MS07-045: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga
Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-045. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Przed załadowaniem formantów jest wyświetlany monit

  Uwaga: Ten problem występuje w witrynach sieci Web, w których zalecane techniki nie są stosowane. Problem można rozwiązać za pomocą procedur opisanych w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Pewne formanty ładowane na stronie sieci Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Należą do nich formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, monituje użytkownika przed jego załadowaniem.
 • W systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lista zainstalowanych aktualizacji oprogramowania znajduje się w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aktualizacje oprogramowania są wymienione pod nazwą produktu, którego dotyczą. W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 niniejsza aktualizacja znajduje się na liście w narzędziu Dodaj lub usuń programy w obszarze Windows XP – Aktualizacje oprogramowania.
 • Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  906294 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń zawartych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896727 (MS05-038) korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest obsługiwane
 • 937905 Opis pakietu poprawek dla programu Input Method Editor (w koreańskiej wersji językowej) 2007: 7 lipca 2007
 • Przy otwieraniu strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można wyświetlić strony sieci Web
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  942818 Komunikat o błędzie po zainstalowaniu aktualizacji programu Microsoft Internet Explorer 7 z witryny Windows Update lub Microsoft Update: „Nie można wyświetlić strony sieci Web”

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

 • 941495 W programie Internet Explorer zwiększono limit liczby plików cookie na domenę z 20 do 50

  Poprawki GDR (General Distribution Release)
  • 937053 Podczas kopiowania tekstu z pola tekstu sformatowanego w programie InfoPath na komputerze z zainstalowanym programem Internet Explorer 7 przekazany tekst nieoczekiwanie pojawia się wewnątrz komórki tabeli
  • 936953 POPRAWKA: Element może nie zostać wybrany, gdy w programie Internet Explorer 7 zostanie użyty formant bez okna SELECT w celu utworzenia listy
  • 936904 Podczas próby otwarcia strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Wystąpił problem z aplikacją Internet Explorer i zostanie ona zamknięta”
  • 936882 POPRAWKA: Przy otwarciu strony sieci Web używającej protokołu SSL w programie Internet Explorer 6 może wystąpić naruszenie zasad dostępu i może się pojawić komunikat o błędzie.
  • 935777 POPRAWKA: Rozmiar buforu funkcji InternetQueryOptionW jest równy połowie bieżącego rozmiaru, jeśli parametr INTERNET_OPTION_URL jest używany jako drugi w programie Internet Explorer 7
  • 935776 POPRAWKA: Funkcja InternetQueryOptionW zwraca wartość prawdy, gdy jest używana flaga opcji INTERNET_OPTION_URL jako drugi parametr w programie Internet Explorer 7
  • 935775 W programie Internet Explorer 7 pojawia się błąd skryptu przy próbie dołączenia pewnych znaków podczas określania parametru nazwy okna w metodzie „Window.Open”
  • 935579 POPRAWKA: Przy próbie uzyskania dostępu do dokumentu zewnętrznego za pomocą łącza w ramce wbudowanej programu Internet Explorer 7 wartość obiektu dokumentu jest zwracana jako „niezdefiniowana”
  • 933133 Przy próbie użycia programu Internet Explorer 7 do pobrania pliku ze strony sieci Web nazwa pliku się zmienia
  • 933014 POPRAWKA: Aplikacja używa folderu Ulubione programu Internet Explorer 7 jako katalogu głównego przy wywołaniu funkcji „DoOrganizeFavDlg”
  • 932044 Witryna sieci Web nie może utworzyć pliku cookie w programie Internet Explorer 7, jeśli atrybut Domain jest zapisany wielkimi literami i zawiera nieparzystą liczbę znaków
  • 932043 Witryna sieci Web nie może utworzyć pliku cookie w programie Internet Explorer 6, jeśli atrybut Domain jest zapisany wielkimi literami i zawiera nieparzystą liczbę znaków
  • 935575 POPRAWKA: Program Windows Internet Explorer 7 użyty do wyświetlenia pliku SVG (Scalable Vector Graphics) nie może go wyświetlić
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937143 — ostatni przegląd: 03/03/2008 16:12:31 — zmiana: 6.1

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0,

 • kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB937143
Opinia