Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Kreator aktywacji pakietu Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule omówiono Kreatora aktywacji pakietu Office.

Pakiet Office zawiera Kreatora aktywacji. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji pakietu Office, należy go aktywować. Jeśli po zainstalowaniu produktu nie został on aktywowany, programy pakietu Office można uruchamiać tylko w trybie ograniczonej funkcjonalności.

W trybie ograniczonej funkcjonalności programy pakietu Office działają podobnie do przeglądarek. Oznacza to, że nie można zapisywać zmian w dokumentach ani tworzyć nowych dokumentów. Również funkcje dodatkowe mogą być ograniczone. Działanie produktu w trybie ograniczonej funkcjonalności nie powoduje uszkodzenia żadnych istniejących plików pakietu Office.
Więcej informacji

Często zadawane pytania

 • Co to jest aktywacja produktu?

  Aktywacja produktu służy potwierdzeniu, że instalacji dokonano z zastosowaniem oryginalnego produktu firmy Microsoft. Aktywacja produktów to technologia ochrony przed piractwem, która została zaprojektowana w celu sprawdzania, czy produkty są objęte odpowiednimi licencjami. Podczas aktywowania produktu do firmy Microsoft nie są wysyłane żadne informacje osobiste.
 • Kto musi aktywować używane kopie pakietu Office?

  Aktywacja produktu jest wymagana w przypadku wszystkich licencji kupowanych za pośrednictwem kanałów sprzedaży detalicznej. W przypadku zakupu nowego komputera od producenta komputerów osobistych może być konieczne aktywowanie oprogramowania firmy Microsoft na tym komputerze. Jednak niektórzy producenci komputerów sami dokonują aktywacji oprogramowania firmy Microsoft.
 • Jak działa aktywacja produktu?

  Podczas aktywowania produktu jest potwierdzane, że klucza produktu nie użyto wcześniej na większej liczbie komputerów osobistych, niż jest to dozwolone w umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania.

  Produkt można aktywować przez Internet lub przez telefon. W przypadku aktywowania produktu przez telefon należy podać kod identyfikatora instalacji. Pozwala to uzyskać identyfikator potwierdzenia. Aktywacja przez telefon jest przeprowadzana z udziałem pracownika działu obsługi klienta firmy Microsoft i trwa tylko kilka minut. W przypadku wybrania opcji aktywowania produktu przez Internet proces jest wykonywany automatycznie. Jedyna informacja, jaką należy podać, to kraj (region).

  Uwaga Aktywację produktu w wersji próbnej można przeprowadzić tylko przez Internet.
 • Jak aktywować produkt?

  Z wyjątkiem programów Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 i Microsoft Office Word 2007, istnieją trzy metody uzyskania dostępu do Kreatora aktywacji pakietu Office. Oto te metody:
  • Uruchom nieaktywowany program pakietu Office.
  • Kliknij polecenie Aktywuj produkt w menu Pomoc w dowolnym programie pakietu Office.
  • Uruchom Kreatora aktywacji pakietu Office spoza programu pakietu Office.

   Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Aktywuj produkt.

   Uwaga Ta metoda nie jest dostępna w pakietach Microsoft Office 2003 i Microsoft Office System 2007.
  W przypadku programów Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 i Word 2007 istnieją dwie metody uzyskania dostępu do Kreatora aktywacji pakietu Office. Oto te metody:
  • Uruchom nieaktywowany program pakietu Office.
  • Kliknij pozycję Aktywuj na karcie Zasoby. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu nazwa programu.
   2. Kliknij kartę Zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.
 • Co się dzieje podczas aktywacji?

  Podczas aktywowania produktu Kreator aktywacji pakietu Office tworzy nieunikatowe dane identyfikacyjne sprzętu na podstawie konfiguracji komputera w momencie dokonywania aktywacji. Te dane identyfikacyjne sprzętu nie zawierają żadnych informacji osobistych, informacji o oprogramowaniu, danych przechowywanych na komputerze ani żadnych informacji o konkretnym modelu i marce komputera. Dane identyfikacyjne sprzętu służą jedynie do identyfikowania komputera i tylko na potrzeby aktywacji.

