Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie podkluczy i wartości rejestru za pomocą pliku reg

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 310516
Notatki
 • Ten artykuł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, administratorów i specjalistów IT.
 • Importowanie plików wpisów rejestru (reg) to funkcja programu Regedit.exe i nie jest obsługiwany przez Regedt32.exe. Regedit.exe można użyć do wprowadzania pewnych zmian do rejestru na komputerze z systemem Windows NT 4.0 lub systemu Windows 2000, ale niektóre zmiany wymagają Regedt32.exe. Na przykład nie można dodać ani zmienić wartości REG_EXPAND_SZ czy REG_MULTI_SZ z Regedit.exe na komputerze z systemem Windows 2000 lub opartych na systemie Windows NT 4.0. Regedt32.exe to podstawowy edytor rejestru systemu Windows NT 4.0 i Windows 2000. Jeśli ma program Regedt32.exe, nie można użyć plików wpisów rejestru (reg) do modyfikowania rejestru. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między Regedit.exe i Regedt32.exe kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  141377 Różnice między Regedit.exe i Regedt32.exe

W TYM ZADANIU

Streszczenie
Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadanie zawiera kroki dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym wykonaj następujące kroki ostrożnie. W celu dodatkowej ochrony wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Dzięki temu można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
W tym artykule opisano krok po kroku, jak dodawać, modyfikować lub usuwać podklucze i wartości rejestru za pomocą pliku wpisów rejestru (reg). Regedit.exe używa plików reg do importowania i eksportowania podkluczy i wartości rejestru. Tych plików reg można używać do zdalnego rozpowszechniania zmian w rejestrze na wielu komputerach z systemem Windows. Uruchomienie pliku reg powoduje scalenie zawartości pliku rejestru lokalnego. Dlatego należy rozpowszechniać pliki reg z rozwagą.

back to the top

Składnia.Plików reg

Plik .reg ma następującą składnię:

WersjaEdytorRejestru
Pusty wiersz
[Ścieżkarejestru1]
"Nazwaelementudanych1"="Typdanych1:Wartośćdanych1"
DataItemName2"="DataType2:DataValue2"
Pusty wiersz
[Ścieżkarejestru2]
"Nazwaelementudanych3"="Typdanych3:Wartośćdanych3"

w przypadku gdy:

WersjaEdytorRejestru to "Windows Registry Editor Version 5.00" dla systemu Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 lub "REGEDIT4" w wypadku systemu Windows 98 i Windows NT 4.0. Nagłówek "REGEDIT4" również działa na komputerach systemu Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

Pusty wiersz jest pusty wiersz. Oznacza ona początek nowej ścieżki rejestru. Każdy klucz lub podklucz to nowa ścieżka rejestru. Jeśli w pliku reg znajduje się kilka kluczy, puste wiersze może pomóc zbadać i rozwiązywanie problemów z zawartości.

ŚcieżkaRejestrux jest to ścieżka podklucza przechowującego pierwszą wartość, która importujesz. Należy wpisać ścieżkę w nawiasach kwadratowych i każdy poziom hierarchii należy oddzielić ukośnikiem odwrotnym. Na przykład:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
Plik reg może zawierać wiele ścieżek rejestru.Jeśli dolna część hierarchii w instrukcji ścieżki nie istnieje w rejestrze, jest tworzony nowy podklucz. Zawartość plików rejestru są wysyłane do rejestru w takiej kolejności, w jakiej została wpisana. W związku z tym jeśli chcesz utworzyć nowy podklucz zawierający inny podklucz, należy wprowadzić wiersze w odpowiedniej kolejności.

NazwaElementuDanychx to nazwa elementu danych, który chcesz zaimportować. Jeśli element danych w pliku nie istnieje w rejestrze, plik reg dodaje ją (nadając mu wartość elementu danych). Jeśli element danych istnieje, wartość z plik reg zastępuje istniejącą wartość. Nazwę elementu danych należy ująć w znaki cudzysłowu. Znakiem równooci (=) następuje bezpośrednio po nazwie elementu danych.

DataTypex jest to typ danych wartości rejestru i natychmiast następuje po znaku równości. Dla wszystkich typów danych innych niż REG_SZ (wartość ciągu) dwukropek następuje bezpośrednio typ danych. Jeśli typ danych to REG_SZ, nie należy umieszczać typu danych ani dwukropka. W takim wypadku program Regedit.exe zakłada REG_SZ dla typu danych. Poniższa tabela zawiera listę typów wartości rejestru:
Typ danychTypDanych w pliku reg
REG_BINARYszesnastkowy
REG_DWORDDWORD
REG_EXPAND_SZhexadecimal(2)
REG_MULTI_SZhexadecimal(7)
Aby uzyskać więcej informacji na temat typów danych rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
DaneWartościx natychmiast po dwukropku (lub znaku równości w wypadku typu REG_SZ) i muszą mieć odpowiedni format (na przykład ciąg lub liczba szesnastkowa). Należy używać formatu szesnastkowego dla elementów danych binarnych.

