Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-061. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Microsoft Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje aktualizacje zabezpieczeń 928366 i 929729 (biuletyn zabezpieczeń MS07-040). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928366 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows XP i Windows 2000: 10 lipca 2007
929729 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008: 10 lipca 2007

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodawanie lub usuwanie programów w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-061 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
938244 Wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez najnowszy dodatek Service Pack po usunięciu aktualizacji dla programów .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003
976220 Opis narzędzia do oczyszczania rejestracji poprawek
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1

File nameFile versionFile sizeDateTime
Aspnet_isapi.dll1.1.4322.2443258,04828-May-200801:30
Aspnet_wp.exe1.1.4322.244332,76828-May-200801:30
CORPerfMonExt.dll1.1.4322.244381,92028-May-200800:49
Mscoree.dll2.0.50727.253271,36022-Dec-200612:28
Mscorees.dll2.0.50727.2536,14422-Dec-200613:02
Mscorie.dll1.1.4322.244386,01628-May-200800:49
Mscorjit.dll1.1.4322.2443315,39228-May-200800:48
Mscorld.dll1.1.4322.2443102,40028-May-200800:49
Mscorlib.dll1.1.4322.24432,142,20828-May-200800:43
Mscorsn.dll1.1.4322.244377,82428-May-200800:49
Mscorsvr.dll1.1.4322.24432,523,13628-May-200800:48
System.dll1.1.4322.24431,232,89628-May-200801:35
Mscorlib.ldo10,95228-May-200800:44
Mscorwks.dll1.1.4322.24432,514,94428-May-200800:48
System.Web.dll1.1.4322.24431,265,66428-May-200801:35
System.ldo11,54028-May-200801:33
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 953297 — ostatni przegląd: 01/05/2011 07:59:00 — zmiana: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise

  • kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbexpertiseinter kbqfe kbsurveynew KB953297
Opinia