Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ikony systemowe nie są wyświetlane w obszarze powiadomień w systemie Windows Vista lub Windows 7 do czasu ponownego uruchomienia komputera

Opis problemu
Po pierwszym uruchomieniu komputera z systemem Windows Vista lub Windows 7 co najmniej jedna z następujących ikon nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu.
 • Ikona sieci
 • Ikona głośności
 • Ikona zasilania
Może się także dać zauważyć brak zaznaczeń pól wyboru odpowiednich ikon systemowych na karcie Obszar powiadomień okna dialogowego Właściwości paska zadań i menu Start. Funkcje sieci, głośności i zasilania działają jednak prawidłowo mimo tego, że skojarzone z nimi ikony nie są widoczne w obszarze powiadomień. Dostęp do tych funkcji można uzyskać za pośrednictwem Panelu sterowania.

Jeśli przed ponownym uruchomieniem komputera będzie on miał dość czasu na dokończenie inicjalizacji usług startowych, lecz mimo tego co najmniej jedna ikona systemowa nie pojawi się po ponownym uruchomieniu w obszarze powiadomień, ikony można przywrócić, usuwając z rejestru dwa podklucze.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie obejść ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Po pierwszym uruchomieniu nowego komputera system operacyjny zazwyczaj uruchamia inicjalizacje usług startowych, których zakończenie może potrwać od jednej do sześciu godzin zależnie od aplikacji wstępnie załadowanych na komputer. Przed wyłączeniem bądź ponownym uruchomieniem komputera należy upewnić się, że miał on dość czasu na zakończenie tych inicjalizacji usług startowych. Ten problem zwykle nie pojawia się ponownie, jeśli przed ponownym uruchomieniem system operacyjny zakończy inicjalizację wszystkich usług działających w tle.

Uwaga To, czy inicjalizacje tych usług zostały zakończone, można stwierdzić, obserwując działanie wskaźnika aktywności dysku twardego (jeśli komputer jest w niego wyposażony). Jeśli wskaźnik aktywności dysku twardego okresowo błyska zamiast świecić się jednostajnym światłem, inicjalizacje usług mogły zostać zakończone. Można także sprawdzić użycie procesora na karcie Wydajność w Menedżerze zadań systemu Windows. Jeśli użycie procesora jest mniejsze niż 15 procent, inicjalizacje usług prawdopodobnie zostały zakończone i można wyłączyć bądź ponownie uruchomić komputer. Wyświetlanie ikon można przywrócić, usuwając z rejestru dwa podklucze. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki.

Uwaga Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera ikony nadal nie będą wyświetlane w obszarze powiadomień, konieczne może się okazać ponowne zastosowanie tego obejścia.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. W okienku szczegółów kliknij wpis rejestru IconStreams.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
 5. W okienku szczegółów kliknij wpis rejestru PastIconsStream.
 6. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Uruchom ponownie proces Explorer.exe. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ESC.
  2. Na karcie Procesy w Menedżerze zadań kliknij proces explorer.exe, a następnie dwa razy kliknij przycisk Zakończ proces.
  3. W menu Plik kliknij polecenie Nowe zadanie (Uruchom), wpisz polecenie explorer, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Zamknij Menedżera zadań.
 9. Użytkownicy korzystający z systemu Windows 7 powinni wykonać następujące czynności dodatkowe:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg Dostosuj ikony, a następnie kliknij pozycję Dostosuj ikony na pasku zadań.
  2. Kliknij pozycję Włączanie i wyłączanie ikon systemowych, a następnie ustaw opcję Włączone dla pozycji Głośność, Sieć i Zasilanie.
  3. Kliknij przycisk OK, sprawdź poprawność ustawień Głośność, Sieć i Zasilanie, a następnie kliknij przycisk OK.
Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
jpn obszar powiadomień ikony ponowny rozruch LB_9646677
Właściwości

Identyfikator artykułu: 945011 — ostatni przegląd: 10/10/2011 06:46:00 — zmiana: 9.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011
Opinia