Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Informacje dotyczące Menedżera załączników w systemie Microsoft Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 883260
Streszczenie
W tym artykule opisano Menedżer załączników w systemie Windows. Ten artykuł zawiera metody konfigurowania Menedżera załączników i obejścia dwóch problemów z Menedżerem załączników.
Wprowadzenie
Menedżer załączników jest zawarty w systemie Microsoft Windows, aby pomóc w ochronie komputera z niebezpiecznymi załącznikami, otrzymywanymi z wiadomości e-mail i z niebezpiecznymi plikami, które mogą być zapisane z Internetu.

Jeśli Menedżer załączników identyfikuje załącznik, który może być niebezpieczny, Menedżer załączników uniemożliwia otwieranie pliku lub ostrzega przed otwarciem pliku. Aby uzyskać więcej informacji o Menedżerze załączników, przejdź do "Więcej informacji".
Obejścia problemu, gdy nie można pobrać pliku lub programu
Wiele osób napotyka na problemy podczas próby pobierania pliku lub programu z Internetu. Może to być spowodowane różnymi przyczynami. Tutaj oferujemy dwa rozwiązania ogólne, aby użytkownik mógł spróbować jeśli otrzymuje błąd, że pobieranie jest zablokowane lub jeśli otrzymuje wiadomości "skanowanie w poszukiwaniu wirusów nie powiodło się" lub "wykryto wirusa".
Upewnij się, że opcja "Pobieranie pliku" jest włączona w ustawieniach zabezpieczeń internetowych
Nie można pobrać żadnego pliku, jeśli opcja "Pobieranie pliku" jest wyłączona w ustawieniach zabezpieczeń internetowych. Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić ustawienia zabezpieczeń internetowych:
 1. Uruchom okno Opcji internetowych .
  Windows 7
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie otwórz folder Akcesoria .
  2. Kliknij przycisk Uruchom.
  3. Wpisz inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  Windows 8
  1. Z ekranu Start wpisz inetcpl.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W oknie Właściwości: Internet kliknij zabezpieczeń kliknij przycisk Ineternet strefy (ikona globu), a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy .
 3. W oknie Ustawienia zabezpieczeń , przewiń w dół do do pobrania > pliku do pobrania.
 4. Kliknij, aby wybrać opcję Włącz.
 5. Przewiń w dół listę w następstwie różne > Uruchamianie aplikacji i niebezpiecznych plików.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć Monituj (zalecane).
 7. Kliknij przycisk OK.
Tymczasowo wyłącz skanowanie antywirusowe w programie Edytor rejestru skanowania antywirusowego
Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie Podczas próby otwarcia lub zapisania pliku lub programu z Internetu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie: "Skanowanie antywirusowe nie powiodło się" lub "Wykryto wirusa". W większości przypadków to nie jest spowodowane przez system operacyjny Windows, ale przez oprogramowanie antywirusowe. Jeśli masz pewność, że źródło, które próbujesz otworzyć jest bezpieczne i zaufane, wypróbuj następujące rozwiązanie aby tymczasowo wyłączyć skanowanie antywirusowe, a następnie włącz je ponownie natychmiast po zakończeniu pobierania programu lub pliku. Należy zachować wyjątkową ostrożność przy użyciu tego rozwiązania. W przeciwnym wypadku możesz być narażony na ataki wirusów.
 1. Uruchom Edytor Rejestru.
  Windows 7
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie otwórz folder Akcesoria .
  2. Kliknij przycisk Uruchom.
  3. Wpisz Regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
  Windows 8
  1. Z ekranu Start wpisz Regedit.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Zlokalizuj następujące podklucze rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Jeśli nie ma podklucza Załączniki , on utworzony przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy zasady, wybierz polecenie Nowy, kliknij klucz, a następnie wpisz Załączniki jako nazwę klucza.
  Podklucz rejestru załączniki
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Załączniki, wybierz opcję Nowy, a następnie kliknij wartość DWORD (32-bitowa).
 4. Wpisz ScanWithAntiVirus jako nazwę wartości i naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nową wartość DWORD ScanWithAntiVirus , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W Dane wartości wpisz1, a następnie kliknij przycisk OK.
  Wartość ScanWithAntiVirus
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Wyloguj się i zaloguj się w systemie Windows, aby zmiany zostały wprowadzone.
 9. Otwórz lub Zapisz program lub plik, którego przedtem nie powiodło się otworzyć lub zapisać.
Uwaga: Radzimy zmienić wartość podklucza ScanWithAntiVirus3 Aby włączyć skanowanie antywirusowe zaraz po całkowicie otworzyć lub zapisać program lub plik.
Konfigurowanie Menedżera załączników
Istnieje kilka funkcji programu Menedżer załączników skonfigurowanych za pomocą zasady grupy lub rejestru lokalnego.
Domyślny poziom ryzyka dla plików załączników
To ustawienie zasad umożliwia zarządzanie domyślnym poziomem ryzyka dla typów plików. Aby w pełni dostosować poziom ryzyka dla plików załączników, może także mieć skonfigurować logikę zaufania dla plików załączników:
 • Wysokie ryzyko
  Jeśli załącznik jest na liście typu plików wysokiego ryzyka i pochodzi ze strefy z ograniczeniami, system Windows zablokuje użytkownikowi dostęp do pliku. Jeśli plik pochodzi ze strefy Internet, system Windows monituje użytkownika przed uzyskaniem dostępu do pliku.
 • Średnie ryzyko
  Jeśli załącznik znajduje się na liście typu plików średniego ryzyka i jest ze strefy ograniczonej lub Interneut, system Windows monituje użytkownika przed uzyskaniem dostępu do pliku.
 • Niskie ryzyko
  Jeśli załącznik znajduje się na liście typu plików niskiego ryzyka, system Windows nie monituje użytkownika przed uzyskaniem dostępu do pliku, niezależnie od informacji o strefie pliku.
Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, można określić domyślny poziom ryzyka dla typów plików. Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, system Windows ustawi domyślny poziom ryzyka na Średni. Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, system Windows ustawi domyślny poziom ryzyka na Średni.
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
Konfiguracja użytkownika komputera\Szablony administracyjne\Składniki Windows\ Manager Załączników
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Wysoki (6150)
lub
Umiarkowany (6151)
lub

