Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zbiorczy pakiet aktualizacji dla systemu Windows Vista

Ważne Aktualizacja opisana w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base została zastąpiona przez aktualizację opisaną w artykule 941600 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
941600 Pakiet zbiorczy aktualizacji dla podstawowych składników USB w systemie Windows Vista (j. ang.)
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Vista. Ten pakiet zbiorczy ułatwia ustanowienie linii bazowej jakości dla składników podstawowych obsługi interfejsu USB w systemie operacyjnym Windows Vista. Ten pakiet zbiorczy zastępuje poprzednio wydane poprawki USB i zawiera dodatkowe poprawki USB o rozszerzonym zakresie zastosowania.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista
Więcej informacji

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera poprawki, które uwzględniono w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
925528 Na komputerze z systemem Windows wyposażonym w 2 gigabajty (GB) lub większą ilość pamięci RAM i kontroler USB NVIDIA nForce występują błędy zatrzymania
929734 Po wznowieniu komputera z systemem Windows Vista z trybu uśpienia lub hibernacji mogą występować problemy
930568 Komunikat o błędzie podczas próby przełączenia komputera z systemem Windows Vista w stan uśpienia lub hibernacji: STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER
929478 Po użyciu opcji Bezpieczne usuwanie sprzętu w celu usunięcia wbudowanej stacji optycznej z komputera przenośnego z systemem Windows Vista ponowne podłączenie stacji może być niemożliwe
930570 Podczas przywracania pracy komputera z systemem Windows Vista ze stanu uśpienia lub hibernacji jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie w procesie Usbhub.sys: STOP 0x00000044
928631 Urządzenie USB może przestać poprawnie działać po wznowieniu systemu Windows Vista ze stanu uśpienia lub hibernacji (j. ang.)
933433 Niska jakość nagrywania w przypadku używania mikrofonu USB na komputerze z systemem Windows Vista wyposażonym w 4 gigabajty (GB) lub większą ilość pamięci RAM (j. ang.)
933442 Urządzenie kompozytowe USB przestaje działać po wyłączeniu go i ponownym włączeniu w Menedżerze urządzeń na komputerze z systemem Windows Vista (j. ang.)
934633 Po podłączeniu wielofunkcyjnego urządzenia drukującego USB do komputera z systemem Windows Vista jest tworzone drugie wystąpienie obiektu drukarki, a pierwsze wystąpienie przestaje działać (j. ang.)
934796 Komunikat o błędzie na komputerze z systemem Windows Vista, na którym jest uruchomione urządzenie kompozytowe USB: STOP 0x000000FE (j. ang.)
933824 Funkcje Bezpieczne usuwanie sprzętu oraz polecenie Wysuń w Eksploratorze Windows nie działają poprawnie, gdy urządzenie Apple iPod jest połączone z komputerem z systemem Windows Vista (j. ang.)
935782 Wznowienie działania urządzenia USB ze stanu „wstrzymania selektywnego” trwa dłużej na komputerze z systemem Windows Vista, w którym są używane kontrolery UHCI USB (j. ang.)
935783 Po wznowieniu pracy komputera z systemem Windows Vista ze stanu uśpienia może wystąpić nieoczekiwane zachowanie urządzenia USB (j. ang.)
Następujące problemy nie zostały dotychczas udokumentowane w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  • Podczas wznawiania pracy komputera ze stanu zawieszenia lub hibernacji komputer przestaje odpowiadać i na niebieskim ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie zatrzymania 0x9F.
  • Wznowienie pracy komputera ze stanu wstrzymania lub hibernacji trwa dłużej.
  • Wznowienie działania komputera ze stanu wstrzymania lub hibernacji trwa dłużej podczas korzystania z kontrolera VIA.
  • Komputer przestaje odpowiadać podczas korzystania z czytnika linii papilarnych USB AuthenTec. Ponadto na niebieskim ekranie wyświetlany jest błąd zatrzymania 0xFE lub 0x9F.
  • Komputer przestaje odpowiadać podczas korzystania z urządzenia audio USB Bluetooth.
  • Wznowienie pracy komputera ze stanu wstrzymania lub hibernacji trwa dłużej podczas korzystania z kontrolera EHCI (Enhanced Host Controller Interface).
  • Komputer przestaje odpowiadać po usunięciu urządzenia USB i na niebieskim ekranie wyświetlany jest błąd zatrzymania 0xFE.
  • Podczas wielokrotnego wznawiania pracy komputera ze stanu zawieszenia lub hibernacji na niebieskim ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie zatrzymania 0xFE.

