Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów z niedziałającymi klawiszami dostępu lub klawiszami regulacji głośności na klawiaturach firmy Microsoft

Symptomy
Klawisze dostępu lub klawisze regulacji głośności na klawiaturze firmy Microsoft nie działają w oczekiwany sposób. Niektóre klawisze dostępu mogą działać zgodnie z oczekiwaniami, ale inne klawisze nie działają.

Podczas próby uruchomienia usługi interfejsu HID może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Kod błędu 126
Błąd 2
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli w komputerze występuje problem z połączeniem USB.Inną przyczyną problemu może być narzędzie do sterowania klawiaturą innej firmy, które działa na komputerze. Poniżej przedstawiono przykłady takich narzędzi do sterowania klawiaturą innej firmy:
 • Compaq Easy Access
 • E-machine E-Board
 • Gateway MultiFunction Keyboard
 • Hewlett-Packard Multimedia Keyboard Utility
 • IBM Rapid Access • Logitech Key Commander
 • Packard Bell MediaSelect
Narzędzia do sterowania klawiaturą innych firm są także dostarczane z komputerami Acer, Gateway 2000 i Sony Multimedia.

Przyczyną tego problemu jest odmienne interpretowanie kodów skanowania, które są wysyłane przez klawiaturę, przez poszczególne narzędzia do sterowania klawiaturą. Inną przyczyną mogą być nieoczekiwane domyślne lub zmodyfikowane przypisania programów do klawiszy. Wiele z domyślnych przypisań wymaga zainstalowania określonego programu lub używania obsługiwanego programu do obsługi poczty e-mail, przeglądarki internetowej albo odtwarzacza multimedialnego.

W przypadku braku obsługiwanego programu można używać danego klawisza po zmianie jego przypisania.
Rozwiązanie
Podane niżej metody należy wypróbować w podanej kolejności, testując działanie klawiszy po użyciu każdej metody. Jeśli problem będzie nadal występować, należy przejść do następnej metody.

Metoda 1. Użycie innego portu USB

Należy podłączyć klawiaturę do innego portu USB, a następnie sprawdzić zachowanie klawiatury. (Ta metoda umożliwia sprawdzenie, czy występują problemy związane z portem).

Uwaga Należy pominąć wszystkie replikatory portów, koncentratory USB, przełączniki KVM itp. Należy podłączyć odbiornik bezpośrednio do portu w komputerze.

Metoda 2. Wyłączenie lub odinstalowanie wcześniej zainstalowanego oprogramowania do obsługi klawiatury

Należy wyłączyć wszystkie inne programy do sterowania klawiaturą, które zainstalowano na komputerze, a następnie spróbować zmienić przypisanie klawiszy.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu przypisywania funkcji do klawiszy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
237179 Przypisywanie makra lub funkcji do klawiszy na klawiaturze (j. ang.)


Jeśli problem nadal występuje, należy usunąć z komputera wszelkie programy do obsługi klawiatury. Aby odinstalować program IntelliPoint, oprogramowanie firmy Logitech lub inne oprogramowanie do obsługi klawiatury, wykonaj następujące czynności:
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Windows Vista lub Windows 7:
   1. Za pomocą klawiszy strzałek znajdź pole Rozpocznij wyszukiwanie, wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   2. Korzystając z klawiszy strzałek, na liście programów wybierz pozycję Programy i funkcje, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   3. Za pomocą klawiszy strzałek znajdź oprogramowanie do sterowania klawiaturą, naciśnij klawisz TAB, aby znaleźć pozycję Usuń, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli zainstalowano inne oprogramowanie do obsługi myszy, można rozważyć odinstalowanie również tego oprogramowania.
  • Windows XP i wcześniejsze wersje:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Za pomocą klawiszy strzałek znajdź oprogramowanie do sterowania klawiaturą, naciśnij klawisz TAB, aby znaleźć pozycję Usuń, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.
 3. Pobierz najnowsze oprogramowanie IntelliType. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 3. Ponowne uruchomienie usługi HID

