MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników sieci Web pakietu Office 2003 i składników sieci Web pakietu Office XP w pakiecie Office 2003: 11 sierpnia 2009

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Uwaga
Tę aktualizację wydano ponownie w celu rozwiązania problemu, który polega na tym, że poprzedniej wersji aktualizacji nie można zainstalować w sytuacji, gdy jest zainstalowane oprogramowanie Access Runtime 2003 oraz że nie można zainstalować tej aktualizacji w trybie cichym. Jeśli poprzednią wersję aktualizacji zainstalowano w trybie cichym, aktualizacja zostanie zainstalowana pomyślnie. Jednak przyszłe aktualizacje mogą nie być instalowane pomyślnie.

Jeśli występuje dowolny z tych problemów, należy zainstalować ponownie wydaną aktualizację. Jeśli nie jest używane oprogramowanie Access Runtime 2003 lub jeśli pomyślnie zainstalowano poprzednią wersję tej aktualizacji i nie występują problemy podczas instalowania nowszych aktualizacji, nie trzeba instalować ponownie wydanej aktualizacji.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy

  • Ta aktualizacja zabezpieczeń umożliwia zaktualizowanie podstawowego zestawu międzyoperacyjnego składników sieci Web pakietu Office (Office Web Components, OWC) w celu używania nowego identyfikatora formantu. W przypadku korzystania z rozwiązania z zastosowaniem podstawowego zestawu międzyoperacyjnego należy zainstalować tę aktualizację, a następnie ponownie skompilować rozwiązanie w celu używania nowego podstawowego zestawu międzyoperacyjnego oraz identyfikatora formantu.
  • Jeśli zaktualizowano komputer, na którym był zainstalowany program Microsoft FrontPage 2002 lub Microsoft Office FrontPage 2003, do poziomu pakietu Microsoft Office System 2007 i nie usunięto programu FrontPage, program ten może być nadal zainstalowany. Program FrontPage zawiera składniki OWC. Z tego powodu na zaktualizowanym w ten sposób komputerze składniki OWC mogą być nadal zainstalowane. W takim przypadku ta aktualizacja zabezpieczeń powinna zostać zainstalowana.

    Informacje o zainstalowanych produktach można sprawdzić za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy (w systemie Windows XP) lub za pomocą apletu Programy i funkcje (w systemach Windows Vista i Windows 7). Składniki sieci Web pakietu Office (Office Web Components) mogą nie być wymienione na liście zainstalowanych produktów. Jeśli jednak jest wymieniony program FrontPage, składniki sieci Web pakietu Office mogą być zainstalowane. W takim przypadku ta aktualizacja zabezpieczeń powinna zostać zainstalowana.

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2003. Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, trzeba mieć zainstalowany dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Składniki sieci Web pakietu Office XP

File nameFile versionFile sizeDateTime
Owc10.dll10.0.6854.07,255,87218-May-200908:28

Składniki sieci Web pakietu Office 2003

File nameFile versionFile sizeDateTime
Atp.dll11.0.8164.0148,31219-Apr-200720:55
Owc11.dll11.0.8304.08,058,19225-Mar-200900:47
Owc11pia.dll11.0.8305.0477,05629-Mar-200918:46
PIA office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos 2003 poprawka wydajność zabezpieczenia stabilność office
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947319 — ostatni przegląd: 01/18/2010 11:49:45 — zmiana: 3.0

Microsoft Office 2003 Web Components, Microsoft Office XP Web Components, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB947319
Opinia