  W trakcie przeprowadzania aktywacji użytkownik może podać swoje informacje kontaktowe (nazwisko i adres), jeśli chce zarejestrować produkt u firmy Microsoft.

  Kreator aktywacji pakietu Office wykrywa i toleruje zmiany konfiguracji komputera. Niewielkie uaktualnienia sprzętu nie wiążą się z koniecznością ponownego przeprowadzenia aktywacji. Jednak istotne zmiany w konfiguracji sprzętowej komputera mogą wymagać ponownego aktywowania produktu.
 • Jak w związku z aktywacją produktu jest chroniona prywatność klientów?

  Firma Microsoft przykłada ogromną wagę do poszanowania i ochrony prywatnych informacji klientów. Jeśli użytkownik nie zarejestrował produktu, informacje zebrane podczas aktywacji produktu nie są używane w celu zidentyfikowania go.
 • Czy aktywacja to to samo co rejestracja?

  Nie. Aktywacja to proces inny niż rejestracja produktu. Zarejestrowanie produktu jest opcjonalne. Można tego dokonać, podając swoje informacje kontaktowe i nazwisko w trakcie aktywowania produktu. Warto zarejestrować produkt, aby otrzymywać informacje o aktualizacjach produktu, dodatkach i ofertach specjalnych.
 • Jak ustalić, czy produkt jest aktywowany?

  Jeśli produkt jest aktywowany, Kreator aktywacji pakietu Office nie jest uruchamiany. Jeśli produkt jest aktywowany, próba uruchomienia Kreatora aktywacji pakietu Office powoduje zwrócenie następującego komunikatu:
  Ten produkt został już aktywowany.
 • Czy jeśli nie aktywuję produktu, przestanie on działać?

  Nie. Jednak produkt będzie działać w trybie ograniczonej funkcjonalności.
 • Co to jest tryb ograniczonej funkcjonalności?

  W trybie ograniczonej funkcjonalności programy działają podobnie do przeglądarek. W programie uruchomionym w trybie ograniczonej funkcjonalności wiele pozycji menu jest wyłączonych (wygaszonych) i odpowiadające im funkcje są niedostępne. Niektóre ograniczenia mające zastosowanie w trybie ograniczonej funkcjonalności:
  • Nie można tworzyć żadnych nowych dokumentów.
  • Istniejące dokumenty można wyświetlać, ale nie można ich edytować.
  • Dokumenty można drukować, ale nie można ich zapisywać.
  Nie powoduje to uszkodzenia żadnych istniejących plików ani dokumentów pakietu Office, a ten tryb pakietu Office można łatwo wyłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami na przedstawionych ekranach.
 • Jak zaktualizować informacje dotyczące aktywacji produktu?

  Aby zapewnić, że informacje podane firmie Microsoft za pośrednictwem Kreatora aktywacji pakietu Office są poprawne, można je w dowolnym momencie sprawdzić i zaktualizować, kontaktując się z firmą Microsoft. W niektórych produktach pakietu Office można to zrobić przez Internet lub przez telefon, korzystając z Kreatora aktywacji pakietu Office. Jeśli te opcje nie są dostępne, podane informacje można zmienić lub uzupełnić, wysyłając opis tych zmian i identyfikator produktu (podany w oknie dialogowym wyświetlanym po kliknięciu polecenia <Nazwa programu> — informacje w menu Pomoc dowolnego programu pakietu Office) na podany poniżej adres. Firma Microsoft zaktualizuje te informacje, uwzględniając wszelkie wymagane zmiany. Należy koniecznie podać identyfikator produktu, aby umożliwić firmie Microsoft poprawne zidentyfikowanie rekordu aktywacji.
  Microsoft
  Attn: Microsoft Product Activation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052-6399
 • Dlaczego otrzymuję powiadomienia o konieczności aktywowania produktu?

