MS16-019: Aktualizacja zabezpieczeń dla.NET Framework do adresu "odmowa usługi": 9 lutego 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3137893
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach w.NET Framework firmy Microsoft. Luka umożliwia odmowę usługi, jeśli osoba atakująca wstawia specjalnie spreparowany XSLT do składnika web part XML po stronie klienta, który powoduje, że wywołania cykliczne na serwerze. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-019.
Więcej informacji
Ważne
 • Wszystkich przyszłych aktualizacji zabezpieczeń, niezwiązana z zabezpieczeniami systemu Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają aktualizacji 2919355 do zainstalowania. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze z Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłych aktualizacji.
 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego którego potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.
Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń
Następujące artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń, odnosi się ona do wersji poszczególnych produktów. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach.

.NET Framework firmy Microsoft 4.6 i 4.6.1

 • 3127231 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w Windows 8.1, 8.1 RT systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2: 9 lutego 2016
 • 3122660 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w Windows 8.1, 8.1 RT systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2: 9 lutego 2016
 • 3127230 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w systemie Windows Server 2012: 9 lutego 2016
 • 3122658 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w systemie Windows Server 2012: 9 lutego 2016
 • 3127233 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2: 9 lutego 2016
 • 3122661 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2: 9 lutego 2016

.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2

 • 3127226MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w Windows 8.1, 8.1 RT systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2: 9 lutego 2016
 • 3122654MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w Windows 8.1, 8.1 RT systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2: 9 lutego 2016
 • 3127227MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012: 9 lutego 2016
 • 3122655MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012: 9 lutego 2016
 • 3127229MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2: 9 lutego 2016
 • 3122656MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2: 9 lutego 2016

.NET Framework firmy Microsoft 3.5 i 3.5.1

 • 3127222 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: 9 lutego 2016
 • 3122651 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: 9 lutego 2016
 • 3127221 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012: 9 lutego 2016
 • 3122649 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012: 9 lutego 2016
 • 3127220 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5.1 w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 9 lutego 2016
 • 3122648 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5.1 w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 9 lutego 2016

.NET Framework firmy Microsoft 2.0

 • 3127219 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 9 lutego 2016
 • 3122646 MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 2: 9 lutego 2016

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Windows Vista (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB3122646-x86.msu
Windows6.0-KB3127219-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
NDP46-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 na wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB3122646-x64.msu.
Windows6.0-KB3127219-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany na wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows Vista:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6 zainstalowany na wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows Vista:
NDP46-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
Przełączniki instalacjiDla programu Microsoft.NET Framework Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacji.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2:
Nie dotyczy
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6:
KB3122661_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz aktualizację z listy.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestru.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (3122646):
Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji. Usługa WMI jest używana do wykrywania obecności tej aktualizacji.
.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (3127219):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2\SP2\KB3127219
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft \KB3122656 [.NET w wersji docelowej]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych usługi dodatkiem Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-x86.msu
Windows6.0-KB3127219-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2:
NDP46-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x 64 z dodatkiem Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-x64.msu.
Windows6.0-KB3127219-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 na wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6 Wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2:
NDP46-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-ia64.msu
Windows6.0-KB3127219-ia64.msu
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacji.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2:
Nie dotyczy
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6:
KB3122661_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz aktualizację z listy.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestru.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (3122646):
Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji. Usługa WMI jest używana do wykrywania obecności tej aktualizacji.
.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (3127219):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2\SP2\KB3127219
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft \KB3122656 [.NET w wersji docelowej]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3122648-x86.msu
Plik Windows6.1-KB3127220-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP45-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 na wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3122648-x64.msu.
Plik Windows6.1-KB3127220-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7:
NDP45-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacjiDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1:
Nie ma zastosowania.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6 / 4.6.1:
KB3122661_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję System i Zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruKlucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji. Usługa WMI jest używana do wykrywania obecności tej aktualizacji.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft \KB3122656 [.NET w wersji docelowej]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6 / 4.6.1:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 na wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3122648-x64.msu.
Plik Windows6.1-KB3127220-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP45-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium usługa dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3122648-ia64.msu
Plik Windows6.1-KB3127220-ia64.msu
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacjiDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1:
Nie dotyczy
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6 / 4.6.1:
KB3122661_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję System i Zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1:
Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji. Usługa WMI jest używana do wykrywania obecności tej aktualizacji.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft \KB3122656 [.NET w wersji docelowej]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6 / 4.6.1:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

8.1 Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3122651-x86.msu
Windows8.1-KB3127222-x86.msu
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 8.1 Windows dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3122654-x86.msu
Windows8.1-KB3127226-x86.msu
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 8.1 Windows dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3122660-x86.msu
Windows8.1-KB3127231-x86.msu
Dla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x 64:
Windows8.1-KB3122651-x64.msu.
Windows8.1-KB3127222-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 8.1 Windows dla systemów opartych na procesorach x 64:
Windows8.1-KB3122654-x64.msu.
Windows8.1-KB3127226-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 8.1 Windows dla systemów opartych na procesorach x 64:
Windows8.1-KB3122660-x64.msu.
Windows8.1-KB3127231-x64.msu.
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknij przycisk Wyświetl historię aktualizacji i wybierz aktualizację z listy.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruKlucze rejestru nie istnieją do wykrycia obecności tych aktualizacji. Usługa WMI jest używana do wykrywania obecności tych aktualizacji.

Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje) i Windows Server 2012

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122649-x64.msu.
Windows8-RT-KB3127221-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122655-x64.msu.
Windows8-RT-KB3127227-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122658-x64.msu.
Windows8-RT-KB3127230-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122651-x64.msu.
Windows8.1-KB3127222-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122654-x64.msu.
Windows8.1-KB3127226-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122660-x64.msu.
Windows8.1-KB3127231-x64.msu.
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknij przycisk Wyświetl historię aktualizacji i wybierz aktualizację z listy.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruKlucze rejestru nie istnieją do wykrycia obecności tych aktualizacji. Usługa WMI jest używana do wykrywania obecności tych aktualizacji.

Windows RT 8.1

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
WdrażaniaAktualizacja 3122654 jest dostępna za pośrednictwem Windows Update tylko.
Aktualizacja 3127226 jest dostępna za pośrednictwem Windows Update tylko.
Aktualizacja 3122660 jest dostępna za pośrednictwem Windows Update tylko.
Aktualizacja 3127231 jest dostępna za pośrednictwem Windows Update tylko.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaPo zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, kliknij przycisk Windows Updateponiżej Zobacz też, kliknij zainstalowane aktualizacje i wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".

10 Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 10:
Windows10.0-KB3135174-x86.msu
Wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemu Windows 10:
Windows10.0-KB3135174-x64.msu.
Przełączniki instalacjiDla programu Microsoft.NET Framework Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.
Informacje dotyczące usuwaniaW celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika instalacji/uninstall lub kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3135174
Weryfikacja klucza rejestruKlucze rejestru nie istnieją do wykrycia obecności tych aktualizacji.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Stosuje się do

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • .NET Framework firmy Microsoft 4.6 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista
 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista
 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 używanego z systemami:
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • .NET Framework firmy Microsoft 3.5 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
 • .NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 używanego z systemami:
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

속성

문서 ID: 3137893 - 마지막 검토: 02/10/2016 03:54:00 - 수정: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3137893 KbMtpl
피드백