Awaria lub nieoczekiwane zamknięcie gry

Symptomy problemu
Podczas próby uruchomienia lub rozpoczęcia jednej z gier wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” może wystąpić jeden lub więcej z następujących symptomów:
 • Gra ulega awarii (przestaje odpowiadać)
 • Gra zostaje nieoczekiwanie zamknięta
 • Komputer zostaje nieoczekiwanie ponownie uruchomiony
 • Okno gry zostaje zminimalizowane do paska zadań i nie można go przywrócić
Ponadto w oknie dialogowym Zbieranie danych o wyjątku może znaleźć się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją <nazwa gry> i zostanie ona zamknięta.
Ten komunikat o błędzie zawiera pytanie, czy chcesz wysłać szczegółowy raport o błędzie do firmy Microsoft.
Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione.

Metoda 1. Sprawdzenie najnowszych aktualizacji gry

Należy pobrać najnowsze aktualizacje dla gry z odpowiedniej witryny sieci Web:

Metoda 2. Ponowne uruchomienie komputera przez wykonanie czystego rozruchu

Podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows zwykle kilka programów zostaje uruchomionych automatycznie. Działają one w tle i mogą zakłócać funkcjonowanie gry. Do tych programów mogą należeć programy antywirusowe i narzędzia systemowe. Wykonanie procedury czystego rozruchu powoduje, że programy te nie są uruchamiane automatycznie.

Aby uruchomić komputer, stosując procedurę czystego rozruchu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Aby uzyskać więcej informacji lub poznać procedury dla innych systemów operacyjnych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331796 Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle nie zakłócają działania gry lub programu
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 3. Utworzenie nowego konta użytkownika

Wykonaj procedurę odpowiednią dla używanej wersji systemu Windows.

Windows 7 lub Windows Vista

Krok 1. Otwarcie okna Konta użytkowników
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz Control nusrmgr.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij pozycję Konta użytkowników.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
Krok 2. Dodanie nowego użytkownika
 1. Na karcie Konta użytkowników kliknij przycisk Dodaj.
 2. Wpisz nazwę konta użytkownika, imię i nazwisko oraz opis konta.
 3. Jeśli komputer jest częścią sieci klient/serwer, wpisz nazwę domeny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Jeśli komputer skonfigurowano jako komputer osobny, bez sieci lub w sieci równorzędnej, nie trzeba podawać nazwy domeny.
 4. Wpisz hasło użytkownika, a następnie potwierdź je, wpisując je jeszcze raz.

  Ważne W hasłach jest rozróżniana wielkość liter. Na przykład „MojeHasło” i „mojehasło” to dwa różne hasła.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz poziom dostępu dla tego konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga Do uruchomienia niektórych gier jest wymagane konto użytkownika z dostępem na poziomie administratora.

Windows XP Home Edition

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Konta użytkowników.
 2. Na liście Wybierz zadanie kliknij łącze Utwórz nowe konto.
 3. Wpisz nazwę, której chcesz używać w odniesieniu do konta, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz odpowiedni typ konta, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto.

  Uwaga: Do uruchomienia niektórych gier wymagane jest konto użytkownika korzystającego z konta typu administrator.

Windows XP Professional Edition

Krok 1. Otwarcie okna Konta użytkowników

Aby otworzyć okno Konta użytkowników, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Control nusrmgr.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 2. Dodanie nowego użytkownika
 1. Na karcie Konta użytkowników kliknij przycisk Dodaj.
 2. Wpisz nazwę konta użytkownika, imię i nazwisko oraz opis konta.
 3. Jeśli komputer jest częścią sieci klient/serwer, wpisz nazwę domeny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Jeśli komputer skonfigurowano jako komputer osobny, bez sieci lub w sieci równorzędnej, nie trzeba podawać nazwy domeny.
 4. Wpisz hasło użytkownika, a następnie potwierdź je, wpisując je jeszcze raz.

