F12tools.dll11.0.9600.16412184,32026-Sep-201308:08x86
Ieproxy.dll11.0.9600.16412270,84826-Sep-201306:34x86
Ieshims.dll11.0.9600.16412242,68826-Sep-201306:46x86
Iertutil.dll11.0.9600.164382,166,27219-Oct-201304:52x86

Informacje o skrótach plików

Informacje o skrótach plików

File nameSHA1 hashSHA256 hash
IE10-Windows6.1-KB2888505-x64.msu8FDA288DD31F6E5B3360581E9673F227DDA24B9DB46D8505215CE6E6B661FC50658A5CCE2A7728E4FD902FFF6BAEF42942E44B66
IE10-Windows6.1-KB2888505-x86.msuEC21D4466D254A7BD9BD61FB93B7F340EA1104433B2B0D2BA49442C8373008647F4979A3180D9C2F1C142568F222B0FB3CB4FD3A
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-ia64-DEU.exe353D2CCB8055AF48F834BA8F7334E8F1F469B5B91B341459828BE0786328A6A3A39EF4AF95969823D3FBAA84126B4EF5C8067E24
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-ia64-ENU.exe86BB22EAC338390A63510E06BD6D6F03AEBF60F747E2470FCEF9C46F96385162F699F8A72AFEA99C5924E5B0F83835B68F663E39
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-ia64-FRA.exe0E5A56AE1E24266130D825C0853E9EB0C9AE999A28020404000B15268697B7CECCF7ADB5BFFAA96977367C8C0C0BA167D817B496
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-ia64-JPN.exe1DD6EB34970CF0C0DA316E616AC30BB7943597D5BF9B51A407A3699B651A1CC62E6AFD1AE96F23F0993A6D4248E3B08822124F96
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-CHS.exe785B7D00C032BDAB35E85185A331B1B30B8FB516421E4D020A7BC67702279165524AD9A87B66036A079D6B01AB7E311DF0931C39
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-CHT.exe0D5985987D7717844764AEF0E552B1C14D74FD300D46C84D84F56A4E58845FA8C4513535AAF99DE889D6E90BB3215C21C7825B2E
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-CSY.exe9CA0DA5DEC07E77449E1C8E8074B492B7E7B771E8E6AAD4122339380BB3468FD4D7DFD089D5C113D4421986B86D0C866E7A7838F
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-DEU.exeE00866EE5F57BF0FF755FD427354ED7176EE12E032338635CBFEE6FEA970E5F4586F2892C0281677063089AF26A20F6E82BB709B
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-ENU.exeE1CEA0298DF208C35EF04DBECB233C5981752702754BCC55DE94438177B655F1A6C538F9856EA02A6B40F5DBB2B13EA98AC7376D
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-ESN.exeE32028464F84869A8A3060D9C02C04FC2CFCB1D5A845F5D9A7EA9FB2C0398B27D47C99FE9A02F28D8CB8537711C51A0EB964C9CD
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-FRA.exeE1DE7741E24B9CAD26E17E36F3A94DCAE69FF546FD68D3A644696F350CB16EB07DE1DD8EB0AD612A28E019ED5B664FFF1ACC53BE
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-HUN.exeCE325BBA8404596D448F7EDEB6091E43ED0255DABD16138AD9C0ECF3B01545B9C1C3FBA4064B9C66EE24CA135DF71CB0F9C7A641
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-ITA.exe86FC5770E227044360E8357E09D6AFEF95DE4628FE4EB3A1E3DB4E07F17D6AE3990B00873B02D5DB1E3BEA0E42FF85D369DFE8A0
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-JPN.exeF3996DDAF7D32A669487E297EEBA8025AC0BDDD369C80036D02822E187BA11B5A42F7309EC1B81167251B0C0E7C0A4FF9578DB47
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-KOR.exeB67115CE7713D4FC134E586236363A5D424E8FF2B28CC3E8D6365F4C2CE392F7EDACF7A25A8A972775685C0066AA87D89E9FAE52
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-NLD.exeE85B9112ECA1365917B22A35507E46E94F5858FB134FF8598178DAC576C80C98B5B214EE85D294294F8C19C5F085F956D56CD82F
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-PLK.exe64055EF91976DCA466FCAD0BD4C84F611B3C48C65503EC638550F6F797FBE5F5D158D453715B0C26989528B93237C1C0B10FB703
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-PTB.exeAF1911CB2B387BBB5EF8FE57F990EFEE9A80CB91648353665A19D289A1974E0E9C0F0541920E6E087E18F920C220F49630A59F58
