Podczas próby aktualizacji komputera z systemem Microsoft Windows wyświetlany jest komunikat o błędzie: „0x80070002”

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Aktualizacja techniczna: 12 września 2006

Firma Microsoft wydała dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu, przeznaczony dla specjalistów IT. Ten dokument Security Advisory zawiera dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczeń i tego problemu. Aby przeczytać ten dokument, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Symptomy
Podczas próby aktualizacji komputera z systemem Microsoft Windows przy użyciu następujących narzędzi firmy Microsoft może zostać zgłoszony błąd oznaczony kodem 0x80070002:
 • Witryna Windows Update w sieci Web
 • Witryna Microsoft Update w sieci Web
 • Narzędzie Inventory Tool dla aktualizacji firmy Microsoft (ITMU) dla programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
 • Usługi Software Update Services (SUS) 1.0
 • Usługi Windows Server Update Services (WSUS) 2.0
Przyczyna
W niektórych scenariuszach błąd oznaczony kodem 0x80070002 może zostać zgłoszony wówczas, gdy na komputerze uruchomiony jest produkt z minifiltrem, wykorzystujący technologię menedżera filtrów Microsoft Filter Manager. Menedżer filtrów (Filter Manager) może zwrócić wartość STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND zamiast wartości STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND. Jest to przyczyną wystąpienia problemu opisanego w sekcji „Symptomy”.

Uwaga: Istnieją inne przyczyny zgłaszania błędu oznaczonego kodem 0x80070002. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na danym komputerze występuje ten problem, zobacz sekcję „Więcej informacji”.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji systemu Microsoft Windows Server 2003

Rozwiązanie tego problemu jest dostępne w witrynie Windows Update w sieci Web, witrynie Microsoft Update w sieci Web i witrynie Microsoft — Centrum pobierania.

Uzyskiwanie pliku pakietu

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
System Windows Server 2003

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 (KB922582) teraz.
System Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium (KB922582) teraz.
System Windows Server 2003 x64 Edition

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition (KB922582) teraz.
System Windows XP x64 Edition

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP x64 Edition (KB922582) teraz.

Data wydania: 12 września 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Ten pakiet aktualizacji można zastosować na komputerze, na którym jest uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • 32-bitowa wersja systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
 • Wersja systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 dla komputerów z procesorami Itanium.
 • Wersja systemu Windows Server 2003 R2.
 • Wersja systemu Windows dla komputerów z procesorami x64.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące aktualizacji systemu Microsoft Windows XP

Rozwiązanie tego problemu jest dostępne w witrynie Windows Update w sieci Web, witrynie Microsoft Update w sieci Web i witrynie Microsoft — Centrum pobierania.

Uzyskiwanie pliku pakietu


Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
System Windows XP

PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP (KB922582) teraz.

Data wydania: 12 września 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące aktualizacji systemu Microsoft Windows 2000

Zgodnie z zasadami cyklu wsparcia technicznego (Microsoft Support Lifecycle) firma Microsoft zapewnia Pomoc techniczną związaną z aktualizacją zabezpieczeń w fazie Mainstream Support dla produktów konsumenckich, sprzętowych i multimedialnych oraz produktów Microsoft Dynamics. Firma Microsoft zapewnia również Pomoc techniczną związaną z aktualizacją zabezpieczeń w fazie Extended Support dla produktów przeznaczonych dla firm i deweloperów. Te aktualizacje zabezpieczeń są dostępne tylko na obsługiwanym poziomie dodatków Service Pack dla tych produktów. Aby zapewnić ciągłość działania witryny Windows Update i ochronę komputerów klientów, firma Microsoft wydała poprawkę i dokument Security Advisory dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad cyklu wsparcia technicznego (Microsoft Support Lifecycle), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uzyskiwanie pliku pakietu

Rozwiązanie tego problemu jest dostępne w witrynie Windows Update w sieci Web, witrynie Microsoft Update w sieci Web i witrynie Microsoft — Centrum pobierania.

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
System Windows 2000
PobierzPobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 2000 (KB922582) teraz.

Data wydania: 12 września 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Ten pakiet aktualizacji można zastosować na komputerze, na którym uruchomiony jest system Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4) i została zastosowana poprawka opisana w jednym z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy
905590 A hotfix is available to add the new Filter Manager feature to computers that are running Windows 2000 Service Pack 4
Uwaga: Poprawkę 922582 można zintegrować w plikach źródłowych instalacji systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4. Tę operację należy jednak wykonać przed zintegrowaniem aktualizacji opisanych w sekcji wymagań wstępnych dotyczących systemu Windows 2000 w artykułach 891861 i 905590 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Jest to konieczne, ponieważ poprawki dodane w pierwszej kolejności są usuwane jako ostatnie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu działania Instalatora pakietów systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
828930 Jak integrować aktualizacje produktu z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji

