Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Kroki, które należy wykonać przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie komputera.
WPROWADZENIE
Aby zapewnić, że instalacja dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP przebiegnie pomyślnie, zawsze warto sprawdzić, czy komputer jest gotowy do zainstalowania tego dodatku. W tym artykule podano wymagania wstępne dotyczące instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Oprócz wymagań wstępnych w tym artykule przedstawiono również sugestie dotyczące ułatwienia instalowania.

Artykuł może też ułatwić rozwiązywanie problemów w przypadku niektórych typowych komunikatów o błędach, które mogą zostać wyświetlone podczas instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP.
Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Przed rozpoczęciem instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP należy upewnić się, że komputer spełnia następujące wymagania wstępne:
 1. Przed pobraniem lub rozpoczęciem instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP należy sprawdzić ilość miejsca na dysku twardym.

  Jest potrzebna określona minimalna ilość wolnego miejsca na dysku systemowym, zależna od źródła uzyskania dodatku SP3 dla systemu Windows XP.
  • W przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z Centrum pobierania Microsoft zalecane jest, aby na dysku systemowym było przynajmniej 1 500 MB (megabajtów) wolnego miejsca.
  • W przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z udostępnionego folderu sieciowego zalecane jest około 1 100 MB wolnego miejsca.
  • W przypadku instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z dysku CD zalecane jest około 1 765 MB wolnego miejsca.
  Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach dotyczących miejsca na dysku twardym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  947311 Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP — wymagania dotyczące miejsca na dysku twardym
 2. Jeśli na komputerze znajdują się następujące aktualizacje, należy je usunąć:

  Dodatku SP3 dla systemu Windows XP nie można zainstalować, jeśli na komputerze są zainstalowane następujące aktualizacje:
  • Microsoft Shared Computer Toolkit
  • Pakiet MUI dla programu Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (aktualizacja 925877 dla systemu Windows XP)
  Jeśli na komputerze zainstalowano jedną lub obie aktualizacje, należy je usunąć przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Aby odinstalować te aktualizacje, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz ciąg appwiz.cpl.
  3. Kliknij pozycję Microsoft Shared Computer Toolkit lub Podłączanie pulpitu zdalnego.
  4. Kliknij przycisk Usuń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  949388 Instalacja dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany komunikat o błędzie, a w dzienniku instalacji dodatku Service Pack jest rejestrowany następujący błąd: „8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED”
 3. W przypadku używania karty sieci bezprzewodowej innej firmy należy upewnić się, że jest obsługiwana.

  W przypadku używania karty sieci bezprzewodowej innej firmy przed rozpoczęciem instalowania należy sprawdzić, czy urządzenie jest obsługiwane przez system Windows XP z dodatkiem SP3, lub upewnić się, że producent karty udostępnia nowe sterowniki obsługujące system Windows XP z dodatkiem SP3. W przypadku braku pewności należy skontaktować się z producentem karty sieci bezprzewodowej.
 4. Jeśli jest używane oprogramowanie antywirusowe, należy je wyłączyć.

  Ostrzeżenie: To metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje informacje umożliwiające jego zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

  Wyłączenie oprogramowania antywirusowego najczęściej nie jest zalecane, ale niektóre z takich programów uniemożliwiają zmienianie pewnych plików systemowych. Z tego powodu instalacja dodatku SP3 dla systemu Windows XP może się nie powieść. Aby zapewnić pomyślną instalację dodatku SP3 dla systemu Windows XP, należy tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe, w tym programy antyszpiegowskie i zapory innych firm. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu antywirusowego, a następnie kliknij polecenie Wyłącz. Ikona programu antywirusowego zazwyczaj jest wyświetlana w prawym dolnym rogu ekranu komputera.

  Ważne Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla systemu Windows XP należy koniecznie włączyć oprogramowanie antywirusowe.

  Uwaga: Program antywirusowy służy do ochrony komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików pochodzących z niezaufanych źródeł, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i odzyskiwanie
Po upewnieniu się, że są spełnione wszystkie wymagania wstępne, należy przejść do sekcji „Zalecane kroki przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP”.

