Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis narzędzia wiersza polecenia usługi WMI

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290216
Streszczenie
System Microsoft Windows XP zawiera narzędzie wiersza polecenia (Wmic.exe), służące do uzyskiwania dostępu do usługi Instrumentacja zarządzania Windows (WMI). Wcześniej użytkownik musiał pisać skrypt do zbierania informacji przy użyciu usługi WMI. Narzędzia WMIC mogą używać tylko administratorzy systemu lokalnego, bez względu na uprawnienia obszaru nazw usługi WMI na komputerze lokalnym.
Więcej informacji
Podczas pierwszego uruchomienia narzędzia Wmic.exe kompiluje ono pliki .mof do repozytorium. Aby oszczędzić czas podczas instalacji systemu Windows XP, ta operacja odbywa się wtedy, gdy jest wymagana.

W wierszu polecenia wpiszwmic, po czym zostanie wyświetlony monit trybu interakcyjnego „wmic:root\cli”. Aby uzyskać pomoc, wpisz polecenie:/?.

Poniżej podano przykłady niektórych poleceń:
  • process where (processid>300) list brief

    To polecenie żąda od komputera wyświetlenia listy wszystkich procesów na określonych komputerach, których identyfikator procesu jest większy niż 300 oraz jednocześnie wyświetlenia listy tylko minimalnej liczby informacji na temat tych procesów.
  • /node:(computer1),(computer2),(computer3)

    To polecenie żąda od komputera dodania go do listy węzłów, z których chcesz pobierać informacje. Jednak to polecenie podlega środkom zabezpieczeń usługi WMI, takim jak zabezpieczenia obszaru nazw.
  • path win32_processor get maxclockspeed

    To polecenie, o ile znana jest klasa WMI, może określić wystąpienie i pobrać właściwości lub wywołać zdefiniowaną metodę.
wmic exe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290216 — ostatni przegląd: 09/05/2001 15:40:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbinfo kbtool KB290216
Opinia