Komunikat o błędzie: Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Word i zostanie ona zamknięta

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL296493
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Podczas uruchamiania programu Microsoft Word lub w czasie pracy z dokumentem może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Word i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.


Jeżeli jesteś w trakcie pracy, informacje, nad którymi pracujesz, mogły zostać utracone.

Uruchom ponownie program Microsoft Word.

Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.

Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu aplikacji Microsoft Word. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.

Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
UWAGA: Tekst kliknij tutaj. w poprzednim komunikacie o błędzie nie jest łączem, które można kliknąć. Należy kliknąć łącze kliknij tutaj. w oknie dialogowym komunikatu o błędzie w danej wersji programu Microsoft Word.

W tym artykule opisano sposób dokładnego opisania problemu po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie.
Więcej informacji
Program Microsoft Word umożliwia zbieranie i wysyłanie informacji o błędach do firmy Microsoft. Wyświetlane jest okno dialogowe komunikatu o błędzie opisane w sekcji Streszczenie (nie jest ono charakterystyczne dla używanego systemu operacyjnego Microsoft Windows).

Sygnatura błędu zawiera informacje, takie jak nazwa programu, nazwa błędu i nazwa modułu, których firma Microsoft używa do dalszego rozwijania i ulepszania swoich produktów.

Jeżeli dysponujesz połączeniem internetowym, możesz wysłać tę informację bezpośrednio do firmy Microsoft przy użyciu narzędzia Raportowanie błędów aplikacji pakietu Office. Jeżeli zdecydujesz się na raportowanie tych informacji, narzędzie sprawdzi, czy rozwiązanie tego problemu jest dostępne. Jeżeli tak, zostanie do Ciebie wysłane odpowiednia informacja.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące raportowania użytkownika końcowego i poufności, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283768 OFFXP: End User Privacy Policy in Application Error Report
Jeżeli nie zdecydujesz się na użycie narzędzia Raportowanie błędów aplikacji pakietu Office, możesz skorzystać z informacji w sygnaturze błędu, aby bezpośrednio przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Znajdowanie rozwiązania w bazie wiedzy Knowledge Base

Użyj jednej z następujących metod, aby znaleźć rozwiązanie po pojawieniu się komunikatu o błędzie opisanego w sekcji Symptomy tego artykułu.

Metoda 1: Wyszukaj określony błąd

Aby wyszukać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base określony błąd, wykonaj następujące kroki:
 1. W oknie dialogowym komunikatu o błędzie (zgodnie z opisem w sekcji Symptomy w tym artykule) kliknij łącze kliknij tutaj.
 2. W sekcji Sygnatura błędu komunikat o błędzie jest wyświetlany w sposób podobny do następującego:
    AppName: winword.exe   AppVer: 10.0.2627.0   ModName: winword.exe  ModVer: 10.0.2627.0   Offset: 0032a96d
 3. Zwróć uwagę na charakterystyczne cechy sygnatury błędu. Przede wszystkim należy zapamiętać wartości parametrów AppName, ModName i Offset.
 4. W wierszu adresu przeglądarki sieci Web wpisz adres http://support.microsoft.com/default.aspx , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W polu Rozwiązania zawierające wpisz wartości parametrów AppName, ModName i Offset, a następnie kliknij łącze Wyszukaj teraz.

  UWAGA: Jeżeli parametry AppName i ModName są takie same, po prostu wpisz wartości parametrów ModName i Offset.
 6. Jeżeli zostaną zwrócone jakiekolwiek wyniki wyszukiwania, kliknij łącze, aby wyświetlić odnaleziony artykuł.
Jeżeli problemu, który napotykasz, nie ma na liście, użyj metody 3.

Metoda 2: Użyj wyszukiwania zautomatyzowanego, aby odnaleźć możliwe przyczyny błędu

Kliknij następujące łącze, aby wyświetlić listę artykułów dotyczących znanych problemów powodujących wyświetlanie tego komunikatu o błędzie, wraz z odpowiednim obejściem lub rozwiązaniem tego problemu. Jeżeli problemu, który napotykasz, nie ma na liście, użyj metody 3.

Metoda 3: Rozwiązywanie problemów, które mają inne możliwe przyczyny

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące komunikatu o błędzie oraz rozwiązywaniu tego problemu krok po kroku, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290929 WD2002: Part 1: Troubleshooting Problems When Word Has Encountered a Problem and Needs to Close
Część 1 zawiera informacje na temat typów pojawiających się błędów, sposobu uzyskania wskazówek z komunikatu o błędzie oraz sposobu uzyskania wskazówek po pojawieniu się błędów, które mogą pomóc wyizolować przyczynę problemu z programem Microsoft Word.
290930 WD2002: Part 2: Troubleshooting Problems When Word Has Encountered a Problem and Needs to Close
Część 2 zawiera informacje na temat problemów z formatowaniem lub drukowaniem, powodowanych przez sterowniki drukarki lub sterowniki wideo oraz informacje na temat problemów powodowanych przez uszkodzone słowniki niestandardowe, pliki Autokorekty, pliki sprawdzania pisowni i gramatyki oraz czcionki.

Metoda 4: Zażądaj pomocy

Zalecane jest zapisanie informacji z sygnatury błędu, zgodnie z informacjami w sekcji „Metoda 1: Wyszukaj określony błąd”, ponieważ specjalista Pomocy technicznej firmy Microsoft może zapytać o te informacje w przypadku żądania pomocy. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące okna dialogowego Raportowanie błędów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu w bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289508 OFFXP: Jak czytać sygnatury błędów w Raportowaniu błędów aplikacji pakietu Office, jeżeli program zostanie nieoczekiwanie zamknięty
Jeżeli użytkownik dzwoni lub wysyła wiadomość, powinien być przy komputerze i mieć dostęp do odpowiedniej dokumentacji produktu. Potrzebne będą następujące informacje:
 • Numer wersji produktu firmy Microsoft, którego używasz.
 • Typ używanego sprzętu, włącznie ze sprzętem sieciowym, jeżeli jest używany, oraz środowisko operacyjne.
 • Zawartość plików Config.sys i Autoexec.bat oraz plików konfiguracji sieciowej, jeżeli jakiekolwiek istnieją.
 • Dokładne brzmienie komunikatów, które pojawiły się na ekranie.
 • Opis wydarzenia i czynności wykonywanych w chwili, gdy pojawił się problem.
 • Najmniejszą liczbę kroków prowadzących do odtworzenia problemu.
 • Kroki prowadzące do rozwiązania problemu, które już zostały wykonane.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów z programem Microsoft Word, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz tekst Pomoc techniczna, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
102344 Microsoft Product Support Options Q and A
inf IPF
Właściwości

Identyfikator artykułu: 296493 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:13:39 — zmiana: 5.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto KB296493
Opinia