Zalecane kroki przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Przed rozpoczęciem instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP jest zalecane wykonanie dodatkowo następujących czynności:
 1. Należy utworzyć w lokalizacji zewnętrznej pełną kopię zapasową wszystkich plików na komputerze.

  Zaleca się wykonanie pełnej kopii zapasowej znajdujących się na komputerze plików w jakiejś lokalizacji zewnętrznej, takiej jak zewnętrzny dysk twardy, dysk DVD, dysk CD, dysk flash USB lub folder sieciowy. Do wykonywania kopii zapasowej dokumentów, obrazów i innych plików służy Kreator kopii zapasowych lub przywracania. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Centrum pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft w sieci Web i otwórz sekcję dotyczącą wykonywania kopii zapasowych plików i folderów lub zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base:
  308422 Jak wykonać kopię zapasową plików i folderów w systemie Windows XP Home Edition, używając narzędzia Kopia zapasowa
 2. W przypadku używania systemu Windows XP Professional należy utworzyć zestaw automatycznego odzyskiwania systemu.

  Uwaga: Jeśli na komputerze jest uruchamiany system Windows XP Home Edition, ten krok należy pominąć. Funkcja automatycznego odzyskiwania systemu jest niedostępna w systemie Windows XP Home Edition.

  Jeśli na komputerze jest używany system Windows XP Professional, przed rozpoczęciem instalowania zalecane jest utworzenie zestawu automatycznego odzyskiwania systemu. Ułatwi on naprawienie konfiguracji w razie niepowodzenia instalacji. Aby utworzyć zestaw automatycznego odzyskiwania systemu za pomocą programu Kopia zapasowa, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz program Kopia zapasowa.

   Domyślnie zostanie uruchomiony Kreator kopii zapasowych lub przywracania, chyba że jest wyłączony. Kreator kopii zapasowych lub przywracania umożliwia utworzenie zestawu automatycznego odzyskiwania systemu.
  2. W Kreatorze kopii zapasowych lub przywracania kliknij łącze Tryb zaawansowany.
  3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Kreator automatycznego odzyskiwania systemu.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Ważne Będzie potrzebna pusta dyskietka 1,44 MB w celu zapisania ustawień systemowych oraz nośnik na pliki kopii zapasowej.
  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę TechNet firmy Microsoft w sieci Web i otwórz stronę poświeconą tworzeniu zestawu automatycznego odzyskiwania systemu za pomocą programu Kopia zapasowa albo stronę poświęconą odzyskiwaniu systemu po awarii za pomocą automatycznego przywracania systemu.
 3. Sprawdź wersję programu Internet Explorer. Aby sprawdzić wersję przeglądarki, kliknij polecenie Internet Explorer — informacje w menu Pomoc.

  W przypadku używania programu Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 należy pamiętać, że po uaktualnieniu do systemu Windows XP z dodatkiem SP3 nie można przywrócić programu Internet Explorer 6.

  Jeśli jest planowane używanie programu Internet Explorer 6, przed rozpoczęciem instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP należy odinstalować program Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  927177 Jak odinstalować program Internet Explorer 7
  Aby zainstalować program Internet Explorer 7 po uaktualnieniu do systemu Windows XP z dodatkiem SP3, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Natomiast aby zainstalować program Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Po wykonaniu tych zalecanych czynności przejdź do sekcji „Kroki przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP”.

Kroki przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom komputer i zaloguj się jako administrator.

