Po zainstalowaniu urządzenia lub zaktualizowaniu sterownika urządzenia nie można uruchomić systemu Windows Vista

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po zainstalowaniu urządzenia lub po zaktualizowaniu sterownika urządzenia na komputerze z systemem Windows Vista uruchomienie systemu Windows Vista może być niemożliwe.
Przyczyna
Ten problem może występować wtedy, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Nowe urządzenie lub sterownik powodują konflikty z innymi sterownikami zainstalowanymi na komputerze.
 • Wystąpił problem związany ze sprzętem.
 • Zainstalowany sterownik jest uszkodzony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z następującymi procedurami rozwiązywania problemów, aby dokładnie ustalić przyczynę, a następnie podjąć odpowiednie działania.

Uruchamianie systemu Windows Vista

 1. Jeżeli zostało zainstalowane nowe urządzenie, usuń je, a następnie spróbuj uruchomić komputer. Jeżeli system Windows Vista nie uruchomi się, przejdź do kroku 2. Jeżeli system uruchomi się, przejdź do sekcji Usuń przyczynę problemu z uruchamianiem.
 2. Uruchom komputer i naciśnij klawisz F8. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu wybierz opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli system Windows Vista nie uruchomi się, przejdź do kroku 3. Jeżeli system uruchomi się, przejdź do sekcji Usuń przyczynę problemu z uruchamianiem.
 3. Uruchom komputer i naciśnij klawisz F8. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli system Windows Vista uruchomi się w trybie awaryjnym, przejdź do sekcji Usuń przyczynę problemu z uruchamianiem. Jeżeli uruchomienie systemu Windows Vista w trybie awaryjnym jest niemożliwe, przejdź do sekcji „Naprawianie systemu Windows Vista za pomocą Środowiska odzyskiwania systemu Windows”.

Naprawianie systemu Windows Vista za pomocą Środowiska odzyskiwania systemu Windows

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować konieczność ponownej instalacji systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby użyć Środowiska odzyskiwania systemu Windows, musisz dysponować dyskiem instalacyjnym z systemem Windows Vista. Aby uruchomić to środowisko, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk instalacyjny z systemem Windows Vista do stacji dysków, a następnie uruchom komputer.
 2. Gdy zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz.
 3. Wybierz język, czas i walutę oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Napraw komputer.
 5. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Napraw system Windows Vista za pomocą narzędzi Środowiska odzyskiwania systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Jeżeli komputer nie uruchomi się w trybie awaryjnym, kliknij opcję Naprawianie uruchamiania w oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu, aby rozwiązać problemy, które uniemożliwiają prawidłowe uruchomienie systemu Windows Vista. Jeżeli narzędzie Naprawianie uruchamiania nie może zdiagnozować lub rozwiązać problemu, przejdź do kroku 2. Jeżeli system Windows Vista uruchomi się, przejdź do sekcji „Usuwanie przyczyny problemu z uruchamianiem”.
 2. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij opcję Przywracanie systemu, aby przywrócić system Windows Vista do punktu przywracania utworzonego podczas instalowania programu lub sterownika. Jeżeli użycie narzędzia Przywracanie systemu do uruchomienia komputera jest niemożliwe, przejdź do kroku 3.
 3. Za pomocą opcji Wiersz polecenia w Środowisku odzyskiwania systemu Windows wyłącz sterownik uniemożliwiający uruchomienie systemu Windows Vista. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij opcję Wiersz polecenia.
  2. Wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz ENTER.
   \Windows\INF\
   notepad setupapi.app.log
  3. Zapisz datę znajdującą się na początku sekcji instalacji każdego nowego urządzenia lub sterownika. Użyj tych dat, aby ustalić, który sterownik został zainstalowany jako ostatni.
  4. Po wyłonieniu tego sterownika ustal, czy jest on niezbędny do uruchomienia komputera. W tym celu zapoznaj się z informacjami w sekcji pliku Setupapi.app.log zawierającej opis tego sterownika. Jeżeli sterownik jest związany z kontrolerem lub mikroukładem dysku albo jest dostarczany przez system operacyjny, wyszukaj nazwę sterownika oraz symptomy problemu w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Ustal, czy przed kontynuacją można wyłączyć sterownik. Jeżeli ostatni zainstalowany sterownik nie jest niezbędny do uruchomienia komputera, przejdź do kroku e.
  5. W wierszu polecenia wpisz polecenie regedit, a następnie naciśnij przycisk OK.
  6. Kliknij gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru w menu Plik.
  7. Znajdź i kliknij plik C:\Windows\System32\Config\System, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  8. W polu Załaduj gałąź Rejestru wpisz Offline, a następnie kliknij przycisk OK.
  9. Rozwiń gałąź System, a następnie kliknij pozycję Wybierz.
  10. W prawym okienku znajdź pozycję Bieżąca, a następnie zapamiętaj wartość widoczną w kolumnie Dane.
  11. Rozwiń gałąź ControlSet00x, a następnie gałąź Usługi. Liczba x to wartość z kolumny Dane zapisana w ramach kroku j.
  12. Znajdź podklucz odpowiadający ostatniemu zainstalowanemu sterownikowi. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedniego podklucza, kliknij gałąź Usługi, kliknij polecenie Znajdź w menu Edycja, wpisz nazwę sterownika w polu Znajdź, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.
  13. Kliknij podklucz zawierający nazwę sterownika.
  14. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Start, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  15. W polu Dane wartości wpisz wartość 4, a następnie kliknij przycisk OK. Po wykonaniu tego kroku sterownik nie będzie uruchamiany.
  16. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. W menu Plik kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Potwierdź zwalnianie gałęzi.
  18. Zamknij Edytor rejestru.
  19. Ponownie uruchom komputer.
  20. Jeżeli system Windows Vista nie uruchomi się, uruchom Środowisko odzyskiwania systemu Windows, a następnie powtórz kroki od a do s. Powtarzanie tych kroków może być konieczne do momentu wyłączenia wszystkich sterowników zainstalowanych od czasu ostatniego pomyślnego uruchomienia.
 4. Jeżeli system Windows Vista uruchomi się, skontaktuj się z producentem urządzenia lub sterownika, aby uzyskać informacje na temat problemów ze zgodnością lub dostępnych aktualizacji. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem urządzenia lub sterownika, kliknij odpowiedni numer artykułu na poniższej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

  60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

  60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z

Usuwanie przyczyny problemu z uruchamianiem

 1. Otwórz Menedżera urządzeń. W tym celu kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz Menedżer urządzeń w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń na liście Programy.
 2. Jeżeli został zaktualizowany sterownik urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie w Menedżerze urządzeń, kliknij przycisk Właściwości, a następnie przycisk Przywróć sterownik na karcie Sterownik.
 3. Jeżeli zostało zainstalowane nowe urządzenie, kliknij prawym przyciskiem myszy to urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
 4. Jeżeli został zainstalowany program zawierający nowy sterownik, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz appwiz.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję appwiz.cpl na liście Programy.
  2. Kliknij nazwę zainstalowanego programu, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.
   Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o podanie uprawnień w celu kontynuacji, kliknij przycisk Kontynuuj.
  3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Czy chcesz kontynuować?”, kliknij przycisk Tak.
 5. Ponownie uruchom system Windows Vista.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927525 — ostatni przegląd: 03/19/2007 23:28:41 — zmiana: 1.3

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525
Opinia