Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zbiorcza aktualizacja 3 dla Exchange Server 2013

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2892464
Uwaga
Ta aktualizacja nie jest dostępna, ponieważ Zbiorcza aktualizacja 5 2013 Exchange Server (2936880) został wydany w dniu 27 maja 2014 r.. Można uzyskać najnowsza aktualizacja Exchange Server 2013Aby rozwiązać problemy, które są opisane w tym artykule.
Streszczenie
W tym artykule opisano zbiorczą aktualizację 3 2013 Microsoft Exchange Server, która zawiera najnowsze poprawki dla programu Exchange Server 2013 i zawiera poprawki dotyczące stabilności i wydajności.

Uwagi
 • Pakiet aktualizacji zbiorczej 3 może służyć do wykonywania nowej instalacji programu Exchange Server 2013 lub uaktualnienia istniejącej instalacji Exchange Server 2013 do zbiorczej aktualizacji 3.
 • Nie masz zainstalowanie zbiorczej aktualizacji 1 lub zbiorczą aktualizacją 2 dla Exchange Server 2013 po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji 3.
Aby uzyskać więcej informacji na temat innych aktualizacji zbiorczej 2013 programu Exchange Zobacz Informacje o wersji dotyczące wymiany 2013.

Aby uzyskać więcej informacji na temat współistnienia 2013 wymiany i starszych wersjach programu Exchange Server w tym samym środowisku zobaczWymagania systemowe programu Exchange 2013.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych aktualizacji programu Exchange ZobaczAktualizacje Exchange Server: numery kompilacji i daty wydania.
WPROWADZENIE

Problemy, które rozwiązuje aktualizacja zbiorcza

Zbiorczej aktualizacji 3 dla programu Microsoft Exchange Server 2013 zawiera poprawkę rozwiązującą problem zabezpieczeń, który jest opisany w biuletynie zabezpieczeń MS13-061 i rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2865161 "Błędy: nieudane eksportujących identyfikator elementu: od identyfikator źródła" podczas próby skopiowania wyników wyszukiwania w środowisku Exchange Server 2013
 • 2866064 Nie można załadować interfejsu OWA Premium za pomocą programu Internet Explorer 11 w środowisku Exchange Server
 • 2871980 Domeny podrzędne nie są wyświetlane do wyboru podczas tworzenia skrzynki pocztowej przy użyciu SKK w środowisku Exchange Server 2013
 • 2874216 Problem z zabezpieczeniami, który jest opisany w biuletynie zabezpieczeń MS13-061 został rozwiązany przez aktualizację Exchange Server
 • 2878160 "Użytkownika usługi Active Directory nie zostanie odnaleziona" błąd podczas tworzenia lub aktualizowania wyników wyszukiwania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych na miejscu w środowisku Exchange Server 2013
 • 2882608 Exchange Server 2013 nie współużytkuje plik inproxy.dll
 • 2883203 2013 Exchange Server uruchamia ponownie często, po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej nr 2
 • 2886115 Zasady przechowywania nie są stosowane do skrzynek pocztowych Exchange Server 2013, gdy konta użytkowników znajdują się w różnych domenach
 • 2888274 WebClientReadFormQueryString ciąg znaków i ciąg WebClientEditFormQueryString zwracają niepoprawne adresy URL w środowisku Exchange Server 2013
 • 2888315 2112 lub 2180 takiego zdarzenia podczas próby utworzenia kopii zapasowej bazy danych w środowisku Exchange Server 2013
 • 2888612 Zasady przechowywania nie działa po uruchomieniu polecenia cmdlet w środowisku Exchange Server 2013
 • 2889786 Znak w formacie dla aplikacji sieci Web programu Outlook na urządzeniach przenośnych nie jest korygowana zgodnie apletu polecenia Set-OwaVirtualDerictory w środowisku Exchange Server 2013
 • 2890650 Elementy w folderze Wersje robocze nie są oznaczone zgodnie z tagu zasad przechowywania w Exchange Server 2010 lub środowiska 2013
 • 2890814 Nie przekierowanie do adresu URL aplikacji sieci Web programu Outlook dla użytkowników programu Exchange w trybie Online w wdrożenia hybrydowego Exchange
 • 2895487 Opcja "Kopiowanie wyników wyszukiwania" nie działa w środowisku programu Exchange server 2013
 • 2895500 Zestaw znaków Dwubajtowych przekręcone po uruchomieniu niektórych skryptów PowerShell w EMS w środowisku Exchange Server 2013
 • 2895678 "Nombre de usuario\dominio" zostaje ona nieoczekiwanie wyświetlona w hiszpańskiej wersji strony logowania programu OWA i EAC w środowisku Exchange Server 2013
 • 2902929 Nie można przesłać dalej zewnętrznych wezwania w środowisku Exchange Server 2013
 • 2902929 Nie można przesłać dalej zewnętrznych wezwania w środowisku Exchange Server 2013
 • 2902933 "Generowanie raportu o zdarzeniu" nie wyświetla pola "UDW" w środowisku Exchange Server 2013
 • 2902934 Lokalizację dla języka koreańskiego w programie Exchange wydawania interfejsu użytkownika programu OWA 2013
 • 2902936 Nie można zmienić adresy SMTP dla grup dystrybucyjnych przy użyciu SKK w środowisku Exchange Server 2013
 • 2902938 Nie można wyświetlić podglądu dokumentów pakietu Office w folderach udostępnionych przy użyciu aplikacji sieci Web programu Outlook w środowisku Exchange Server 2013
 • 2902939 Błąd połączenia EMS podczas instalowania oddzielnie z serwera skrzynki pocztowej programu Exchange Server 2013 i serwer dostępu klienta
 • 2903768 Podczas próby przywrócenia bazy danych przy użyciu kopii zapasowej w środowisku Exchange Server 2013 jest rejestrowane zdarzenie 4356
 • 2913428 Zdarzenie 4999 kiedy usługa replikacji skrzynki pocztowej nieoczekiwanego zatrzymania 2013 Exchange Server

Rozwiązanie

Informacje dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Proces instalacji programu Exchange Server 2013 określi brakujących wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze, po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące usuwania

Po zainstalowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej, nie można odinstalować pakiet aktualizacji zbiorczej, aby powrócić do starszej wersji programu Exchange 2013. W przypadku odinstalowania tego pakietu aktualizacji zbiorczej Exchange 2013 jest usuwana z serwera.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2892464 — ostatni przegląd: 12/10/2015 17:48:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise

 • kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2892464 KbMtpl
Opinia