  Uwaga: Administratorzy mają pełny i nieograniczony dostęp do systemu operacyjnego i jego ustawień. W celu zalogowania się możesz użyć nazwy użytkownika Administrator lub innego konta należącego do grupy Administratorzy. Aby ustalić grupę, do której należysz, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, następnie kliknij ikonę Konta użytkowników. Jeśli potrzebujesz pomocy przy sprawdzaniu, czy jesteś administratorem komputera, kliknij następujące łącze w celu zweryfikowania środowiska działania:
 2. Jeśli komputer jest zasilany bateryjnie, podłącz go do sieci zasilania, aby komputer nie stracił zasilania podczas instalacji.
 3. Jeśli na komputerze jest wiele kont użytkowników, którzy mogą jednocześnie logować się do komputera i używać funkcji szybkiego przełączania użytkowników, przed rozpoczęciem instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP upewnij się, że wszyscy ci użytkownicy są wylogowani. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat poświęcony szybkiemu przełączaniu użytkowników w witrynie Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows XP w sieci Web.
 4. Zamknij wszystkie otwarte programy.
Teraz można zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Jeśli nie można zainstalować dodatku SP3 dla systemu Windows XP, należy przejść do sekcji „Rozwiązywanie problemów z instalacją dodatku SP3 dla systemu Windows XP”.
Rozwiązywanie problemów z instalacją dodatku SP3 systemu Windows XP
W tej sekcji wymieniono najczęściej wyświetlane komunikaty o błędach, które mogą wystąpić podczas instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Aby znaleźć możliwe obejścia lub rozwiązania, należy przeczytać artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base związany z danym komunikatem o błędzie. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, którego nie wymieniono w tym artykule, spróbuj wykonać kroki opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
950718 Jak rozwiązywać problemy z instalacją dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP

Rozwiązywanie problemów dla użytkowników początkujących i średnio zaawansowanych

Informacje w tej sekcji umożliwiają rozwiązywanie problemów z instalacją w przypadku, gdy podczas instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP są wyświetlane komunikaty o błędach. Ta sekcja jest przeznaczona dla użytkowników początkujących i średnio zaawansowanych. W przypadku braku doświadczenia z rozwiązywaniem problemów warto poprosić o pomoc inną osobę.

Za mało miejsca na dysku twardym

Podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd Instalatora dodatku Service Pack 3
Za mało miejsca na dysku %SystemDrive%, aby zainstalować dodatek Service Pack 3.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949375 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP: Za mało miejsca na dysku %SystemDrive%, aby zarchiwizować pliki dezinstalacji

Za mało miejsca na dysku twardym, aby zarchiwizować pliki

Podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd Instalatora dodatku Service Pack 3
Za mało miejsca na dysku %SystemDrive%, aby zarchiwizować odinstalowywane pliki.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949375 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP: Za mało miejsca na dysku %SystemDrive%, aby zarchiwizować pliki dezinstalacji

Inna aktualizacja jest w toku

Podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Instalator wykrył, że inna aktualizacja jest w toku. Ukończ proces instalacji lub usuwania i spróbuj ponownie.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949381 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP: „Instalator wykrył, że inna aktualizacja jest w toku. Ukończ proces instalacji lub usuwania i spróbuj ponownie”

