Naprawa systemu Windows installer (MSI) nie działa po zainstalowaniu pakietu MSI na HTTP udostępniania w systemie Windows

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3139923
W tym artykule opisano problem systemu Windows naprawy Instalatora (Windows MSI), który występuje po zainstalowaniu update2962490 zabezpieczeń w Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Ten problem można rozwiązać, korzystając z aktualizacji w tym artykule. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobaczWymagania wstępne sekcja.
Symptomy
MSIrepair przestaje działać po zainstalowaniuAktualizacja 3000988 lub Aktualizacja 3008627Jeśli pakiet MSI była pierwotnie instalowana z lokalizacji zdalnej (HTTP). Aktualizacja 3000988 jest opisana wAktualizacja zabezpieczeń artykułu bazy wiedzy Knowledge Base 2962490.
Jak uzyskać tę aktualizację
Ważne: Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego który potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna jako Opcjonalna aktualizacja w witrynie Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uruchamiania usługi Windows Update Zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na architekturze x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na procesorach x 64 PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64PobierzPobierz pakiet teraz.
Uwaga: Tylko z witryny Windows Update można uzyskać aktualizacje dla systemu Windows RT 8.1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Szczegółowe informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć Pakiet zbiorczy aktualizacji kwietnia 2014 r. dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 (2919355) zainstalowany w systemie Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2. Można też zainstalować Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Więcej informacji
Funkcja Instalator Windows (MSI) może służyć do generowania instalowalnych pakietów do dystrybucji aplikacji. Aby uzyskać informacje na temat Instalator Windows zobacz artykuły MSDN podobny do tego:Instalator Windows.

Pakiety aplikacji rozproszonych za pośrednictwem MSI można także aktualizowane i naprawione przez MSI. Aby uzyskać informacje dotyczące narzędzia do naprawy MSI zobacz następujące artykuły MSDN:

Ponowna instalacja funkcji lub aplikacji
Pakiety poprawek

Ten artykuł dotyczy naprawy aplikacji Instalator Windows (MSI) dla przypadków, gdy oryginalnej aplikacji nie została zainstalowana lokalnie, ale został zainstalowany i naprawy z lokalizacji HTTP (internet lub intranet).

Pakiet dla KB 3139923 Zaktualizowano również zawierają najnowszych wersji zależności, soyou nie będzie musiał zainstalować przed zainstalowaniem KB3139923 KB3072630.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologiaużywaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.
Informacje o pliku
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Uwagi
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.3.960 0,18xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Windows RT 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Authui-ppdlic.xrm-msNie dotyczy2 89415-kwi-201614:11Nie dotyczy
Authui.dll6.3.9600.183052,286,59214-kwi-201614:58Nie dotyczy
MSI.dll5.0.9600.182242,070,89631-sty-201617:52Nie dotyczy
Msimsg.dll5.0.9600.163842508822-sie-201303:16Nie dotyczy
Msiexec.exe5.0.9600.1830555,29614-kwi-201616:01Nie dotyczy
Msihnd.dll5.0.9600.17289284,16029-sie-201400:37Nie dotyczy
Appinfo.dll6.3.9600.1822478,33631-sty-201617:12Nie dotyczy
Consent.exe6.3.9600.18224103,79231-sty-201617:52Nie dotyczy
x86 Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Authui-ppdlic.xrm-msNie dotyczy2 89415-kwi-201614:15Nie dotyczy
Authui.dll6.3.9600.183052,464,76814-kwi-201615:11x86
MSI.dll5.0.9600.182243,607,04031-sty-201617:14x86
Msimsg.dll5.0.9600.163842508822-sie-201304:15x86
Msiexec.exe5.0.9600.1790559,90415-cze-201521:16x86
Msihnd.dll5.0.9600.17415325,12029-paź-201401:42x86
Appinfo.dll6.3.9600.1822489,60031-sty-201617:32x86
Consent.exe6.3.9600.18224108,89631-sty-201618:37x86
x64 systemu Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Authui-ppdlic.xrm-msNie dotyczy2 89415-kwi-201614:16Nie dotyczy
Authui.dll6.3.9600.183052,778,62414-kwi-201615:25x64
MSI.dll5.0.9600.182243,320,83231-sty-201617:42x64
Msimsg.dll5.0.9600.163842508822-sie-201311:44x64
Msiexec.exe5.0.9600.1790565,02415-cze-201522:41x64
Msihnd.dll5.0.9600.17415428,03229-paź-201402:22x64
Appinfo.dll6.3.9600.18224110,08031-sty-201618:07x64
Consent.exe6.3.9600.18224118,62431-sty-201619:17x64
MSI.dll5.0.9600.182243,607,04031-sty-201617:14x86
Msimsg.dll5.0.9600.163842508822-sie-201304:15x86
Authui-ppdlic.xrm-msNie dotyczy2 89415-kwi-201614:15Nie dotyczy
Authui.dll6.3.9600.183052,464,76814-kwi-201615:11x86
Msiexec.exe5.0.9600.1790559,90415-cze-201521:16x86
Msihnd.dll5.0.9600.17415325,12029-paź-201401:42x86

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Uwagi
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Wersja Produkt Kamień milowy Składnik usługi
  6.1.760 1.23 xxxWindows 7 lub Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
IA64 systemu Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Authui.dll6.1.7601.234322,313,72814-kwi-201615:33IA-64
Authui.ptxmlNie dotyczy2 72114-kwi-201613:51Nie dotyczy
MSI.dll5.0.7601.234326,244,35214-kwi-201615:33IA-64
Msimsg.dll5.0.7601.234322508814-kwi-201615:33IA-64
Msiexec.exe5.0.7601.23432241,15214-kwi-201615:10IA-64
Msihnd.dll5.0.7601.234321,094,65614-kwi-201615:33IA-64
Appinfo.dll6.1.7601.23432127,48814-kwi-201615:33IA-64
Consent.exe6.1.7601.23432185,57614-kwi-201615:38IA-64
MSI.dll5.0.7601.234322,365,44014-kwi-201615:33x86
Msimsg.dll5.0.7601.234322508814-kwi-201615:33x86
Authui.dll6.1.7601.234321,806,84814-kwi-201615:33x86
Authui.ptxmlNie dotyczy2 72114-kwi-201613:51Nie dotyczy
Msiexec.exe5.0.7601.2343273,21614-kwi-201615:11x86
Msihnd.dll5.0.7601.23432337,40814-kwi-201615:33x86
x86 Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Authui.dll6.1.7601.234321,806,84814-kwi-201615:33x86
Authui.ptxmlNie dotyczy2 72114-kwi-201613:51Nie dotyczy
MSI.dll5.0.7601.234322,365,44014-kwi-201615:33x86
Msimsg.dll5.0.7601.234322508814-kwi-201615:33x86
Msiexec.exe5.0.7601.2343273,21614-kwi-201615:11x86
Msihnd.dll5.0.7601.23432337,40814-kwi-201615:33x86
Appinfo.dll6.1.7601.234324710414-kwi-201615:33x86
Consent.exe6.1.7601.23432105,19214-kwi-201615:38x86
x64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Authui.dll6.1.7601.234321,941,50414-kwi-201616:42x64
Authui.ptxmlNie dotyczy2 72114-kwi-201613:51Nie dotyczy
MSI.dll5.0.7601.234323,243,52014-kwi-201616:42x64
Msimsg.dll5.0.7601.234322508814-kwi-201616:42x64
Msiexec.exe5.0.7601.23432128,00014-kwi-201615:19x64
Msihnd.dll5.0.7601.23432504,32014-kwi-201616:42x64
Appinfo.dll6.1.7601.2343270,14414-kwi-201616:42x64
Consent.exe6.1.7601.23432114,40814-kwi-201616:46x64
MSI.dll5.0.7601.234322,365,44014-kwi-201615:33x86
Msimsg.dll5.0.7601.234322508814-kwi-201615:33x86
Authui.dll6.1.7601.234321,806,84814-kwi-201615:33x86
Authui.ptxmlNie dotyczy2 72114-kwi-201613:51Nie dotyczy
Msiexec.exe5.0.7601.2343273,21614-kwi-201615:11x86
Msihnd.dll5.0.7601.23432337,40814-kwi-201615:33x86

Informacje o dodatkowych plikach

Windows RT 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuArm_4331f58ec8f828703171cbaf854625fa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_3effadccef0d05a1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku719