  Ważne W hasłach jest rozróżniana wielkość liter. Na przykład „MojeHasło” i „mojehasło” to dwa różne hasła.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz poziom dostępu dla tego konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga Do uruchomienia niektórych gier jest wymagane konto użytkownika z dostępem na poziomie administratora.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Więcej informacji

Jeśli utworzenie nowego konta użytkownika rozwiązuje problem, należy wylogować się z tego nowego konta, zalogować do normalnie używanego konta i sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeśli na normalnie używanym koncie nadal występuje problem, można przywrócić domyślne ustawienia zabezpieczeń na tym koncie, używając przycisku Fix It w poniższym artykule. Następnie należy sprawdzić, czy to rozwiązało problem. W innym razie należy przenieść dane z konta, na którym występuje problem, do właśnie utworzonego konta użytkownika, aby mieć do nich dostęp podczas używania tego nowego konta.
313222 Jak przywrócić domyślne ustawienia zabezpieczeń?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skopiować dane do nowego profilu użytkownika w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811151 Jak skopiować dane z uszkodzonego profilu użytkownika do nowego profilu w systemie Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skopiować dane do nowego profilu użytkownika w systemie Windows Vista, kliknij następujący tytuł artykułu w celu wyświetlenia tego tematu w Pomocy i instrukcjach systemu Windows:Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 4. Zmiana ustawienia zgodności

Uwaga Ta metoda może nie zadziałać w przypadku nowszych gier wymagających funkcji zaawansowanych.
 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę gry, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zgodność.
 3. Kliknij pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności z, aby je zaznaczyć, a następnie wybierz z listy opcję Windows 98/Windows Me.
 4. Kliknij przycisk OK.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 5. Zaktualizowanie sterownika wideo

Należy skontaktować się z producentem karty wideo, aby dowiedzieć się, jak uzyskać i zainstalować najnowszą wersję sterownika wideo dla karty wideo. Aby sprawdzić, czy są dostępne odpowiednie aktualizacje sterowników, odwiedź następującą witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web: Kliknij przycisk Odtwórz, aby obejrzeć ten przesyłany strumieniowo pokaz multimedialny.

Więcej informacji na temat producenta sprzętu można znaleźć w następującej witrynie sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje, jak kontaktować się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Aby ustalić nazwę i producenta karty wideo, wykonaj następujące czynności, odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows:

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz dxdiag w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij kartę Ekran.
 3. W obszarze Urządzenie znajdź pozycje Nazwa i Producent.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ekran.
 3. W obszarze Urządzenie odszukaj pola Nazwa i Producent.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić prezentację multimedialną.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 6. Tymczasowe wyłączenie karty dźwiękowej w systemie Windows

Aby tymczasowo wyłączyć kartę dźwiękową, wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows.

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz menedżer urządzeń w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik, który chcesz wyłączyć.
 3. Kliknij przycisk Wyłącz, a następnie kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Ponownie uruchom system Windows, a następnie przetestuj grę.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 4. Kliknij dwukrotnie kartę dźwiękową.
 5. W obszarze Użycie urządzenia kliknij opcję Nie używaj tego urządzenia (wyłącz).
 6. Ponownie uruchom system Windows, a następnie przetestuj grę.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 7. Zmniejszenie przyspieszenia dźwięku

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Dźwięk, w obszarze Funkcje DirectX zmień ustawienie Poziom sprzętowego przyspieszenia dźwięku na Przyspieszenie podstawowe.
 3. Kliknij przycisk Zakończ.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić prezentację multimedialną.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 8. Pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji programu DirectX

 1. Aby pobrać najnowszą wersję programu DirectX, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij pozycję Download the latest DirectX (Pobierz najnowszy program DirectX).
 3. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), a następnie kliknij przycisk Download (Pobierz).
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować najnowszą wersję programu DirectX.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 9. Zaktualizowanie sterownika dźwięku

Należy skontaktować się z producentem karty dźwiękowej, aby dowiedzieć się, jak uzyskać i zainstalować najnowszą wersję sterownika dźwięku dla karty dźwiękowej, albo odwiedzić witrynę Windows Update i wyszukać odpowiednie sterowniki. (Informacje kontaktowe można znaleźć w metodzie 5).

Aby ustalić nazwę i producenta karty dźwiękowej, wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows:

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz dxdiag w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij kartę Dźwięk.
 3. W obszarze Urządzenie odszukaj pozycję Nazwa. W obszarze Sterowniki odszukaj pozycję Dostawca.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Dźwięk.
 3. W obszarze Urządzenie odszukaj pozycję Nazwa. W obszarze Sterownik odszukaj pozycję Dostawca.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić strumieniowy pokaz multimedialny.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 10. Usunięcie i ponowne zainstalowanie gry

Krok 1. Wykonanie czystego rozruchu systemu Windows

Przeprowadź czysty rozruch systemu Windows, wykonując czynności podane w metodzie 2. Następnie przejdź do kroku 2.

