Błąd „Plik lub folder nie istnieje” w systemie Windows Vista

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z plikami i folderami w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacji

Uruchom terazNarzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z plikami i folderami w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule. To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacji

Uruchom teraz Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Symptomy
Na komputerze z systemem Windows Vista podczas próby przeniesienia pliku lub folderu albo zmiany jego nazwy zwracany jest komunikat o błędzie podobny do poniższego:
Plik lub folder nie istnieje.
Przyczyna
Ten problem występuje z powodu uszkodzenia lub usunięcia kluczy rejestru <identyfikator_folderu> w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby rozwiązać ten problem, należy utworzyć brakujące klucze rejestru <identyfikator_folderu> w następującym podkluczu rejestru na podstawie wartości w pliku knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Uwagi
  • Jeśli istnieje klucz KnownFolders, ale wartość różni się od wartości wymienionej w pliku knownfolders.h, wyświetlana jest strona interakcji z użytkownikiem dotycząca błędu plików i folderów. Można wybrać pozycję TAK, aby skonfigurować domyślne ustawienie klucza KnownFolders, lub pozycję NIE, aby zachować ustawienia bieżące.
  • Nie należy modyfikować dodatkowych odwołań do folderów utworzonych w rejestrze przez aplikacje innych firm.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS
  1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy jest na nim zainstalowany system Windows Vista w wersji dla systemów opartych na procesorach x86, czy x64.
  2. Pakiet MATS tworzy brakujące klucze rejestru <identyfikator_folderu>.

    Uwaga W trakcie tego procesu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Umożliwia ono automatyczne rozwiązanie problemu (zalecane) lub ręczne wybranie problemów do rozwiązania. W przypadku ręcznego wybierania problemów do rozwiązania należy wybrać w oknie dialogowym opcję Przenoszenie plików i folderów lub zmienianie ich nazw albo Inne lub nieznane problemy.
  3. Pakiet MATS sprawdza, czy brakujące klucze rejestru <identyfikator_folderu> zostały pomyślnie utworzone.
Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS
2394521 Nie można opróżnić Kosza w systemie Windows XP lub Windows Vista
934160 Błąd sieci lub dostępu do pliku albo błąd „folder nie istnieje”
813711 Utrata zmian dotyczących rozmiaru, widoku, ikony lub położenia folderu
2394740 Nie można zaznaczyć wielu elementów po uaktualnieniu systemu Windows XP do systemu Windows Vista
2396571 Niepoprawna zmiana ikon w systemie Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 949109 — ostatni przegląd: 02/29/2012 04:34:00 — zmiana: 4.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB949109
Opinia