Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS08-068: Luka w zabezpieczeniach protokołu SMB umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-068. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Symptomy

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w aplikacjach takich jak Microsoft SQL Server czy Internetowe usługi informacyjne (IIS) mogą występować błędy przy lokalnych żądaniach uwierzytelnienia NTLM.

Przyczyna

Ten problem występuje dlatego, że program NT LAN Manager (NTLM) traktuje różne konwencje nazewnictwa jako jednostki zdalne, a nie lokalne. Do błędu lokalnego uwierzytelnienia może dojść w przypadku, gdy klient wyliczy i zbuforuje prawidłową odpowiedź na wyzwanie NTLM wysłane przez serwer w lokalnej pamięci usługi „lsass”, zanim odpowiedź zostanie odesłana z powrotem do serwera. Kod serwera NTLM, który znajduje odebraną odpowiedź w lokalnej pamięci podręcznej usługi „lsass”, nie honoruje żądania uwierzytelniania i traktuje je jako atak przez powtarzanie. To działanie prowadzi do błędu lokalnego uwierzytelnienia.

Rozwiązanie

W celu rozwiązania tego problemu należy wyłączyć ochronę przed powielaniem, aby umożliwić uwierzytelnianie zagrożonych systemów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896861Podczas przeglądania witryny sieci Web używającej uwierzytelniania zintegrowanego, która jest uruchomiona w środowisku Internetowych usług informacyjnych w wersji 5.1 lub 6.0, pojawia się komunikat o błędzie 401.1
887993Użytkownicy mają problemy z uwierzytelnianiem podczas uzyskiwania dostępu do strony sieci Web w usługach IIS 6.0 lub wykonywania kwerendy w programie Microsoft SQL Server 2000 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 (j. ang.)
926642 Komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu lokalnego do serwera za pomocą nazwy FQDN lub aliasu CNAME po zainstalowaniu dodatku Windows Server 2003 SP1: „Odmowa dostępu” lub „Żaden dostawca sieciowy nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej” (j. ang.)
Jak wyłączyć ochronę przed powielaniem w protokole NTLM
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Aby wyłączyć ochronę przed powielaniem w protokole NTLM, należy zmodyfikować na komputerze klienckim odpowiedni klucz rejestru. W tym celu wykonaj na komputerze klienckim następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz DisableLoopbackCheck jako nazwę wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Uwaga Aby ta zmiana odniosła skutek, należy ponownie uruchomić komputer.
Skutek wyłączenia ochrony przed powielaniem w protokole NTLM
Ponieważ ochrona przed powielaniem w protokole NTLM wchodzi w skład poprawki eliminującej luki w zabezpieczeniach protokołu SMB, wyłączenie ochrony przed powielaniem w protokole NTLM w danym systemie przez ustawienie wartości DisableLoopbackCheck na 1 spowoduje, że system znajdzie się znów w stanie zagrożonym. Dlatego zdecydowanie zaleca się użycie w razie potrzeby klucza rejestru BackConnectionHostNames.
Jak ponownie włączyć ochronę przed powielaniem w protokole NTLM
Aby ponownie włączyć ochronę przed powielaniem w protokole NTLM, należy zmodyfikować na komputerze klienckim odpowiedni wpis w rejestrze. W tym celu wykonaj na komputerze klienckim następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Uwaga Aby ta zmiana odniosła skutek, należy ponownie uruchomić komputer.
Jak wyłączyć ochronę przed powielaniem w protokole NTLM dla określonej nazwy SPN
Ochronę przed powielaniem w protokole NTLM można wyłączyć dla określonej nazwy SPN, która powoduje niepowodzenie uwierzytelniania. W tym celu wykonaj na komputerze klienckim następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.
 4. Wpisz BackConnectionHostNames jako nazwę wartości wielociągu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga Jeśli wpis rejestru BackConnectionHostNames jest typu REG_DWORD, należy usunąć ten wpis rejestru.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz alias CNAME lub DNS używany dla udziałów lokalnych na komputerze, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Każdą nazwę hosta należy wpisać w osobnym wierszu.
 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Uwaga Aby ta zmiana odniosła skutek, należy ponownie uruchomić komputer.
Skutek wyłączenia ochrony przed powielaniem w protokole NTLM dla określonej nazwy SPN
Ponieważ ochrona przed powielaniem w protokole NTLM wchodzi w skład poprawki eliminującej luki w zabezpieczeniach protokołu SMB, wyłączenie ochrony przed powielaniem w protokole NTLM dla określonej głównej nazwy usługi (SPN) w danym systemie spowoduje, że system znajdzie się znów w stanie zagrożonym dla określonej nazwy SPN, dla której ochrona przed powielaniem zostanie wyłączona.
Jak ponownie włączyć ochronę przed powielaniem w protokole NTLM dla określonej nazwy SPN
W tym celu wykonaj na komputerze klienckim następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości usuń alias CNAME lub DNS używany dla udziałów lokalnych na komputerze, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Każdą nazwę hosta należy wpisać w osobnym wierszu.
 5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Uwaga Aby ta zmiana odniosła skutek, należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb.sys5.0.2195.7174416,01627-Aug-200816:29x86
