Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wprowadzenie
Instalator Microsoft Windows jest składnikiem systemu operacyjnego Windows dostarczającym podstawowe standardowe funkcje związane z instalowaniem i odinstalowywaniem oprogramowania. Producenci oprogramowania mogą tworzyć programy instalacyjne swoich produktów, używając Instalatora Windows w celu uproszczenia i ułatwienia instalacji, konserwacji i odinstalowywania oprogramowania.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8
Jak uzyskać Instalatora Windows 3.1 (v2)
Przed pobraniem tego składnika redystrybucyjnego należy ustalić, czy używana jest 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows Server 2003 lub Windows XP.

Wyniki automatycznego wykrywania wersji

Obecnie używasz 32-bitowej wersji systemu operacyjnego.
Uwaga Jeśli na ekranie nie zostaną wyświetlone wyniki automatycznego wykrywania wersji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows

Pobieranie instalatora dla wszystkich wersji systemu Windows z wyjątkiem 64-bitowych wersji systemów Windows Server 2003 i Windows XP

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

PobierzPobierz redystrybucyjny pakiet Instalatora Windows 3.1 (v2).

Data wydania: 12 maja 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga: Aktualizowany jest tylko plik binarny Msi.dll. Numer wersji to 3.1.4000.2435. Wszystkie pozostałe pliki binarne pakietu Instalatora Windows 3.1 (v2) pozostają bez zmian i są w wersji 3.1.4000.1823.

Pobieranie instalatora dla 64-bitowych wersji systemu Windows Server 2003 lub 64-bitowych wersji systemu Windows XP

Ten składnik redystrybucyjny jest przeznaczony tylko dla 32-bitowych systemów operacyjnych. Nie można zainstalować tego składnika na komputerze, na którym są uruchomione 64-bitowe wersje systemów Windows Server 2003 lub Windows XP.

Można zainstalować redystrybucyjny pakiet Instalatora Windows 3.0 w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) i w oryginalnej wersji systemu Windows Server 2003. Instalator Windows 3.1 został uwzględniony w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003.

Nie można zainstalować tego pakietu redystrybucyjnego w 32-bitowych i 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1. Aby zaktualizować 32-bitowe i 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub zaktualizować 64-bitowe wersje systemu Windows XP, należy pobrać zamiast pakietu 893803 (v2) poprawkę opisaną w artykule 898715 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wersji GDR Instalatora Windows 3.1 (v2), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898715 Dostępna jest aktualizacja Instalatora Windows 3.1 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 i dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP
Historia wersji:
 • Instalator Windows 3.1 firmy Microsoft: KB893803 wersja 1.0 (11 kwietnia 2005)
 • Instalator Windows 3.1 firmy Microsoft: KB893803 wersja 2.0 (12 maja 2005)
  W Instalatorze Windows 3.1 (v2) rozwiązano problem, który jest opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  898628Po uaktualnieniu Instalatora Windows do wersji 3.1 jego działanie kończy się niepowodzeniem bez sygnalizowania błędu
Numer wersji to 3.1.4000.2435. Wszystkie pozostałe pliki binarne pakietu Instalatora Windows 3.1 (v2) pozostają bez zmian w wersji 3.1.4000.1823. Wszystkie pozostałe pliki binarne pakietu Instalatora Windows 3.1 (v2) pozostają bez zmian i są w wersji 3.1.4000.1823.
Więcej informacji

Nowe funkcje Instalatora Windows 3.1

 • Nowa pomniejsza właściwość UpdateTargetRTMProperty: Pliki poprawek mogą obecnie być przeznaczone zarówno dla wersji oryginalnej, jak i dla wersji na poziomie najnowszego dodatku Service Pack.
 • Nowa funkcja API MsiSetExternalUIRecord: Pakiety korzystające z zewnętrznego interfejsu użytkownika mogą obecnie odbierać komunikaty jako rekordy, a nie jako ciągi znaków.
 • Nowe właściwości x64 i Msix64: Pakiety mogą obecnie używać właściwości x64 i Msix64 w celu wskazania obsługi systemu operacyjnego opartego na procesorze x64.
 • Nowa funkcja API MsiNotifySidChange: Tej funkcji API można użyć do uaktualnienia konfiguracji Instalatora Windows, jeśli identyfikator zabezpieczeń (SID) użytkownika ulegnie zmianie.
 • Poprawki zoptymalizowane są obecnie funkcją opcjonalną: W instalatorze Windows 3.0 wprowadzono nową funkcję poprawek zoptymalizowanych („flyweight patching” ). Domyślnie ta funkcja była włączona dla wszystkich poprawek. W Instalatorze Windows 3.1 ta funkcja jest obecnie wyłączona, chyba że użytkownik włączy ją, ustawiając właściwość OptimizedInstallMode w tabeli MsiPatchMetaData.