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-PTG.exe86AEA1DF47B0EEA8BC066BA8959233A528D8488B639F8B2C6CDF2D7CCFC10104507963053D349CD4C2B97DD738320E1F6D85C970
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-RUS.exe40F12F826022A206566B5B47B5DA5B0B96D43415E0CFA28DFAA2614095CF04687285052E68C08F23E4B1B54DD2146D050905CE8F
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-SVE.exeFD527AAFD50F2FF1960615A36C2678DE615C1DD3207F23E75E5171B9B0CC208044055EDD46913EA8927F5A79E10429E58C4161E2
IE7-WindowsServer2003-KB2888505-x86-TRK.exeC9634E9ECC380C6B7C13E29D3E589D424EFEEBE110679E64FF3373C4D3B94B6802362041BFCB5BEFFCE56DE4A70823ECC3AF7DA6
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-CHS.exeB0DC0704F6108E0DCA2CB6A23B3C5DB9524F5D2A9DF74CEC0AD55A280AAC189041D70ECC1D78AE1C24C41D7A0A37EE543DDB634E
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-CHT.exe7C38A39EA94793F03F059ACD77B59F1883A20C9E8B7AC07F6027554FA398F425764FD3A40BA9DFD47EB8DC47F231DFC59D7D5984
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-DEU.exe0EA364507678A8896B2D2DC3710F095E7A07F4F42074AA8B363CC3BA81325582D83C01BECF4E0324456ED5718AC7A3DECB39DF1B
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ENU.exe8105EE7605FFE240A088723A94A6F047FFA32403E8EA752B123A266A05FBA49EA940D87B90B065BF46CBFF31B2DDFED7AC6FC816
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ESN.exeA3F1B5EC5D797BA87FC81F50F256E48CC6AC2EF104C046F750E5F688CA6972123FE55506E273BEF2C5198B6CA4DD239060E4DC61
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-FRA.exe1020F0B4A77D000D71121F26312A07D3A8D0AFAA6C93BED36A1CCB440E93F1EFE36111911A46979A674A70B49082F3287C457DE0
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ITA.exe436D86CB507AB43C770E75AC06A11EBD4BB594F60A9E0C83D0E5A176C6E6B8928BE62DAB576CE37A897E8FAF65DD5EC29324A7A5
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-JPN.exeDEDB641FCC03DEE13F6ED0FE38730D1F72D29C250440B432DA2A77605DC131AAA1146FCBE14B4FD0E768DFE986C5720FE231E45F
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-KOR.exe35877157F9E39E3F740B3EEFE39AB75F43E5F9FD1C5C78B04B826F4AAF97830B740EFC5935BD6DBC835CFB58F6965C763BA22D59
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-PTB.exe1DE5CC2DF9598A729453E5CE4AF9B23C1BDF7A0F457FFA4C3B377221B99D18C1B7C8115010FBB8B6AD24BE3F366E30876B326BD5
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-RUS.exeFC37FF0DE59851049A7092F09E5B323EB9620B985ABCEA74E36386B7AF37FEDB68AE469AF424A8B5AE28CD7995CF7A1513F402E2
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-ARA.exe85527EF24F2C59DFEC5ACAF9559DC97694A8B909A39FC2A1A0C25A4ACF22552F3B81E009D07E266870ABE10CB000F0C25D1D52CC
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-CHS.exeF2427F442F873A465412046B895BE85634152C5D218C9CFF8E96571B0FA6A0FF558572A4B6FC1A5B6C92D28812612658B53659E7
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-CHT.exe0658AC8C3C4FC2E714B23170301E4C95ABB834C24B3C7F8A1B3BE0212BF725918CC48D996CE4D01D903E23625E4B81AF62C36099
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-CSY.exeF4B863E9F5936C031BB24175ECB0BB08A394CBD2CCD1EABEA174832AA98EFF12AAF6F22DE1C94A0707F398E7CF74F4A70CC828B8
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-DAN.exe5F398448BF58E94850E485D2CCF5694A6011BFF2FF0F5E40BA31182FACB7A803E36F1CD24FB984BEDB9670CD02A37F4313C23E6E
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-DEU.exe2BDCCFDF9992842198C0AF1DEC0B79CF4A20ECFAB1FBD5C880AA4762B4C13D2FE36A67AC8497F6CCD1501161DFF2DDA60FDDFA3E
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-ELL.exeC272DA44E1737253C0EC76F42F6EE1847A0128E4E0158FC5DD4BA5FAF6EF43D1CE87DEB23F5A74EDEE80CEDCEBF43F073476FEC7
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-ENU.exe5D77F89EF4DF311BB485CF5182DEF8B761D37A0F2C53768E700BD00A2E370695DE48CDF0063D4BBDF9F1CC4A4FE6DD601D88ADF9