Niska (6152)
Uwaga: Wartość domyślna wpisu rejestru DefaultFileTypeRisk jest umiarkowana (6151).
Nie zachowuj informacji o strefie w załącznikach plików
To ustawienie zasad umożliwia zarządzanie, czy system Windows oznacza załączniki plików, zawierające informacje o strefie ich pochodzenia. Te strefy lub pochodzenia są Internet, intranet i lokalnych. To ustawienie zasad wymaga systemu plików NTFS do poprawnego działania i zakończy się niepowodzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia w systemach korzystających ze standardu FAT32. Przez nie zachowując informacje o strefie, system Windows nie może ocen ryzyka właściwe. Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, system Windows nie są oznaczane załączniki plików przy użyciu ich informacjami o strefie. Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, system Windows oznaczał plików załączników za pomocą ich informacjami o strefie. Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, system Windows oznaczał plików załączników za pomocą ich informacjami o strefie.
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
Konfiguracja użytkownika komputera\Szablony administracyjne\Składniki Windows\ Manager Załączników
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

[1]
lub

OFF (2)
Uwaga: Wartość domyślna wpisu rejestru DefaultFileTypeRisk jest wyłączona (2).

Ukryj mechanizmy do usuwania informacji o strefie

To ustawienie zasad umożliwia zarządzanie, czy użytkownicy mogą ręcznie usuwać informacje o strefie z zapisanych plików załączników klikając przycisk Odblokuj na karcie Właściwości pliku lub klikając przycisk Zaznacz pole wyboru w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Usunięcie informacji o strefie pozwala użytkownikom otwieranie potencjalnie niebezpiecznych plików załączników, które system Windows zablokował do otwierania przez użytkowników. Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, system Windows ukrywa pole wyboru i przycisk Odblokuj . Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, system Windows wyświetli pole wyboru i przycisk Odblokuj . Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, system Windows wyświetli pole wyboru i przycisk Odblokuj .
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
Konfiguracja użytkownika komputera\Szablony administracyjne\Składniki Windows\ Manager Załączników
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

