Informacje o dodatkach Service Pack 2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

WPROWADZENIE
Dodatki Service Pack 2 (SP2) dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 obsługują nowe rodzaje sprzętu i standardy sprzętowe. Ten dodatek Service Pack zawiera wszystkie aktualizacje dostarczone od czasu wydania dodatku Service Pack 1, co ułatwia wdrażanie ich przez klientów, deweloperów i informatyków.
Więcej informacji

Jak uzyskać dodatek Service Pack 2

Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008 (j. ang.)

Informacje o pomocy technicznej dotyczącej dodatku Service Pack 2

Opcje asystowanej pomocy technicznej dotyczące dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Po wydaniu dodatku SP2 będzie można uzyskać asystowaną pomoc techniczną. Aby uzyskać pomoc asystowaną, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web i poszukaj opcji pomocy technicznej:

Opcje pomocy technicznej świadczonej w ramach społeczności dotyczącej dodatku SP2 dla systemu Windows Vista

Po wydaniu dodatku SP2 będzie można używać witryny Microsoft Answers do prowadzenia dyskusji dotyczących systemu Windows Vista i dodatku SP2 dla tego systemu. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Dopóki dodatek Service Pack nie zostanie wydany, można dyskutować na temat problemów dotyczących obu dodatków Service Pack na forum dodatku Service Pack 2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 w witrynie TechNet. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Opcje pomocy technicznej świadczonej w ramach społeczności, dotyczącej dodatku SP2 dla systemu Windows Server 2008

Aby omawiać problemy związane z dodatkami SP2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008, można także odwiedzić następujące forum poświęcone dodatkowi SP2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 w witrynie TechNet. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Co zawiera dodatek SP2

Aby uzyskać więcej informacji o zawartości dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby wyświetlić informacje o wersji dotyczące dodatku SP2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby przejrzeć listę poprawek i aktualizacji zabezpieczeń w dodatku SP2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje przydatne przed zainstalowaniem dodatku SP2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Przed zainstalowaniem dodatku SP2 należy rozważyć następujące kwestie:
 • Proces instalacji może trwać godzinę lub dłużej. Dlatego, instalując dodatek SP2 na komputerze przenośnym, należy się upewnić, że jest podłączony do źródła zasilania.
 • W trakcie instalacji komputer będzie kilkakrotnie uruchamiany ponownie. Przed rozpoczęciem należy więc zapisać wyniki pracy i zamknąć wszystkie otwarte programy.
 • Po zainstalowaniu dodatku SP2 urządzenie dźwiękowe i inne urządzenia sprzętowe mogą przestać działać poprawnie. W takim przypadku należy po prostu zainstalować zaktualizowany sterownik urządzenia. Aby zrobić to dla urządzenia dźwiękowego, wykonaj kroki opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  948481 Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem występujących po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista
  Możesz dodać łącze do tego artykułu do Zakładek lub folderu Ulubione, na wypadek, gdyby był on potrzebny po zakończeniu instalacji.
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista jest wymagany do zainstalowania dodatku SP2 dla systemu Windows Vista. Jeśli korzystasz z usługi Windows Update lub funkcji Aktualizacje automatyczne systemu Windows Vista, to opcja instalacji dodatku SP2 nie będzie proponowana, aż do chwili, kiedy zostanie zainstalowany dodatek SP1.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista
Uwaga Nie ma podobnego wymagania w przypadku systemu Windows Server 2008. Dodatek SP2 dla systemu Windows Server 2008 jest pierwszym dodatkiem dostępnym dla tego produktu.

Usuwanie wersji wstępnej dodatku SP2

Czas działania wersji wstępnej dodatku SP2 jest ograniczony. Przed zainstalowaniem ostatecznej wersji dodatku Service Pack należy usunąć jego wersję wstępną. Warto też pamiętać, że oprogramowanie to przestanie działać po 1 maja 2010 roku. Należy usunąć wersję wstępną dodatku SP2 przed tą datą.

Aby usunąć wstępną wersję dodatku SP2 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wklej lub wpisz następujące polecenie w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  appwiz.cpl
 2. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Kliknij pozycję Dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows (KB948465), a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć proces usuwania.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania dodatków Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
948537 Sposób odinstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista w celu rozwiązywania problemów

Dodatkowe informacje o rozwiązywaniu problemów związanych z dodatkiem SP2

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z dodatkami Service Pack dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  947366 Jak rozwiązywać problemy z instalacją dodatków Service Pack dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008
 • Po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 urządzenie dźwiękowe i inne urządzenia sprzętowe mogą przestać działać poprawnie. W przypadku wystąpienia takiego problemu należy zainstalować zaktualizowany sterownik urządzenia.
  • Aby rozwiązać problemy z dźwiękiem po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, wykonaj kroki opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:
   948481 Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem występujących po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista
  • Aby rozwiązać problemy ze sprzętem po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, wykonaj kroki opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:
   948187 Sterownik urządzenia nie jest zainstalowany lub urządzenie sprzętowe nie działa poprawnie po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista (j. ang.)
 • Aby uzyskać więcej informacji o programach, które nie działają po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  969707 Programy, w przypadku których wiadomo, że nie działają poprawnie po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 (j. ang.)

Więcej informacji o dodatku SP2 dla informatyków

Informatycy chcący uzyskać więcej informacji o dodatku SP2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 powinni odwiedzić następującą witrynę TechNet w sieci Web: Uwaga: Niektóre wersje zasad zachowania poufności informacji dotyczące dodatku Service Pack 2 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 nieprawidłowo odnoszą się do „dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows” lub „dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008”. Wszystkie odniesienia do „dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008” powinny informować o „dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008”. Wszystkie odniesienia do „dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows” powinny informować o „dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948465 — ostatni przegląd: 10/15/2009 09:31:47 — zmiana: 6.4

Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Foundation, Windows Web Server 2008, Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

 • kbtshoot kbwinvistapostrtmfix kbexpertisebeginner kbprb kbinfo KB948465
Opinia