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Ważne Aktualizacja opisana w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base została zastąpiona przez aktualizację opisaną w artykule 941600 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
941600 Pakiet zbiorczy aktualizacji dla podstawowych składników USB w systemie Windows Vista (j. ang.)

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows Vista, wersje z procesorem x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable3,41011-May-200717:17Not Applicable
Usbccgp.sys6.0.6000.2059673,21611-May-200701:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011-May-200701:30x86
Hidclass.sys6.0.6000.2059638,91211-May-200701:30x86
Hidir.sys6.0.6000.2059621,50411-May-200701:30x86
Hidparse.sys6.0.6000.2059625,47211-May-200701:30Not Applicable
Hidusb.sys6.0.6000.2059612,28811-May-200701:30x86
Hccoin.dll6.0.6000.205968,70411-May-200702:40x86
Usbd.sys6.0.6000.205965,88811-May-200701:30Not Applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2059638,40011-May-200701:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011-May-200701:30x86
Usbohci.sys6.0.6000.2059619,45611-May-200701:30x86
Usbport.sys6.0.6000.20596224,76811-May-200701:30x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2059623,04011-May-200701:30x86
X86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_1eb7a6903c5857e9.manifestNot Applicable2,92611-May-200717:18Not Applicable
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_c94073bf2aacfb7d.manifestNot Applicable2,35611-May-200717:18Not Applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_bc0a6c3c1fc84964.manifestNot Applicable5,38611-May-200717:18Not Applicable
Windows Vista, wersje 64-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_7ad64213f4b5c91f.manifestNot Applicable2,92811-May-200717:22Not Applicable
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_255f0f42e30a6cb3.manifestNot Applicable2,35811-May-200717:22Not Applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_182907bfd825ba9a.manifestNot Applicable5,38811-May-200717:22Not Applicable
Hccoin.dll6.0.6000.2059610,75211-May-200703:29x64
Update.mumNot Applicable3,41011-May-200717:17Not Applicable
Usbd.sys6.0.6000.205967,55211-May-200701:55x64
Usbehci.sys6.0.6000.2059648,12811-May-200701:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411-May-200701:55x64
Usbohci.sys6.0.6000.2059624,06411-May-200701:55x64
Usbport.sys6.0.6000.20596258,04811-May-200701:55x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2059628,67211-May-200701:55x64
Hidclass.sys6.0.6000.2059648,64011-May-200701:55x64
Hidir.sys6.0.6000.2059625,60011-May-200701:55x64
Hidparse.sys6.0.6000.2059631,61611-May-200701:55x64
Hidusb.sys6.0.6000.2059615,87211-May-200701:55x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2059695,74411-May-200701:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411-May-200701:55x64

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Instrukcje, które należy wykonać po instalacji

Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego lub późniejszej poprawki opartej na technologii USB, niektóre urządzenia USB mogą przestać działać po wznowieniu działania systemu Windows Vista ze stanu uśpienia lub hibernacji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928631 Urządzenie USB może przestać poprawnie działać po wznowieniu systemu Windows Vista ze stanu uśpienia lub hibernacji (j. ang.)


Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936003 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 3.1

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Basic

  • kbautohotfix kbvistasp1fix kbprb kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB936003
Opinia
;did=1&t=">