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-ESN.exe5F871F68AF250827710B5333B4DCBA9088D67E65755ADE58BBB75D0AC727120BAE2643038BED9B79E78753CDD89524515A44B997
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-FIN.exeA2BC64B916B639DC2AD4CE52199C4EA3C6487B7770CC6E9A676F177272D8211ADFE80D57DD17EE41997AB99E0CD0B5CF6525A4C6
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-FRA.exe01BB9EA9CBAB3DFF73CA8D7E6CB384C71F905CAD37DA7E9558AF6BBCE0929A9D922BAB7221755C1889DB1C80D2C89ACC6E2B34A4
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-HEB.exe66ECB8BC3BA944E607B1607B5AB0BACB206E5C3B4380092E39FF9243B245452D703F6D70855034AD6732CAF84174269FAD3B64A4
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-HUN.exeD506B822363A81D1087D083A3D9E117F5DD7595E9174E74627F714AF2FCAFB25BB91885A23F9FDE11A45759277BB771344C2EF44
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-ITA.exeEC751B319E6E066CBFD75ACD1CDC201EEA63C5C806F30F35141BA3EC92181AE52B11E11D7F9035FABB23231CB8537F1594A2A6E4
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-JPN.exeC6AE9751F2FE6104AE7F32C8BDE5F3B41F8518BEE18EB61AAE312CB667CA31727754A5B06F2DB99248B3A5770901D0AB1F9EE357
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-KOR.exe876CD0641D88D1951B76A0155127FCAE8AF9F079887ED7C8E64C31D3AECB60ED6B8CE1EF367D423AE8D69526D6BC10C461CB6BCC
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-NLD.exe70B27352627E560B1380A5E18252A3C329E42AA0DA039862419FD11DBE25537A454F64105BA60F0F3DDFE606ECAF07C949F4ECF3
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-NOR.exeBEFE60DE216B70CE0BF179ECEF57A3F9082B6BC81CA74256236B1DF8C93374F50F10F8B319593B146686F324A513EDC07281D1A1
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-PLK.exe2C13A4A607BDA074CC22AA0A57F1E9109E2E8D6B302210649635C4C3975B09650898B89084FC6863E54031519E8EC35C3BA3C4AE
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-PTB.exe35FE9EB1DC3589E482EB1DFDB5348E7D47FEA1C534F1354F7DF614BDAC79E037408E59830DC6A815001A818FDA208330DC83B663
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-PTG.exe00C809ED52799FCEC2480851645D8B6C3CDB2703C76C5E01D255ED60FC9FB24500F3741D5DE4E1D9AC146399C4ED3DEE8EF05921
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-RUS.exe0E9F56E4549C53D8F6EF94AB6F623ED2E6A7694AB0544FF58F0E444119B2DF6012F85EE5BE1E9F39EA20A560B744F7C08D3F1CD6
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-SVE.exe519EE53D98138AC390E0241B58D6ED1006A7221B19FB95ABDE4AE095CD5C33F79E2D023656E75AD1596109B74955BAD4DF7EF673
IE7-WindowsXP-KB2888505-x86-TRK.exe90C5A24B47C8960F350AA03B419FE07F015558C826DF647A7E424E376E31280F24BE22A7D01FD597B3867065284DDA62EFAFDA0B
IE8-Windows6.0-KB2888505-x64.msu88C59112F034181FCC4EF06A461D94AFCAF2739D957C4575AADE2B3B3D1FC6854F871CB27F8F0E54ED769C148EC94755006CB3CA
IE8-Windows6.0-KB2888505-x86.msuA74EAC26896446FAE6A709E72E1FF5B493AED3986A430A6F6042707DD27DFDFA4C93FA17B5123BF8FA33B240C7F895660D63E299
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-CHS.exeE62190479060424DD01C40B14507B790CBBCA396E600BE45FFC7D63FBBBAEADB9EFDA9A3B2B99D72B53A153DA033707DF2EF14BA
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-CHT.exe64ED0B0ED393F08A14D4515311F8144BC9259C2544B0F769BDCC629E8675873699A9B7C19B75E015C00EF5276E3F0D1577C825F8
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-CSY.exe8B1E3F942FB8E06FFE9795416315B852A2A959D033F6693A077F1AB2EC22FB405C45FA8DFE1EDB9C7561331F0F1ABF0EE89D89EA
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-DEU.exe2AA10837D630CD2D4D57E6D79D3ED85CDA4BA4CAF872AC88D2C4D1C4A09CD2A81BFB5E04E0855DF0EF3DE11284E9E1F0510BF8E1