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_e35bca4d9d24ea524d1ac31d697c0e8e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_e01c10b8dc89dc1c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 405
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_ea72a4e25f11f9e71eb7f5ef72d42ae9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_97dfa8ea05de8c2b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku691
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows w.. na authui-component_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_71d1d4292b2bf475.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku65,628
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)14:11
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows Instalator engine_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_9875076eced8f96d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku171,748
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_de7bfe0fa16e1d11.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3 423
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)14:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_73d5125f6723c7f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,635
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_3b44e675781fa5e4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,114
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,238
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
x86 Windows 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,238
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_2d1b98e107b28e53d655bc2142373b19_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_c4a7f48a8fea6a60.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku691
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_903d604dd1a7f12996eed61998a47345_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_f7c3a55556b40ce2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku719
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f3032eeea2f4d39936d6c30627cd6e27_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_a19aaebfde390923.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 405
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui-component_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_71cf61d12b2ed5af.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku65,628
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)14:18
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator engine_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_98729516cedbdaa7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku171,748
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:29
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_de798bb7a170fe4b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,426
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:29
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_73d2a0076726a92b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,635
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:29
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_3b42741d7822871e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,114
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:29
PlatformaNie dotyczy
IA64 systemu Windows Server 2008 R2
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuIa64_00e21084b63e28c9d688baef18a9fe43_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_986761d66d5d86cd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku710
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_15c295e7fe36a95be84767ac728a0411_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_4a989dc15c6b0727.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 080
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_1aeff6f32f8f5c7964baf960e489c937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_363123804ff03300.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 080
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_632137c74f1381eb20756f40d30d1ade_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_5a02d5644a8fbb80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 080
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_7805c11cecf03217c85dc5203bf80a59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_7585c4916e2edda3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku711
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_80f82883cfbcd5f9361b9514add60bee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_498b0b7076bef35b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 080
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_8d3fbd5c8e4ef8b086d5a1d7dda38483_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_aed059802d4eb430.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 080
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_ba1fdcd483dd55d8071275de8ebe6bfc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_9d297c3db0ab09d8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 080
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_e3d12149a1c0f09f3a6e66fd79edc552_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6297d91dead4d47e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.796
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_f07f3fe91f0c969831bbed34e5fcbcb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_ce9d437885195eb1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 080
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_de-de_e5069a5a259b6f22.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,367
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:43
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_en-us_8df7705314797ae7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,367
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_fr-fr_307a4336077282ee.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,367
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:43
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ja-jp_bcc7b889d1bf7a47.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,367
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:46
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ko-kr_6031953ec430415d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,367
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:42
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-cn_ed7ddac0fb9b54f9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,367
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:46
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-tw_f17a1816f90c3169.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,367
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows Uwierzytelnianie authui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_0e6e55fb6cd7e1f0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku69,293
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-Instalator-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_05f557102af4befa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku169,921
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_4bfc4db0fd89e29e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2967
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e1556200c33f8d7e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 786