Wpływ problemu opisanego w sekcji „Symptomy” na instalację tej aktualizacji

Ta aktualizacja zostanie poprawnie zainstalowana nawet na komputerze, na którym wystąpił już ten problem. Niektóre inne aktualizacje można jednak zainstalować dopiero po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Menedżer filtrów i minifiltry

Menedżer filtrów jest sterownikiem filtrów systemowych dostarczanym przez firmę Microsoft. Ten sterownik filtrów upraszcza proces opracowywania sterowników filtrów oferowanych przez inne firmy. Menedżer filtrów rozwiązuje wiele problemów z istniejącym starszym modelem sterownika filtrów. Na przykład Menedżer filtrów może kontrolować kolejność ładowania przez przypisanie priorytetu. Sterownik filtrów opracowany zgodnie z modelem Menedżera filtrów jest zwany minifiltrem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sterowników filtrów systemu plików, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Systemy operacyjne, w których dostępny jest Menedżer filtrów

Menedżer filtrów jest dostępny w następujących systemach operacyjnych firmy Microsoft:
 • Windows XP z dodatkiem SP2
 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
 • Windows Server 2003 R2
 • Wszystkie wersje systemu Windows dla komputerów z procesorami x64
 • System Windows 2000 z dodatkiem SP4 i poprawka opisana w jednym z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy
  905590 A hotfix is available to add the new Filter Manager feature to computers that are running Windows 2000 Service Pack 4

Jak ustalić, czy minifiltr jest zainstalowany

Aby ustalić, czy minifiltr jest zainstalowany, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz polecenie fltmc.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Wyświetlana jest lista minifiltrów lub starszych filtrów i minifiltrów. Wyświetlana lista jest zależna od wersji programu Fltmc.exe w danym systemie.

W następującym przykładzie przedstawiono starszy filtr i minifiltry:
 Filter Name Num Instances Frame------------------------------ ------------------ --------TestLegacyFilter <Legacy>TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
W tym przykładzie TestLegacyFilter jest starszym filtrem. TestMiniFilter1 i TestMiniFilter2 są minifiltrami.

W następującym przykładzie przedstawiono tylko minifiltry:
Filter Name Num Instances Frame------------------------------ ------------------ --------TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
W tym przykładzie TestMiniFilter1 i TestMiniFilter2 są minifiltrami.

Jak ustalić, czy na danym komputerze wystąpił ten problem

Jeżeli występują symptomy opisane w sekcji „Symptomy” i w danym systemie zainstalowano minifiltr, można przypuszczać, że wystąpił ten problem.

Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalację tej aktualizacji, nawet jeżeli na danym komputerze nie są zainstalowane żadne minifiltry. Jest to zalecane, ponieważ firma Microsoft przewiduje rozpowszechnienie stosowania technologii minifiltrów po wydaniu systemu Microsoft Windows Vista. Jeżeli ta aktualizacja zostanie zainstalowana teraz, ten problem nie będzie występować nawet po zainstalowaniu produktu z minifiltrami w przyszłości.

Aplikacje instalujące minifiltry

Wiele firm opracowuje produkty z minifiltrami. Firma Microsoft nie może ustalić liczby wydanych produktów z minifiltrami. Typowymi aplikacjami, które mogą korzystać z technologii minifiltrów, są programy antywirusowe i szyfrujące. Z technologii minifiltrów mogą jednak korzystać różne inne aplikacje. Na przykład programy Microsoft File Server Resource Manager i Microsoft Data Protection Manager korzystają z technologii minifiltrów.

Znane minifiltry powodujące występowanie tego problemu

Jedyną aplikacją z minifiltrami, znaną aktualnie firmie Microsoft, która może być przyczyną występowania tego problemu, jest program Microsoft File Server Resource Manager (FSRM). Program FSRM jest dostępny tylko w systemach Windows Server 2003 R2 i Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2.

Pomoc techniczna dla systemów Microsoft Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64

Jeżeli dany sprzęt został dostarczony z zainstalowanym systemem Microsoft Windows w wersji x64, producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną i wsparcie związane z systemem Windows w wersji x64. W takim przypadku producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ system Windows w wersji x64 został dostarczony razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows w wersji x64 przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej związanej z systemem Windows w wersji x64. Może jednak okazać się konieczny bezpośredni kontakt z producentem sprzętu, gdyż jest on najlepiej przygotowany do udzielania pomocy w zakresie oprogramowania zainstalowanego na danym sprzęcie. Użytkownicy, którzy kupili system Windows w wersji x64, taki jak Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, oddzielnie od sprzętu, powinni skontaktować się z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy technicznej.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje dotyczące wersji produktu Microsoft Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Właściwości

Identyfikator artykułu: 922582 — ostatni przegląd: 10/30/2006 15:52:54 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB922582
Opinia