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-ENU.exe00E5D9564A479FD8C703AFE8FB03C7A43673FFAC39ED07281903FE2474E64E42F46EDD50D352D5D1BFB569BA36686CD7AD92C47A
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-ESN.exe4BDD0C92457329CD6CB854945B325EA48369B7DA587D647EBB329732ADDC10CD2DC2C385AD0F6FFD327A46394299D0F2F7A4C7BE
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-FRA.exe60EA52934A759F432CEFE772883126E2EAAD2C21FB76E60589AF2968FC24CCDD4E4C56AC8BF0D108ADA2A3F72570ECC58294E6DF
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-HUN.exe84FB8606A1FABC16863C9B08B35BB3A3E8F673C976831B19D84DC803DD488410DF80335735EAB5CD236676FE5CCC6D9A2D8FFB9F
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-ITA.exeC155942FB7E4502DC0997DF52C74140C1321B01070D2758B04AD8BE84F9455E46E57CE5D8AD612D59617DCA8DB8080854AE776D7
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-JPN.exeA87097ABA77C07DB622C2BE5BB980147573980398B989EA3066EFD54A98D4652B61EC4C9A636CA8EA89830EFC5035A2572FFA653
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-KOR.exeA8540377F8C28B89BFFDA8E1A54F971CAAFED2AAA17A8D3E81C4027F5D87091DBEFB4BCAE2053B88E9B7DBAA1558F3EB0B4615B5
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-NLD.exeF9A80D2CF2870BFF05CFE1DF5AD0A2A507B6CB78DC0AABA21599051A3B9EFDD3858D8B78D28409F9731ADD8468D8289DD0546638
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-PLK.exe88C139683261B948ABA6EAC45DA7D75C6EC10B979D92D9AB9F8C0EDC07BD4491DD93AE6CE1E291264FE8085D8408B1B40207EE09
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-PTB.exe331F51D7B07FD3C1C5C5DF1582A685F6D14E509CC662B803570110656FE01D1484EE9DB3231012F26A62BB3411E553323CCCA9BF
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-PTG.exeF5FDF6F2EE50CA36843A256575C92ABDB6E95E43B1F90E4CD286E511492E1B1A7146C076254F2DFFF5BBA0FBF32E255F940EE014
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-RUS.exe9FF7A6CCE38ED14DECEE307AE52E6D6F86AF2973DE7691A855D06AF4325A6735486DC4CA0A9B75D1397FC65080171CCFDAB30EB9
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-SVE.exe6BC4AE68DED41BA9FCA5C31D4EF77C682A373FA119624400F284E646FFB7467EBAF6C2A04167FA54556183DF3180A67362E53B38
IE8-WindowsServer2003-KB2888505-x86-TRK.exe43425E6BAEA712FA38672A354643798BDAC5D437FA42832FFDA350B837AA90814D6D807646C81418B0886B3B036FFBFEC5478F7A
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-CHS.exe11C1CD53A06097AB370F756F27FA1F9FE9AE3988546540DCDE9C51935DB77C6F7D0EE8A033CC837188596DC6A4DABCA0B8C1B4C6
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-CHT.exeA9E31E682E29D9CF8D1D520D53C1E13056A8614EC9D2F84FBED0DC28B8E04818C4E200E4506488964B845A100DF83F8FA278BFA0
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-DEU.exeE989016E154F065B444034AFF41FBAF507B93C09F216189F66CE7BA620D56419BC28AAD060D02F15570836DB8BBF83C43C983F7E
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ENU.exeC058FF4E4FFBD45092E2FE0C25FF5ED73A8D5818839CCBAC7F25CCC7F4EC2C73181B5DBC6ECE4DAF7F8DEC4C851CCEA6D153B50A
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ESN.exeE7597E8C1663734F81D3A338CD0EC792DE23F26EEED1DB1D910640D751A97D9CD85EC76DDDAE791CFB1A3D4F4DB2880B4F3CE5B2
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-FRA.exeEBEB5FB8E1A0FC193E57AD4738FC9DF3EEB07BB7961EBAE3D2C45AC4B0A1AC20B6B827DDB048FA9D4F3490401398BC2F42D620D2
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ITA.exe39585A090E71B4DBD5927326E2A22541BFF56F81A114DF78E0CF8F69526662105BACBA2339AD04BF2A4F5B18A5CADAD815ECF430
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-JPN.exe076C720428830D64CD40E1D8C8CC9B8D1F50550B302EE1E35B9F1E9DEEBD45820DE361CDD5B3D0C36D3BEF5FC21F7D7331A03DBC
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-KOR.exeD107C0DA8C55DF1163E6944127147774B2AA2A8E28C2143914E47D756E8A001C499F761AB86907CDF6A4746DBF924BF533CBEF9F
