Jak aktywować system Windows Vista

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano aktywowanie kopii systemu Windows Vista. Aktywacja pozwala sprawdzić, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i czy nie była używana na większej liczbie komputerów niż dozwolona w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aktywacja ułatwia także zapobieganie fałszowaniu oprogramowania.

Aktywacja jest wymagana, aby można było nadal korzystać ze wszystkich funkcji systemu Windows Vista. Po pierwszym uruchomieniu systemu Windows Vista konieczne jest aktywowanie systemu w ciągu 30 dni w trybie online lub telefonicznie. Jeśli aktywacja nie zostanie wykonana przed upływem okresu aktywacji, nastąpi wyłączenie wielu funkcji systemu Windows Vista. Aktywacja umożliwia odzyskanie dostępu do wszystkich funkcji systemu Windows Vista.
Więcej informacji

Wymagania

Aby aktywować system Windows Vista, należy zalogować się do niego jako administrator. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania w systemie Windows jest kontem administratora komputera, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Do aktywowania kopii systemu Windows Vista może być potrzebny prawidłowy klucz produktu. Ten klucz znajduje się na okładce lub na opakowaniu dysku CD z systemem Windows Vista.

Uwaga Jeśli system Windows Vista został preinstalowany przez producenta OEM (Original Equipment Manufacturer), klucz produktu znajduje się na nalepce umieszczonej na obudowie komputera.

Aktywowanie systemu Windows Vista

Aby można było aktywować system Windows Vista w trybie online, wymagane jest połączenie internetowe. Aby telefonicznie aktywować system Windows Vista, należy skorzystać z automatycznego systemu telefonicznego.

Klip wideo: jak aktywować system Windows na komputerze (w języku angielskim)Aby aktywować system Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.
 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Właściwości systemu, a następnie kliknij pozycję Kliknij tutaj, aby aktywować system Windows teraz w obszarze Aktywacja systemu Windows.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Wybierz żądaną metodę aktywacji systemu Windows Vista, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
Uwaga Jeśli zostanie wybrana metoda aktywacji automatycznej podczas konfigurowania komputera po raz pierwszy, proces aktywacji automatycznej podejmie próbę aktywowania danej kopii systemu Windows Vista trzy dni po pierwszym logowaniu użytkownika.

Sprawdzanie, czy system Windows Vista został aktywowany

Aby sprawdzić, czy dana kopia systemu Windows Vista została aktywowana, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.
 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Właściwości systemu i sprawdź stan aktywacji systemu Windows Vista w obszarze Aktywacja systemu Windows u dołu okna Właściwości systemu.
Uwaga Pobranie stanu aktywacji komputera przez system Windows Vista może potrwać kilka sekund.

Aby wyświetlić często zadawane pytania dotyczące aktywacji systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jeśli nie można aktywować systemu Windows Vista przez Internet

Jeśli system Windows jest ponownie instalowany lub ponownie aktywowany, proces aktywacji może nie zostać pomyślnie ukończony przy próbie aktywowania systemu Windows Vista przez Internet za pomocą Kreatora aktywacji systemu Windows. W takim przypadku należy aktywować system Windows przez telefon.

Aby aktywować system Windows Vista przez telefon, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.
 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Właściwości systemu, a następnie kliknij pozycję Kliknij tutaj, aby aktywować system Windows teraz w obszarze Aktywacja systemu Windows.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Zostanie uruchomiony Kreator aktywacji systemu Windows.
 4. W Kreatorze aktywacji systemu Windows kliknij pozycję Użyj automatycznego systemu telefonicznego.

Jeśli system Windows Vista nieoczekiwanie zażąda aktywacji

Sporadycznie może pojawić się monit o aktywowanie systemu Windows Vista na komputerze, który poprzednio nie wymagał aktywacji systemu Windows Vista lub został już pomyślnie aktywowany. Taka sytuacja może wystąpić na przykład wtedy, gdy system Windows Vista został preinstalowany na komputerze przez producenta OEM lub w ramach licencjonowania zbiorowego, a następnie wprowadzono istotne modyfikacje sprzętu, takie jak równoczesne uaktualnienie dysku twardego i pamięci.

Jeśli pojawi się monit o ponowną aktywację systemu Windows Vista, można ją przeprowadzić przy użyciu Kreatora aktywacji systemu Windows:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Komputer.
 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Właściwości systemu, a następnie kliknij pozycję Kliknij tutaj, aby aktywować system Windows teraz w obszarze Aktywacja systemu Windows.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Wybierz żądaną metodę aktywacji systemu Windows Vista, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aby ten problem nie występował w przyszłości, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla zainstalowanej wersji systemu Windows Vista (za pomocą aktualizacji automatycznych lub przez bezpośrednie pobranie).

Aby zaktualizować system Windows Vista w celu uniknięcia tego problemu w przyszłości:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. Kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje.
 3. Gdy system Windows Vista znajdzie aktualizacje, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
NASTĘPNE KROKI
Jeśli zastosowanie opisanych metod nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: wyszukiwanie informacji dotyczących pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centrum rozwiązań: często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje dotyczące pomocy technicznej dla konkretnych produktów.
 • Inne opcje pomocy technicznej: możliwość zadania pytania, skontaktowania się z pomocą techniczną lub wysłania opinii za pośrednictwem sieci Web.
Jeśli problemy będą nadal występować, można skontaktować się z pomocą techniczną:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 940315 — ostatni przegląd: 11/29/2013 22:15:00 — zmiana: 14.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Business N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Business N 64-bit Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto kb16bitonly kbvideocontent KB940315
Opinia