Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pamięć systemowa raportowana w oknie dialogowym Informacje o systemie w systemie Windows Vista jest mniejsza niż oczekiwana, jeśli jest zainstalowane 4 GB pamięci RAM

Symptomy
Jeśli na komputerze są zainstalowane 4 gigabajty (GB) pamięci RAM, ilość pamięci systemowej raportowana w oknie dialogowym Informacje o systemie w systemie Windows Vista jest mniejsza niż oczekiwana.

W oknie dialogowym Informacje o systemie może być na przykład raportowana ilość 3120 megabajtów (MB) pamięci systemowej, chociaż w komputerze jest zainstalowane 4 GB pamięci (4096 MB).

Uwaga: Okno dialogowe Informacje o systemie można otworzyć za pomocą następujących sposobów:
 • Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę System w polu Wyszukaj, a następnie kliknij opcję System w sekcji Programy.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę System w oknie Panel sterowania.
 • Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 • Kliknij przycisk Pokaż więcej szczegółów w oknie System Windows - Zapraszamy! systemu Windows Vista.
Uwaga: Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista zmienia sposób, w jaki składniki interfejsu użytkownika (UI) zgłaszają pamięć. Na przykład niektóre składniki interfejsu użytkownika systemu Windows Vista z dodatkiem SP1 zgłaszają sytuację, gdy na komputerze jest zainstalowana pamięć fizyczna o rozmiarze co najmniej 4 GB.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zgłaszania pamięci w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
946003 Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista będzie zgłaszał 4 GB pamięci systemowej (RAM) w systemach, w których zainstalowano 4 GB pamięci
Przyczyna
To działanie jest oczekiwanym wynikiem pewnych czynników związanych ze sprzętem i oprogramowaniem.

Typowy komputer zawiera różne urządzenia wymagające dostępu mapowanego w pamięci. Jest to rozwiązanie zwane We/Wy mapowane w pamięci (MMIO). Aby przestrzeń MMIO była dostępna w 32-bitowych systemach operacyjnych, musi się znajdować w pierwszych 4 GB przestrzeni adresowej.

Jeśli na przykład w komputerze jest zainstalowana karta wideo z 256 MB wbudowanej pamięci, pamięć ta musi być mapowana w obszarze pierwszych 4 GB przestrzeni adresowej. Jeśli jest już zainstalowane 4 GB pamięci systemowej, część tej przestrzeni adresowej musi zostać zarezerwowana na mapowanie grafiki w pamięci. Mapowanie grafiki w pamięci zajmuje część pamięci systemowej. Zmniejsza to ogólną ilość pamięci systemowej dostępną dla systemu operacyjnego.

Stopień zmniejszenia ilości dostępnej pamięci systemowej zależy od tego, jakie urządzenia są zainstalowane w komputerze. Aby jednak uniknąć potencjalnych problemów ze zgodnością sterowników, ilość dostępnej pamięci w 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista jest ograniczona do 3,12 GB. Dodatkowe informacje dotyczące potencjalnych problemów ze zgodnością można znaleźć w sekcji „Więcej informacji” .

Jeśli w komputerze jest zainstalowanych wiele urządzeń, ilość dostępnej pamięci może zostać zmniejszona do 3 GB lub mniej. W 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista maksymalna dostępna ilość pamięci wynosi jednak zazwyczaj 3,12 GB.
Obejście problemu
Aby system Windows Vista korzystał z 4 GB pamięci na komputerze, w którym są zainstalowane 4 GB pamięci, komputer ten musi spełniać następujące wymagania:
 • Zestaw układów musi obsługiwać przestrzeń adresową przynajmniej 8 GB. Taką możliwość oferują między innymi następujące układy:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X w gnieździe Socket 775
  • Zestawy układów obsługujące procesory firmy AMD korzystające z gniazda Socket F, Socket 940, Socket 939 lub Socket AM2. Do tych zestawów układów należy dowolna kombinacja procesora i gniazda AMD, w której kontroler pamięci znajduje się w procesorze.
 • Procesor musi obsługiwać zestaw instrukcji x64. Ten zestaw instrukcji obsługują procesory AMD64 i Intel EM64T.
 • System BIOS musi obsługiwać funkcję ponownego mapowania pamięci. Funkcja ponownego mapowania pamięci umożliwia ponowne zmapowanie segmentu pamięci systemowej, który został wcześniej zastąpiony przez przestrzeń konfiguracji interfejsu PCI, powyżej linii adresów 4 GB. Ta funkcja musi zostać włączona w programie konfiguracyjnym systemu BIOS na komputerze. Instrukcji dotyczących włączania tej funkcji należy poszukać w dokumentacji komputera. W wielu komputerach przeznaczonych dla użytkowników domowych funkcja ponownego mapowania pamięci nie jest obsługiwana. W dokumentacji oraz programie konfiguracyjnym systemu BIOS standardowa terminologia tej funkcji nie jest używana. Należy zatem przeczytać opisy różnych ustawień konfiguracyjnych systemu BIOS, które są dostępne, aby określić, czy którekolwiek z nich umożliwia włączenie funkcji ponownego mapowania pamięci.
 • 64-bitowa wersja systemu Windows Vista musi być używana.
W celu ustalenia, czy dany komputer spełnia te wymagania, należy skontaktować się z jego producentem.