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-PTB.exe9F8CB81E4E1C78E7CB88A39D1CF6FF6FE659FC968FD0F93BF38D04A7DCBA511FFD5D6E03BEF2529B767C7072602D36E814A39122
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-RUS.exe99A4630DB7DB6313F05ADA94D3160B2FD52627BF88A11AF7FADCD6B04F21C8FFA230F1358E159EE093F68E491978AAB4B318E730
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-ARA.exeA2F4F6B55346A8F9499B9E2902A32E93B810BF26A8B2D49360F111BE26C6AAF2AD09AD5A8AC0B983E8929816519B575BE35F3A09
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-CHS.exe6634D730114A4C7248ED53FD323818F6F7FD5F331A0C4DF9CB6508C02893560EB372AEF893B7186897E4BB44F88E622AAF66AB96
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-CHT.exeF0D9999D2806D809EA5D286851FEB97AD1C6CB54FDFE6FFB78F9E67F933FB5D6352B1571C984F4462F5E33659724A417AC1097C4
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-CSY.exe2869BDF9CD22A158D505B9C484E170A6AB85CB921EFC91D96FB1FFCEF57E5575BA978107AE181421BC9E42BEBA9411A24F564A73
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-DAN.exe10490F160F1F1CA951E697D8A203D42716DF3344E75ACCC3B207FCEA6DC43B3FFCFB8203FCF8B212E3873CDB05018E4D3F0D7E6A
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-DEU.exeCDF11832507BF99D450E5FF3044BEC7993DCBD3AA829580102620448708AE413C3815257A38875790D04703959BB5AE248EC0874
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-ELL.exeABD977E1F9214430297E6B5209D92744206DCAB526D04752A65218866C266298DF1B93BB38169CC3B6E473B473B72CB9CE5B71E0
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-ENU.exe85F7BC416DDFCA589D5C96F5412A994C3A649CA6E11C639EB3AEDE768198BC6298AAF778E83259E02FE765B986D0DB3184D89C90
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-ESN.exe089754A6ECB1B7560B8ABE4CC82D5AE3E488041FFCBA120F0A422AD7F264BF25EE4D89939B9AE266F9D63B58E3B5FA0A799C2C28
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-FIN.exe6444AFEE6DE5ACEBFC3D100882527D6580642FF57EB64F76E3A3CB515DD445276A36544A2300113A99218E565AF339DE9E3E219D
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-FRA.exe58A21D27281D671ED48E9464C85D8E9856D97C56A9A0FA529CBBF784D2781D1041A1C66E6D888F6DB1DF01AD7137FBC47BF9E522
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-HEB.exeE7C2C544EAF14600C078A29B11639B0B04F564512B605C16F27E10AFB658955F2764417B4AE719FC7EC07E15924BCB5869752469
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-HUN.exe095AB7F66AF4290C5EA2AD500F7A0CA4275D9F66AC71BEBCC270B42F3049CD0967EF238ED26630ACAE8DF5ED77CA5179AD31DB33
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-ITA.exeD35326F7733020B87B1F4B7BD4010A83CDC73711258DE054DC99852BE1346A9710745BB8F78B5D8142AF0D42DEDDF9C88039B229
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-JPN.exe0BBA51B5D41484809505CC87FC4AFAF32BA9302D7FAEB6984E90853D90A59563BEF7C4D87E8306FF5A649F801856C3EEBB365DAD
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-KOR.exe25A4C9C85B145FCF880BF4E70DF35C5E0CAB66EAA07121C1FA22A2C58AE71B39B3F1564082889180D9DDE5433ADD3DA391E2209B
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-NLD.exeC03246BAF79FEAFAA959F443EFD320111D54EF1A489A3ADE664EE22DE2A5AE837836B9CB2DD20A38253CFBF5E8939A4166922B00
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-NOR.exeD58F20132913E89803DB0C99C911826A9990B4D838775E71B4E15FB54D438141830C5B4FE88E017324C06FFAB2E6A25797943521
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-PLK.exe4946D653A627AF84C114A29D337F0DBA5E2984B6B174C38BF5CE98BC58D648AC6A9420BFAB46FC845B0ADA37D75CDBF4E07C93D1
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-PTB.exe11593C9406151C52900A572308823982C574922FEAE2B984759311152B2145E3DEEBF56E6589B08204BB1F1A4E829588D2441BA7
