Zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server R2 2013

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3119352
Ten pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu Microsoft BizTalk Server 2013 R2 zawiera poprawki dla programu BizTalk Server R2 2013 problemów, które zostały rozwiązane po wydaniu BizTalk Server 2013 R2.

Zaleca się przetestowanie poprawki przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzednim BizTalk Server 2013 R2 wydania aktualizacji. Zaleca się rozważyć zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji oprogramowania BizTalk Server R2 2013.

Ważne informacje dotyczące zbiorczego pakietu aktualizacji

  • Każdy pakiet skumulowanej poprawki zawiera wszystkich pakietów składowych. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku service pack lub pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555976 Dodatek Service Pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server

Uwaga: Jeśli używasz karty MQSeries, MQSAgent.dll muszą być aktualizowane na serwerze IBM WebSphere MQ na tym samym poziomie zbiorczą aktualizację, która znajduje się na serwerze BizTalk. Aby to zrobić, upewnij się, uruchomić tej samej konfiguracji zbiorczej aktualizacji na serwerze IBM WebSphere MQ. Jeśli uruchomisz niezgodnej wersji, mogą wystąpić problemy z wydajnością.
Więcej informacji
Ten pakiet aktualizacji zbiorczej jest pakiecie zbiorczym aktualizacji, który zawiera następujące elementy:

  • Wszystkie nowe poprawki wydane dla programu BizTalk Server R2 2013
  • Niektóre poprawki dla programu BizTalk Server 2010 i Microsoft BizTalk Server 2013
  • Niektóre poprawki, które poprawiają produktu
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji produktów firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Pakiet poprawek oprogramowania BizTalk Server R2 2013, które są uwzględnione w zbiorczej aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server R2 2013

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki są publikowane jako poprawki stają się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów serwera BizTalk kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Karty BizTalk ServerBizTalk Server narzędzia do administrowania i zarządzania interfejsów APINarzędzia do zarządzania BizTalk Server i narzędzi biznesowych

Akceleratory BizTalk ServerNarzędzia do projektowania programu BizTalk Server
BizTalk Server obsługi wiadomości, rurociągów i śledzenia
BizTalk Server ogólne
BizTalk Server UDDI

Jak uzyskać zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla programu BizTalk Server R2 2013

BizTalk Server korzysta z modelu aktualizacji zbiorczej (CU) za dostarczanie poprawek i aktualizacji. Każdy Zbiorcza aktualizacja zawiera nowe aktualizacje oprócz wszystkich aktualizacji, które zostały uwzględnione w poprzednich aktualizacji zbiorczych. Firma Microsoft zaleca testowanie, a następnie zastosowanie najnowszej CU do wszystkich środowisk systemu BizTalk.

Wszystkie nowe poprawki są publicznie dostępne w nadchodzących aktualizacji zbiorczej. Autonomiczne poprawki mogą być udzielane, zanim następna aktualizacja zbiorcza Jeśli zgłoszonego problemu jest bardzo ważne, ma wpływ znaczącą działalność, a nie ma obejścia tego problemu. Jeśli autonomiczny poprawki są dostarczane, wymagają one najnowsze wydaną aktualizację zbiorczą jako warunek wstępny.

Pakiet poprawek

Jeśli Zbiorcza aktualizacja jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej, aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej.

Uwaga: Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykły zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu określonej aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi przejdź do następujących Website:Uwaga: "Poprawka Pobierz dostępne" formularz wyświetla języków, dla których dostępna jest aktualizacja zbiorcza. Jeśli określony język nie jest widoczny, żaden pakiet aktualizacji zbiorczej jest dostępna dla danego języka.

Centrum Pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

Data wydania:, 31 grudnia 2015 roku

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft Zobacz jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online.

Żądanie skanowania w poszukiwaniu wirusów
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów za pomocą aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, który był dostępny w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany na nim.

Informacje dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musi mieć zainstalowany program BizTalk Server 2013 R2.

Uwaga: Aby zastosować odpowiednie poprawki dla następujących składników, musi mieć zainstalowane składniki:

  • 3.0 usług UDDI Microsoft (dostarczane na dysku instalacyjnym programu BizTalk Server R2 2013)
  • Karty Microsoft BizTalk dla zastosowań biznesowych (znany również jako LOB karty BizTalk)
  • Microsoft BizTalk 2013 R2 Accelerator
Jeśli plik Readme.txt jest uwzględniony w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej, zobacz plik Readme.txt, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji.

Ważne: Pakiet aktualizacji zbiorczej jest jednolity pakiet, który zawiera zarówno 32-bitowy (x 86) i 64-bitowe pliki (amd64/x 64). Aby prawidłowo zainstalować tę aktualizację, należy uruchomić plik Setup.exe. Nigdy nie bezpośrednio uruchomić inne pliki, takie jak pliki msp.