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a8c53616d43b6b71.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,038
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:51
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,619
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows Instalator engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6c66f8f017b4e92f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku161,327
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_de-de_e504f664259d6626.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_en-us_8df5cc5d147b71eb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_fr-fr_30789f40077479f2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ja-jp_bcc61493d1c1714b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:02
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ko-kr_602ff148c4323861.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-cn_ed7c36cafb9d4bfd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-tw_f1787420f90e286d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Uwierzytelnianie authui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_0e6cb2056cd9d8f4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku69,290
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:04
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_4bfaa9bafd8bd9a2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,965
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:03
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e153be0ac3418482.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,785
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:03
PlatformaNie dotyczy
x64 systemu Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_6e7bff7b0d04e37535059cf0054e0b0d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_076cb43b1da8e0f9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 413
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_74d49a61ff2c77fdb3b370d0a15b164c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_90b93ae50e1063fc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 409
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_903d604dd1a7f12996eed61998a47345_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_53e240d90f117e18.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_984cec13f49b540b7c5e24a537f74ec1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_f84a857bbbcfa217.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c7432278d3d64a8677c31656b11163a3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_e8e860f7245e09e5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku723
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui-component_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_cdedfd54e38c46e5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku65,636
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)14:29
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows Instalator engine_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_f491309a87394bdd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku171,752
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:31
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_3a98273b59ce6f81.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,430
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:31
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_cff13b8b1f841a61.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 637
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:31
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_97610fa1307ff854.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,118
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:31
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4 260
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows Instalator engine_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_fee5daecbb9a0dd8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku163,156
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:31
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui-component_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_71cf61d12b2ed5af.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku65,628
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)14:18
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_de798bb7a170fe4b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,426
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:31
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18306_none_73d2a0076726a92b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,635
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)18:31
PlatformaNie dotyczy
x86 Windows 7
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku25,748
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_00e21084b63e28c9d688baef18a9fe43_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_9865bde06d5f7dd1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_11d3a21fda4bbfa27fca1e7c70994c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6044c74558048856.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_138358385d69bbae4c087240dffb4ada_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_59fed92837682b91.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_17c8b9c32a4fbb51c706333f22e4f551_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_18156674ee2595fc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_20df4209e5b2b10e30c4a4c52013b6e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_61b8e37510561497.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_26710110a1096d408ec0497a96936dcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_1ddeaf1ea5f350d7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_35ae14d83bc80be20d16d22b44ed1391_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_40d855d19061df94.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_36717f1a4af84ac84f3bdb4ff64dcc68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_62857dfa5d6eae96.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3bc35d6db8aae7396640710d1af25e79_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_1a85c93bb6790a40.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3e137081dd0187c61ec8df8fd1ec1bcb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_cdf313cf253aa54b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_48c2910232fa474154342048d252ec48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_9a0c0c7e46435a16.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_4938741241d43fbbc84ada95ee9dd620_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_f01a39ff26707e0e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_4eff60592c4a2111d48fe52234890858_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_be1ec00e7adb4ba9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_5171250fe8bf027c1bcb5fb079e29310_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_5c28feff450367d3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_5930d582c4adc784df94c8913d1f5d17_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_d3cc0233bb83c1ad.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_5e27d6f7f643aa378374ee9dd0c1aee5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_412e34f9d877c0a0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_60daf2f6d24400dbe22502c917eb32ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e24d9109ea394eaf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_665a8535c4b3cd638a5681d45fc3fc2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_bb99de36375675ea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_67a2e84c8ebd7861bb40d10895da3058_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_64ab2497780adc85.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku691