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz przystawkę Usługi programu Microsoft Management Console (MMC).
  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg services.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg services.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście usług w okienku Szczegóły kliknij dwukrotnie pozycję Usługa interfejsu HID, a następnie upewnij się, że opcja Typ uruchomienia ma ustawioną wartość Automatyczny.
Jeśli podczas próby uruchomienia usługi interfejsu HID zostanie wyświetlony kod błędu, należy wypróbować metodę 4. Jeśli jednak zostanie wyświetlony kod błędu 126 lub 2, należy wypróbować jedną z następujących procedur:
 • W przypadku kodu błędu 126 wyodrębnij plik Hidserv.dll. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Wyszukaj plik Hidserv.dll na dysku systemowym. Jeśli pliku nie można znaleźć na dysku systemowym, wyszukaj go na dysku CD systemu Windows.
  2. Korzystając z klawiszy strzałek, wybierz pozycję Wyodrębnij, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz folder C:\Windows\System32 jako miejsce docelowe.
  4. Ponownie uruchom komputer.
 • W przypadku kodu błędu 2 zmień ustawienia rejestru. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  Uwaga Ten problem może wystąpić również z powodu zmian w ustawieniach rejestru.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP
  Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć usługi HID na komputerze. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom Edytor rejestru.
   • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
   • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE/System
  3. Rozwiń węzeł System.
  4. Rozwiń węzeł ControlSet001.
  5. Rozwiń węzeł Services, a następnie kliknij pozycję HidServ.
  6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Type, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. Upewnij się, że w polu Dane wartości jest ustawiona wartość 20, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Rozwiń węzeł HidServ, a następnie kliknij pozycję Parameters.

   Uwaga Jeśli klucz rejestru Parameters nie istnieje, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij pozycję HidServ.
   2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
   3. Wpisz ciąg Parameters, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  9. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ServiceDll, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

   Uwaga Jeśli wartość rejestru ServiceDll nie istnieje, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij pozycję Parameters.
   2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu rozwijalnego.
   3. Wpisz ciąg ServiceDll, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  10. Upewnij się, że w polu Dane wartości jest ustawiona wartość %SystemRoot%\System32\hidserv.dll. Jeśli nie jest ustawiona wartość %SystemRoot%\System32\hidserv.dll, wpisz ciąg %SystemRoot%\System32\hidserv.dll w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
  11. Powtórz kroki od 5 do 10 dla każdego klucza rejestru zawierającego w nazwie ciąg „ControlSet”. Jeśli na przykład istnieje klucz rejestru o nazwie CurrentControlSet lub ControlSet002, kliknij pozycję CurrentControlSet lub ControlSet002. Następnie powtórz kroki od 5 do 10.
  12. Zakończ Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Metoda 4. Przetestowanie na innym komputerze

Jeśli problem nie został rozwiązany, należy przetestować klawiaturę z innym komputerem. W przypadku gdy klawiatura nie współdziała poprawnie z innym komputerem, należy skontaktować się z działem zamówień komputerów osobistych firmy Microsoft, aby uzyskać klawiaturę zastępczą. W tym celu zadzwoń pod numer (800) 360-7561.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326246 Jak wymienić oprogramowanie i sprzęt firmy Microsoft, zamówić dodatki Service Pack i uaktualnienia produktów lub wymienić podręczniki użytkownika
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu związanego z resetowaniem ustawień audio w przypadku zmiany urządzenia audio lub dźwiękowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266680 Domyślne ustawienia dźwięku użytkownika zostają przywrócone do domyślnych ustawień systemu Windows (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu z ustawieniami głośności, które nie zostają zachowane po ponownym uruchomieniu komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
273033 Ustawienia regulacji głośności mogą nie zostać zachowane po ponownym uruchomieniu komputera (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932875 — ostatni przegląd: 05/19/2010 12:35:26 — zmiana: 7.0

Microsoft Basic Wireless Optical Desktop, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Microsoft Digital Media Keyboard 3000, Microsoft Digital Media Pro Keyboard, Microsoft MultiMedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Laser Desktop 4000, Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, Microsoft Wireless Media Desktop 1000, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Wireless Optical Desktop 2000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 700, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer 2.0, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 3000, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Desktop Comfort Edition, Microsoft Wireless Optical Desktop 1000, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 1.0, Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader, Microsoft Business Hardware Pack

 • kbtshoot kbprb KB932875
Opinia
y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">