Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opcje instalacji systemu Windows Vista (tylko wersje 32-bitowe) w wersjach przeznaczonych dla klientów indywidualnych

Ważne: Ten artykuł ma zastosowanie wyłącznie w przypadku instalacji 32-bitowego systemu operacyjnego. Nie dotyczy on systemów 64-bitowych.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano opcje instalacji systemu Windows Vista w wersji przeznaczonej dla klientów indywidualnych. Nie zawiera on informacji na temat systemu Windows Vista w wersjach Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise lub wersjach instalowanych w ramach licencji zbiorczych firmy Microsoft.

Metoda używana do zainstalowania systemu Windows Vista zależy od odpowiedzi na następujące pytania:
 • Czy masz licencję na uaktualnienie systemu Windows Vista lub licencję na pełny produkt?
 • Czy zainstalowana wersja systemu Windows Vista obsługuje uaktualnienie do kupionej wersji?
 • Czy chcesz zachować osobiste pliki, ustawienia i programy? Czy wolisz wykonać czystą instalację systemu Windows Vista?
Więcej informacji

Ogólne informacje na temat sposobu instalacji systemu Windows Vista

Definicje

 • Uaktualnienie do systemu Windows Vista Uaktualnienie do systemu Windows Vista zachowuje aktualnie zainstalowane osobiste pliki, ustawienia i programy. Określone wersje systemu Windows można uaktualnić do określonych wersji systemu Windows Vista.
 • Instalacja niestandardowa (instalacja czysta) systemu Windows Vista Podczas instalacji niestandardowej lub instalacji czystej systemu Windows Vista nie są zachowywane aktualnie zainstalowane pliki osobiste, ustawienia i programy. System jest instalowany bez programów innych firm. Niestandardową instalację systemu Windows Vista można wykonać, korzystając z licencji na uaktualnienie lub licencji na pełny produkt. Jeżeli jednak masz licencję na uaktualnienie, musisz uruchomić instalację w bieżącej wersji systemu Windows. Aby wykonać tę czynność, w menu opcji instalacji wybierz opcję Niestandardowa.
 • Wersja uaktualniająca systemu Windows Vista Wersja uaktualniająca systemu Windows Vista to licencja, która umożliwia zainstalowanie tego systemu, jeżeli użytkownik ma już zgodną, licencjonowaną wersję systemu Windows. Przy użyciu licencji na uaktualnienie można wykonać instalację uaktualnienia lub instalację niestandardową systemu Windows Vista. Instalację należy jednak uruchomić w zgodnej wersji systemu Windows.
 • 32-bitowe systemy operacyjne System Windows jest dostępny w wersjach 32- i 64-bitowej. W tym artykule omówiono opcje uaktualnienia dostępne w sytuacji, gdy na komputerze zainstalowany jest system w wersji 32-bitowej oraz gdy jest podejmowana próba zainstalowania 32-bitowej wersji systemu Windows Vista.
 • Wersje „N” systemu Windows Vista W wersjach „N” systemów Windows XP i Windows Vista nie uwzględniono programu Windows Media Player. Wersje te zostały zaprojektowane dla klientów z Europy. Wersji N nie można uaktualnić. Zamiast tego należy wykonać instalację niestandardową.

System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Aby można było uaktualnić komputer z systemem Windows XP do systemu Windows Vista, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista. Aby sprawdzić, czy masz zainstalowany ten dodatek, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Ogólne sprawdź, czy dodatek Service Pack 2 jest wyświetlany w obszarze System.
Jeżeli ten dodatek nie jest zainstalowany, zainstaluj go przed rozpoczęciem uaktualniania do systemu Windows Vista. Aby uzyskać dodatek SP2 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak określić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows XP

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 How to determine whether your computer is running a 32-bit version or 64-bit version of Windows XP

Wybór opcji instalacji

Dostępne opcje instalacji są zależne od zainstalowanej wersji systemu Windows. W tej sekcji opisano opcje dostępne dla wszystkich wersji systemu Windows.