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_79c92b63fca1b3aaebb0287604bcb5b9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_1de4cd07f40ff360.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_80a82ae07652825374ec8c368626002b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_c742b70ccee97530.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8f2cb5fc2c6225f22fd29cb09f347736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_7f8f7c8c82ab1a4e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_9350dd9e749a482b71e5cc36aa096fb4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_abb4774ebb2de930.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_9806e19d7cc1725439c689ffe0797c50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_2a6b35ef9cf7d674.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_9f3ec7be4b86b16211fbedbfaf49f8bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_5bd032bdaad74760.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_aca0656006f9e548d2ea3e8f8353c929_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_df63b65b5b8f3f5d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku722
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b38bdd642ae5edea102edb7f446b603b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_3a5c8a78b13949bf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b4d167b18be25bb611401ea9d2084a02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_ad4f74212852a0a4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b9bdff9ed7dd44a08891395c558643db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_fb87f286622f5722.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c86df30a6523da8dceef6ce834516267_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_cb986b4c9ce3a8b9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ccc48f881f959eb169a5dd2c09851008_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a386342be25e5022.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ccd5355b99229c7fe04ef06f1613122d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_c7d2fb4000986619.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 740
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d7fb03ab4e5e0a95664e798191684efc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_4ccc7bd86418b88f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d9deab526601b998bf0545b2933c03cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_f151d31ab75491d5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e43a7715b14c85f9852cb69a3c943eec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6baba0f5e5e0e3bc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 405
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e5b52ccfc346c4f8b05a6e5cb386a77a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_d6d446c78b0c115e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e7d1489cb67a7aac0790dc85b0521f45_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_bb2555f898a315ae.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f21e427c781703389a0c6e5b6633523d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_2262722722c04152.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f815d0e86b173059dc09164bedbe979c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_8431cb1c04bb22c9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_fd6748973eaa93c9bb6b70e59f2f1924_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_4869e9295de6d477.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ar-sa_f95628dd4f78e80b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_bg-bg_9f960a663ff93962.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_cs-cz_4a9f81012d81158d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_da-dk_e7d9612823c7118c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_de-de_e504f664259d6626.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_el-gr_8d9b23f714b2ceb4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_en-us_8df5cc5d147b71eb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_es-es_8dc1294114a26390.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_et-ee_8780f4d118a8401f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_fi-fi_2cdc2dee09bc55ba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_fr-fr_30789f40077479f2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_he-il_749846e1ede37ae0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_hr-hr_76b4f9c1ec96e7a6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_hu-hu_77e91f87ebd4490e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_it-it_1aa09586dea65f70.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ja-jp_bcc61493d1c1714b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:02
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ko-kr_602ff148c4323861.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_lt-lt_03fb1d49b65a03fe.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_lv-lv_04c88bcdb5d844ee.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_nb-no_48c2727d9c57641d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_nl-nl_4701bdbb9d836df2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pl-pl_8d3e183d82a5dba6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pt-br_8f9202e1812f6f8a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pt-pt_9073d24d809edf66.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ro-ro_d4ae98856705aac2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ru-ru_d716e41165806d92.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sk-sk_7631e8be5a9a5fbc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sl-si_75440a765b34729f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na - authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sr-... -cs_14cd8708d48cd5e7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,386
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sv-se_7311ce865ca977ed.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_th-th_181bf0394dee352e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_tr-tr_1c1f18cd4b6579de.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_uk-ua_b7fefb744296a02a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-cn_ed7c36cafb9d4bfd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-hk_ec272f58fc78be8d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:57
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-tw_f1787420f90e286d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Uwierzytelnianie authui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_0e6cb2056cd9d8f4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku69,290
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:04
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_05f3b31a2af6b5fe.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku169,919
