Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalatora Windows” podczas instalowania aplikacji

Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Symptomy
Po wykonaniu uaktualnienia do Instalatora Windows w wersji 2.0 usługa Instalator Windows może nie zostać uruchomiona i może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Może mieć to miejsce, jeśli system Windows jest uruchomiony w trybie awaryjnym lub Instalator Windows jest niepoprawnie zainstalowany. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc.
Uwaga To zachowanie nie występuje w następujących produktach:
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • system Microsoft Windows 98
Przyczyna
Przyczyną takiego zachowania może być dowolny z następujących warunków:
 • W uprawnieniach do modelu DCOM dla domyślnego poziomu uwierzytelniania jest ustawiona wartość Brak, a dla domyślnego poziomu Personifikacja jest ustawiona wartość Anonimowy.
 • Konto systemowe nie ma pełnych uprawnień do folderu lub klucza rejestru, do którego próbuje uzyskać dostęp Instalator Windows. Jest to problem związany z systemem plików NTFS.
Rozwiązanie
W zależności od problemu zastosuj jedną lub wszystkie z następujących metod:
 • Metoda 1: Wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie Instalatora Windows.
 • Metoda 2: Zweryfikowanie uprawnień do modelu DCOM.
 • Metoda 3: Udzielenie uprawnienia Pełna kontrola kontu SYSTEM.
 • Metoda 4: Zweryfikowanie uprawnień do rejestru.
 • Metoda 5: Naprawienie uszkodzonego klucza zabezpieczeń dla usługi MsiServer.

Przed rozpoczęciem: Sprawdzenie, czy jest zainstalowany dodatek Service Pack

Jeśli używasz systemu Windows 2000, upewnij się, że jest zainstalowany dodatek SP 2.
Jeśli używasz systemu Windows NT 4.0, upewnij się, że jest zainstalowany dodatek SP 6.

Jeśli nie zainstalujesz odpowiednich dodatków Service Pack, kroki opisane w sekcji „Więcej informacji” tego artykułu mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Więcej informacji

Metoda 1: Wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie Instalatora Windows

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie MSIEXEC /UNREGISTER, a następnie kliknij przycisk OK. Nawet po prawidłowym wykonaniu tego kroku może się wydawać, że nie wykonano żadnej czynności.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie MSIEXEC /REGSERVER, a następnie kliknij przycisk OK. Nawet po prawidłowym wykonaniu tego kroku może się wydawać, że nie wykonano żadnej czynności, lub na krótko może pojawić się klepsydra. Po uruchomieniu tego polecenia operacja zostanie ukończona.
 3. Ponownie uruchom daną aplikację korzystającą z Instalatora Windows.

Metoda 2: Zweryfikowanie uprawnień do modelu DCOM

Ta metoda polega na zmianie domyślnego poziomu personifikacji modelu DCOM na wartość Identyfikuj, usunięciu pliku Msisip.dll, a następnie ponownym zainstalowaniu dodatku SP 3 dla systemu Windows 2000.

W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Właściwości domyślne:
  1. Na liście Domyślny poziom uwierzytelnień kliknij pozycję Połącz.
  2. Na liście Domyślny poziom personifikacji kliknij pozycję Identyfikacja, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie explorer /select, %windir%\system32\msisip.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zmień nazwę pliku Msisip.dll na Msisip.old.
 5. Zainstaluj ponownie dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows 2000.

Metoda 3: Udzielenie uprawnienia Pełna kontrola kontu SYSTEM

 1. Uruchom Eksploratora Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy główny dysk twardy komputera, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 3. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy, Komputery lub Grupy kliknij konto SYSTEM, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W obszarze Zezwalaj kliknij pole wyboru Pełna kontrola, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij folder TEMP, a następnie sprawdź, czy konto SYSTEM ma uprawnienie Pełna kontrola.

Metoda 4: Zweryfikowanie uprawnień do rejestru

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie Regedt32.
 2. Odnośnie do każdej gałęzi rejestru wykonaj następujące kroki:
  1. Zaznacz gałąź.
  2. W przypadku systemu Windows XP w menu Edycja kliknij polecenie Uprawnienia.

   W przypadku systemu Windows 2000 lub Windows NT 4 w menu Zabezpieczenia kliknij polecenie Uprawnienia.
 3. Sprawdź, czy konto system SYSTEM zostało dodane i czy ma uprawnienie Pełna kontrola. Jeśli nie, dodaj konto SYSTEM z uprawnieniem Pełna kontrola.

Metoda 5: Naprawienie uszkodzonego klucza zabezpieczeń dla usługi MsiServer

 1. Uruchom komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows 2000.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit.exe, a następnie zmień nazwę następującego klucza na Old_Security:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer\Security
 3. Uruchom ponownie komputer (musisz to zrobić).
 4. Uruchom ponownie program Instmsiw.exe dla instalatora w wersji 2.0; w ten sposób zostanie naprawiony uszkodzony klucz zabezpieczeń dla usługi MSI.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących komunikatu o błędzie, który może się pojawić w przypadku dodawania lub usuwania programu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315346 Komunikat o błędzie przy próbie dodania lub usunięcia programu na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003: Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalatora Windows
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 319624 — ostatni przegląd: 03/06/2013 14:42:00 — zmiana: 1.0

 • kbpubtypekc kbprb KB319624
Opinia