Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyłączyć obsługę modelu DCOM w systemie Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Model DCOM (Distributed Component Object Model) to protokół umożliwiający składnikom oprogramowania bezpośrednią komunikację w sieci. Jego wcześniejsza nazwa to „Network OLE”. Model DCOM jest przeznaczony do stosowania między wieloma transportami sieciowymi, łącznie z protokołami internetowymi, takimi jak HTTP. Aby uzyskać więcej informacji o protokole DCOM, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/cnet/cnad_arc_wbak.mspx?mfr=true
Protokół DCOM jest obsługiwany w systemach Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

Ostrzeżenie: Wyłączenie protokołu DCOM może spowodować, że system operacyjny przestanie być funkcjonalny. Po wyłączeniu obsługi protokołu DCOM mogą wystąpić następujące sytuacje:
 • Uruchamiane zdalnie obiekty COM mogą nie działać poprawnie.
 • Lokalna przystawka COM+ może nie móc połączyć się z serwerami zdalnymi w celu wyliczenia ich katalogów COM+.
 • Funkcja automatycznego rejestrowania certyfikatów może nie działać poprawnie.
 • Zapytania Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) skierowane do serwerów zdalnych mogą nie działać poprawnie.

Wyłączenie protokołu DCOM może mieć negatywny wpływ na wiele wbudowanych składników i aplikacji innych producentów. Firma Microsoft nie zaleca wyłączania protokołu DCOM w środowisku użytkownika przed sprawdzeniem wpływu takiego działania na inne aplikacje. Wyłączenie protokołu DCOM nie jest możliwe we wszystkich środowiskach.

Obsługę protokołu DCOM można wyłączyć na wszystkich komputerach z systemem Windows NT. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

Uwaga: Aby wyłączyć obsługę protokołu DCOM na komputerze z systemem Windows 2000, w systemie musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) lub nowszy.

Edytowanie rejestru

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Znajdź następującą ścieżkę:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE
 3. Zmień wartość ciągu EnableDCOM na N.
 4. Ponownie uruchom system operacyjny, aby nowe ustawienia zostały uwzględnione.

Korzystanie z programu DCOMCNFG.EXE

 1. Uruchom program Dcomcnfg.exe.
 2. W systemach Windows XP i Windows Server 2003 wykonaj następujące czynności dodatkowe:
  1. W Katalogu głównym konsoli kliknij węzeł Usługi składowe.
  2. Otwórz folder Komputery.
  3. Na komputerze lokalnym kliknij prawym przyciskiem myszy folder Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Na komputerze zdalnym kliknij prawym przyciskiem myszy folder Komputery, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Komputer.
  5. Wpisz nazwę komputera.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę komputera, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Właściwości domyślne.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Włącz model obiektów rozproszonych COM na tym komputerze.
 5. Aby skonfigurować więcej właściwości komputera, kliknij przycisk Zastosuj w celu włączenia (lub wyłączenia) obsługi protokołu DCOM. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć program Dcomcnfg.exe.
 6. Ponownie uruchom system operacyjny, aby nowe ustawienia zostały uwzględnione.
Więcej informacji
Do włączania lub wyłączania obsługi protokołu DCOM we wszystkich systemach operacyjnych służy następująca wartość ciągu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE\EnableDCOM
Jeśli zmienisz tę wartość na N, po ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego protokół DCOM zostanie wyłączony. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Howto disable dcom windows security rpc exploit ms03-026 ms03-032
Właściwości

Identyfikator artykułu: 825750 — ostatni przegląd: 01/31/2007 08:09:09 — zmiana: 5.4

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbhowto KB825750
Opinia