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:02
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_4bfaa9bafd8bd9a2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,965
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:03
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e153be0ac3418482.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,785
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:03
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a8c39220d43d6275.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,036
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:03
PlatformaNie dotyczy
x64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_00e21084b63e28c9d688baef18a9fe43_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_f484596425bcef07.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku711
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_048117f469388f606c4f396bf64379c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_f12e3ccf5a4af7a0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_07c2a10980e219ab67579bae77b05dfb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_2caf902ced1889dc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_08966ba0aa5ff6e915347af6c1f58661_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_efa7fbefaf952900.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_16a1be73558bd536fa9ac2c50a9624ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_084a1e51fe3800dc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1f1078cd46cc270004a049fb45332ab3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_253716b2953cca44.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_23b2bb6a1ea140f6207779eb7b9c2e78_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_3b018aa5fe786ce0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_25047a224c272d7dc4a21864e23b79ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_f2d8779526407345.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_27e46488680af2862da450aa43cdfcac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_fe6ebeee172d9a74.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2810efa6d792b5cf8dcff9411a509a9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e5410fbf75840a00.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_31ace7fb2e7888cff7c18f8b5d625df9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_b48a91f734868d1b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_321b7805eb967899c183d0e312b09a27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_8fea94f20f627612.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3774c471385b7f34810274692895f190_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_cd96eeedc20725c3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4222e8605710206e82dbeae7ac987d63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6b082c613ba6d848.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4546da1f7d44598efb58165b40f03012_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_70656fb1ab900dfc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_46329a397dda2ca72836e679a68680c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_d2204efc4bf3a5ad.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4781fd045c31c44cede802c077204141_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6a6a8b2f8b8ee4f9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4b26f1215ad3fddf8cc7593d3ac2fca9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_35f0195b6a1f93e1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4c6d421f688fc731f689eecfb9a64cbc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_1f826778c7d768ac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_521c011d9876049e00685660e27294b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_95a8623c5f39a7a6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_554451cac6919e9afc3f4e782b256dcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_1c36e0d5d4c93d3e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_55630d751e07e6cfe68022b17a015ff4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_73279273c7d27f56.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_561e7c206c10ff0cb068e6e0900fe51a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_7605d021cf820901.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_56e9e707046cc3a557fbdb0f06d62a9e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_1b37aafdefdbe1f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5798a1c53fa2b4a243f2c281cb5e27fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_fc487d3b0bdad9c0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_58c7794be15657e4c8075ecfd1f03a0d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_9689b63d96035655.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_64166636124349a807bf0c8cf4fe4fe3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_c1a316b6857fc808.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6678fd43ffa2be81066c6dd1c770247b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_82d647f627e85a35.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6d5dde66eda1274cf96d9b5351a55375_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_fcf58a7fe1694d81.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6e3df5e68069334a6ab51da8b8c5e44b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6d2f6a81e6619b69.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_70206be0eab48d4c25325ac1a77bfccc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_5642877d48624ba7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_75d0a8edfe9bbf7aec67c3795948f584_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_49f13aaa3347bffe.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_773a6c563024a0c7df74ea6dd448b183_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_93ce5cecbb8dc743.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7a47414c9490fad323c4964990e9162e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a75a155780efe6e2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7abf71f9eaf4823104895b9ad6008486_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e78afbdfe1fe3633.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,464
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7b9465c55d9940dbc9dcf96be81dc93d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_18020550e47f36bf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7e37c3bc849f7cb71a020f8d13975c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a01774a0e00cadd6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 092