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-PTG.exeA69DF72E7FABC4908A4742BAA96637163DF98C195D1FDE1594D3930481C61A1C3AB155B8EBFEF0F50EAE03EFAC3AE0992E3CB630
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-RUS.exe48872F3F84E2934458DF89C27DF33D6B7F88CD896B0CF181F031B3427C24E99827D5EA760E6331E7F729BB31FA63774F788193B5
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-SVE.exe87E79152A5A2862F0973C96F5D6E80553D72EC7EEAC4765759B83C56A741CC9919DAE4F1EBE2636B1FEE5BC9C8B27F915FAD064D
IE8-WindowsXP-KB2888505-x86-TRK.exe78E03A96E39CDF7AF7DA334E268432C25E29B9E489B222787F4313BAC78DEF7201F7FA8DF7B085714F0C1C2E8D2B82AD02B14BFD
IE9-Windows6.0-KB2888505-x64.msuB071424CB9260692561952E1EEAE494AE2EB46EEB89434A7ED2E11573F1598A097CAE370612C6D173F031AB44C99A649C57F2CED
IE9-Windows6.0-KB2888505-x86.msu0F6FAF14C30510E756BFA4D3333AD08369F457878FF41D49D03A3154FE11FB81602313118F11B600DA1882374B585AA22EA2883D
IE9-Windows6.1-KB2888505-x64.msu4C380343E5C962F8505720AEDF1412F2E38BD92F4CE3B8EC85CECE60EDE1B7D83700F49E73F1383E40AA35703F250811FF5ED065
IE9-Windows6.1-KB2888505-x86.msuD092259EFD113175C7040E757BC503FFFF1B688FB4E20D87A5B6812F8D28613FAB95953BC787CB98F6D3156D9CCDC333B21724C3
Windows6.0-KB2888505-ia64.msu178D1BA5A430E856370766D1E36987EAFE635C6664765FCDE01868846DD43C85940795020272509CCD28E1D69A4438D21CA2DCCA
Windows6.0-KB2888505-x64.msu8B420CC364A67494023E28EBC4426985ED0F8DBA456F0BCC5BBB38B2744A3BF870DBAF9A6A03A34DBECC4F53426E7129E9E0A991
Windows6.0-KB2888505-x86.msu171C02E4E4F2066F69D76E09747C61CD4E2EB145DFCC36014043243D54A80CB909B60D975F0FB019C2E03E90ABF8CACABE7F5C51
Windows6.1-KB2888505-ia64.msuAEFACE2A4BC21D89275D70F4DF12701FEE67C446E26326EC1C7287128B32DA0D594B9473240D0E4C20D6C884A2B791CD89E8CDB6
Windows6.1-KB2888505-x64.msu9F62BB687401197A89F01494CB12A5318FEFD89C0289932802F7497BB42404DDB836986061C9512D110AE0E42D08803C74A2CF1E
Windows6.1-KB2888505-x86.msu66A6D530B0ADA49DDF5CB218880EEF080E7A0C9F696052DE9C3DAF89A3CD8F2DF995ED3C1A5A3E3EE147C69FFB707D2D16D4C1AC
Windows8-RT-KB2888505-x64.msuA9456F5A6CD7D8106D7C913D5DE59F51CA57461BFF8E185BEC9AD852972F7EB48FCEE7BB02FE845206677B32070774861A107385
Windows8-RT-KB2888505-x86.msuA78F71EFD6E8BF006E24C6676DE8D03AB0EE228D9CC39ADE430A1B5D0CDBCE07AFA376E55DDC1A384F724E799667F84A1A0F61B1
Windows8.1-KB2888505-x64.msu96ED446C0963B7A8B9DD6B0ACAFDFB94F8A2F28A9CB036B7FB97D7C9230561EF521BF4ADA2EB46B730EA9346831E738A0140A3AD
Windows8.1-KB2888505-x86.msuE6083D6E43692DBEB7D9090F89E40F3CC030D736A0EE957CCD48FE79004DD1BE653563D80633B9EBC5ABA3213CE6097E65A81346
WindowsServer2003-KB2888505-ia64-DEU.exe4F7A9727A1055D63D178E94AA24DED85568DDE77E34160CE5BC781EDC3395FDDAF4A9B8E1FEF2624AB743C3BE4AD371743C73268
WindowsServer2003-KB2888505-ia64-ENU.exe44221B9E0596D897E03163A8FFB77DC6FCE38DDAF8BAB0F76BD47D2E4414823A746D649BC060BF1C810F0CDB99B14EA3EE533F15
WindowsServer2003-KB2888505-ia64-FRA.exe0DFAADD928EFEDAFC403E41ABCC2D34C22FD54D32E6D6223E30AD2A2A731378193BE44323B0EBB97162B5AE31BCAB92689F2AC06
WindowsServer2003-KB2888505-ia64-JPN.exe4A5C49F13B71573EF5F376076F588CA36536F00181F469DA8B79A131E91B4FF40CB6533C7420ACB23DFBC61E77FEC947B83E5B4A
WindowsServer2003-KB2888505-x86-CHS.exe2C62A06F6D670057C0201FBF884686924B4934098DEBF28EFF5600E9015A3FF0AFEC7C336C073020067DBDB31C3D7C1DA0FCC8FF
WindowsServer2003-KB2888505-x86-CHT.exe373442875A04888D3E83D32431F04F31C39AD8685EDE6B87427C3080FBA12847E469BF5DD7693F6945D16660700E3A22D27542EC
WindowsServer2003-KB2888505-x86-CSY.exeC6CC4EA299BAFAE8EBD9C909DDF7C0C469893CAF86D86DD0BB4B64FDAF5DCFB146851DBCF12801C6CDA862EB118E759D145637E6
WindowsServer2003-KB2888505-x86-DEU.exe30A71CEB2866B46A3DB4162CC91C876BE2CC7C1666F476CAD33A61D351DCEF20AF4869E976DB576C3FDC657185059FFF83C75F8E
