Pakiet aktualizacji zbiorczej 9 dla programu BizTalk Server 2010

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3136004
Ten pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu Microsoft BizTalk Server 2010 zawiera poprawki dla programu BizTalk Server 2010 problemów, które zostały rozwiązane po wydaniu BizTalk Server 2010.

Zaleca się przetestowanie poprawki przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzednim BizTalk Server 2010 wydania aktualizacji. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji programu BizTalk Server 2010.

Ważne informacje dotyczące zbiorczego pakietu aktualizacji

  • Każdy pakiet skumulowanej poprawki zawiera wszystkich pakietów składowych. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku service pack lub pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555976 Dodatek Service Pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server

Uwaga: Jeśli używasz karty MQSeries, MQSAgent.dll muszą być aktualizowane na serwerze IBM WebSphere MQ na tym samym poziomie zbiorczą aktualizację, która znajduje się na serwerze BizTalk. Aby to zrobić, upewnij się, uruchomić tej samej konfiguracji zbiorczej aktualizacji na serwerze IBM WebSphere MQ. Jeśli uruchomisz niezgodnej wersji, mogą wystąpić problemy z wydajnością.
Więcej informacji
Ten pakiet aktualizacji zbiorczej jest pakiecie zbiorczym aktualizacji, który zawiera następujące elementy:

  • Wszystkie nowe poprawki, które zostały wydane dla programu BizTalk Server 2010
  • Niektóre poprawki, które poprawiają produktu
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji produktów firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Pakiet poprawek programu BizTalk Server 2010, które są uwzględnione w zbiorczej aktualizacji 9 dla programu BizTalk Server 2010

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki są publikowane jako poprawki stają się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów serwera BizTalk kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Karty BizTalk Server

BizTalk Server obsługi wiadomości, rurociągów i śledzenia


BizTalk Server ogólne

Jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej 9 dla programu BizTalk Server 2010

BizTalk Server korzysta z modelu aktualizacji zbiorczej (CU) za dostarczanie poprawek i aktualizacji. Każdy Zbiorcza aktualizacja zawiera nowe aktualizacje oprócz wszystkich aktualizacji, które zostały uwzględnione w poprzednich aktualizacji zbiorczych. Firma Microsoft zaleca testowanie, a następnie zastosowanie najnowszej CU do wszystkich środowisk systemu BizTalk.

Wszystkie nowe poprawki są publicznie dostępne w nadchodzących aktualizacji zbiorczej. Autonomiczne poprawki mogą być udzielane, zanim następna aktualizacja zbiorcza Jeśli zgłoszonego problemu jest bardzo ważne, ma wpływ znaczącą działalność, a nie ma obejścia tego problemu. Jeśli autonomiczny poprawki są dostarczane, wymagają one najnowsze wydaną aktualizację zbiorczą jako warunek wstępny.

Pakiet poprawek

Jeśli Zbiorcza aktualizacja jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej, aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej.

Uwaga: Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykły zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu określonej aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi przejdź do następujących Website:Uwaga: "Poprawka Pobierz dostępne" formularz wyświetla języków, dla których dostępna jest aktualizacja zbiorcza. Jeśli określony język nie jest widoczny, żaden pakiet aktualizacji zbiorczej jest dostępna dla danego języka.

Centrum Pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

Data wydania:, 26 stycznia 2016

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft Zobacz jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online.

Żądanie skanowania w poszukiwaniu wirusów
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów za pomocą aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, który był dostępny w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany na nim.

Informacje dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musi mieć zainstalowany program BizTalk Server 2010.

Jeśli plik Readme.txt jest uwzględniony w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej, zobacz plik Readme.txt, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji.

Ważne: Pakiet aktualizacji zbiorczej jest jednolity pakiet, który zawiera zarówno 32-bitowy (x 86) i 64-bitowe pliki (amd64/x 64). Aby prawidłowo zainstalować tę aktualizację, należy uruchomić plik Setup.exe. Nigdy nie bezpośrednio uruchomić inne pliki, takie jak pliki msp.

