Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępny jest Instalator Windows 4.5

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Instalator Microsoft Windows jest składnikiem systemu operacyjnego Windows. Instalator Windows to standardowa platforma umożliwiająca instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania. Producenci oprogramowania mogą skonfigurować swoje produkty w celu używania Instalatora Windows, aby uprościć instalowanie, odinstalowywanie i obsługiwanie oprogramowania.

Instalatora Windows 4.5 opublikowano z systemami Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2. Ponadto Instalatora Windows 4.5 udostępniono jako składnik redystrybucyjny dla następujących systemów operacyjnych:
 • Windows XP z dodatkiem SP2
 • Windows XP z dodatkiem SP3
 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista z dodatkiem SP1
 • Windows Server 2008
Uwaga Instalatora Windows 5.0 opublikowano z następującymi systemami operacyjnymi:
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
Nie ma wersji redystrybucyjnej Instalatora Windows 5.0.
Jak uzyskać Instalatora Windows 4.5
Przed pobraniem tego składnika redystrybucyjnego należy ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows.

Wynik automatycznego wykrywania wersji

Obecnie używasz 64-bitowej wersji systemu operacyjnego.
Uwaga Jeśli na ekranie nie zostanie wyświetlony wynik automatycznego wykrywania wersji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows

Pobieranie Instalatora Windows 4.5

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobraniaDownload Windows Installer 4.5 now

Uwaga W poniższej tabeli należy sprawdzić, który plik wybrać dla używanego systemu operacyjnego:

System operacyjnyPliki do wyboru z Centrum pobierania Microsoft
Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
Dla wersji 32-bitowej: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
Dla wersji 64-bitowej: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Dla platformy IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows XP z dodatkiem SP2
Windows XP z dodatkiem SP3
Dla wersji 32-bitowej: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
Dla wersji 64-bitowej: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Dla platformy IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista z dodatkiem SP1
Windows Server 2008
Dla wersji 32-bitowej: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
Dla wersji 64-bitowej: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
Dla platformy IA64: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

Do zainstalowania pakietu Instalatora Windows 4.5 jest wymagane ponowne uruchomienie komputera w celu pomyślnego zaktualizowania wymaganych plików binarnych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Więcej informacji

Nowe i ulepszone funkcje Instalatora Windows 4.5

Poniżej przedstawiono nowe i ulepszone funkcje w Instalatorze Windows 4.5.

Transakcja wielu pakietów

Transakcja wielu pakietów umożliwia utworzenie jednej transakcji przy użyciu wielu pakietów. W przypadku transakcji wielu pakietów pakiety są dynamicznie dołączane do transakcji przy użyciu modułu łańcucha. Jeśli jeden lub więcej pakietów nie zostanie zainstalowanych zgodnie z oczekiwaniami, będzie można wycofać instalację.

Osadzony mechanizm obsługi interfejsu użytkownika

W pakiecie Instalatora Windows można osadzić mechanizm obsługi niestandardowego interfejsu użytkownika. Ułatwia to zintegrowanie niestandardowego interfejsu użytkownika. Ponadto można wywołać osadzony mechanizm obsługi interfejsu użytkownika przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Osadzony mechanizm obsługi interfejsu użytkownika można także wywołać podczas naprawiania w Instalatorze Windows.

Osadzony moduł łańcucha

Osadzony moduł łańcucha umożliwia dodawanie pakietów do transakcji wielu pakietów. Za pomocą osadzonego modułu łańcucha można korzystać ze zdarzeń instalacji w wielu pakietach. Można na przykład włączać zdarzenia instalacji na żądanie, naprawy oraz dezinstalacji w wielu pakietach.

Elastyczne zastępowanie aktualizacji

Ta funkcja umożliwia wprowadzanie poprawek w związku ze zmianami w tabeli składników funkcji podczas zastępowania.

Elastyczne stosowanie poprawek składników współużytkowanych podczas dezinstalacji

Ta funkcja służy do zapewniania, że dla wszystkich produktów jest dostępna najnowsza wersja składnika.

Wykonywanie akcji niestandardowych podczas dezinstalacji aktualizacji

Ta funkcja umożliwia aktualizacji dodanie lub zmianę akcji niestandardowej, tak aby ta akcja została wywołana w przypadku odinstalowania aktualizacji.

Problemy rozwiązane w Instalatorze Windows 4.5

Poniżej przedstawiono problemy z Instalatorem Windows, które rozwiązano w Instalatorze Windows 4.5:
 • W usłudze Instalator Windows brakowało uprawnienia użytkownika SeBackupPrivilege. Brak tego uprawnienia użytkownika stanowił przeszkodę dla każdej akcji niestandardowej, która go wymagała.
 • Niektóre porównania nazw usług z uwzględnieniem wielkości liter w akcji InstallValidate systemu Windows Vista zwracały zbędny komunikat o pliku w użyciu.
 • Odinstalowanie aktualizacji, która dodała nowy składnik, powodowało również odinstalowanie tego składnika. Zdarzało się to nawet wtedy, gdy składnik był używany także przez inne produkty.
MSI 4.5, Installer features, What is new
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942288 — ostatni przegląd: 03/09/2014 02:43:00 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288
Opinia
> c.microsoft.com/ms.js'" + "'><\/script>");