Krok 2: Usunięcie i ponowne zainstalowanie gry

Aby usunąć i ponownie zainstalować grę, wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows.

Windows 7 lub Windows Vista
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz programy i funkcje w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Na liście zainstalowanych programów kliknij grę firmy Microsoft, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć proces usuwania.
 4. Włóż dysk CD z grą do stacji dysków CD lub DVD.
 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć proces instalacji.
Jeśli Instalator nie uruchomi się automatycznie, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz dysk:\setup.exe w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga W tym przykładzie dysk jest literą stacji dysków CD lub DVD.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces instalacji.
Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 3. Na liście zainstalowanych programów kliknij dwukrotnie grę firmy Microsoft, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub przycisk Zmień/Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć proces usuwania.
 5. Włóż dysk CD z grą do stacji dysków CD lub DVD.
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć proces instalacji.
Jeśli Instalator nie uruchomi się automatycznie, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dysk:\setup.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

  W tym przykładzie dysk jest literą stacji dysków CD lub DVD.
 2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć proces instalacji.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 11. Wyszukanie rozwiązania dla gry w centrum rozwiązań

W kategorii gier w centrum rozwiązań dla systemu Windows można znaleźć rozwiązania większości typowych problemów. Oto co można zrobić w tym centrum rozwiązań:
 • Wyszukiwanie najczęstszych problemów z produktami, komunikatów o błędach i porad dotyczących rozwiązywania problemów
 • Uzyskiwanie pomocy dotyczącej produktów w grupach dyskusyjnych i od pracowników pomocy technicznej
 • Uzyskiwanie informacji kontaktowych źródeł informacji technicznych o produktach: numerów telefonów i adresów e-mail
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 12. Tylko system Windows XP: dostosowanie przyspieszania sprzętowego grafiki

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz desk.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów.
 4. Przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe o dwie pozycje w lewo od ustawienia Pełne, do ustawienia Wyłącz wszystkie przyspieszenia kursora i zaawansowanego rysowania.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 6. Wypróbuj działanie gry.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 13. Przeskanowanie komputera pod kątem wirusów

Gra może generować błędy, ulegać awariom lub być nieoczekiwanie zamykana w trakcie uruchamiania lub rozgrywki, jeśli komputer jest zainfekowany przez wirusa.

Ważne Jeśli oprogramowanie antywirusowe jest już zainstalowane, przed przeskanowaniem komputera pod kątem wirusów należy je zaktualizować, instalując najnowsze pliki sygnatur. Większość firm tworzących oprogramowanie antywirusowe wydaje nowe pliki sygnatur co miesiąc. Po uzyskaniu najnowszych plików sygnatur można skanować komputer. Aby uzyskać pomoc związaną z uzyskiwaniem plików sygnatur antywirusowych, należy skontaktować się z producentem oprogramowania antywirusowego.

Jeśli na komputerze nie jest zainstalowane żadne oprogramowanie antywirusowe, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zawierający listę producentów oprogramowania antywirusowego:
49500 Lista dostawców oprogramowania antywirusowego
Jeśli komputer został oczyszczony z wirusów, należy usunąć i ponownie zainstalować grę zgodnie z metodą 10.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Metoda 14. Usunięcie oprogramowania szpiegującego i innego niechcianego oprogramowania

Aby dowiedzieć się więcej o symptomach występowania oprogramowania szpiegującego i innego niechcianego oprogramowania, o usuwaniu takiego oprogramowania i o chronieniu komputera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uruchomić skanowanie pod kątem niechcianego oprogramowania w systemie Windows 7 lub Windows Vista, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
 2. Otwórz program Windows Defender.
 3. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku Scan, a następnie kliknij polecenie Full Scan.
Jeśli komputer został oczyszczony z niechcianego oprogramowania, należy usunąć i ponownie zainstalować grę zgodnie z metodą 10.
Następne kroki
Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web, w której można znaleźć inne rozwiązania. Ta witryna sieci Web oferuje następujące usługi:
gra microsoft migotanie miganie zawieszanie się awaria losowe nieoczekiwane zamykanie nic się nie dzieje
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303032 — ostatni przegląd: 01/31/2013 10:03:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Halo 2 for Windows Vista, Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion, Microsoft Age of Empires II Gold Edition, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege II, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight, Microsoft Freelancer, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft Impossible Creatures, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft RalliSport Challenge PC, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Train Simulator, Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbexpertiseinter kbtshoot kbceip kbgraphxlink kbarttypeshowme kbprb KB303032
Opinia