WindowsServer2003-KB2888505-x86-ENU.exe8CC6171967FF649B40536122EF7F27303FB1076255359721DCCA54785A473B2926F93A368C8F859D16281BB790CF18B6016EE0B1
WindowsServer2003-KB2888505-x86-ESN.exe4AB34BF491697B716DF8AB08B0B5BD92A0933C8AD277452EDEB5216947BB56AC11F7A17C50E101B0AC762C578923A3771510845D
WindowsServer2003-KB2888505-x86-FRA.exeE890D305A63784DAF0F7FD4898543CC53233D73FDD43B6168B0E7B601C86084BB8030950013CE7983E9158BFD293538C296740EB
WindowsServer2003-KB2888505-x86-HUN.exe4BFD188FDAA718647139119466123203C83F9F3191C9A13199AB0E604EA6C023F487428F98DDA74F015B45570849D19C87291EFF
WindowsServer2003-KB2888505-x86-ITA.exe9705FC219C535F5CFBD7C29E6B8746E18D7B36661D4A9043C21884FEFE24EE5D081759262927E4DED37A901AA1DB581597F8CC05
WindowsServer2003-KB2888505-x86-JPN.exe3C277C4C0EF9D6D11CE623C7D11A79EDE8979413B4465E5F2AC037BF98389AFE5340C487A2DF6EC209FC9C9A7D3221468476FF93
WindowsServer2003-KB2888505-x86-KOR.exe033A6017D46350C08D3AA2B9EFC419EEDADF1A5B836C8441BACBE65F9954DC63BFECA5DD93AE1D1D8422C97DE2F374FB8EB3B2B7
WindowsServer2003-KB2888505-x86-NLD.exe9BB8FAE072379955269A5E6F3760476E88164CACD2FBDE3C02B3050AA8C99E7C0324BF82F0D0EBBD1C6855FC9FFEF505C500E6DC
WindowsServer2003-KB2888505-x86-PLK.exe9506CF4F10261A6AB043B869C1A88B6FB57F95154C99C2CA4A144023012E7109E34629B3B226E65F4588C557EEC9FDFAF98285E2
WindowsServer2003-KB2888505-x86-PTB.exe840A8F15B1F44AE8833D9435B4473F09B921C37B2348BEB41862D56DCBF2F081AE4491A64AF962DB07F68DAC008ED44CA4AAEEF8
WindowsServer2003-KB2888505-x86-PTG.exe4981DF2CF1145C1FEF195EFED0B161E5142EC6856C6DACB5A686434BC4212649A6A4F7FD84AD21CD6E123A3C99D87D66B154FB3F
WindowsServer2003-KB2888505-x86-RUS.exe64720600CB8C8749EA6C608181A336EFAC6F97FC900D7C93465EBF7F04145E2BA20A20314FFF261A34B827459DEC08A4A5920B62
WindowsServer2003-KB2888505-x86-SVE.exe8D440F9B44E6651644835DCC2274D189BBE9A4BF7A69301AB676BB06D68185372CB66ACAC8FBB371E1C9DE690BA0E034303B64D3
WindowsServer2003-KB2888505-x86-TRK.exeD018266782A06F8C35713F3AB6AF78EC3E1CA3A21DBBB718D97B944CEB357797747D5754CE402FF43CDD7A7CD9C6EAB30E700C6A
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-CHS.exe7C0B0905AC99A60531649299A1BFE1FA3AE540D0EA27F4D16093D94C634A6B8DE799DE21E8A9862DB5CC8C2AC390FA72BD160B29
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-CHT.exe8C9E94A95E310E081872350E59F48D021B539FDFDF7D494287806BC2E2F6C88C7CBF6E768237BC0E46015FBF244DEFF288D41554
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-DEU.exe92039C01E3465AD3CB160332423445D631B2C1148EF767E72D564478BCAE236948723C7430B13F11B1CEA9D4B8453ADD6B7D7C4A
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ENU.exe87C2F158A0AFCE8E3D4C9F24F745127E04ABF722FDC98363E7AC8A20F72B113256C117090F9E626EF1C9F27118855B576C571DD0
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ESN.exeB2309A4FCC6BADFD0FDDC08220593C40FD87EEDA9D929804DED5FE8A9BD6DC1B82780575B876E851934F2039103844A35A4267AC
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-FRA.exe59FD7F29A40F842FD7877549BE52F9B232298AF93AD30FE4A23C710EAB9C1C91575FFBEDCF1D20AE4EAB1EE730A52C420A518F0E
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-ITA.exe43C8577C3A815C145021CAFB19B00DF4970F4ED745FCC31D67D312FF1B1B47759A6479D8E4CDF05B41143DC7F39ABA164BBDF002
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-JPN.exe22DE8E227D9CA3B4B35DFD67271211AF6ACDF8D965BE4BCBB3DF6D84862821AAC27AC5F9E105EEA9C28969BF0CF2755D9CDD8F54
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-KOR.exeA9658C263C6FE98477F73F8F0959E9A5166DAA8FF8A2594524DEED887D83B1F23FFA054C91008F6463EB55BE1048F82C9F9DA803
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-PTB.exe6FEA329B14D06FCA58B9E01DFB05B87732E75DDD574AA08388F6B9F0600FC4A7B8DA97EED0FA52CEAA7027110FCF146F9E438675
