Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Włączanie urządzeń Bluetooth w Panelu sterowania dla myszy lub klawiatury

Symptomy
Po otwarciu Panelu sterowania nie ma w nim elementu Urządzenia Bluetooth. Dodatkowo komputer może nie rozpoznawać klawiatury i myszy Microsoft Bluetooth.
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Usługa obsługi Bluetooth nie została uruchomiona.
 • Usługa obsługi Bluetooth nie jest skonfigurowana do używania konta administratora lokalnego.
Obejście problemu
Uwaga Przed wykonaniem kroków opisanych w tym artykule należy się upewnić, że urządzenia Bluetooth zostały poprawnie zainstalowane i podłączone do komputera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z łącznością Bluetooth i wykrywaniem urządzeń Bluetooth, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
883258 Jak rozwiązywać problemy z wykrywaniem urządzeń Bluetooth i łącznością w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności podane w odpowiedniej sekcji.

Komputer jest podłączony do Internetu

Należy zapoznać się z tematem „Rozwiązywanie problemów z urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth” w następującej witrynie Pomoc i obsługa techniczna online systemu Windows w sieci Web:

Komputer nie jest połączony z Internetem

Należy zapoznać się z tematem „Rozwiązywanie problemów z urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows na dysku twardym komputera, wykonując następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. W polu Wyszukaj w Pomocy lub Wyszukaj w Pomocy online wpisz ciąg Rozwiązywanie problemów z urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj w Pomocy.
 3. Na liście tematów kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów z urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth.
 4. Kliknij łącze najlepiej opisujące występujący problem.
 5. Postępuj zgodnie z sugestiami, aby rozwiązać ten problem.
W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz przystawkę Usługi programu Microsoft Management Console (MMC). Aby to zrobić, w systemie Windows Vista kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg services.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Usługi na liście Programy.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  Aby otworzyć przystawkę Usługi programu Microsoft Management Console (MMC) w systemie Windows XP, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa obsługi Bluetooth.
 3. Jeśli Usługa obsługi Bluetooth jest zatrzymana, kliknij pozycję Uruchom.
 4. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny.
 5. Kliknij kartę Logowanie.
 6. Kliknij pozycję Lokalne konto systemowe.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.
bt mysz bezprzewodowa klawiatura bezprzewodowa
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894035 — ostatni przegląd: 05/19/2010 12:35:26 — zmiana: 6.0

Microsoft IntelliMouse Explorer for Bluetooth 2.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0, Microsoft IntelliPoint 5.2, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft IntelliType Pro 7.0, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000

 • kbtshoot kbprb KB894035
Opinia