Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Twoja stacja dysków CD lub DVD nie jest rozpoznawana przez system Windows lub inne programy

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 314060
Istnieją różne powody, dlaczego nie jest wykrywany napęd CD lub DVD. Rezolucje, które są wymienione w tym artykule mogą pomóc rozwiązać niektóre wystąpienia, ale nie wszystkie wystąpienia tego problemu.
Żółty wykrzyknik na dysku CD/DVD w Menedżerze urządzeń

Stacja dysków CD lub DVD nie jest widoczna w Eksploratorze plików (nazywany Eksploratorem Windows w systemie Windows 7 i wcześniejszych wersjach systemu Windows), a urządzenie jest oznaczone żółtym wykrzyknikiem w Menedżerze urządzeń. Ponadto po otwarciu okno dialogoweWłaściwości urządzenia jest jeden z następujących błędów wymienionych w obszar powiadomień urządzenia :
 • System Windows nie może uruchomić tego urządzenia sprzętowego, ponieważ jego informacje o konfiguracji (w rejestrze) są niekompletne lub uszkodzone. (Kod 19)
 • Urządzenie nie działa właściwie, ponieważ system Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia. (Kod 31)
 • Wyłączono sterownik (usługę) dla tego urządzenia. Alternatywny sterownik może dostarczać tę funkcję. (Kod 32)
 • System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Sterownik może być uszkodzony lub nie występuje. (Kod 39)
 • System Windows pomyślnie załadował sterownik urządzenia dla tego sprzętu, ale nie może odnaleźć urządzenia sprzętowego. (Kod 41)
Ten problem może wystąpić po zaistnieniu jednej z następujących sytuacji:
 • Uaktualniasz system operacyjny Windows.
 • Zainstalowano lub odinstalowano programy do nagrywania dysków CD lub DVD.
 • Odinstalowano program Microsoft Digital Image.
Rozwiązanie 1: Użyj narzędzia rozwiązywania problemów sprzętu i urządzeń (Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1)
Aby otworzyć narzędzie do rozwiązywania problemów sprzętowych i urządzenia, wykonaj następujące kroki:
 1. Naciśnij klawisz logo Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie .
 2. Wpisz Kontrola w oknie dialogowym Uruchom a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W polu wyszukiwania w Panelu sterowaniawpisz Narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów.
 4. W pozycji sprzęt i dźwięk kliknij przycisk Konfiguruj urządzenie. Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora lub dostarczyć potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy zastosować następne rozwiązanie.
Rezolucja 2: Wpisy rejestru naprawić uszkodzony
Uwaga: Aby użyć tej metody, użytkownik musi być zalogowany do systemu Windows jako administrator. Jeśli potrzebujesz pomocy, czy jesteś administratorem, przejdź do http://support.microsoft.com/gp/admin

Ważne: Uważnie należy wykonać kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku, gdy wystąpią problemy.

Ten problem może być spowodowane dwa wpisy rejestru systemu Windows, które są uszkodzone. Aby usunąć te uszkodzone wpisy rejestru za pomocą Edytora rejestru, wykonaj następujące kroki:
 1. Naciśnij klawisz logo Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie .
 2. Wpisz regedit w oknie dialogowym Uruchom a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj
 3. W okienku nawigacji zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. W prawym okienku kliknij UpperFilters.

  Uwaga: Może też widoczny wpis rejestru UpperFilters.bak. Nie musisz usuwać tego wpisu. Kliknij tylko wpis UpperFilters . Jeśli wpis rejestru UpperFilters nie jest widoczny, konieczne jest usunięcie wpisu rejestru LowerFilters. Aby to zrobić, przejdź do kroku 7.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń.
 6. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
 7. W prawym okienku kliknij wartość LowerFilters.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz wpisu rejestru LowerFilters, przejdź do następnego rozwiązania.
 8. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń.
 9. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
 10. Zamknij Edytor rejestru.
 11. Uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy zastosować następne rozwiązanie.
Rozwiązanie 3: Aktualizowanie lub ponownie zainstaluj sterownik
Aby zaktualizować sterownik, wyszukać sterownik w witrynie sieci Web producenta urządzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w witrynie sieci Web.

Aby ponownie zainstalować sterownik, wykonaj następujące kroki:
 1. Naciśnij klawisz logo Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie .
 2. Wpisz devmgmt.msc w oknie dialogowym Uruchom a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj
 3. W Menedżerze urządzeń rozwiń stacje dysków CD-ROM/DVD, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenia CD i DVD, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru usunięcia urządzenia, kliknij przycisk OK.
 5. Uruchom ponownie komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy zastosować następne rozwiązanie.
Rozwiązanie 4: Utwórz podklucz rejestru
Uwaga: Aby użyć tej metody, użytkownik musi być zalogowany do systemu Windows jako administrator. Jeśli potrzebujesz pomocy, czy jesteś administratorem, przejdź do http://support.microsoft.com/gp/admin

Ważne: Uważnie należy wykonać kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku, gdy wystąpią problemy.

Aby utworzyć podklucz rejestru, wykonaj następujące kroki:
 1. Naciśnij klawisz z logo Windows + R, aby otworzyć pole Uruchom .
 2. Wpisz regedit w polu Uruchom a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj
 3. W okienku nawigacji zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy atapi, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie klucz.
 5. Wpisz Controller0, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy Controller0, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij wartość DWORD(32-bit) .
 7. Wpisz EnumDevice1, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy EnumDevice1, kliknij przycisk Modyfikuj....
 9. Wpisz 1 w polu Dane wartości , a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Zamknij Edytor rejestru.
 11. Uruchom ponownie komputer.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 314060 — ostatni przegląd: 08/05/2016 05:50:00 — zmiana: 31.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbquadranttechsupp kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbacwsurvey kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb kbsound kbconsumer kbcip kbmt KB314060 KbMtpl
Opinia