Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Port USB może przestać działać po wyjęciu lub włożeniu urządzenia USB

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Opis problemu
Jeśli urządzenie USB zostanie włożone i wyjęte w krótkim odstępie czasu, port USB może przestać odpowiadać. Gdy port jest w tym stanie, nie rozpoznaje już żadnych urządzeń USB, a urządzenie USB nie działa.

W tym artykule opisano, jak rozwiązać ten problem.
Wymagania wstępne
Do zalogowania się do systemu Windows w celu zastosowania niektórych metod wymienionych w tym artykule są potrzebne poświadczenia administratora. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci w pracy, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania w systemie Windows ma poświadczenia administracyjne, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są wymienione. Po zastosowaniu każdej metody należy sprawdzić, czy problem z urządzeniem USB został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować następną metodę.

W tym artykule opisano też obejście problemu. Można je wypróbować, jeśli podane metody nie zadziałają.

Metoda 1. Przeskanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń

Należy wykonać skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń. Po wykonaniu na komputerze skanowania w poszukiwaniu zmian sprzętu urządzenie USB podłączone do portu USB może zostać rozpoznane, co umożliwi używanie go.

Aby wykonać skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie użyj pola Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty Menedżer urządzeń.
 3. W Menedżerze urządzeń kliknij używany komputer, aby go wyróżnić.
 4. Kliknij pozycję Akcja, a następnie kliknij pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
 5. Sprawdź, czy urządzenie USB działa.
Jeśli wykonanie skanowania w poszukiwaniu zmian sprzętu rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do Metody 2.

Metoda 2. Ponowne uruchomienie komputera

Jeśli skanowanie w poszukiwaniu nowego sprzętu nie rozwiązało problemu, należy ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera należy sprawdzić, czy urządzenie USB działa.

Jeśli ponowne uruchomienie komputera rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do Metody 3.

Metoda 3. Wyłączenie i ponowne włączenie kontrolera USB

Za pomocą Menedżera urządzeń należy wyłączyć i ponownie włączyć wszystkie kontrolery USB. Umożliwia to kontrolerom przywrócenie portu USB ze stanu nieodpowiadania. Kontrolery USB reprezentują porty USB w Menedżerze urządzeń. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.

Aby wyłączyć i ponownie włączyć kontrolery USB, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie użyj pola Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty Menedżer urządzeń.
 3. Rozwiń pozycję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.

  Uwaga W celu znalezienia tego elementu może być konieczne przewinięcie listy w dół.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszy kontroler USB w obszarze Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj, aby go usunąć.
 5. Powtórz krok 4 dla każdego kontrolera USB wymienionego w obszarze Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
 6. Ponownie uruchom komputer. Po uruchomieniu komputera system Windows automatycznie wykona skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu i ponownie zainstaluje wszystkie odinstalowane kontrolery USB.
 7. Sprawdź, czy urządzenie USB działa.
Jeśli port USB rozpoznaje urządzenie i można używać tego urządzenia, to koniec pracy.

Jeśli zastosowanie tej metody rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do sekcji „Obejście problemu”.
Obejście problemu
Jeśli żadna z tych metod nie zadziałała, można wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie. Jednak należy pamiętać, że wyłączenie funkcji Selektywne zawieszanie wpływa na wszystkie sterowniki kontrolerów hosta USB (a więc i wszystkie porty USB oraz podłączone urządzenia USB) w systemie. Oznacza to, że komputer nie może wstrzymywać (zawieszać) żadnych podłączonych do niego urządzeń USB i pobierają one energię przez cały czas, przez jaki są podłączone do komputera. Ponadto na karcie Zarządzanie energią głównego koncentratora USB nie jest wyświetlane pole wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.

Aby automatycznie włączyć funkcję Selektywne zawieszanie, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby zrobić to samodzielnie, korzystając z zaawansowanego rozwiązywania problemów, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć link Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów.

W celu obejścia problemu można wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie magistrali USB, edytując rejestr. W wyniku sytuacji wyścigu w funkcji Selektywne zawieszanie urządzenie USB może przestać odpowiadać. Funkcja Selektywne zawieszanie powoduje wstrzymanie urządzenia USB w celu wydajnego zarządzania energią czerpaną z baterii, umożliwiając komputerowi wyłączenie urządzenia USB. Jednak czasami ta funkcja może nie wznawiać poprawnie działania urządzeń USB. Z tego powodu urządzenie USB nie reaguje na próbę jego użycia.

Tę funkcję można wyłączyć dla produktów serwerowych, w przypadku których zarządzanie energią nie jest tak istotne lub wymagane.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie użyj pola Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty Edytor rejestru.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. Jeśli jest obecny wpis rejestru DisableSelectiveSuspend, kliknij go dwukrotnie. Jeśli brakuje tego wpisu, utwórz go. Aby utworzyć wpis, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  2. Wpisz nazwę DisableSelectiveSuspend, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpisz wartość 1 w celu wyłączenia funkcji Selektywne zawieszanie, a następnie kliknij przycisk OK.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?
Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Przyczyna
Ten problem może występować wskutek problemu z synchronizacją, który uniemożliwia komputerowi wykrycie urządzenia USB.

Problem ten jest od pewnego czasu badany przez firmę Microsoft i producentów układów wykorzystywanych w interfejsach USB. Jednak na chwilę obecną wyniki nie są rozstrzygające ze względu na sporadyczny charakter problemu.
Stan
Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
fixit fix it plug unplug "plug in" "plug out"
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817900 — ostatni przegląd: 03/31/2016 08:07:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900
Opinia
king = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("