Uwaga: Instalator poprawek ulepszone jest używany w pakiecie zbiorczej aktualizacji. Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji zbiorczej, Instalator wyświetla listę zainstalowanych funkcji, które są aktualizowane i liczba poprawek dla każdej funkcji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 86 programu BizTalk Server 2010
Nazwa plikuWersjaDataRozmiarPlatforma
frames.aspx2015-7/23 11:18:02: 002581x86
notisvc.exe6.9.575.25/29/2013 1:38:03 PM55960x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.BizUtil.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM148952x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.JDEProperties.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM20448x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.JDEProperties.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM20448x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.TibcoEMS.Properties.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM32240x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.TibcoEMS.Properties.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM32240x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.BizUtil.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM148952x86
Backup_Setup_All_Procs.SQL2016-1/15 12:40:06: 0019334x86
Microsoft.Biztalk.Backup_Setup_All_Procs.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012520x86
Microsoft.BizTalk.BTS_Administration_Logic.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012520x86
BTS_Administration_Logic.SQL2016-1/15 12:40:06: 00578806x86
BTS_Deployment_Logic.SQL2016-1/15 12:40:08 PM97694x86
Microsoft.BizTalk.BTS_Deployment_Logic.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012512x86
BTS_Tracking_Logic.SQL2016-1/15 12:40:16: 00330570x86
BTSCache.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 0088216x86
BtsCfg.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 00495768x86
BTSDBAccessor.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 0082080x86
BTSErrorHandler.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 0038568x86
BTSHTTPReceive.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00183976x86
BTSMessageAgent.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00717480x86
Microsoft.BizTalk.BTSMgmtDb_TPMUpdatableViews.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012528x86
BTSMgmtDb_TPMUpdatableViews.SQL2016-1/15 12:34:56 PM16611x86
BTSMIMEComps.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 00164512x86
BTSMsg.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 00196248x86
BTSMsgCore.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 001258144x86
BTSPrcCntnr.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 0076960x86
BTSSchemaCache.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0097448x86
BTSTransportMgmt.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00377512x86
Microsoft.Biztalk.BTS_Tracking_Logic.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012504x86
BTSWMIProvider.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00626344x86
BttDeploy.exe3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0019096x86
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM273080x86
Interop.XceedFtpLib.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0060080x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM752344x86
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM4635352x86
Microsoft.Biztalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM12488x86
Microsoft.Biztalk.msgboxschema.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM12496x86
Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM535248x86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM51904x86
Microsoft.BizTalk.XPathReader.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM84672x86
MQSAgent.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM187032x86
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM101056x86
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM101056x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00113344x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00113344x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0016608x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0016608x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0092880x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00379600x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00379600x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00187096x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00187096x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00211672x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00211672x86
Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 001039064x86
Microsoft.BizTalk.Administration.AS2Ext.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00330456x86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM4303560x86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM4303560x86
Microsoft.BizTalk.Bam.WebServices.Query.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0043736x86
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM101056x86
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0092872x86
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0092872x86
Microsoft.BizTalk.Component.Utilities.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00125656x86
Microsoft.BizTalk.CoreAdapter.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00121536x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM346816x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM346816x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.XmlSerializers.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM289504x86
Microsoft.BizTalk.Edi.BaseArtifacts.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM813776x86
Microsoft.BizTalk.Edi.BaseArtifacts.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM813776x86
Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingHelper.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM105168x86
Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingHelper.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM105168x86
Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM395976x86
Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM395976x86
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM203480x86
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM203480x86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM236224x86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM236224x86
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM142048x86
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM142048x86
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM580288x86
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM580288x86
Microsoft.BizTalk.HttpTransport.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM76488x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.Compiler.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM162504x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM146112x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297688x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297688x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297664x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297664x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297664x86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM51904x86
Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM174800x86
Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM174800x86
msgbox_application_logic.SQL2016-1/15 12:41:28 PM537540x86
msgboxlogic.SQL2016-1/15 12:41:28 PM587740x86
msgboxschema.SQL2016-1/15 12:41:28 PM100668x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0088800x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0088800x86
Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM338648x86
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM273080x86
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM273080x86
PAMTables.sql2016-1/15 12:39:04: 0052074x86
Microsoft.BizTalk.PAMTables.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM12488x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
Microsoft.BizTalk.Configuration.Rules.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00174808x86
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x86
TDDS_Source_Logic.SQL2016-1/15 12:40:18: 0024784x86
Microsoft.Biztalk.TDDSLogic.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM12488x86
Microsoft.Biztalk.TDDS_Source_logic.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM12504x86
XceedFtpBizTalk.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM329896x86
XLANGsCompiler.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:09: 001359528x86
XLANGTranDisp.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM37536x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 programu BizTalk Server 2010
Nazwa plikuWersjaDataRozmiarPlatforma
frames.aspx2015-7/23 11:18:02: 002581x64
notisvc.exe6.9.575.25/29/2013 1:38:03 PM55960x64
Microsoft.BizTalk.Adapters.BizUtil.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM148952x64
Microsoft.BizTalk.Adapters.JDEProperties.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM20448x64
Microsoft.BizTalk.Adapters.JDEProperties.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM20448x64