Problemy rozwiązane w Instalatorze Windows 3.1

 • Instalator Windows poprawnie rejestruje znaki puste ("[~]"), gdy są one używane w znaczniku wartości rejestru lub w zależności usługi.
 • Funkcja MsiGetFileHash działa poprawnie w przypadku bardzo dużych plików bez informacji o wersji. Rozmiar tych plików może wynosić około 2 GB.
 • Dla właściwości MediaSrcProp poprawki jest ustawiona oryginalna lokalizacja źródłowa podczas instalowania poprawki. Dla właściwości MediaSrcProp jest w przypadku kolejnych transakcji ustawiona lokalizacja poprawki zbuforowanej.
 • Pasek postępu działa poprawnie, nawet jeśli pakiet instaluje pliki o rozmiarze przekraczającym 2 GB.
 • Działa poprawianie składników izolowanych.
 • Informacje o miejscu docelowym dla czynności niestandardowej nie są już rejestrowane, jeśli ta czynność niestandardowa nie powiedzie się, o ile jest ona skonfigurowana do ukrywania miejsca docelowego.
 • Błąd 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) jest zwracany nawet wtedy, gdy jest stosowana tylko jedna nieodpowiednia poprawka w stylu Instalatora Windows 2.0.
 • Stosowanie pełnej poprawki w stylu Instalatora Windows 2.0, która zawiera pliki towarzyszące, nie wymaga już dostępu do nośnika źródłowego.
 • Instalator Windows 3.1 zachowuje się poprawnie, gdy jest instalowany pakiet aktualizacji nieznacznej, a istnieje również poprawka przestarzała lub zastępowana.
 • Instalator Windows 3.1 obsługuje stosowanie poprawek dla pakietów, które zawierają bardzo duże liczby plików. (Kolumna Sequence tabeli File może zawierać wartości większe niż 32767).
 • Instalator Windows 3.1 wysyła komunikaty INSTALLSTART_ACTIONSTART w przypadku wszystkich czynności.
 • Gdy w Instalatorze Windows 3.0 i jego starszych wersjach stosowano kilka aktualizacji podstawowych, zdarzało się, że kolejne instalacje kończyły się niepowodzeniem. Ten problem został teraz rozwiązany.
 • Sekwenser poprawek nie odrzuca już prawidłowych poprawek podczas ich stosowania do obrazów administracyjnych, co było zachowaniem niepoprawnym.
 • Instalator Windows 3.1 nie pomija już czynności niestandardowych skryptu oznaczonych jako asynchroniczne.

Problem rozwiązany w Instalatorze Windows 3.1 (v2)

 • Instalator Windows nie kończy już działania niepowodzeniem bez sygnalizowania błędu, gdy instalator próbuje zaktualizować plik chroniony przez funkcję ochrony plików systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów z Instalatorem Windows, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
907749 Podstawowa procedura rozwiązywania problemów z Instalatorem Windows
886630 W przypadku próby zainstalowania w systemie Windows XP programu korzystającego z Instalatora Windows jest wyświetlany komunikat o błędzie
823116 Błąd 1913 jest zgłaszany po zainstalowaniu programu w systemie Windows XP
314852 Jak włączyć funkcję rejestrowania Instalatora Windows w systemie Windows XP
Jeżeli występują problemy z instalacją określonej aplikacji (dotyczy to zarówno aplikacji firmy Microsoft, jak i aplikacji innych firm), przeczytaj plik Readme tej aplikacji w celu uzyskania informacji dotyczących znanych problemów z instalacją. Można również poszukać artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base specyficznych dla danej aplikacji.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897026 Akcja AppSearch powoduje niepoprawne obcięcie wartości REG_MULTI_SZ zawierającej wartość zerową w Instalatorze Windows
897027 Komunikat może zostać zarejestrowany w dzienniku zdarzeń podczas próby zainstalowania pakietu redystrybucyjnego Instalatora Windows 3.0 na komputerze, na którym jest uruchomiona nowsza wersja Instalatora Windows
894439 Opis poprawek optymalizowanych w Instalatorze Microsoft Windows 3.0
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 893803 — ostatni przegląd: 10/01/2013 02:14:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbinfo KB893803
Opinia