  Jeśli produkt pakietu Office nie został aktywowany, każde uruchomienie programu pakietu Office powoduje zwrócenie przypomnienia o konieczności aktywowania produktu.
 • Czy istnieje więcej niż jeden typ licencji produktu?

  Tak. Dostępne są następujące typy licencji:
  • Bezterminowa
  • Subskrypcyjna użytkownika oprogramowania

   Uwaga Od sierpnia 2001 r. licencja subskrypcyjna na pakiet Office XP nie jest dostępna w Stanach Zjednoczonych.
  • Program wersji próbnych produktów
 • Co to jest licencja bezterminowa?

  Licencja bezterminowa umożliwia korzystanie z programów pakietu Office przez cały okres posiadania produktu.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  828958 Zasoby ułatwiające aktywację licencji w programach pakietu Microsoft Office
 • Co to jest licencja subskrypcyjna użytkownika oprogramowania?

  Licencja subskrypcyjna użytkownika oprogramowania umożliwia korzystanie z programów pakietu Office przez ustalony z góry okres. Trwa on 12 miesięcy i rozpoczyna się w momencie aktywowania używanej kopii pakietu Office. Pod koniec okresu subskrypcji można odnowić licencję. W przypadku zrezygnowania z odnowienia licencji programy pakietu Office można uruchomić jeszcze tylko pięć razy, zanim zostanie włączony tryb ograniczonej funkcjonalności.

  Licencja subskrypcyjna użytkownika oprogramowania na kopię pakietu Office jest powiązana z komputerem, na którym ją zainstalowano. Nie można jej sprzedać ani przenieść na inny komputer. Tę licencję można sprzedać tylko razem z tym komputerem. Przeniesienie własności tej licencji wymaga kontaktu telefonicznego z przedstawicielem działu obsługi klienta.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  293191 JAK: Aktywowanie licencji subskrypcji użytkownika oprogramowania w pakiecie Office XP
 • Co to jest wersja programu wersji próbnych produktów?

  Wersja programu wersji próbnych produktów to licencja na korzystanie z produktu pakietu Office na zasadzie wersji próbnej przez jeden miesiąc.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  828958 Zasoby ułatwiające aktywację licencji w programach pakietu Microsoft Office
 • Ile razy można pominąć aktywację?

  W przypadku produktów z licencją bezterminową aktywację można pominąć 50 razy. W przypadku produktów z licencją subskrypcyjną użytkownika oprogramowania aktywację można pominąć 20 razy. W przypadku wersji programu wersji próbnych produktów aktywację można pominąć pięć razy. Jeśli produkt nie został aktywowany przed odpowiednią liczbą uruchomień programu pakietu Office, programy pakietu Office są uruchamiane w trybie ograniczonej funkcjonalności.
 • Ile instalacji można wykonać w ramach jednej umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania? Czy mogę zainstalować produkt na swoim komputerze przenośnym i komputerze stacjonarnym? Ile razy można ponownie zainstalować produkt i ponownie go aktywować?

  Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące zasad aktywacji są dostępne w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji i często zadawanych pytań dotyczących aktywowania produktów firmy Microsoft można znaleźć w następujących witrynach firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o aktywowaniu produktów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300273 W pakiecie Office XP nie można aktywować wersji OEM więcej niż raz (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji o problemach występujących podczas korzystania z pakietu Office w trybie ograniczonej funkcjonalności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316032 Komunikat o błędzie „To polecenie jest niedostępne, ponieważ dokument jest zablokowany dla edycji” podczas edytowania starych lub nowych dokumentów w pakiecie Office XP lub Office 2003
reviewdocid OFXP OF2003 inf esl ptp obowiązkowe oaw wygasanie wygasłe wygasa upłynął zakończył się tryb ograniczonej funkcjonalności OFF2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 293151 — ostatni przegląd: 05/06/2010 14:35:28 — zmiana: 9.6

Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

 • kbactivation kbdta kbhowto KB293151
Opinia