Uwaga Można wprowadzić kilka wierszy element danych tej samej ścieżce rejestru.

Uwaga plik rejestru powinna zawierać pustego wiersza w dolnej części pliku.

back to the top

Dodawanie podkluczy rejestru lub dodawanie i zmienianie wartości rejestru

Aby dodać podklucz rejestru lub dodać lub zmienić wartość rejestru, wprowadź odpowiednie zmiany w rejestrze, a następnie wyeksportuj odpowiedni klucz lub odpowiednie podklucze. Wyeksportowane podklucze rejestru są automatycznie zapisywane w plikach reg.. Aby wprowadzić zmiany w rejestrze i wyeksportować zmiany do pliku reg, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij podklucz, która posiada rejestru element lub elementy, które chcesz zmienić.
 3. Kliknij plik, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.

  W tym kroku wykonuje kopię zapasową podklucza przed wprowadzeniem zmian. Można importować tego pliku do rejestru później Jeśli zmiany spowodują problem.
 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, aby użyć do zapisania pliku reg z oryginalnymi elementami rejestru, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga Użyj nazwy pliku, który będzie przypominał o zawartości, takich jak odwołanie do nazwy podklucza.
 5. W prawym okienku Dodaj lub zmodyfikuj odpowiednie elementy rejestru, który ma.
 6. Powtórz kroki 3 i 4, aby ponownie wyeksportować podklucz, ale użyj inną nazwę pliku dla pliku reg. Taki plik .reg można użyć do wprowadzenia zmian w rejestrze na innym komputerze.
 7. Przetestuj zmiany na komputerze lokalnym. Jeśli powodują one problem, kliknij dwukrotnie plik zawierający kopię zapasową oryginalnych danych rejestru, aby powrócić do oryginalnego stanu rejestru. Jeśli zmiany działają zgodnie z oczekiwaniami, można rozpowszechniać plik reg utworzony w kroku 6 do innych komputerów przy użyciu metod przedstawionych w "Rozpowszechnianie zmian rejestru"w dalszej części tego artykułu.
back to the top

Usuwanie kluczy i wartości rejestru

Aby usunąć klucz rejestru przy użyciu pliku reg, należy umieścić znak minusa (-) z przodu Wpisem ŚcieżkaRejestru w pliku reg. Na przykład, aby usunąć podklucz Test z następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
należy umieścić znak minusa przed następującym kluczem rejestru w pliku reg:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
W poniższym przykładzie przedstawiono plik reg realizujący to zadanie.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Aby usunąć wartość rejestru przy użyciu pliku reg, należy umieścić znak minusa (-) po znaku równości następującym DataItemName w pliku reg. Na przykład, aby usunąć wartość rejestru WartośćTestowa z następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
należy umieścić znak minusa po wpisie "WartośćTestowa" = w pliku reg. W poniższym przykładzie przedstawiono plik reg realizujący to zadanie.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"WartośćTestowa" =-
Aby utworzyć plik reg, użyć Regedit.exe do wyeksportowania klucza rejestru, który chcesz usunąć, a następnie użyj Notatnika do edytowania pliku reg i wstawić łącznik.

back to the top

Zmiana nazw podkluczy i wartości rejestru

Aby zmienić nazwę klucza lub wartości, usunąć klucz lub wartość, a następnie utworzyć nowy klucz lub wartość z nową nazwą.

Rozpowszechnianie zmian rejestru

Można wysłać plik reg do użytkowników w wiadomości e-mail, umieścić plik reg w udziale sieciowym i poinstruować użytkowników do udziału sieciowego, aby go uruchomić, lub można dodać polecenie do skryptu logowania użytkowników, aby automatycznie zaimportować plik reg podczas logowania.Gdy użytkownicy uruchamiają plik reg, otrzymują następujące komunikaty:
Edytor rejestru
Czy na pewno chcesz dodać informacje zawarte w Ścieżka do pliku reg w rejestrze?
Jeśli użytkownik kliknie przycisk Tak, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Edytor rejestru
Informacja w ścieżce do pliku reg została poprawnie wprowadzona do rejestru.
Regedit.exe obsługuje przełącznik wiersza polecenia/s wyłączenie wyświetlania tych komunikatów. Na przykład aby po cichu Uruchom plik .reg (z przełącznikiem/s ) z pliku wsadowego skryptu logowania, należy użyć następującej składni:
Regedit.exe /s Ścieżka do pliku reg
Zasady grupy lub zasad systemu można użyć również w celu rozpowszechniania zmian rejestru za pośrednictwem sieci. Aby uzyskać dodatkowe informacje odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Jeśli zmiany dadzą, można wysłać plik rejestracji odpowiednim użytkownikom w sieci.

back to the top
q297435

Właściwości

Identyfikator artykułu: 310516 — ostatni przegląd: 02/09/2014 01:08:00 — zmiana: 9.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

 • kbenv kbhowtomaster kbmt KB310516 KbMtpl
Opinia