Uwaga: Instalator poprawek ulepszone jest używany w pakiecie zbiorczej aktualizacji. Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji zbiorczej, Instalator wyświetla listę zainstalowanych funkcji, które są aktualizowane i liczba poprawek dla każdej funkcji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje oprogramowania BizTalk Server R2 2013 opartych na architekturze x 86
Nazwa plikuWersjaData i godzinaRozmiar plikuPlatforma
AxInterop.SystemMonitor.dll3.7.0.02016-1/7 17:35:15: 0026296x86
BAMConfigWizExt.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00363176x86
BHMCollect.exe13.40.0.02016-1/7 17:35:15: 0040096x86
BTS_Tracking_Editor.SQL12/4/2015 R. 15:38:32: 0052912x86
BTS_Tracking_Logic.SQL12/2/2015 10:28:18: 00330570x86
BTSDBAccessor.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0082080x86
BTSMessageAgent.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00718504x86
BTSMIMEComps.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00164512x86
BTSMMCLauncher.exe3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0025768x86
BTSMsg.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00196760x86
BTSMsgCore.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 001257120x86
BTSPrcCntnr.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0076960x86
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM273080x86
Interop.SystemMonitor.dll3.7.0.02016-1/7 17:35:15: 0076464x86
Ionic.Zip.dll1.9.1.82016-1/7 17:35:15: 00469144x86
LogShipping_Destination_Logic.sql12/2/2015 10:28:18: 00165948x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00756440x86
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM4664024x86
Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM584400x86
MBVSnapin.dll3.1.5632.206842016-1/7 17:35:15: 001694360x86
MQSAgent.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM187032x86
MQSeries.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM191128x86
MQSeries.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM191128x86
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM105152x86
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM105152x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00113344x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00113344x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0016608x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0016608x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0092880x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00428752x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00428752x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00187096x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00187096x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00223960x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00223960x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.ServiceBus.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00465616x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00109256x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00109256x86
Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 001055448x86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM4373192x86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM4373192x86
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM105152x86
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0092872x86
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0092872x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00346816x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00346816x86
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00207576x86
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00207576x86
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00142048x86
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00142048x86
Microsoft.BizTalk.EPMTransform.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0018632x86
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00584384x86
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00584384x86
Microsoft.BizTalk.HttpTransport.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0076488x86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00142080x86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0096992x86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0096992x86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00215776x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.Compiler.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00162504x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00146112x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00305872x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00305872x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00297664x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00297664x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00297664x86
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00103128x86
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00103128x86
sshlib.dll1/7/2016 5:35:16 PM320152x86
sshmessages.dll1/7/2016 5:35:16 PM24736x86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0051904x86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0051904x86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0051904x86
Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM174800x86
Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM174800x86
Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM338640x86
Microsoft.XLANGs.RuntimeTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM121536x86
Microsoft.XLANGs.RuntimeTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM121536x86
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM273080x86
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM273080x86
MYHC.dll5.0.0.01/7/2016 5:35:16 PM230032x86
MYHC.dll5.0.0.01/7/2016 5:35:16 PM230032x86
MYHC.dll5.0.0.01/7/2016 5:35:16 PM230032x86
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.01/7/2016 5:35:16 PM985784x86
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.01/7/2016 5:35:16 PM985784x86
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.01/7/2016 5:35:16 PM985784x86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM92896x86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL72fDasm.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00113360x86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM96968x86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.MLLP.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM133832x86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM96968x86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM92896x86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM92896x86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL7AckHelper.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM27352x86
Update2XMLSchema.exe3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM31400x86
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:38: 00459808x86
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:38: 00459808x86
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:39: 00394272x86
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:39: 00394272x86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:39: 00435232x86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:39: 00435232x86
Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:38: 0062496x86
Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:38: 0062496x86
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:38: 00263200x86
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:22:38: 00263200x86
Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineComponents.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM121568x86
Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineComponents.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM121568x86
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNIFv201.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM285408x86
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNPIPs.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:37 PM4614872x86
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNIFv201.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM285408x86
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNPIPs.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:37 PM4614872x86
RNControls.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM35488x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 programu BizTalk Server 2013 R2
Nazwa plikuWersjaData i godzinaRozmiar plikuPlatforma
AxInterop.SystemMonitor.dll3.7.0.02016-1/7 17:35:15: 0026296x64
BAMConfigWizExt.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00363176x64
BHMCollect.exe13.40.0.02016-1/7 17:35:15: 0040096x64
