MS16-091: Aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework: 12 lipca 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3170048
Streszczenie
Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach w programie Microsoft.NET Framework. Luka ta może pozwolić poufne informacje należy ujawnić, jeżeli osoba atakująca wysyła specjalnie spreparowany plik XML do aplikacji opartych na sieci web. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-091..
Więcej informacji
Ważne
 • Wszystkie przyszłe aktualizacje zabezpieczeń, niezwiązana z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają aktualizacji 2919355 do zainstalowania. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze systemu Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłych aktualizacji.
 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego który potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.
Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń
Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ odnosi się do wersji poszczególnych produktów. Artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach.

Microsoft.NET Framework 4.6 i 4.6.1

 • 3164024 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w Windows 8.1, Windows RT 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2: 12 lipca 2016
 • 3164023 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w systemie Windows Server 2012: 12 lipca 2016
 • 3164025MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 w dodatku SP2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 oraz.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1: 12 lipca 2016

Microsoft.NET Framework 4.5.2

 • 3163291 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w Windows 8.1, Windows RT 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2: 12 lipca 2016
 • 3163250 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012: 12 lipca 2016
 • 3163251 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 Service Pack 2, dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 12 lipca 2016

Microsoft.NET Framework 3.5 i 3.5.1

 • 3163247 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2: 12 lipca 2016
 • 3163246 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012: 12 lipca 2016
 • 3163245 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5.1 w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 12 lipca 2016

Microsoft.NET Framework 2.0

 • 3163244 MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 Service Pack 2: 12 lipca 2016

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Windows Vista (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeńMicrosoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB3163244-x86.msu.
Microsoft.NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Vista:
NDP45-KB3163251-x86.exe
Microsoft.NET Framework 4.6 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Vista:
NDP46-KB3164025-x86.exe
Dla programu Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Vista z x64:
Windows6.0-KB3163244-x64.msu.
Microsoft.NET Framework 4.5.2 zainstalowany na wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x64:
NDP45-KB3163251-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6 zainstalowany na wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x64:
NDP46-KB3164025-x64.exe
Przełączniki instalacjiDla programu Microsoft.NET Framework Zobacz Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacjiMicrosoft.NET Framework 2.0 Service z dodatkiem Pack 2:
Nie dotyczy
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft [wersja docelowa platformy .NET]-MSP0.txt
KB3163251_ * _ * .html
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3164025_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3164025_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kartę Zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruDla programu Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3163244):
Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft [wersja docelowa platformy .NET]\KB3163251
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\ KB3164025
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeńMicrosoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2:
Windows6.0-KB3163244-x86.msu.
Microsoft.NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB3163251-x86.exe
Microsoft.NET Framework 4.6 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB3164025-x86.exe
Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla dodatku Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64:
Windows6.0-KB3163244-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 systemu Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB3163251-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6 we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 Service Pack 2 dla systemów z procesorem x64:
NDP46-KB3164025-x64.exe
Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2:
Windows6.0-KB3163244-ia64.msu
Przełączniki instalacjiZobacz Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacjiMicrosoft.NET Framework 2.0 Service z dodatkiem Pack 2:
Nie dotyczy
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft [wersja docelowa platformy .NET]-MSP0.txt
KB3163251_ * _ * .html
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3164025_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3164025_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kartę Zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruDla programu Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3163244):
Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft [wersja docelowa platformy .NET]\KB3163251
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3164025
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńMicrosoft.NET Framework 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3163245-x86.msu.
Microsoft.NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP45-KB3163251-x86.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP46-KB3164025-x86.exe
Dla programu Microsoft.NET Framework 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7:
Plik Windows6.1-KB3163245-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7:
NDP45-KB3163251-x64.exe
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7:
NDP46-KB3164025-x64.exe
Przełączniki instalacjiZobacz Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacjiDla programu Microsoft.NET Framework 3.5.1:
Nie ma zastosowania.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3163251_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft [wersja docelowa platformy .NET]-MSP0.txt
KB3163251_ * _ * .html
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3164025_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3164025_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kartę Zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruKlucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft [wersja docelowa platformy .NET]\KB3163251
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3164025
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńMicrosoft.NET Framework 3.5.1 na wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów z procesorem x64:
Plik Windows6.1-KB3163245-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2:
NDP45-KB3163251-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP46-KB3164025-x64.exe
Microsoft.NET Framework 3.5.1 w systemach Windows Server 2008 R2 dla systemów z procesorem Itanium z dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3163245-ia64.msu
Przełączniki instalacjiZobacz Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacjiDla programu Microsoft.NET Framework 3.5.1:
Nie dotyczy
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft [wersja docelowa platformy .NET]-MSP0.txt
KB3163251_ * _ * .html
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3164025_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3164025_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kartę Zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruDla programu Microsoft.NET Framework 3.5.1:
Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2:
.NET Framework HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft [wersja docelowa platformy .NET]\KB3163251
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3164025
"ThisVersionInstalled" = "Y"

8.1 Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla programu Microsoft.NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3163247-x86.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2 w systemie Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3163291-x86.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 w systemie Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3164024-x86.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 3.5 w systemach Windows 8.1 dla systemów opartych na x64:
Windows8.1-KB3163247-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2 w systemie Windows 8.1 dla systemów opartych na x64:
Windows8.1-KB3163291-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 w systemie Windows 8.1 dla systemów opartych na x64:
Windows8.1-KB3164024-x64.msu.
Przełączniki instalacjiZobacz Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kartę Zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruKlucze rejestru nie istnieją do wykrycia obecności tej aktualizacji. WMI służy do wykrywania obecności tej aktualizacji.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla programu Microsoft.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3163246-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3163250-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3164023-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3163247-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3163291-x64.msu.
Dla programu Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3164024-x64.msu.
Przełączniki instalacjiZobacz Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kartę Zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruKlucze rejestru nie istnieją do wykrycia obecności tej aktualizacji. WMI służy do wykrywania obecności tej aktualizacji.

Windows RT 8.1 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
WdrażaniaAktualizacja 3163291 jest dostępna za pośrednictwem Windows Update tylko.
Aktualizacja 3164024 jest dostępna za pośrednictwem Windows Update tylko.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomieniaPo zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kartę Zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".

Windows 10 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 10:
Windows10.0-KB3163912-x86.msu.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 10 z x64:
Windows10.0-KB3163912-x64.msu.
Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 10 wersji 1511:
Windows10.0-KB3172985-x86.msu.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 10 wersji 1511 x64:
Windows10.0-KB3172985-x64.msu.
Przełączniki instalacjiDla programu Microsoft.NET Framework Zobacz Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kartę Zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3163912
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3172985
Weryfikacja klucza rejestruKlucze rejestru nie istnieją do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Obsługa lokalnych według kraju: Obsługa międzynarodowa

Porady

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft.NET Framework 4.6 i 4.6.1 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft.NET Framework 4.6 używanego z systemami:
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista
 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista
 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 używanego z systemami:
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft.NET Framework 3.5 w razie używania:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
 • Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w razie używania:
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3170048 — ostatni przegląd: 07/13/2016 08:29:00 — zmiana: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3170048 KbMtpl
Opinia