Microsoft.BizTalk.Adapters.TibcoEMS.Properties.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM32240x64
Microsoft.BizTalk.Adapters.TibcoEMS.Properties.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM32240x64
Microsoft.BizTalk.Adapters.BizUtil.dll3.9.575.25/31/2013 4:18:47 PM148952x64
Backup_Setup_All_Procs.SQL2016-1/15 12:40:06: 0019334x64
Microsoft.Biztalk.Backup_Setup_All_Procs.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012520x64
Microsoft.BizTalk.BTS_Administration_Logic.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012520x64
BTS_Administration_Logic.SQL2016-1/15 12:40:06: 00578806x64
BTS_Deployment_Logic.SQL2016-1/15 12:40:08 PM97694x64
Microsoft.BizTalk.BTS_Deployment_Logic.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012512x64
BTS_Tracking_Logic.SQL2016-1/15 12:40:16: 00330570x64
BTSCache.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 0088216x64
BTSCache.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 00109720x64
BtsCfg.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 00495768x64
BTSDBAccessor.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 0082080x64
BTSDBAccessor.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 0092320x64
BTSErrorHandler.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 0038568x64
BTSHTTPReceive.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00183976x64
BTSHTTPReceive.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 00224936x64
BTSMessageAgent.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00717480x64
BTSMessageAgent.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 001141928x64
Microsoft.BizTalk.BTSMgmtDb_TPMUpdatableViews.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012528x64
BTSMgmtDb_TPMUpdatableViews.SQL2016-1/15 12:34:56 PM16611x64
BTSMIMEComps.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 00164512x64
BTSMsg.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 00196248x64
BTSMsg.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 00196760x64
BTSMsgCore.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 001258144x64
BTSMsgCore.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 001722016x64
BTSPrcCntnr.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:05: 0076960x64
BTSPrcCntnr.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 0091808x64
BTSSchemaCache.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0097448x64
BTSSchemaCache.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 00122024x64
BTSTransportMgmt.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00377512x64
Microsoft.Biztalk.BTS_Tracking_Logic.SQL.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0012504x64
BTSWMIProvider.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00626344x64
BttDeploy.exe3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0019096x64
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM273080x64
Interop.XceedFtpLib.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0060080x64
Microsoft.BizTalk.Mapper.MapperVsPackage.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM752344x64
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM4635352x64
Microsoft.Biztalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM12488x64
Microsoft.Biztalk.msgboxschema.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM12496x64
Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM535248x64
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM51904x64
Microsoft.BizTalk.XPathReader.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM84672x64
MQSAgent.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM187032x64
MQSAgent.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 0088728x64
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM101056x64
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM101056x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00113344x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00113344x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0016608x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 0015584x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0016608x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0092880x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00379600x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00379600x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00187096x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Publishing.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00187096x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00211672x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00211672x64
Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 001039064x64
Microsoft.BizTalk.Administration.AS2Ext.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00330456x64
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM4303560x64
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM4303560x64
Microsoft.BizTalk.Bam.WebServices.Query.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0043736x64
Microsoft.XLANGs.BaseTypes.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM101056x64
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0092872x64
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0092872x64
Microsoft.BizTalk.Component.Utilities.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00125656x64
Microsoft.BizTalk.CoreAdapter.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00121536x64
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM346816x64
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM346816x64
Microsoft.BizTalk.Deployment.XmlSerializers.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM289504x64
Microsoft.BizTalk.Edi.BaseArtifacts.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM813776x64
Microsoft.BizTalk.Edi.BaseArtifacts.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM813776x64
Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingHelper.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM105168x64
Microsoft.BizTalk.Edi.BatchingHelper.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM105168x64
Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM395976x64
Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM395976x64
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM203480x64
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM203480x64
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM236224x64
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM236224x64
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM142048x64
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM142048x64
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM580288x64
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM580288x64
Microsoft.BizTalk.HttpTransport.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM76488x64
Microsoft.BizTalk.Mapper.Compiler.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM162504x64
Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:07 PM146112x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297688x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297688x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297664x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297664x64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM297664x64
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM51904x64
Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM174800x64
Microsoft.BizTalk.TrackingCompiler.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM174800x64
msgbox_application_logic.SQL2016-1/15 12:41:28 PM537540x64
msgboxlogic.SQL2016-1/15 12:41:28 PM587740x64
msgboxschema.SQL2016-1/15 12:41:28 PM100668x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0088800x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MSMQ.MsmqAdapter.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 0088800x64
Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM338648x64
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM273080x64
Microsoft.XLANGs.Engine.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM273080x64
PAMTables.sql2016-1/15 12:39:04: 0052074x64
Microsoft.BizTalk.PAMTables.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM12488x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
Microsoft.BizTalk.Configuration.Rules.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:06: 00174808x64
Resources.resx2016-1/15 12:42:22: 007190x64
TDDS_Source_Logic.SQL2016-1/15 12:40:18: 0024784x64
Microsoft.Biztalk.TDDSLogic.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM12488x64
Microsoft.Biztalk.TDDS_Source_logic.SQL.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM12504x64
XceedFtpBizTalk.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM329896x64
XLANGsCompiler.dll3.9.674.22016-1/22 21:00:09: 001359528x64
XLANGTranDisp.dll3.9.674.21/22/2016 9:00:08 PM37536x64
XLANGTranDisp.dll3.9.674.22016-1/22 21:03:37: 0042144x64
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki BizTalk Server zobacz Informacje dotyczące poprawek dla programu BizTalk Server.

Dowiedz się więcej o standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.


Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3136004 — ostatni przegląd: 02/02/2016 09:33:00 — zmiana: 1.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbbts kbbtsengine kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB3136004 KbMtpl
Opinia