Dla niektórych wersji językowych systemu Windows XP uaktualnienie nie jest obsługiwane

Nie jest obsługiwane uaktualnienie z następujących wersji językowych systemu Windows XP do systemu Windows Vista w odpowiedniej wersji językowej.
 • System Windows XP z zainstalowanymi następującymi pakietami Language Interface Pack:
  • bułgarski
  • chorwacki
  • estoński
  • łotewski
  • litewski
  • rumuński
  • serbski (łaciński)
  • słowacki
  • słoweński
  • tajski
  • ukraiński
 • System Windows XP Media Center Edition z zainstalowanymi następującymi pakietami Language Interface Pack:
  • chiński tradycyjny (Hongkong)
  • chiński tradycyjny (Tajwan)
  • czeski
  • duński
  • fiński
  • norweski (Bokmal)
  • polski
  • portugalski (Portugalia)
  • rosyjski
  • hiszpański
  • szwedzki
  • turecki
 • System Windows XP Tablet PC Edition z zainstalowanymi następującymi pakietami Language Interface Pack:
  • czeski
  • duński
  • fiński
  • węgierski
  • włoski
  • norweski
  • polski
  • portugalski (Brazylia)
  • portugalski (Portugalia)
  • rosyjski
  • hiszpański
  • szwedzki
  • turecki

Opcje instalacji dla systemu Windows XP Home i Windows XP Home N Edition

Uaktualnienie
Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Home lub Windows XP Home N Edition, można go uaktualnić do następujących wersji systemu Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Uwaga: Przed uaktualnieniem do systemu Windows Vista upewnij się, że masz zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze, który chcesz uaktualnić, otwórz następującą witrynę sieci Web, aby uzyskać Doradcę uaktualnienia systemu Windows Vista:
 2. Uruchom Doradcę uaktualnienia systemu Windows Vista, aby sprawdzić zgodność systemu z systemem Windows Vista.
 3. Włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 4. Wybierz opcję Uaktualnienie podczas konfiguracji.
Instalacja niestandardowa
Można wykonać instalację niestandardową następujących wersji systemu Windows Vista w systemie Windows XP Home lub Windows XP Home N Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Opcja instalacji niestandardowej jest dostępna w cenie pakietu uaktualnienia na dysku DVD.

Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień przy użyciu programu Windows Easy Transfer lub Windows XP Backup. Program Windows Easy Transfer jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista.
 2. W systemie Windows XP Home lub Windows XP Home N włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 3. Wybierz opcję Niestandardowa podczas konfiguracji.
 4. Po zakończeniu instalacji można przywrócić z nośnika kopii zapasowej dane, których kopia została wykonana w kroku 1.

Opcje instalacji dla systemu Windows XP Professional i Windows XP Professional N Edition

Uaktualnienie
Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Professional lub Windows XP Professional N Edition, można go uaktualnić do następujących wersji systemu Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
Uwaga: Przed uaktualnieniem do systemu Windows Vista upewnij się, że masz zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze, który chcesz uaktualnić, otwórz następującą witrynę sieci Web, aby uzyskać Doradcę uaktualnienia systemu Windows Vista:
 2. Uruchom Doradcę uaktualnienia systemu Windows Vista, aby sprawdzić zgodność systemu z systemem Windows Vista.
 3. Włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 4. Wybierz opcję Uaktualnienie podczas konfiguracji.
Instalacja niestandardowa
Można wykonać instalację niestandardową następujących wersji systemu Windows Vista w systemie Windows XP Professional lub Windows XP Professional N Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień przy użyciu programu Windows Easy Transfer lub Windows XP Backup. Program Windows Easy Transfer jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista.
 2. W systemie Windows XP Professional lub Windows XP Professional N włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 3. Wybierz opcję Niestandardowa podczas konfiguracji.
 4. Po zakończeniu instalacji można przywrócić z nośnika kopii zapasowej dane, których kopia została wykonana w kroku 1.