Niespełnione wymagania wstępne

Podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
 • Komunikat 1
  Aby uruchomić Instalatora tego dodatku Service Pack, komputer musi być zasilany z sieci.
 • Komunikat 2
  Działanie Instalatora dodatku Service Pack 3 zostało anulowane, ponieważ zestaw narzędzi Microsoft Shared Computer Toolkit dla systemu Windows XP jest niezgodny z tą wersją systemu Windows. Przed kontynuowaniem należy wykonać następujące czynności: 1) Odinstaluj zestaw narzędzi Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Opcjonalnie) Zainstaluj program Windows SteadyState, nowszą wersję zestawu narzędzi Microsoft Shared Computer Toolkit. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, przejdź na stronę Dostęp współdzielony w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.
 • Komunikat 3
  Działanie Instalatora dodatku Service Pack 3 zostało anulowane, ponieważ dodatku SP3 dla systemu Windows XP nie można zainstalować na pakiecie MUI RPD 6.0 (aktualizacja KB925877 dla systemu Windows XP). Przed kontynuowaniem należy odinstalować aktualizację KB925877.
 • Komunikat 4
  Nie można zastosować dodatku Service Pack 3 dla systemu Microsoft Windows XP Professional do systemu Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Unikatowy pakiet aktualizacji dodatku SP3 dla systemu WinFLP zostanie udostępniony w witrynie download.microsoft.com.
 • Komunikat 5
  Nie można zastosować dodatku Service Pack 3 dla systemu Microsoft Windows XP Professional do systemu Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Unikatowy pakiet aktualizacji dodatku SP3 dla systemu WEPOS zostanie udostępniony w witrynie download.microsoft.com.
 • Komunikat 6
  Instalator nie może kontynuować, ponieważ co najmniej jedno wstępne wymaganie instalacji dodatku Service Pack 3 nie zostało spełnione. Aby uzyskać więcej szczegółów, przejrzyj plik dziennika litera_dysku:\windows\svcpack.log.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949388 Instalacja dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany komunikat o błędzie, a w dzienniku instalacji dodatku Service Pack jest rejestrowany następujący błąd: „8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED”
Aby uzyskać więcej informacji o kodach błędów, które mogą pojawić się w plikach dziennika dodatku Service Pack, należy przejść do sekcji „Rozwiązywanie problemów z kodami błędów, które pojawiają się w dzienniku aktualizacji lub w plikach dziennika dodatku Service Pack”.

Jeśli ta procedura rozwiązywania problemu nie pozwoliła rozwiązać problemu, należy przejść do sekcji Następne kroki, aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z Pomocą techniczną.

Rozwiązywanie problemów dla użytkowników zaawansowanych

Informacje w tej sekcji umożliwiają rozwiązywanie problemów z instalacją w przypadku, gdy podczas instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP są wyświetlane komunikaty o błędach. Ta sekcja jest przeznaczona wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników.

Odmowa dostępu

Podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Komunikat 1
Błąd Instalatora dodatku Service Pack 3. Odmowa dostępu.
Komunikat 2
Błąd Instalatora dodatku Service Pack 3. Instalacja dodatku Service Pack nie została ukończona.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949377 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP: „Odmowa dostępu” lub „Instalacja dodatku Service Pack nie została ukończona”

Niewystarczające uprawnienia

Podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie masz uprawnień do aktualizowania systemu Windows XP. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
951244 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania poprawki lub aktualizacji: „Nie masz uprawnień do aktualizowania systemu Windows XP”

Błąd wewnętrzny

Podczas próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Instalacja dodatku Service Pack 3 nie została ukończona.
Po kliknięciu przycisku OK w tym komunikacie o błędzie pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd wewnętrzny
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949384 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP: „Wystąpił błąd wewnętrzny”

Błędy związane z usługą kryptograficzną

Może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Podczas próby zainstalowania programu lub aktualizacji może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można odnaleźć podpisu cyfrowego.
  Podpis cyfrowy firmy Microsoft potwierdza, że oprogramowanie zostało przetestowane w systemie Windows i nie zostało zmienione od czasu testu.
  Instalowane oprogramowanie nie zawiera więc podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Dlatego też nie można zagwarantować, że będzie ono działać poprawnie w systemie Windows.

