Obsługa stosu aktualizacji dla systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1 2014 marca

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2919442
W tym artykule opisano obsługę aktualizacji stosu dla Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2. Aktualizacja rozwiązuje niektóre problemy.
O obsłudze stosu
Stos obsługi zawiera pliki i zasoby, które są wymagane do obsługi obrazu systemu Windows. Obejmuje to plik wykonywalny Menedżera pakietów, wymaganych bibliotek obsługi i innych zasobów. Obsługia stosu jest uwzględniana we wszystkich instalacjach systemu Windows.
Problemy, które naprawiono w aktualizacji thie

Problem 1

Rozważ następujący scenariusz:
 • Więcej niż jedną aktualizację jest pobierany do komputera i rozpoczęcia procesu instalacji.
 • Aktualizacje są zainstalowane, a komputer ma czekać, być uruchomiona ponownie, aby zakończyć proces instalacji.
 • Komputer wyłączy się nieoczekiwanie z jakiegoś powodu. Na przykład ulega awarii komputera.
W takiej sytuacji komputer nie może ukończyć procesu instalacji wszystkich aktualizacji przez jednego ponownego uruchomienia komputera. Zamiast tego każdej aktualizacji wymaga oddzielnych ponownego uruchomienia komputera w celu ukończenia procesu instalacji.

Problem 2

Podczas instalowania aktualizacji ponieważ zbyt wiele procesów jest używana usługa binarne ulega awarii komputera.
Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać aktualizację

Windows Update
Ta aktualizacja jest dostępna odWindows Update.
Centrum Pobierania firmy Microsoft
Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź doCentrum Pobierania firmy Microsoft, a następnie wyszukaj KB2919442. Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na architekturze x 86PobierzPobierz teraz pakiet.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na procesorach x 64PobierzPobierz teraz pakiet.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz teraz pakiet.
Uwaga: Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 można uzyskać tylko z Windows Update.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musisz używać systemu Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji stosu obsługi, nie można odinstalować go, aby powrócić do starszej wersji programu obsługi aktualizacji stosu.

Informacje o pliku

Wersja globalna tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.3.960 0,17xxxWindows RT 8.1, Windows 8 i systemu Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska nie są wymienione.
Dla Windows RT 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Tiworker.exe6.3.9600.17031189,44022-lut-201418:17ARM
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 8.1 opartych na procesorach x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Tiworker.exe6.3.9600.17031189,44022-lut-201418:17x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Tiworker.exe6.3.9600.17031189,44022-lut-201418:17x64
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows RT 8.1, systemu Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Dodatkowe pliki dla Windows RT
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuArm_3aeea471bc7236f2c577f55102f320c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_8b58d93533e49ded.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_53f5eec66e550860c9904bf5f0550ea2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_c7ece1ab88b9eaa8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_56d22e23aad2c29a8bb08053671e9e3c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_81d692e330a67766.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_692addc5f5066ab7658c9a115f649f81_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_74f321cf52b0800b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_83d99bc5fe6ee5b8925c659f1e002823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_79c799eea8179dd6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_85cc4f1a1eaaea79d53cc659a0de0404_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_e3f631deea47d6a0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_881fc7cd92d18a402dcb33a87ed69c30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_abc2fb75442f7bcf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku713
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_8920ad74778026f77416f53a8d017464_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d26e097d183b7a72.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_b29e737992afcce5d205af6b4f938ad2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_0044275195b2fc98.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku713
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_d28a17d560b980afb37079047a319215_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_4f19efab068e74e0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_b3fea758dea877a5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku10001
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_5384d39a26d49772.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,714
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e9c4112c01d4cfe.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,406
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:02
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d37f2a0e4672532a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,382
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:02
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_9e591d83e29f5fac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku28,426
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_b3fc3500deab58df.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku10001
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_5382614226d778ac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,714
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:37
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e99cebac0202e38.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,406
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d37cb7b646753464.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,382
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:32
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_9e56ab2be2a240e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku27,595
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:48
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 8.1 z procesorem x 86
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuX86_83d99bc5fe6ee5b8925c659f1e002823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_79c52796a81a7f10.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)15:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_85cc4f1a1eaaea79d53cc659a0de0404_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_e3f3bf86ea4ab7da.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)15:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_881fc7cd92d18a402dcb33a87ed69c30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_abc0891d44325d09.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku713
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)15:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8920ad74778026f77416f53a8d017464_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d26b9725183e5bac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)15:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d28a17d560b980afb37079047a319215_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_4f177d530691561a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)15:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_b3fc3500deab58df.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku10001
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_5382614226d778ac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,714
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:37
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e99cebac0202e38.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,406
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d37cb7b646753464.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,382
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:32
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_9e56ab2be2a240e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku27,595
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:48
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_2657728e521fb4d8a105220e9feae858_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_e7e049a86543c36e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku712
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_66499851075dd1eaa8b450a7a94ed22e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2bc50ef620e8c84c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_68d34600aecdd1c907e5baf43b40d501_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_1360b6d31fc84ce7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_83d99bc5fe6ee5b8925c659f1e002823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d5e3c31a6077f046.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku707
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_85cc4f1a1eaaea79d53cc659a0de0404_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_40125b0aa2a82910.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_881fc7cd92d18a402dcb33a87ed69c30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_07df24a0fc8fce3f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku715
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8920ad74778026f77416f53a8d017464_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e8a32a8d09bcce2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ba3c203675d4f7cecbe35561569fda0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_f6cb67b98b7335d2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ce54eb21d429e302abbe8281acf9cb07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_f33c2bf342286dbf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d28a17d560b980afb37079047a319215_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_ab3618d6beeec750.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f31476c458e854e192982030b835dede_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_bcf6be7a6933296d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)23:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_101ad0849708ca15.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku10,003
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... stos termsrv-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_03e6b7e61368a8f3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,378
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_afa0fcc5df34e9e2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,716
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:19
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_8ab86a3e787d9f6e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,408
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2f9b5339fed2a59a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,384
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_fa7546af9affb21c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku27,607
Data (UTC)25-sty-2014
Godzina (UTC)04:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_b3fc3500deab58df.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku10001
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_5382614226d778ac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,714
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:37
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e99cebac0202e38.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,406
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d37cb7b646753464.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,382
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:32
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_9e56ab2be2a240e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku27,595
Data (UTC)24-sty-2014
Godzina (UTC)18:48
PlatformaNie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2919442 — ostatni przegląd: 12/17/2015 09:48:00 — zmiana: 7.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard

 • kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2919442 KbMtpl
Opinia