Opcje instalacji dla systemu Windows XP Tablet Edition

Uaktualnienie
Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system Windows XP Tablet Edition, można go uaktualnić do następujących wersji systemu Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
Uwaga: Przed uaktualnieniem do systemu Windows Vista upewnij się, że masz zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
Instalacja niestandardowa
Na komputerze z systemem Windows XP Tablet Edition można wykonać instalację niestandardową następujących wersji systemu Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień przy użyciu programu Windows Easy Transfer lub Windows XP Backup. Program Windows Easy Transfer jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista.
 2. W systemie Windows XP Tablet Edition włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 3. Wybierz opcję Niestandardowa podczas konfiguracji.
 4. Po zakończeniu instalacji można przywrócić z nośnika kopii zapasowej dane, których kopia została wykonana w kroku 1.

Opcje instalacji dla systemu Windows XP Media Center Edition

Uaktualnienie
Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP Media Center Edition 2004 lub Windows XP Media Center Edition 2005, można go uaktualnić do następujących wersji systemu Windows Vista:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze, który chcesz uaktualnić, otwórz następującą witrynę sieci Web, aby uzyskać Doradcę uaktualnienia systemu Windows Vista:
 2. Uruchom Doradcę uaktualnienia systemu Windows Vista, aby sprawdzić zgodność systemu z systemem Windows Vista.
 3. Włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 4. Wybierz opcję Uaktualnienie podczas konfiguracji.
Instalacja niestandardowa
Można wykonać instalację niestandardową następujących wersji systemu Windows Vista w systemie Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 lub Windows XP Media Center Edition 2005:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień przy użyciu programu Windows Easy Transfer lub Windows XP Backup. Program Windows Easy Transfer jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista.
 2. W systemie Windows XP Tablet Edition włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 3. Wybierz opcję Niestandardowa podczas konfiguracji.
 4. Po zakończeniu instalacji można przywrócić z nośnika kopii zapasowej dane, których kopia została wykonana w kroku 1.

Opcje instalacji w systemie Windows 2000

Instalacja niestandardowa
Jeżeli masz system Microsoft Windows 2000, uaktualnienie jest niedostępne. Możesz jednak wykonać instalację niestandardową przy użyciu licencji na uaktualnienie, rozpoczynając instalację w systemie Windows 2000.

Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows 2000, możesz zainstalować następujące wersje systemu Windows Vista, wykonując instalację niestandardową:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Po nabyciu pakietu w punkcie sprzedaży detalicznej lub pobraniu systemu Windows Vista z witryny Windows Marketplace wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień przy użyciu programu Windows Easy Transfer lub Windows XP Backup. Program Windows Easy Transfer jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista.
 2. W systemie Windows 2000 włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 3. Podczas wykonywania kroków opisanych na stronach kreatora instalacji pamiętaj o zaznaczeniu opcji Niestandardowa.
 4. Po zakończeniu instalacji można przywrócić z nośnika kopii zapasowej dane, których kopia została wykonana w kroku 1.

Możliwości uaktualnień pomiędzy różnymi wersjami systemu Windows Vista

Następująca tabela zawiera opis ścieżek uaktualniania, z których można skorzystać, aby uaktualnić do innej wersji systemu Windows Vista.
Do wersji Vista Home BasicDo wersji Vista Home Basic NDo wersji Vista Home PremiumDo wersji Vista BusinessDo wersji Vista Business NDo wersji Vista Ultimate
Z wersji Vista Home BasicUaktualnienieNiedostępneUaktualnienieUaktualnienieInstalacja niestandardowa Uaktualnienie
Z wersji Vista Home Basic NInstalacja niestandardowa UaktualnienieInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowa
Z wersji Vista Home PremiumInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaUaktualnienieInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaUaktualnienie
Z wersji Vista BusinessInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaUaktualnienieInstalacja niestandardowaUaktualnienie
Z wersji Vista Business NInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaUaktualnienieInstalacja niestandardowa
Z wersji Vista UltimateInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaInstalacja niestandardowaUaktualnienie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932616 — ostatni przegląd: 04/23/2007 18:37:25 — zmiana: 6.1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business N, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbhowto kbinfo KB932616
Opinia