Dostępny jest Instalator Windows 4.5

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

WPROWADZENIE
Instalator Microsoft Windows jest składnikiem systemu operacyjnego Windows. Instalator Windows to standardowa platforma umożliwiająca instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania. Producenci oprogramowania mogą skonfigurować swoje produkty w celu używania Instalatora Windows, aby uprościć instalowanie, odinstalowywanie i obsługiwanie oprogramowania.

Instalatora Windows 4.5 opublikowano z systemami Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2.
Ponadto Instalatora Windows 4.5 udostępniono jako składnik redystrybucyjny dla następujących systemów operacyjnych:
 • Windows XP z dodatkiem SP2
 • Windows XP z dodatkiem SP3
 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista z dodatkiem SP1
 • Windows Server 2008
Ważne Z następującymi systemami operacyjnymi opublikowano Instalatora Windows 5.0. Z tego względu tych systemów operacyjnych nie dotyczy Instalator Windows 4.5.
Ponadto nie ma wersji redystrybucyjnej Instalatora Windows 5.0.
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
Jak uzyskać składnik redystrybucyjny Instalatora Windows 4.5
Przed pobraniem tego składnika redystrybucyjnego należy ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows.

Wynik automatycznego wykrywania wersji

You are currently using a 32-bit operating system.
Uwaga Jeśli na ekranie nie zostanie wyświetlony wynik wykrywania automatycznego, zobacz Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows.

Pobierz pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 4.5

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Instalatora Windows 4.5.

Uwaga W poniższej tabeli należy sprawdzić, który plik wybrać dla używanego systemu operacyjnego:

System operacyjnyPliki do wyboru z Centrum pobierania Microsoft
Windows XP z dodatkiem SP2
Windows XP z dodatkiem SP3
Dla wersji 32-bitowej: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
Dla wersji 64-bitowej: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Dla platformy IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
Dla wersji 32-bitowej: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
Dla wersji 64-bitowej: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Dla platformy IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista z dodatkiem SP1
Windows Server 2008
Dla wersji 32-bitowej: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
Dla wersji 64-bitowej: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
Dla platformy IA64: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu
Do zainstalowania pakietu Instalatora Windows 4.5 jest wymagane ponowne uruchomienie komputera w celu pomyślnego zaktualizowania wymaganych plików binarnych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online.
Oświadczenie o przeskanowaniu pod kątem wirusów
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.
 
Więcej informacji

Nowe i ulepszone funkcje Instalatora Windows 4.5

Poniżej przedstawiono nowe i ulepszone funkcje w Instalatorze Windows 4.5.

Transakcja wielu pakietów

Transakcja wielu pakietów umożliwia utworzenie jednej transakcji przy użyciu wielu pakietów. W przypadku transakcji wielu pakietów pakiety są dynamicznie dołączane do transakcji przy użyciu modułu łańcucha. Jeśli jeden lub więcej pakietów nie zostanie zainstalowanych zgodnie z oczekiwaniami, będzie można wycofać instalację.

Osadzony mechanizm obsługi interfejsu użytkownika

W pakiecie Instalatora Windows można osadzić mechanizm obsługi niestandardowego interfejsu użytkownika. Ułatwia to zintegrowanie niestandardowego interfejsu użytkownika. Ponadto można wywołać osadzony mechanizm obsługi interfejsu użytkownika przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Osadzony mechanizm obsługi interfejsu użytkownika można także wywołać podczas naprawiania w Instalatorze Windows.

Osadzony moduł łańcucha

Osadzony moduł łańcucha umożliwia dodawanie pakietów do transakcji wielu pakietów. Za pomocą osadzonego modułu łańcucha można korzystać ze zdarzeń instalacji w wielu pakietach. Można na przykład włączać zdarzenia instalacji na żądanie, naprawy oraz dezinstalacji w wielu pakietach.

Elastyczne zastępowanie aktualizacji

Ta funkcja umożliwia wprowadzanie poprawek w związku ze zmianami w tabeli składników funkcji podczas zastępowania.

Elastyczne stosowanie poprawek składników współużytkowanych podczas dezinstalacji

Ta funkcja służy do zapewniania, że dla wszystkich produktów jest dostępna najnowsza wersja składnika.

Wykonywanie akcji niestandardowych podczas dezinstalacji aktualizacji

Ta funkcja umożliwia aktualizacji dodanie lub zmianę akcji niestandardowej, tak aby ta akcja została wywołana w przypadku odinstalowania aktualizacji.

Problemy rozwiązane w Instalatorze Windows 4.5

Poniżej przedstawiono problemy z Instalatorem Windows, które rozwiązano w Instalatorze Windows 4.5:
 • W usłudze Instalator Windows brakowało uprawnienia użytkownika SeBackupPrivilege. Brak tego uprawnienia użytkownika stanowił przeszkodę dla każdej akcji niestandardowej, która go wymagała.
 • Niektóre porównania nazw usług z uwzględnieniem wielkości liter w akcji InstallValidate systemu Windows Vista zwracały zbędny komunikat o pliku w użyciu.
 • Odinstalowanie aktualizacji, która dodała nowy składnik, powodowało również odinstalowanie tego składnika. Zdarzało się to nawet wtedy, gdy składnik był używany także przez inne produkty.
MSI 4.5, Installer features, What is new
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942288 — ostatni przegląd: 03/31/2016 08:07:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows Installer 4.5, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288
Opinia