Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak używać układu klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej) w systemach Windows 7, Windows Vista i Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym przewodniku omówiono krok po kroku, jak używać układu klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej) w systemach Windows 7, Windows Vista i Windows XP.

Korzystając z układu klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej), można wpisywać znaki międzynarodowe i znaki specjalne przy użyciu kombinacji klawiszy.

Jak używać klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej)

Dodawanie układu klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej)

Aby automatycznie dodać układ klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej), przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby dodać go samodzielnie, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby dodać układ klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej), wykonaj następujące czynności:
 • Windows 7 lub Windows Vista
  1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start, wpisz ciąg intl.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij klawisz ENTER.
  2. Na karcie Klawiatury i język kliknij przycisk Zmień klawiatury.
  3. Kliknij przycisk Dodaj.
  4. Rozwiń odpowiedni język. Na przykład wybierz pozycję Angielski (Stany Zjednoczone).
  5. Rozwiń listę Klawiatura, zaznacz pole wyboru Amerykański — międzynarodowy, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Na liście Język domyślny kliknij pozycję Nazwa języka — Amerykański — międzynarodowy, gdzie Nazwa języka jest językiem wybranym w kroku 4, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.
  7. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij przycisk OK.

   Zwróć uwagę, że na pasku zadań pojawi się pasek Język. Ustawienie wskaźnika myszy na tym pasku powoduje wyświetlenie etykietki narzędzia z opisem aktywnego układu klawiatury.
  8. Kliknij pasek Język, a następnie w wyświetlonym menu kliknij pozycję Amerykański — międzynarodowy.

   Zostanie wybrany układ klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej).
 • Windows XP
  1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg intl.cpl w polu Uruchom, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Na karcie Język kliknij przycisk Szczegóły.
  3. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij polecenie Dodaj.
  4. Na liście Język kliknij żądany język. Na przykład Angielski (Stany Zjednoczone).
  5. Na liście Układ klawiatury/Edytor IME kliknij opcję Amerykański — międzynarodowy, a następnie przycisk OK.
  6. Na liście Wybierz jeden z zainstalowanych języków, który ma być używany podczas uruchamiania komputera kliknij Nazwa języka — Amerykański — międzynarodowy (gdzie Nazwa języka to język wybrany w kroku 6), a następnie kliknij przycisk OK.
  7. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij przycisk OK.

   Na pasku zadań pojawi się pasek Język. Po najechaniu na niego kursorem myszy zostanie wyświetlona etykieta narzędzia opisująca aktywny układ klawiatury. Na przykład zostanie wyświetlony opis Amerykański — międzynarodowy.
  8. Kliknij pasek Język, a następnie w wyświetlonym menu kliknij pozycję Amerykański — międzynarodowy.

   Zostanie wybrany układ klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej).
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących paska języka, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306993 JAK: Korzystanie z paska języka w systemie Windows XP

Tworzenie znaków rozszerzonych

W układzie klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej) nowe funkcje są przypisywane do prawego klawisza ALT (tego, który znajduje się po prawej stronie klawiatury). Używając go z innymi klawiszami, można tworzyć znaki rozszerzone.

W poniższej tabeli opisano znaki, które można tworzyć za pomocą kombinacji prawego klawisza ALT i innego klawisza oraz za pomocą prawego klawisza ALT, klawisza SHIFT i innego klawisza:


Tworzenie znaków międzynarodowych

Po naciśnięciu klawisza z APOSTROFEM ( ' ), CUDZYSŁOWEM ("), AKCENTEM SŁABYM (`), TYLDĄ (~) lub CYRKUMFLEKSEM, zwanym także DASZKIEM, (^) ekran pozostaje pusty aż do momentu naciśnięcia drugiego klawisza.
 • Po naciśnięciu litery, która może być oznaczona akcentem, pojawi się ona w wersji akcentowanej.
 • W przypadku naciśnięcia klawisza ze znakiem, który nie występuje w wersji akcentowanej, na ekranie pojawią się dwa oddzielne znaki.
 • Naciśnięcie klawisza spacji powoduje wyświetlenie samego symbolu (apostrofu, cudzysłowu, akcentu słabego, tyldy, cyrkumfleksu lub daszka).
W poniższej tabeli są wyświetlane kombinacje klawiszy na klawiaturze, z których można korzystać w celu utworzenia wymaganego znaku.