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7e79d2a1511ad13d1092fab0fcfa8070_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_20a9dce9779afcf0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_84d393901dc8d971828bfa9a5b87e6f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_b1094101f79ceb31.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_87ba142b8b1f0c3a20fffeb039f0fe21_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_949ca2363b586b82.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8b2bdb811e8e4e77e3d3d39bb7de2ffa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_193f9bbc8c6f982f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8b9c902d6e0a21693f0162aed950f755_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_3fca8716443dfec2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8e08e8bfb85c34948a5a8ec152d479a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_413cd3e6e46f3d8e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_90055e5492314149fb2c668b3f1cda55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_7ccbe5991f1baf91.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_900b2546d88bdb184a81deaac9a6d61f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_63dc9feffa2ed628.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_94027b26f3d0ec232d159780087b6bb3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_2cf3b6e26f221480.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_940ff43efe3859a23da1c988e161b9d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_80b5c09e2fc87848.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_97cbbf44ec1e39c8a5b86b54699a22dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a308780df513093b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9bebd4d9f5929a6cec6585bf712c60cd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_b9cbd558b1f3b7b6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9eae22e74fae0c6adf9efadd8b955b74_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e7f5c0f5bc5e6489.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a253b3585b8f7bc8df021653a832cce1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_4c32816592ec49ed.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a609066ea1196258810ad5f7f203f936_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_9794ee19a57158f3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a8a7278c3e82425b85e1660bef479979_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_d69ac5cb9b0dbe07.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_aaa3b97b3e581753061aeb77171778e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_98fccf76f547ff34.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ad7fdd7176670d76b09b7c056d75fc99_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_cc52c1d2db7391cc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b2718564c07d21bd51d1fc2996811662_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_eb08d2bed607ebcc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b3ef8ef463262a6a0c47db8c7aec5ed4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_d33b5cf413f24b6b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b4e6265dac7e4d0d8d96cef84bebe6c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_16c9fd7b9124c329.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b75e1a0cbb232421103a4d39707a4616_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_b56548472232d5a9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b7e2d7fef8e4e9d6eb1fd51b2439963c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_ac6d161a9e9b7910.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b8dee134010cfaef4713b4f137630558_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_84097d5eee9a3d4b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_bbd4ac356be84893dc566b711c142f18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a3a2436ead140255.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_bd5c570fc6a8b5d602b12a4a6345be68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_bd8847cde8c20243.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c43952b52fb5d779c0a698d04eb6fb6a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_9356f931956f8348.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c4653af455800d52056e94aefe472add_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_71f9ee2a51342edb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 114
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ca1e7fbe29e5a13e949b38cda88007a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_5672eac4c4f46894.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d020be40c3a4cde4a304cdbce3202200_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_343a6cd11b84fce8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d13e07634d21622f24e14a0fdd174198_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_9f9b38187850cecf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_dcf98df35b9586d5d3a10148ed21b838_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_ddf4e94ec0266336.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e17e0937b906327b422a3cc1d6a542b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_cffb68139ddd7adb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e47dd7e756829945735fcd8ea7e529f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_2067a0c665c93811.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f1da89348785e48fab28250862a48d24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a083ce50e35b8d4c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 082
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f2d1e4e12fd50d1c5737cbb2d18e3430_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_d05e7491c59fdd4e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f49a1ce95cfdd6aec8051bc41275abc6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_c201a8d5c4180b95.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fa3824428f21f5005a123a1de61833ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e6c9eb16c1fc0155.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku726
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fc4051e1ae8d2ab4f7ab3923da7410ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_57b044cb6b2745ef.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fdd09bdc5fa2f9441aefc3b6162a361c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_67238a7554b945e9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ffcf5c7c905e9641046d823460b7d4f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_ff999c3139527989.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku713
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ar-sa_5574c46107d65941.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_bg-bg_fbb4a5e9f856aa98.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_cs-cz_a6be1c84e5de86c3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_da-dk_43f7fcabdc2482c2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_de-de_412391e7ddfad75c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_el-gr_e9b9bf7acd103fea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_en-us_ea1467e0ccd8e321.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_es-es_e9dfc4c4ccffd4c6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_et-ee_e39f9054d105b155.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_fi-fi_88fac971c219c6f0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_fr-fr_8c973ac3bfd1eb28.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_he-il_d0b6e265a640ec16.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_hr-hr_d2d39545a4f458dc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_hu-hu_d407bb0ba431ba44.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_it-it_76bf310a9703d0a6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ja-jp_18e4b0178a1ee281.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:12
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ko-kr_bc4e8ccc7c8fa997.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:11
