Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla programu BizTalk Adapter Pack 2013

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2892600
Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013
WPROWADZENIE
Ta zbiorcza aktualizacja dla programu BizTalk Adapter Pack 2013 zawiera poprawki dla systemu BizTalk Adapter Pack 2013 problemy, które zostały rozwiązane po wydaniu BizTalk Adapter Pack 2013.

Zaleca się przetestowanie poprawki przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w roku 2013 poprzedniego BizTalk Adapter Pack wydania aktualizacji. Zaleca się rozważyć stosowanie najnowszych aktualizacji systemu BizTalk Adapter Pack 2013.

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

  • Jeden pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie aktualizacje składników. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku service pack lub pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Adapter Pack 2013 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555976 Dodatek Service Pack i aktualizacji zbiorczej listy dotyczące programu BizTalk Server

Więcej informacji
Pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Adapter Pack 2013 jest pakiecie zbiorczym aktualizacji, który zawiera wszystkie poprzednie poprawki do tej pory BizTalk Adapter Pack 2013.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji produktów firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Pakiet poprawek uwzględnionych w aktualizacji zbiorczej 1 BizTalk Adapter Pack 20103

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki wydawane w formie staną się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów BizTalk Adapter Pack 2013 kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Liczba błędów programu VSTSNumer artykułu KBOpis
15605272845542Poprawka: Zmienne pakiet powodować niepowodzenie operacji używania adaptera BizTalk dla bazy danych Oracle do łączenia do bazy danych Oracle
15605222845538Poprawka: "Kolumna"Typ dostawcy"nie należy do tabeli SchemaTable" wyjątek używania adaptera BizTalk dla bazy danych Oracle do łączenia z bazą danych Oracle
15605322845536Poprawka: Wiadomości stają się zatrzymane w SM58 podczas korzystania z karty SAP WCF na podstawie w BizTalk Server 2010
12763342836739Poprawka: Karta WCF SAP otrzymywanie lokalizacji zawiesza się przy dużym obciążeniu działa jako serwer tRFC

Jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla programu BizTalk Adapter Pack 2013

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemy opisane w tym artykule. Tę poprawkę tylko w systemach, w których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musi mieć BizTalk Adapter Pack 2013 zainstalowany.

Uwaga Jeśli plik Readme.txt jest uwzględniony w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej, zobacz plik Readme.txt, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu BizTalk Adapter Pack 2013
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.adapters.OracleDB.dll3.5.7401.2390,13608-Paź-201310:48x 64
Microsoft.adapters.oracleebs.dll3.5.7401.2451,57608-Paź-201310:48x 64
Microsoft.adapters.SAP.dll3.5.7401.2353,27208-Paź-201310:48x 64
Microsoft.adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.7401.2158,71208-Paź-201310:48x 64
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 86 BizTalk Adapter Pack 2013
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.adapters.OracleDB.dll3.5.7401.2394,23208-Paź-201310:46x86
Microsoft.adapters.oracleebs.dll3.5.7401.2455,67208-Paź-201310:46x86
Microsoft.adapters.SAP.dll3.5.7401.2357,36808-Paź-201310:46x86
Microsoft.adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.7401.2145,91208-Paź-201310:46x86

Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informacje dotyczące poprawek dla programu BizTalk Server

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2892600 — ostatni przegląd: 10/31/2013 22:41:00 — zmiana: 1.0

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2892600 KbMtpl
Opinia