Uwaga Jeśli zachowanie klawiatury opisane w poniższej tabeli nie jest odpowiednie, można dodać alternatywny układ klawiatury, na przykład układ klawiatury US. Procedurę dodawania układu klawiatury można znaleźć w sekcji Dodawanie układu klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej) w tym artykule. W tym scenariuszu należy wybrać układ klawiatury inny niż Amerykański — międzynarodowy.
Naciśnij ten klawisz Następnie naciśnij ten klawiszZnak wynikowy
' (APOSTROF) c, e, y, u, i, o, a ç, é, ý, ú, í, ó, á
" (CUDZYSŁÓW)e, y, u, i, o, a ë, ÿ, ü, ï, ö, ä
` (AKCENT SŁABY) e, u, i, o, a è, ù, ì, ò, à
~ (TYLDA) o, n, a õ, ñ, ã
^ (DASZEK) e, u, i, o, a ê, û, î, ô, â

Zmiana w systemie Windows 7

W niektórych wersjach systemu Windows 7 z ustawieniami regionalnymi dla języków środkowo- i wschodnioeuropejskich zamiast układu klawiatury US domyślnie jest instalowana klawiatura amerykańska (międzynarodowa). Ta zmiana powoduje inne zachowanie. Przyczyna jej wprowadzenia jest związana z tym, że klawiatura amerykańska (międzynarodowa) zawiera wszystkie klawisze klawiatury US i obsługuje także dodatkowe znaki akcentowane, które są często używane w tych ustawieniach regionalnych.

Jeśli będzie konieczne korzystanie z układu klawiatury US, procedurę dodawania układu klawiatury można znaleźć w sekcji Dodawanie układu klawiatury amerykańskiej (międzynarodowej) w tym artykule.
Uwaga W tym scenariuszu należy wybrać układ klawiatury US zamiast układu Amerykański — międzynarodowy.

Jak używać funkcji KlawiszeTrwałe

Kombinacje klawiszy wymagają jednoczesnego naciśnięcia i przytrzymania dwóch lub więcej klawiszy. Osoby jednoręczne lub piszące za pomocą specjalnego patyczka trzymanego w ustach mogą mieć problem z naciśnięciem kombinacji klawiszy. Dzięki funkcji KlawiszeTrwałe po naciśnięciu klawisza modyfikującego (CTRL, ALT lub SHIFT) lub logo systemu Windows pozostaje on aktywny aż do momentu naciśnięcia innego klawisza.

Aby automatycznie włączyć funkcję KlawiszeTrwałe, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby włączyć ją samodzielnie, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Jeśli po uruchomieniu poprawki automatycznej funkcja KlawiszeTrwałe jest nadal wyłączona, może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby włączyć funkcję KlawiszeTrwałe, wykonaj następujące czynności:
 • Windows 7 lub Windows Vista
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie kliknij pozycję Zmień sposób działania klawiatury.
  3. Zaznacz pole Włącz funkcję Klawisze trwałe.
  4. Kliknij przycisk OK.
 • Windows XP
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. W obszarze Wybierz kategorię kliknij pozycję Opcje ułatwień dostępu.
  3. W obszarze lub wybierz ikonę Panelu sterowania kliknij pozycję Opcje ułatwień dostępu.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje ułatwień dostępu.
  4. Na karcie Klawiatura kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj funkcji KlawiszeTrwałe, a następnie kliknij przycisk OK.


Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
fixit fix it automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306560 — ostatni przegląd: 09/26/2011 21:41:00 — zmiana: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB306560
Opinia