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_lt-lt_6019b8cd6eb77534.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_lv-lv_60e727516e35b624.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_nb-no_a4e10e0154b4d553.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_nl-nl_a320593f55e0df28.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pl-pl_e95cb3c13b034cdc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pt-br_ebb09e65398ce0c0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pt-pt_ec926dd138fc509c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ro-ro_30cd34091f631bf8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ru-ru_33357f951ddddec8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sk-sk_d250844212f7d0f2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sl-si_d162a5fa1391e3d5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na - authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sr-... -cs_70ec228c8cea471d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.388
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sv-se_cf306a0a1506e923.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_th-th_743a8bbd064ba664.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_tr-tr_783db45103c2eb14.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_uk-ua_141d96f7faf41160.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:08
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-cn_499ad24eb3fabd33.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:11
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-hk_4845cadcb4d62fc3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows w.. na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-tw_4d970fa4b16b99a3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,368
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:12
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-Uwierzytelnianie-authui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6a8b4d8925374a2a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku69,296
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:14
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows Instalator engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_62124e9de3542734.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku169,923
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:13
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_a819453eb5e94ad8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 969
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:14
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_3d72598e7b9ef5b8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,787
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:13
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_04e22da48c9ad3ab.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6.040
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)17:13
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku34,179
Data (UTC)15-kwi-2016
Godzina (UTC)22:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows Instalator engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_6c66f8f017b4e92f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku161,327
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ar-sa_f95628dd4f78e80b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_bg-bg_9f960a663ff93962.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_cs-cz_4a9f81012d81158d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_da-dk_e7d9612823c7118c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_de-de_e504f664259d6626.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_el-gr_8d9b23f714b2ceb4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_en-us_8df5cc5d147b71eb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:39
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_es-es_8dc1294114a26390.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_et-ee_8780f4d118a8401f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_fi-fi_2cdc2dee09bc55ba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_fr-fr_30789f40077479f2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_he-il_749846e1ede37ae0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_hr-hr_76b4f9c1ec96e7a6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_hu-hu_77e91f87ebd4490e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_it-it_1aa09586dea65f70.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ja-jp_bcc61493d1c1714b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:02
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ko-kr_602ff148c4323861.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_lt-lt_03fb1d49b65a03fe.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_lv-lv_04c88bcdb5d844ee.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_nb-no_48c2727d9c57641d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_nl-nl_4701bdbb9d836df2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pl-pl_8d3e183d82a5dba6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pt-br_8f9202e1812f6f8a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_pt-pt_9073d24d809edf66.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ro-ro_d4ae98856705aac2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_ru-ru_d716e41165806d92.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sk-sk_7631e8be5a9a5fbc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sl-si_75440a765b34729f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na - authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sr-... -cs_14cd8708d48cd5e7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,386
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_sv-se_7311ce865ca977ed.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_th-th_181bf0394dee352e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_tr-tr_1c1f18cd4b6579de.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_uk-ua_b7fefb744296a02a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-cn_ed7c36cafb9d4bfd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-hk_ec272f58fc78be8d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)15:57
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-a... na authui.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_zh-tw_f1787420f90e286d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2.366
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Uwierzytelnianie authui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_0e6cb2056cd9d8f4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku69,290
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:04
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator executable_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_4bfaa9bafd8bd9a2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,965
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:03
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows Instalator handler_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23432_none_e153be0ac3418482.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,785
Data (UTC)14-kwi-2016
Godzina (UTC)16:03
PlatformaNie dotyczy

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3139923 — ostatni przegląd: 06/15/2016 21:32:00 — zmiana: 4.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3139923 KbMtpl
Opinia