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Rdbss.sys5.0.2195.7174170,80027-Aug-200816:28x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.1.2600.3467453,63224-Oct-200811:10x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.3467455,93624-Oct-200811:25x86SP2SP2QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.5700455,29624-Oct-200811:21x86SP3SP3GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.5700455,93624-Oct-200811:41x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.3206786,94408-Sep-200816:17x64SP1SP1GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.3206786,94408-Sep-200816:18x64SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.2.3790.4369786,94408-Sep-200816:24x64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4369786,94408-Sep-200816:17x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.3206437,24805-Sep-200812:43x86SP1SP1GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.3206438,27205-Sep-200812:59x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.2.3790.4369438,78405-Sep-200815:29x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4369438,78405-Sep-200813:42x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.32061,170,94408-Sep-200816:17IA-64SP1SP1GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.32061,171,96808-Sep-200816:17IA-64SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.2.3790.43691,171,96808-Sep-200816:21IA-64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.43691,172,48008-Sep-200816:17IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.600 0.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oficjalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6000.16738211,45626-Aug-200801:11x86
Mrxsmb10.sys6.0.6000.20904211,96827-Aug-200800:48x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18130212,48027-Aug-200801:05x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22252212,48027-Aug-200800:52x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6000.16738271,87226-Aug-200801:37x64
Mrxsmb10.sys6.0.6000.20904271,87227-Aug-200801:08x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18130272,89627-Aug-200801:26x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22252272,89627-Aug-200801:25x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18130655,87227-Aug-200801:05IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22252656,38427-Aug-200801:01IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,911
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,622
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_0c20904b73abeb2138dfb45b47553d7e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_64ef4c954b41025e.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_96e9319f58af269cd07de0efd9f2b702_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16738_none_fbd48a81eeac34e5.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_b82081a1214ff330fc8bbaed3bc6dcd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_3cdce46baf44fc41.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_c03364b959ac2ecb8e84a8778c9bcba5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20904_none_8246b5248ff7dc3f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16738_none_86a5e1554e593846.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)26-Aug-2008
Time (UTC)04:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20904_none_874beea267621c08.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)03:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_88841dab4b86fe7f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_88fa1b3264b308d9.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)04:15
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_7ad42327a8285cb436f079aab5de390a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20904_none_552afcf5a4a37253.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_af449dfe147ee908dbdaaef7d8f14825_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_ab42f8a82c48353d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b8d8f2116f9614f96ea03615b78f1630_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16738_none_fd8c4d3862b0f875.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1b071c9d0162519c2540329531a8d47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_08d61f9983de80b3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16738_none_e2c47cd906b6a97c.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)26-Aug-2008
Time (UTC)04:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20904_none_e36a8a261fbf8d3e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)04:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_e4a2b92f03e46fb5.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_e518b6b61d107a0f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,923
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,638
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_26a37aaf2558e76df860da8512ff4cfb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_e6bfcdbd541872d6.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_684521406c27e1e46d01fbb9e01ab870_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_58b8113a1d8315e2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_8885c1a14b85077b.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_88fbbf2864b111d5.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 957097 — ostatni przegląd: 03/04/2009 10:28:52 — zmiana: 3.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbsurveynew kbregistry atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB957097
Opinia