Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie 1068 przy próbie włączenia udostępniania połączenia internetowego

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po uruchomieniu Kreatora udostępniania połączenia internetowego może zostać zwrócony jeden z następujących komunikatów o błędach:
Podczas włączania Udostępniania połączenia internetowego wystąpił błąd. Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.
— lub —
1068: Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.
Rozwiązanie
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Łatwa poprawka 50562

W celu rozwiązania tego problemu należy upewnić się, że wszystkie zależne usługi zostały uruchomione. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:  
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. W obszarze Wybierz zadanie kliknij pozycję Użyj Narzędzi, aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy.
 3. W obszarze Narzędzia kliknij pozycję Narzędzie konfiguracji systemu.
 4. W prawym okienku kliknij pozycję Otwórz narzędzie konfiguracji systemu. Spowoduje to otwarcie narzędzia konfiguracji systemu.
 5. Kliknij kartę Usługi.
 6. Upewnij się, że są włączone wszystkie podane niżej usługi. Aby włączyć określoną usługę, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
  • Usługa bramy warstwy aplikacji
  • Połączenia sieciowe
  • Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA)
  • Plug and Play
  • Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego
  • Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny
  • Zdalne wywoływanie procedur (RPC)
  • Telefonia
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 8. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows uruchom ponownie Kreatora udostępniania połączenia internetowego.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
241584 Usługa nie jest uruchamiana i pojawia się komunikat o błędzie 1058

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
ICS ICSW fixit fixme fix it
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827328 — ostatni przegląd: 12/30/2015 20:27:00 — zmiana: 4.0

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbsecurity kbmisctools kbmsifixme kbfixme KB827328
Opinia
om/ms.js"> s.js'" + "'><\/script>");