Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemie Windows Vista

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano narzędzie Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) w systemie Windows Vista. Plik Wusa.exe znajduje się w folderze %windir%\System32. Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update używa interfejsu API programu Windows Update Agent do instalowania pakietów aktualizacji. Pakiety aktualizacji mają rozszerzenie nazwy pliku msu. Rozszerzenie nazwy pliku msu jest skojarzone z Autonomicznym Instalatorem rozszerzenia Windows Update.
Więcej informacji
Zawartość pliku msu jest następująca:
 • Metadane rozszerzenia Windows Update
  Te metadane opisują każdy pakiet aktualizacji zawarty w pliku msu.
 • Jeden lub więcej plików cab
  Każdy plik cab reprezentuje jedną aktualizację.
 • Plik xml
  Ten plik xml opisuje pakiet aktualizacji. Narzędzie Wusa.exe używa pliku xml podczas przeprowadzania nienadzorowanej instalacji aktualizacji za pomocą narzędzia Menedżer pakietów (Pkgmgr.exe).

  Możesz na przykład pobrać poprawkę 934307. Plik Windows6.0-KB934307-x86.msu znajduje się w folderze C:\934307. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby wyodrębnić plik msu w folderze tymczasowym:
  expand -f:* "C:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu" %TEMP%
  Następnie wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  pkgmgr.exe /n:%TEMP%\Windows6.0-KB934307-x86.xml
 • Plik właściwości
  Ten plik zawiera właściwości tekstowe używane przez narzędzie Wusa.exe. Zawiera on na przykład nazwę artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base związanego z aktualizacją.
W przypadku użycia narzędzia Wusa.exe w celu zainstalowania pakietu aktualizacji narzędzie Wusa.exe wyodrębnia zawartość pliku msu w folderze tymczasowym. Następnie narzędzie Wusa.exe wykonuje następujące kroki:
 1. Narzędzie Wusa.exe używa metadanych rozszerzenia Windows Update zawartych w pliku msu do wyszukania odpowiednich aktualizacji.
 2. Narzędzie Wusa.exe kopiuje zawartość odpowiednich aktualizacji do folderu sandbox rozszerzenia Windows Update. Folder sandbox rozszerzenia Windows Update jest folderem chronionym.
 3. Narzędzie Wusa.exe wywołuje odpowiednią funkcję interfejsu API programu Windows Update Agent zgodnie z trybem, w jakim narzędzie Wusa.exe zostało uruchomione.
 4. Gdy kreator rozszerzenia Windows Update kończy instalację, interfejs API programu Windows Update Agent zwraca stan. Następnie narzędzie Wusa.exe działa synchronicznie z interfejsem API programu Windows Update Agent.
Uwaga: Każda aktualizacja zawarta w pakiecie aktualizacji msu jest instalowana w osobnej sesji. W przypadku użycia narzędzia Wusa.exe uruchamiane jest tylko jedno wystąpienie tego narzędzia. Narzędzie Wusa.exe nie modyfikuje zawartości aktualizacji w plikach msu. Infrastruktura Windows Update wykonuje wymagane działania zgodnie z zawartością aktualizacji.

W przypadku uruchomienia narzędzia Wusa.exe w trybie interakcyjnym na ekranie powitalnym wyświetlane są informacje wysokiego poziomu na temat aktualizacji. Jeśli użytkownik kontynuuje instalację aktualizacji, narzędzie Wusa.exe wywołuje odpowiednią funkcję interfejsu API programu Windows Update Agent w celu uruchomienia kreatora rozszerzenia Windows Update. Kreator rozszerzenia Windows Update wyświetla postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft związane z pakietem aktualizacji. Narzędzie Wusa.exe wywołuje interfejs API programu Windows Update Agent w celu kontynuowania instalacji. Następnie narzędzie Wusa.exe czeka, aż kreator rozszerzenia Windows Update ukończy instalację.

Aby zainstalować pakiet aktualizacji msu, uruchom narzędzie Wusa.exe przy użyciu pełnej ścieżki tego pliku. Jeśli na przykład plik Windows6.0-KB934307-x86.msu znajduje się w folderze D:\934307, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, aby zainstalować ten pakiet aktualizacji:
wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu
Aby zainstalować pakiet aktualizacji, można również kliknąć dwukrotnie plik msu.

Uwaga: Narzędzia Wusa.exe nie można używać do odinstalowywania aktualizacji w systemie Windows Vista. Do ręcznego odinstalowywania aktualizacji można używać funkcji Eksplorator oprogramowania w programie Windows Defender. Aby uzyskać więcej informacji na temat Eksploratora oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Z narzędziem Wusa.exe można używać następujących przełączników:
 • /?, /h, /help
  Wyświetla pomoc.
 • /quiet
  Uruchamia narzędzie Wusa.exe w trybie cichym, bez interakcji użytkownika. Narzędzie uruchomione w trybie cichym działa bez interakcji użytkownika. W razie potrzeby komputer jest ponownie uruchamiany.

  Jeśli na przykład plik Windows6.0-KB934307-x86.msu znajduje się w folderze D:\934307, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, aby zainstalować ten pakiet aktualizacji bez interakcji użytkownika:
  wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quiet
  Uwaga: W przypadku użycia tego przełącznika nie są wyświetlane postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 • /norestart
  Zapobiega ponownemu uruchomieniu komputera przez narzędzie Wusa.exe. Przełącznik /norestart jest ignorowany, jeśli nie zostanie użyty przełącznik /quiet. W przypadku uruchomienia narzędzia Wusa.exe z tymi dwoma przełącznikami użytkownik musi ręcznie ponownie uruchomić system operacyjny po ukończeniu instalacji, jeśli instalacja wymaga ponownego uruchomienia komputera.

  Jeśli na przykład plik Windows6.0-KB934307-x86.msu znajduje się w folderze D:\934307, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, aby zainstalować ten pakiet aktualizacji:
  wusa.exe D:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quiet /norestart
Aby wyświetlić dziennik zdarzeń Autonomicznego Instalatora rozszerzenia Windows Update, wykonaj poniższe kroki.
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz podgląd zdarzeń w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Podgląd zdarzeń na liście Programy.

  Tarcza zabezpieczeń Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W Podglądzie zdarzeń rozwiń węzeł Dzienniki systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

  Zdarzenia dotyczące Instalatora pojawią się w środkowym okienku.
 3. W okienku Akcje kliknij pozycję Filtruj bieżący dziennik.
 4. Na liście Źródła zdarzeń zaznacz pole wyboru WUSA, a następnie kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu API programu Windows Update Agent, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Windows Update Agent (WUA) API Reference
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa387292.aspx
WUSA MSU
Właściwości

Identyfikator artykułu: 934307 — ostatni przegląd: 11/22/2007 21:43:00 — zmiana: 1.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner KB934307
Opinia