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2888505-x64-RUS.exe17C72F7D2C503E7AA26F817391FDA4DEF2E369419AF32B18E0E3621E75061F94347C30C69C7ECAC67CFBDCC131A9AEAF5077DB47
WindowsXP-KB2888505-x86-ARA.exe883B18DE2E3D37B11D010D7F3FB3D1198E57569AD505D4D2B6F1B19856E15122043CA0710E7B475F8CA64914259820DD657B2AF1
WindowsXP-KB2888505-x86-CHS.exe660AFC0125C0D46D1F7C4A075FED6BC6DFF4751C4CA80DA595EE0C7FC55C792E96F4D4D89F4770C228A448EF463F2F4BF027B583
WindowsXP-KB2888505-x86-CHT.exe698D7A9EA918BB9BAE2373B372F9233102641E2A53EE6FA06F7BA076689DE79BCEEA177FBF1B81EC483D77C092A9CAAAA86006B2
WindowsXP-KB2888505-x86-CSY.exeEC69F175902785263864546F14736253FEA898C20306C67FBFD51B71423E64E345CA81B7BB2585D3BEF0D2994292A6024422FF88
WindowsXP-KB2888505-x86-DAN.exeC1494E644EA61437439E19D406F72BD3D4C2EC6C2B863BD470B50B77BD58994EA4E6C369D6EEEE929311E81688466E0F0A1457A3
WindowsXP-KB2888505-x86-DEU.exe0689C72507BC25B07946FC52EA5312016C7072CB89060372870084AF9123728AF68C37548A5575C5905F190737B830F23DF2B2CD
WindowsXP-KB2888505-x86-ELL.exeB2C9B0550154FA6E496FF35A26A67E5F822DABCE0F43ABB14A5F77077942AC1BCD707A622AB237ADC205FD179ACB8CDE85400F72
WindowsXP-KB2888505-x86-ENU.exe85BC67CA684047FE07456BC05A8D3C226D8F7C5A3F583C4B0086FD19922D8742ECB76C3FE8ACEE6851F2737CE749129DD0EE9C5C
WindowsXP-KB2888505-x86-ESN.exe481F0ACD1741BDADD6AE255221778258E3C21EEED8E5E638237083AF5980B8D642151CB24BB2B4865CD7E00EBA20002F1DE6767E
WindowsXP-KB2888505-x86-FIN.exe2C72E619FFC142240F37AF0EE41DF1A451419F69E9D913079584BF56C929E5D8020C1F4311FD73B63F2D8EA25679564E5A8E77E8
WindowsXP-KB2888505-x86-FRA.exeC15D6ECCB499ADB6CA2E040489B333BED386E89A302A26931E9F56F150ADC2C11FF789B1FF26FE3263184F7D74F80866DA6466FF
WindowsXP-KB2888505-x86-HEB.exe502FEE3B15BCA8A7EFC8602D4EB22897B18C0BCBAA4FBD5E881FD38EA13EF85584240EEDA14EA45ABCA1CB59AFE6FA34FCF33E05
WindowsXP-KB2888505-x86-HUN.exe97F840C5E2204485AF16668B03C79D295D4FE130B8C841E90397A9C871146952DCFBFFAC0C6F589F1F149156AB1A030CDA2BE782
WindowsXP-KB2888505-x86-ITA.exe0500DD9CDAC60C76779C2847B03A60B027AAFB6E3872EC78EEC834C7A1F776DD678265B9CB5DBAD1BBF099AC2C5C403071A58052
WindowsXP-KB2888505-x86-JPN.exe8ED143A548D246C054C3EA177206D9620C9B0609095A09175B53DBCC7EDE37D8F9EB8FBD780481CFD55311BD432E1604AEE4D8BA
WindowsXP-KB2888505-x86-KOR.exe9FACB5FD5CF8D0EB0AB10C4C135B6061FD0474C2038B1CBAB1CADEF03CFF36147C6D7F58FE41984DA4A77513EFBD1BB884B97FAB
WindowsXP-KB2888505-x86-NLD.exe6EA3FA1F8D3D31B57A99F0D4970F029A5B49B2709F3215F3C3CE62CABAF42A580B4CCCD36F223B766D419087AA6BE2FA0D81BD27
WindowsXP-KB2888505-x86-NOR.exe5C648F4BD70088B0FA73B19E275DAFAED8EF5A7A149F06B7C43D6CC245C17FCA3A6AE729636A9CB02DC7C72F787223E6E2C0B610
WindowsXP-KB2888505-x86-PLK.exe3B3EE28552D1FB3B29AB18A1A5F68876DFC460C10E8560C916296C754479C3C9EC83E833271B6610B07905A847B2BB19FC946015
WindowsXP-KB2888505-x86-PTB.exeABB0A324FA65FE19500A36DC97E7C566AA11A39A00FF0F62D8AF7E25500EE454A2DC9C08026998EB6C9787A744FE2524C3EB3CB8
WindowsXP-KB2888505-x86-PTG.exe8F1C609D8E1DA808386AFBABC44F4A0967262E44901A53E1B42AEA88AE11C63BE22C3F67CF366AE1AAD4E2DD68621E8238A67C7D
WindowsXP-KB2888505-x86-RUS.exeE5F076AAE26FD260A6B9D2D0AE5CBB57A34E7D3E1C0D0DDB78B9B76C3645566279BBDB5E4E506280AF98D5987781D19F66ED9DF3
WindowsXP-KB2888505-x86-SVE.exe8F04BAA0BCAC57263A66A5A4DCD5E6D31E8EEA1C92301C7330666DD831F61B5C0AC34FD87B8F2ABA2F8C874E90F023DEE1B4E424
WindowsXP-KB2888505-x86-TRK.exe54F01C201CEFA108912FF0481DA6B250C45FD8BCA3F8DD30F32B54ECD96CEBE18AAF72418A71382D3C4D9EC0F85B380A9555D36B

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2888505 — ostatni przegląd: 01/27/2014 12:07:00 — zmiana: 5.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2888505
Opinia