Nie można wyświetlić lub zmienić atrybutu „tylko do odczytu” ani „systemowy” w wypadku folderów

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla systemów Microsoft Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 i Windows 95: 256614.
Symptomy
Może wystąpić dowolny z następujących symptomów:
 • Nie można wyświetlić lub zmienić atrybutu folderu Tylko do odczytu ani Systemowy za pomocą okna dialogowego Właściwości danego folderu. Mogą na przykład wystąpić następujące symptomy:
  • Po wyświetleniu karty Ogólne okna dialogowego Właściwości danego folderu pole wyboru Tylko do odczytu jest niedostępne i nie ma pola wyboru umożliwiającego zmianę atrybutu Systemowy.
  • Użytkownik klika, aby wyczyścić albo zaznaczyć pole wyboru Tylko do odczytu na karcie Ogólne okna dialogowego Właściwości danego folderu. Po kliknięciu przycisku OK lub Zastosuj pojawi się następujący komunikat o błędzie:
   Potwierdzanie zmian atrybutów
   Została wybrana opcja dokonania następujących zmian atrybutów:
   cofnij ustawienie jako tylko do odczytu
   Czy chcesz zastosować tę zmianę tylko w tym folderze czy również we wszystkich podfolderach i plikach?
   Gdy zostanie kliknięta opcja Zastosuj zmiany tylko do tego folderu, atrybut Tylko do odczytu jest zmieniany dla wszystkich plików w folderze, lecz atrybut Tylko do odczytu nie jest zmieniany dla samego folderu, jego podfolderów ani plików w podfolderach. Gdy zostanie kliknięta opcja Zastosuj zmiany do tego folderu, podfolderów i plików, atrybut Tylko do odczytu jest zmieniany dla wszystkich plików w folderze i wszystkich plików w podfolderach, lecz atrybut Tylko do odczytu samego folderu i jego podfolderów nie jest zmieniany.
 • Niektóre programy mogą wyświetlać komunikaty o błędach w wypadku próby zapisu plików w folderze z atrybutem Tylko do odczytu lub Systemowy. W związku z tym te programy nie mogą zapisywać plików w takim folderze.
Przyczyna
W przeciwieństwie do atrybutu Tylko do odczytu w przypadku pliku atrybut Tylko do odczytu w przypadku folderu jest zwykle ignorowany przez system Windows, składniki i akcesoria systemu Windows oraz przez inne programy. Na przykład w Eksploratorze Windows można zmienić folder z atrybutem Tylko do odczytu, usunąć go lub zmienić jego nazwę. Atrybuty Tylko do odczytu i Systemowy są używane przez Eksploratora Windows tylko do określania, czy folder jest specjalny, np. jest folderem systemowym z widokiem dostosowanym przez system Windows (np. Moje dokumenty, Ulubione, Czcionki, Pobrane pliki programów), czy jest też folderem dostosowanym za pomocą karty Dostosuj w oknie dialogowym Właściwości danego folderu. W związku z tym Eksplorator Windows nie umożliwia wyświetlenia ani zmiany atrybutów Tylko do odczytu i Systemowy w wypadku folderów.

Uwaga W niektórych poprzednich wersjach systemu Windows można zmienić atrybut Tylko do odczytu za pomocą okna dialogowego Właściwości danego folderu, lecz żadna wersja systemu Windows nie umożliwia zmiany atrybutu Systemowy za pomocą Eksploratora Windows.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, użyj polecenia Attrib w wierszu polecenia (Cmd.exe), aby wyświetlić lub usunąć atrybuty Tylko do odczytu lub Systemowy w wypadku folderów. Wpisz polecenie attrib /? w wierszu polecenia, aby wyświetlić składnię polecenia Attrib.

Ostrzeżenie Po usunięciu atrybutu Tylko do odczytu lub Systemowy danego folderu będzie on wyglądał jak zwykły folder i pewne dostosowania zostaną utracone. Na przykład system Windows dostosowuje folder Czcionki i zapewnia specjalny widok folderu, który umożliwia ukrycie odmian, takich jak pogrubienie i kursywa. Umożliwia także zmianę ustawień wyświetlania folderu, które to ustawienia są specyficzne dla czcionek. Po usunięciu atrybutów Tylko do odczytu i Systemowy folderu Czcionki te dostosowane ustawienia wyświetlania będą niedostępne. W wypadku folderów dostosowanych za pomocą karty Dostosuj w oknie dialogowym Właściwości danego folderu ikona folderu i inne dostosowania mogą zostać utracone po usunięciu atrybutu Tylko do odczytu.

Jeśli program nie może zapisać plików w folderze z atrybutem Tylko do odczytu, takim jak Moje dokumenty, zmień atrybut Tylko do odczytu na Systemowy za pomocą polecenia Attrib w wierszu polecenia.

Aby na przykład zmienić atrybut folderu C:\Test z Tylko do odczytu na Systemowy, posłuż się następującym poleceniem:
attrib -r +s c:\test
Zauważ, że pewne programy mogą nie działać poprawnie w wypadku folderów mających ustawiony atrybut Systemowy. Aby usunąć atrybut Tylko do odczytu i Systemowy folderu C:\Test, posłuż się następującym poleceniem:
attrib -r -s c:\test
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
System Windows przechowuje atrybuty plików i folderów w systemie plików wraz z nazwą folderu, rozszerzeniem, datą, sygnaturą czasową i innymi informacjami. Pole wyboru Tylko do odczytu jest dlatego niedostępne, że nie dotyczy folderów. Można użyć tego pola wyboru, aby ustawić atrybut Tylko do odczytu w wypadku plików w folderze. Nie można jednak użyć Eksploratora Windows do określenia, czy folder ma ustawione atrybuty Tylko do odczytu lub Systemowy. Aby określić atrybuty folderu lub je zmienić, musisz użyć polecenia Attrib w wierszu polecenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326549 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:56:00 — zmiana: 5.4

Microsoft Windows Server 2003 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbenv kbprb KB326549
Opinia