MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5.1 w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 9 lutego 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3122648
Streszczenie
Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach w.NET Framework firmy Microsoft. Luka umożliwia odmowę usługi, jeśli osoba atakująca wstawia specjalnie spreparowany XSLT do składnika web part XML po stronie klienta, który powoduje, że wywołania cykliczne na serwerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-019.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobacz Bądź na bieżąco do bezpieczniejszego przeglądania sieci web.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby zainstalować tę aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

PobierzPobierz aktualizację zabezpieczeń 3122648

Informacje na temat wdrażania aktualizacji

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji Zobacz artykule bazy wiedzy firmy Microsoft 3137893.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Uwaga: Zaleca się usunięcie wszelkich aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Aktualizuj informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia systemu po zastosowaniu o ile aktualizowane pliki są zablokowane lub są używane.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o pliku

Skrót pliku

Plik Windows6.1-KB3122648-ia64.msuDD146F0EE832FCFACB760240BD5676BFF0E9C2ABC0192AD47EE5176A61DF05539FD5FA58486AC06D5AB02F7307D0F720E465CE57
Plik Windows6.1-KB3122648-x64.msu.B78C05BA98861F6744A978DF438E0FC2BFFCC643D9136F13F7557F576466FBB2AD60886991EE1A2938642D7265CA2EA157887192
Plik Windows6.1-KB3122648-x86.msu5E02E075B081DC7E621372227CE72C2F22450E5A18DC97004AB8DED5BB6B5F9080EAC2E23B6D049F8FC307C8AB7AE8990D29BD00

Atrybuty plików

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na architekturze x 86

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096005-cze-201513:46
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686405-cze-201513:47
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542049,15203-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686405-cze-201513:46
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096003-cze-201520:17
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096005-cze-201513:46
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686405-cze-201513:47
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204505603-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686405-cze-201513:47
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542032,76805-cze-201514:17
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.549474547204-gru-201514:07
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432005-cze-201513:46
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015974403-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93605-cze-201513:47
System.XML.resources.dll2.0.50727.542022937603-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93605-cze-201513:46
System.XML.resources.dll2.0.50727.542017612803-cze-201520:17
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03203-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432005-cze-201513:46
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03205-cze-201513:47
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015155203-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93603-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015974403-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542021708803-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745605-cze-201513:47
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745605-cze-201514:17
System.XML.dll2.0.50727.54942,056,19204-gru-201514:07
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096005-cze-201513:54
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686405-cze-201513:54
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542049,15203-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686405-cze-201513:54
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096003-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096005-cze-201513:54
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686405-cze-201513:54
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204505603-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686405-cze-201513:54
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542032,76805-cze-201514:25
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.867974547204-gru-201514:06
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432005-cze-201513:54
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015974403-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93605-cze-201513:54
System.XML.resources.dll2.0.50727.542022937603-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93605-cze-201513:54
System.XML.resources.dll2.0.50727.542017612803-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03203-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432005-cze-201513:54
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03205-cze-201513:54
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015155203-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93603-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015974403-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542021708803-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745605-cze-201513:54
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745605-cze-201514:25
System.XML.dll2.0.50727.86792,056,19204-gru-201514:06

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x 64

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.549474547204-gru-201514:08
System.XML.dll2.0.50727.54942,056,19204-gru-201514:08
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096019-cze-201513:11
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:17
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542049,15219-cze-201513:11
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:17
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096003-cze-201520:17
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096019-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:11
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:17
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204505619-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542032,76819-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.549474547204-gru-201514:07
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432019-cze-201513:11
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015974403-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:17
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93619-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.542022937619-cze-201513:11
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84019-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:17
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93619-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.542017612803-cze-201520:17
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03203-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432019-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03219-cze-201513:11
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015155203-cze-201520:17
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93603-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015974419-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542021708819-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745619-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745619-cze-201513:12
System.XML.dll2.0.50727.54942,056,19204-gru-201514:07
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.867974547204-gru-201514:07
System.XML.dll2.0.50727.86792,056,19204-gru-201514:07
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096019-cze-201513:11
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:13
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542049,15219-cze-201513:11
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:16
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:13
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096003-cze-201520:17
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096019-cze-201513:13
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:17
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204505619-cze-201513:12
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:19
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686403-cze-201520:18
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:13
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542032,76819-cze-201513:13
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.867974547204-gru-201514:06
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432019-cze-201513:11
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015974403-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93619-cze-201513:13
System.XML.resources.dll2.0.50727.542022937619-cze-201513:11
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84019-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:16
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93619-cze-201513:13
System.XML.resources.dll2.0.50727.542017612803-cze-201520:17
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03203-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432019-cze-201513:13
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03219-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015155203-cze-201520:17
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93603-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015974419-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420163,84003-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542021708819-cze-201513:12
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:19
System.XML.resources.dll2.0.50727.542015564803-cze-201520:18
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745619-cze-201513:13
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745619-cze-201513:13
System.XML.dll2.0.50727.86792,056,19204-gru-201514:06

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na IA64

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.549474547204-gru-201514:08
System.XML.dll2.0.50727.54942,056,19204-gru-201514:08
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:08
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:08
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096019-cze-201513:07
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:08
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:08
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542032,76819-cze-201513:09
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.549474547204-gru-201514:07
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93619-cze-201513:08
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93619-cze-201513:08
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432019-cze-201513:07
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03219-cze-201513:08
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745619-cze-201513:08
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745619-cze-201513:09
System.XML.dll2.0.50727.54942,056,19204-gru-201514:07
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.867974547204-gru-201514:07
System.XML.dll2.0.50727.86792,056,19204-gru-201514:07
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:09
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:09
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54204096019-cze-201513:09
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:09
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.54203686419-cze-201513:09
System.Data.SQLXML.resources.dll2.0.50727.542032,76819-cze-201513:09
System.Data.SQLXML.dll2.0.50727.867974547204-gru-201514:06
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93619-cze-201513:09
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420167,93619-cze-201513:09
System.XML.resources.dll2.0.50727.542018432019-cze-201513:09
System.XML.resources.dll2.0.50727.5420172,03219-cze-201513:09
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745619-cze-201513:09
System.XML.resources.dll2.0.50727.542014745619-cze-201513:09
System.XML.dll2.0.50727.86792,056,19204-gru-201514:06

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Stosuje się do

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 używanego z systemami:
    • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
    • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3122648 — ostatni przegląd: 02/10/2016 08:13:00 — zmiana: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5.1

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3122648 KbMtpl
Opinia