Uwaga: Jeśli ilość pamięci RAM fizycznie zainstalowana na komputerze jest równa przestrzeni adresowej obsługiwanej przez zestaw układów, całkowita ilość pamięci systemowej dostępna dla systemu operacyjnego jest zawsze mniejsza niż zainstalowana ilość pamięci RAM. Załóżmy na przykład, że jest komputer z zestawem układów Intel 975X, który obsługuje przestrzeń adresową 8 GB. Jeśli na tym komputerze jest zainstalowane 8 GB pamięci RAM, ilość pamięci systemowej dostępnej dla systemu operacyjnego zostanie zmniejszona przez wymagania konfiguracyjne interfejsu PCI. W tej sytuacji pamięć systemowa dostępna dla systemu operacyjnego jest zmniejszana przez wymagania konfiguracyjne interfejsu PCI o ilość od około 200 MB do około 1 GB. Stopień zmniejszenia zależy od konfiguracji.
Więcej informacji

Problemy ze zgodnością sterownika wywołane przez tryb rozszerzenia adresu fizycznego

Problemy ze zgodnością sterownika związane z funkcją zapobiegania wykonywania danych są zazwyczaj problemami wywołanymi przez tryb rozszerzenia adresu fizycznego.

Uwaga: Rozszerzenie adresu fizycznego jest wymagane tylko na komputerach z procesorami obsługującymi wymuszane sprzętowo zapobieganie wykonywania danych.

Zapobieganie wykonywania danych może powodować problemy ze zgodnością dowolnego sterownika, który wykonuje generowanie kodu lub generuje kod wykonywalny w czasie rzeczywistym z użyciem innych technik. Wiele sterowników, z którymi występowały te problemy, zostało naprawionych. Ponieważ zapobieganie wykonywania danych jest zawsze włączone dla sterowników znajdujących się w 64-bitowych wersjach systemu Windows, zazwyczaj występują w nich problemy ze zgodnością. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że problemy ze zgodnością wywołane przez tryb rozszerzenia adresu fizycznego zostały naprawione we wszystkich sterownikach. Istnieją sterowniki korzystające z tych technik. Sama funkcja zapobiegania wykonywaniu danych zazwyczaj nie powoduje problemów ze zgodnością.

Problemy ze zgodnością sterownika występują głównie wtedy, gdy jest wykorzystywany tryb rozszerzenia adresu fizycznego na komputerach 32-bitowych. Tryb rozszerzenia adresu fizycznego umożliwia korzystanie przez procesor z pamięci większej niż 4 GB. Podstawową różnicą między schematami stronicowania pamięci w trybie rozszerzenia adresu fizycznego a schematami stronicowania pamięci bez rozszerzenia adresu fizycznego jest dodatkowy poziom stronicowania wymagany w trybie rozszerzenia adresu fizycznego. W trybie rozszerzenia adresu fizycznego wymagane są trzy poziomy stronicowania zamiast dwóch.

Niektóre sterowniki mogą nie być ładowane, gdy jest aktywowany tryb rozszerzenia adresu fizycznego, ponieważ urządzenie może nie być w stanie wykonywać adresowania 64-bitowego. Sterowniki mogą być też pisane z założeniem, że tryb rozszerzenia adresu fizycznego wymaga więcej niż 4 GB pamięci. Są one napisane tak z założeniem, że sterowniki będą zawsze otrzymywały adresy 64-bitowe w trybie rozszerzenia adresu fizycznego oraz że sterownik lub urządzenie nie będą w stanie zinterpretować adresu.

Inne sterowniki mogą być ładowane w trybie rozszerzenia adresu fizycznego, ale powodują destabilizację systemu przez bezpośrednie modyfikowanie wpisów tabeli stron. Sterowniki te oczekują 32-bitowych wpisów tabeli stron, ale otrzymują zamiast nich 64-bitowe wpisy w trybie rozszerzenia adresu fizycznego.

Najpowszechniejszy problem ze zgodnością sterowników z rozszerzeniem adresu fizycznego dotyczy transferów bezpośredniego dostępu do pamięci i alokacji rejestru mapy. Wiele urządzeń, które obsługują bezpośredni dostęp do pamięci, w tym większość adapterów 32-bitowych, nie jest w stanie wykonywać 64-bitowego adresowania fizycznego. Jeśli te urządzenia są uruchomione w trybie 32-bitowym, mogą adresować całą fizyczną przestrzeń adresową. W trybie rozszerzenia adresu fizycznego dane mogą się znajdować w adresie fizycznym większym niż 4 GB. Aby urządzenia z tymi ograniczeniami funkcjonowały w tej sytuacji, w systemie Microsoft Windows 2000 Server i nowszych wersjach systemu Windows jest udostępnione podwójne buforowanie dla transakcji bezpośredniego dostępu do pamięci. W systemie Windows 2000 Server i nowszych wersjach systemu Windows jest to realizowane przez udostępnienie 32-bitowego adresu, który jest wskazany przez rejestr map. Urządzenie może wykonywać transakcję bezpośredniego dostępu do pamięci dla adresu 32-bitowego. Jądro kopiuje pamięć do adresu 64-bitowego, który jest udostępniany dla sterownika. Jeśli tryb rozszerzenia adresu fizycznego jest nieaktywny w komputerze, sterowniki urządzeń 32-bitowych nie wymagają alokacji pamięci systemowej do ich rejestrów map. Oznacza to, że podwójne buforowanie nie jest wymagane, ponieważ wszystkie urządzenia i wszystkie sterowniki są zawarte w 32-bitowej przestrzeni adresowej. Testy sterowników urządzeń 32-bitowych na komputerach z procesorami 64-bitowymi wykazały, że sterowniki obsługujące bezpośredni dostęp do pamięci, które są testowane na kliencie, oczekują zazwyczaj nieograniczonych rejestrów map.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929605 — ostatni przegląd: 04/10/2008 13:32:44 — zmiana: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbtshoot kbprb KB929605
Opinia