Wyłączone (0)
lub

[1]
Uwaga: Wartość domyślna
DefaultFileTypeRisk
wpis rejestru jest wyłączony (0).
Lista dołączania dla typów plików niskiego, średniego i wysokiego ryzyka
Te ustawienia zasad umożliwiają skonfigurowanie listy typów plików niskiego, średniego i wysokiego ryzyka. Wysoka listy ma pierwszeństwo przed średni i niski list dołączania ryzyka. Ponadto rozszerzenie znajduje się na więcej niż jednej liście dołączania. Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, można utworzyć niestandardową listę typów plików niska, średniego i wysokiego ryzyka. Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, system Windows użyje jej wbudowanej listy typów plików. Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, system Windows użyje jej wbudowanej listy typów plików.
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
Konfiguracja użytkownika komputera\Szablony administracyjne\Składniki Windows\ Manager Załączników
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Logika zaufania dla plików załączników
To ustawienie zasad umożliwia konfigurowanie logiki używanej w systemie Windows do określania ryzyka dla plików załączników. Preferowanie obsługi plików instruuje system Windows do użycia danych obsługi plików zamiast danych typów plików. Na przykład to instruuje system Windows do zaufania Notepad.exe, ale nie zaufanie plikow .txt. Preferowanie typu pliku instruuje system Windows do użycia danych typów plików zamiast danych obsługi plików. Na przykład ufaj plikom .txt, niezależnie od obsługi plików. Przy użyciu obsługi plików i danych typu jest najbardziej ograniczającą opcją. System Windows wybiera bardziej ograniczające zalecenie. Powoduje to, że użytkownicy mogą widzieć więcej monitów zaufania niż wybranie innych opcji. Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, można wybrać kolejność, w jakiej system Windows przetwarza dane oszacowywania ryzyka. Jeśli zasada ta jest wyłączona, system Windows użyje swojej domyślnej logiki zaufania, która preferuje obsługę plików typu pliku.
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
Konfiguracja użytkownika komputera\Szablony administracyjne\Składniki Windows\ Manager Załączników
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Typ pliku (1)
lub
Obsługa (2)
lub
Oba (3)
Uwaga: Wartość domyślna
DefaultFileTypeRisk
wpis rejestru jest programem obsługi (2).
Powiadamiaj programy antywirusowe podczas otwierania załączników
To ustawienie zasad umożliwia zarządzanie zachowaniem dla powiadamia zarejestrowanych programów antywirusowych. Jeśli zarejestrowano wiele programów one wszystkie będą powiadamiane. Jeśli zarejestrowany program antywirusowy już przeprowadza testy na dostępu lub skanuje pliki pojawiające się na serwerze poczty e-mail komputera, dodatkowe wywołania będą zbędne. Jeśli ta zasada zostanie włączona, system Windows informuje, zarejestrowany program antywirusowy skanowanie pliku, gdy użytkownik otworzy plik załącznika. Jeśli program antywirusowy zawiedzie, plik załącznika zostanie zablokowany przed otwarciem. Jeśli zasada ta jest wyłączona, system Windows nie wymaga zarejestrowanych programów antywirusowych podczas otwierania plików załączników. Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowane, system Windows nie wymaga zarejestrowanych programów antywirusowych podczas otwierania plików załączników.
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
Konfiguracja użytkownika komputera\Szablony administracyjne\Składniki Windows\ Manager Załączników
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

Wyłączone (1)
lub opcjonalne (2) lub

(3)
Uwaga: Wartość domyślna wpisu rejestru DefaultFileTypeRisk jest wyłączona (1). Gdy wartość jest ustawiony na wartość opcjonalny [2], nazywane są wszystkie skanery, nawet po jednym raporty wykrywania.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
182569 Wpisy rejestru dla zaawansowanych użytkowników stref zabezpieczeń programu Internet Explorer
Więcej informacji
Jak działa Menedżer załączników
Następujące czynniki określają, czy będzie uniemożliwione otworzenir pliku lub wyświetlone ostrzeżenie przed otwarciem pliku:
 • Rodzaj programu, którego używasz.
 • Typ pliku jest pobieranie lub próby toopen.
 • Ustawienia zabezpieczeń zawartości sieci Web strefy plik z tym aredownloading użytkownik.

  Uwaga: Stref zawartości sieci Web w programie Microsoft InternetExplorer można skonfigurować na karcie Zabezpieczenia . Aby wyświetlić stref zawartości sieci Web, kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia . Poniżej przedstawiono cztery contentzones w sieci Web:
  • Internet
  • Lokalny intranet
  • Zaufane witryny
  • Witryny z ograniczeniami
Menedżer załączników korzysta z interfejsu programowania aplikacji (API) IAttachmentExecute do znalezienia typu pliku, aby znaleźć skojarzenie pliku i określenia najbardziej odpowiednich działań.