  Nazwa pakietu oprogramowania
  Aby wyszukać oprogramowanie podpisane cyfrowo przez firmę Microsoft, odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web pod adresem http://update.microsoft.com i sprawdź, czy takie oprogramowanie jest dostępne.
  Czy chcesz kontynuować instalację?
  Kliknięcie przycisku Więcej informacji powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
  Microsoft Windows
  Podpis pakietu oprogramowania, który chcesz zainstalować, jest nieprawidłowy. Pakiet oprogramowania nie jest prawidłowo podpisany.
  Po kliknięciu przycisku OK w pierwszym oknie dialogowym komunikatu o błędzie może zostać wyświetlony komunikat informujący, że instalacja została ukończona pomyślnie, lub może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nazwa pakietu aktualizacji
  Operacja kryptograficzna nie powiodła się wskutek przyjętego ustawienia opcji lokalnego zabezpieczenia.
 • Podczas próby zainstalowania aktualizacji lub dodatku Service Pack może pojawić się komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących komunikatów:
  • Nazwa pakietu aktualizacji
   Instalator nie może zweryfikować integralności pliku Update.inf. Upewnij się, że na tym komputerze uruchomiono usługę kryptograficzną.
  • Nie można zainstalować plików wykazu.
  • Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows. (Powiedz, dlaczego te testy są ważne).
   To oprogramowanie nie zostanie zainstalowane. Skontaktuj się z administratorem systemu.
  • Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z tą wersją systemu Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows. (Powiedz, dlaczego te testy są ważne).
  • Instalator dodatku Service Pack 1 nie może zweryfikować integralności pliku. Upewnij się, że na tym komputerze uruchomiono usługę kryptograficzną.
 • Podczas próby zainstalowania pakietu z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może pojawić się komunikat podobny do następującego:
  Oprogramowanie nie przeszło testów umożliwiających uzyskanie logo Windows i nie zostanie zainstalowane.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822798 Nie można zainstalować niektórych aktualizacji lub programów
Jeśli ta procedura rozwiązywania problemu nie pozwoliła rozwiązać problemu, przejdź do sekcji Następne kroki, aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z Pomocą techniczną.

Rozwiązywanie problemów z kodami błędów, które pojawiają się w dzienniku aktualizacji lub w plikach dziennika dodatku Service Pack

W przypadku niepowodzenia instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP zazwyczaj w pliku %windir%\WindowsUpdate.log lub %windir%\svcpack.log jest rejestrowany kod błędu. Te pliki zwykle znajdują się w folderze C:\Windows. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z najczęściej występujących kodów błędów, które mogą pojawiać się w tych plikach dziennika. Artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base oferują potencjalne rozwiązania dla każdego z tych błędów.
Kod błędu pojawiający się w pliku WindowsUpdate.logOpis kodu błędu (który może pojawiać się w pliku Svcpack.log)Artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, w którym opisano potencjalne rozwiązania
0x8007F0F4STATUS_PREREQUISITE_FAILED949388
0x80246007SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED949386
0x8007F003STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE949385
0x80070005ERROR_ACCESS_DENIED949377
0x800706BERPC_S_CALL_FAILED950718
0x8007F02BSTATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST949375
0x87FF0004Error_Too_Many_Open_Files950718
0x8007054FError_Internal_Error949384
0x8007001FERROR_GEN_FAILURE950718
0x8007F070STATUS_SETUP_ERROR950718
0x8007F205STR_UPDATE_ALREADY_RUNNING949381
0x8007F004STATUS_INSUFFICIENT_PRIVS951244
0x80070001ERROR_INVALID_FUNCTION950718
0x80070002ERROR_FILE_NOT_FOUND950718
0x8007F0CCSTATUS_KERNEL_NONSTD327101
0x87FF054Fbrak950718
0x87FF36B7brak950718
Jeśli informacje dotyczące rozwiązywania problemów zawarte w tych sekcjach nie okazały się pomocne, należy przejść do sekcji Następne kroki.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
936929 Informacje o wersji dodatku Service Pack 3 Release Candidate dla systemu Windows XP
946480 Lista poprawek wchodzących w skład dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP
NASTĘPNE KROKI
Jeśli są spełnione wymagania wstępne i wykonano zalecane kroki opisane w tym artykule, a nie można zainstalować dodatku SP3 dla systemu Windows XP i procedury rozwiązywania problemów są nieskuteczne, warto poprosić o pomoc inną osobę. Można też poszukać innych rozwiązań w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli po skorzystaniu z tych witryn nadal są jakieś pytania lub nie można znaleźć rozwiązania w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web, można skontaktować się z pomocą techniczną, klikając łącze:
winxpsp3 windowsxpsp3
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950717 — ostatni przegląd: 11/29/2013 22:21:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Windows Fundamentals for Legacy PCs

 • kbexpertiseinter kbinfo KB950717
Opinia
/html>