BTS_Tracking_Editor.SQL12/4/2015 R. 15:38:32: 0052912x64
BTS_Tracking_Logic.SQL12/2/2015 10:28:18: 00330570x64
BTSDBAccessor.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0082080x64
BTSDBAccessor.dll3.11.237.22016-1/7 17:39:03: 0092320x64
BTSMessageAgent.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00718504x64
BTSMessageAgent.dll3.11.237.22016-1/7 17:39:03: 001143976x64
BTSMIMEComps.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00164512x64
BTSMMCLauncher.exe3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0025768x64
BTSMsg.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00196760x64
BTSMsg.dll3.11.237.22016-1/7 17:39:03: 00197272x64
BTSMsgCore.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 001257120x64
BTSMsgCore.dll3.11.237.22016-1/7 17:39:03: 001720992x64
BTSPrcCntnr.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0076960x64
BTSPrcCntnr.dll3.11.237.22016-1/7 17:39:03: 0091808x64
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM273080x64
Interop.SystemMonitor.dll3.7.0.02016-1/7 17:35:15: 0076464x64
Ionic.Zip.dll1.9.1.82016-1/7 17:35:15: 00469144x64
LogShipping_Destination_Logic.sql12/2/2015 10:28:18: 00165948x64
Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00756440x64
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM4664024x64
Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM584400x64
MBVSnapin.dll3.1.5632.206842016-1/7 17:35:15: 001694360x64
MQSAgent.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM187032x64
MQSAgent.dll3.11.237.22016-1/7 17:39:03: 0088728x64
MQSeries.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM191128x64
MQSeries.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM191128x64
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM105152x64
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM105152x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00113344x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00113344x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0016608x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.237.22016-1/7 17:39:03: 0015584x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0016608x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0092880x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00428752x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00428752x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00187096x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00187096x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00223960x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00223960x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.ServiceBus.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00465616x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00109256x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00109256x64
Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 001055448x64
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM4373192x64
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM4373192x64
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM105152x64
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0092872x64
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0092872x64
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00346816x64
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00346816x64
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00207576x64
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00207576x64
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00142048x64
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00142048x64
Microsoft.BizTalk.EPMTransform.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0018632x64
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00584384x64
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00584384x64
Microsoft.BizTalk.HttpTransport.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0076488x64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00142080x64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0096992x64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0096992x64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00215776x64
Microsoft.BizTalk.Mapper.Compiler.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00162504x64
Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00146112x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00305872x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00305872x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00297664x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00297664x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00297664x64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00103128x64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00103128x64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00103128x64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.237.22016-1/7 17:39:03: 00120024x64
sshlib.dll1/7/2016 5:35:16 PM320152x64
sshlib.dll2016-1/7 17:39:03: 00368792x64
sshmessages.dll1/7/2016 5:35:16 PM24736x64
sshmessages.dll2016-1/7 17:39:03: 0026272x64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0051904x64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0051904x64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 0051904x64
Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM174800x64
Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM174800x64
Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM338640x64
Microsoft.XLANGs.RuntimeTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM121536x64
Microsoft.XLANGs.RuntimeTypes.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM121536x64
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM273080x64
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM273080x64
MYHC.dll5.0.0.01/7/2016 5:35:16 PM230032x64
MYHC.dll5.0.0.01/7/2016 5:35:16 PM230032x64
MYHC.dll5.0.0.01/7/2016 5:35:16 PM230032x64
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.01/7/2016 5:35:16 PM985784x64
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.01/7/2016 5:35:16 PM985784x64
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.01/7/2016 5:35:16 PM985784x64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM92896x64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL72fDasm.dll3.11.237.22016-1/7 17:35:15: 00113360x64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM96968x64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.MLLP.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM133832x64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM96968x64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM92896x64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM92896x64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL7AckHelper.dll3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM27352x64
Update2XMLSchema.exe3.11.237.21/7/2016 5:35:16 PM31400x64
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 00455704x64
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 00455704x64
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 00390168x64
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 00390168x64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 00431136x64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 00431136x64
Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 0062496x64
Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 0062496x64
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 00259104x64
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.8054.212/10/2015 R 11:21:45: 00259104x64
Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineComponents.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM121568x64
Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineComponents.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM121568x64
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNIFv201.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM285408x64
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNPIPs.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:37 PM4614872x64
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNIFv201.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM285408x64
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNPIPs.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:37 PM4614872x64
RNControls.dll3.11.55.212/4/2015 4:21:36 PM35488x64
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki BizTalk Server zobacz Informacje dotyczące poprawek dla programu BizTalk Server.

Dowiedz się więcej o standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.


Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

속성

문서 ID: 3119352 - 마지막 검토: 01/13/2016 00:40:00 - 수정: 3.0

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbhotfixserver kbbts kbmt KB3119352 KbMtpl
피드백