Program Microsoft Outlook Express, programu Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger i programu Microsoft Internet Explorer za pomocą Menedżera załączników do obsługi załączników wiadomości e-mail i Internetu pliki do pobrania.

Menedżer załączników klasyfikuje pliki wyświetlane lub pobieranie na podstawie typu pliku i rozszerzenia nazwy pliku. Menedżer załączników klasyfikuje typów plików wysokiego ryzyka, średnie ryzyko i niskiego ryzyka. Podczas zapisywania pliku na dysku twardym z programu, który używa Menedżera, informacja o strefie zawartości sieci Web dla tego pliku jest również zapisywana wraz z plikiem. Na przykład jeśli zapiszesz plik skompresowany (zip), który jest dołączony do wiadomości e-mail na dysku twardym, informacje o strefie zawartości sieci Web również zostanie zapisany podczas zapisywania pliku skompresowanego. Jeśli próbujesz wyodrębnienić zawartość z pliku skompresowanego, lub jeśli zostanie podjęta próba uruchomienia pliku, nie jest to możliwe. Informacje o strefie zawartości sieci Web są zapisywane wraz z plikiem tylko wtedy, gdy dysk twardy korzysta z systemu plików NTFS.

Jeśli chcesz, można otworzyć zablokowany plik ze znanego źródła. Aby otworzyć zablokowany pliku, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zablokowany plik, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przyciskOdblokuj.

Typy plików wysokiego ryzyka

Podczas próby pobrania lub otworzenia pliku z witryny sieci Web, która jest w ograniczonej strefie zawartości sieci Web może zostać wyświetlony komunikat informujący, że plik jest zablokowany.

Podczas próby otwarcia typów plików wysokiego ryzyka z witryn, które należą do strefy zawartości sieci Web Internet, może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy, ale możesz być w stanie otworzyć te typy plików.

Następujące typy plików, które Menedżer załączników oznacza jako pliki wysokiego ryzyka:
 • .ade
 • ADP
 • .App
 • .asp
 • .BAS
 • bat
 • .cer
 • .chm
 • cmd.
 • com
 • .cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • hlp
 • HTA
 • inf
 • .ins
 • .ISP
 • .jego
 • js
 • .jse
 • .ksh
 • lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • wszystkie
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • .mda
 • .mdb
 • MDE
 • .mdt
 • .mdw
 • .mdz
 • .msc
 • MSI
 • MSP
 • .mst
 • .OPS
 • .pcd
 • PIF
 • .prf
 • .PRG
 • pst
 • reg
 • .scf
 • scr.
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • .tmp
 • .URL
 • .VB
 • .VBE
 • VBS
 • .vsmacros
 • VSS
 • .vst
 • .vsw
 • .ws
 • .wsc
 • .wsf
 • .WSH

Typy plików średniego ryzyka

Typy plików, które Menedżer załączników nie oznacza jako plików wysokiego lub niskiego ryzyka automatycznie są oznaczone jako średnie ryzyko.

Kiedy otwierasz plik średniego ryzyka ze strefy zawartości sieci Web Internet lub ze strefy zawartości sieci Web witryny z ograniczeniami, może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy, ale możesz być w stanie otworzyć te typy plików.

Typy plików niskiego ryzyka

Menedżer załączników oznacza następujące typy plików, jako niskiego ryzyka tylko wtedy, gdy otwierasz je za pomocą Notatnika. Jeśli inny program jest skojarzony z danym typem pliku, typ pliku nie jest już uważany za plik niskiego ryzyka.
 • .log
 • Text
 • .txt
Menedżer załączników oznacza następujące typów plików, jako niskiego ryzyko tylka po otwarciu pliku za pomocą Microsoft Windows Picture i Fax Viewer:
 • BMP
 • .dib
 • .emf
 • .GIF
 • .ico
 • jfif
 • jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .PNG
 • tif
 • TIFF
 • WMF
Uwaga: Skojarzenie typu pliku z Notatnikiem lub Windows Picture i Fax Viewer nie doda tego pliku typu do listy typów plików niskiego ryzyka.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2 AES załącznik wykonanie usługi

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 883260 — ostatni przegląd: 11/22/2015 08:48:00 — zmiana: 14.0

Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbdownload kbperformance kbsecurity kbvirus kbnetwork kbhowto kbinfo kbquadranttechsupp kbconsumer kbmt KB883260 KbMtpl
Opinia
mTracker.init();