Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Używanie narzędzia Kopia zapasowa do przywracania plików i folderów na komputerze

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL309340
Streszczenie
Ten artykuł stanowi przewodnik, prowadzący krok po kroku przez procedurę używania programu Kopia zapasowa do przywracania plików i folderów na komputerze z systemem Windows XP.

Narzędzie Kopia zapasowa w systemie Windows XP pomaga chronić dane na wypadek awarii dysku twardego lub przypadkowego wymazania plików. Używając narzędzia Kopia zapasowa, można utworzyć kopię będącą duplikatem wszystkich danych na dysku twardym, a następnie zarchiwizować ją na innym urządzeniu magazynowania, takim jak dysk twardy lub taśma.

Jeśli oryginalne dane na dysku twardym zostaną przypadkowo wymazane lub zastąpione albo staną się niedostępne z powodu awarii dysku twardego, można łatwo przywrócić je z dysku lub zarchiwizowanej kopii, korzystając z Kreatora przywracania lub Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu.

Przywracanie plików i folderów

UWAGA: Do przywracania plików i folderów wymagane są uprawnienia administratora lub operatora kopii zapasowych na danym komputerze. Ponadto operatorzy kopii zapasowych i administratorzy mogą wykonywać kopie zapasowe zaszyfrowanych plików i folderów oraz przywracać je bez konieczności ich deszyfrowania.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa. Zostanie uruchomiony Kreator kopii zapasowych lub przywracania.
 2. Kliknij przycisk Tryb zaawansowany.
 3. Kliknij kartęPrzywracanie i zarządzanie nośnikami.
 4. Wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Aby przeprowadzić przywracanie z pliku kopii zapasowej, rozwiń pozycję Plik, a następnie rozwiń żądany plik kopii zapasowej. Na przykład rozwiń plik Backup.bkf utworzony 2002-01-01 o 13:15. Narzędzie Kopia zapasowa domyślnie dołącza datę i godzinę wykonania kopii zapasowej jako część nazwy pliku.
  • Jeśli chcesz przeprowadzić przywracanie kopii zapasowej z taśmy, rozwiń odpowiednie urządzenie taśmowe (na przykład Travan), a następnie rozwiń żądaną nazwę nośnika. Na przykład rozwiń pozycję Nośnik utworzony 2002-01-01 13:15.
 5. Zaznacz pola wyboru dla folderów, które chcesz przywrócić. Jeśli chcesz dokonać wyboru bardziej precyzyjnie, kliknij dwukrotnie odpowiedni folder, a następnie zaznacz pola wyboru dla plików lub folderów, które chcesz przywrócić.
 6. Jeśli przywracasz cały system operacyjny, zaznacz pole wyboru Stan systemu.

  UWAGA: Aby przywrócić zarówno system operacyjny, jak i pliki danych, należy przywrócić dane oznaczone jako Stan systemu, do których należą między innymi Rejestr, baza danych rejestracji klasy COM+, pliki objęte Ochroną plików systemu Windows i pliki rozruchowe.
 7. W poluPrzywróć pliki dowykonaj jeden z następujących kroków:
  • Kliknij opcję Lokalizacja oryginalna, jeśli chcesz przywrócić pliki do lokalizacji, z której zostały skopiowane podczas wykonywania kopii zapasowej. Użyj tego ustawienia podczas przywracania całego komputera.
  • Kliknij opcję Lokalizacja alternatywna, jeśli chcesz przywrócić plik lub pliki do innej lokalizacji na dysku twardym. Wpisz odpowiednią lokalizację w polu Lokalizacja alternatywna. Użyj tego ustawienia, aby uniemożliwić operacji przywracania zastępowanie plików istniejących już na komputerze.
  • Kliknij opcję Pojedynczy folder, jeśli chcesz przywrócić plik lub pliki do pojedynczego folderu na dysku twardym. Wpisz odpowiednią lokalizację w polu Lokalizacja alternatywna. Użyj tego ustawienia, aby oddzielić przywrócone pliki i foldery od pozostałych plików na dysku twardym.
 8. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 9. Kliknij metodę, którą narzędzie Kopia zapasowa ma stosować podczas przywracania pliku znajdującego się już na komputerze, a następnie kliknij przycisk OK. Narzędzie Kopia zapasowa używa tego ustawienia do ustalenia, czy ma zastąpić istniejący plik, tylko przy przywracaniu pliku do folderu zawierającego już istniejący plik.

  UWAGA: W przypadku przywracania systemu operacyjnego kliknij opcję Zawsze zamieniaj plik na tym komputerze.
 10. Kliknij przycisk Rozpocznij przywracanie.
 11. Gdy pojawi się następujący komunikat, kliknij przyciskOK, jeśli chcesz przywrócić informacje o stanie systemu z wybranej kopii zapasowej:
  Ostrzeżenie

  Przywracanie danych o stanie systemu zawsze zastępuje bieżące dane o stanie systemu, o ile nie są one przywracane w lokalizacji alternatywnej.
 12. W wyświetlonym oknie monitu Potwierdzanie przywracaniakliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Postęp przywracania i operacja przywracania rozpocznie się.
 13. Po zakończeniu procesu przywracania kliknij przycisk Zamknij. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania narzędzia Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowych plików i folderów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308422 JAK: Używanie narzędzia Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowej plików i folderów na komputerze
Narzędzie Kopia zapasowa Microsoft nie jest instalowane automatycznie podczas instalacji systemu Microsoft Windows XP Home Edition.Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobach instalowania narzędzia Kopia zapasowa Microsoft z dysku CD z systemem Windows XP Home Edition, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302894 HOW TO: Install Backup from the Windows XP Home Edition CD-ROM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 309340 — ostatni przegląd: 04/09/2003 09:47:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB309340
Opinia