Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Funkcja osobnej obsługi dwóch składników w programach .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

WPROWADZENIE
Model osobnej obsługi dwóch składników jest obsługiwany przez wszystkie aktualizacje klasy GDR (General Distribution Release) dla programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1.

Załóżmy, że zainstalowano poprawkę, która obsługuje funkcję osobnej obsługi dwóch składników w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1. Oprócz tej aktualizacji lista Aktualnie zainstalowane programy elementu Dodawanie lub usuwanie programów w Panelu sterowania będzie zawierać dodatkową aktualizację (960043). Ta dodatkowa aktualizacja nosi nazwę aktualizacji bazowej i jest dołączana do wszystkich poprawek obsługujących funkcję osobnej obsługi dwóch składników.

W tym artykule opisano funkcję osobnej obsługi dwóch składników w programach .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1.
Więcej informacji

Co to jest funkcja osobnej obsługi dwóch składników?

 Aktualizacje dla programów .NET Framework i Microsoft Visual Studio są aktualizacjami zbiorczymi. Na przykład plik binarny zawsze zawiera wszystkie wcześniejsze zmiany tego samego pliku binarnego. Może to powodować problemy, ponieważ poprawki przeznaczone do ograniczonej dystrybucji i opracowane w celu spełnienia specyficznych wymagań klientów są niepotrzebnie udostępniane powszechnie razem z aktualizacjami zabezpieczeń i aktualizacjami zbiorczymi. 

Oddzielenie składników poprawek od składników aktualizacji klasy GDR, takich jak aktualizacje zabezpieczeń, wyklucza możliwość udostępniania poprawek funkcjonalnych razem z aktualizacjami klasy GDR. Używanie osobnych składników dla aktualizacji LDR (Limited Distribution Release), takich jak poprawki, oraz dla aktualizacji GDR (General Distribution Release), takich jak aktualizacje, aktualizacje zbiorcze i aktualizacje zabezpieczeń, jest nazywane osobną obsługą dwóch składników.

Co dokładnie oznacza osobna obsługa dwóch składników?

Osobna obsługa dwóch składników oznacza, że aktualizacje klasy GDR (aktualizacje, aktualizacje zbiorcze i aktualizacje zabezpieczeń) mają dwa typy zawartości — zawartość obejmującą tylko poprawkę zabezpieczeń bez poprawek zbiorczych oraz zawartość obejmującą poprawki zbiorcze razem z poprawką zabezpieczeń.

Zawartość bez poprawek zbiorczych jest instalowana na komputerach, do których nie zastosowano żadnych poprawek (większość przypadków), a zawartość z poprawkami zbiorczymi jest instalowana na komputerach, na których zainstalowano jedną lub więcej poprawek.

Jak działa funkcja osobnej obsługi dwóch składników?

Razem z poprawką jest instalowana aktualizacja bazowa 960043. Aktualizacja bazowa stanowi informację dla przyszłych aktualizacji, że na komputerze jest zainstalowana poprawka dla danego produktu.

Kiedy klient będzie instalował w przyszłości aktualizację klasy GDR (np. aktualizację zabezpieczeń), ta aktualizacja wyszuka aktualizację bazową. Jeśli aktualizacja bazowa nie zostanie odnaleziona, ponieważ nie zainstalowano wcześniej żadnej poprawki, zostanie zainstalowana zawartość składnika GDR bez poprawki.

W przypadku odnalezienia aktualizacji bazowej zostanie zainstalowana zawartość składnika LDR, na przykład plik binarny z poprawką zbiorczą. Taki model zapobiega instalowaniu aktualizacji GDR na komputerach z zainstalowanymi poprawkami.

Zaletą tego modelu jest to, że w przypadku uprzedniego zainstalowania aktualizacji GDR będzie stosowana zawartość GDR. Jeśli na komputerze jest zainstalowana aktualizacja bazowa i zostanie zainstalowana poprawka, to aktualizacja GDR zostanie automatycznie przełączona z zawartości składnika GDR na zawartość składnika LDR. Zapobiega to występowaniu regresji poprawki.

Często zadawane pytania

P1: Czy funkcja osobnej obsługi dwóch składników będzie dostępna dla programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1?

O1:
Funkcja osobnej obsługi dwóch składników jest obecnie dostępna tylko dla programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1. Nie jest planowane udostępnienie tej funkcji dla programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1.

P2: Czy zostaną uwzględnione starsze wersje programów .NET Framework (1.0, 1.1, 2.0 RTM/SP1) i Visual Studio (2002, 2003, 2005)?

O2:
Model osobnej obsługi dwóch składników jest dostępny dla programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1. Będzie on również dostępny dla wszystkich następnych wersji programu .NET Framework. Nie jest planowane udostępnienie tego modelu obsługi dla starszych wersji produktów.

P3: Czy funkcja osobnej obsługi dwóch składników będzie dostępna w przypadku programu .NET Framework 4.0?

O3:
Tak. Program .NET Framework 4.0 będzie obsługiwać model osobnej obsługi dwóch składników.

P4: Czy umieszczenie dwóch typów zawartości w aktualizacji powoduje zwiększenie jej rozmiaru?

O4:
Ponieważ aktualizacje klasy GDR z osobną obsługą dwóch składników mają dwa typy zawartości (odpowiadające składnikowi LDR i składnikowi GDR), ich rozmiar jest nieco większy niż rozmiar aktualizacji bez osobnej obsługi dwóch składników. W większości przypadków różnica rozmiarów plików jest nieznaczna i nie przekracza kilku megabajtów (MB).

P5: Czy należy samodzielnie określać, czy zastosować zawartość LDR, czy GDR?

O5:
W normalnych warunkach użytkownik nie musi nic robić. Obecność poprawki na komputerze zostanie automatycznie oznaczona za pomocą aktualizacji bazowej. Przyszłe aktualizacje GDR będą sprawdzać obecność aktualizacji bazowej w celu automatycznego określenia, czy zastosować zawartość LDR, czy GDR.

P6: Czy należy podejmować jakiekolwiek działania podczas odinstalowywania aktualizacji klasy GDR (aktualizacji, aktualizacji zbiorczej lub aktualizacji zabezpieczeń)?

O6:
Podczas odinstalowywania aktualizacji klasy GDR nie trzeba wykonywać żadnych specjalnych czynności.

P7: Czy należy podejmować jakiekolwiek działania podczas odinstalowywania poprawki?

O7:
 Podczas odinstalowywania poprawki nie ma konieczności wykonywania żadnych specjalnych czynności. 

P8: Co się stanie, gdy aktualizacja bazowa zostanie usunięta?

O8:
 Nie należy odinstalowywać aktualizacji bazowej ręcznie, używając elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Taki scenariusz nie jest obsługiwany i po odinstalowaniu aktualizacji bazowej przyszłe aktualizacje mogą nie być stosowane poprawnie.

P9: Jak po zainstalowaniu aktualizacji GDR przywrócić system z powrotem do stanu, w którym stosowana jest tylko zawartość GDR?

O9: Aby przywrócić system do stanu, w którym zawartość GDR znów jest stosowana, należy odinstalować, a następnie ponownie zainstalować produkt. Następnie należy upewnić się, że zostały zastosowane wszystkie pasujące aktualizacje zabezpieczeń. 
.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 3.0 Service Pack 2 3.5 Service Pack 1 960043 KB960043 aktualizacja bazowa osobna obsługa dwóch składników LDR GDR QFE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 960043 — ostatni przegląd: 09/27/2012 10:03:00 — zmiana: 2.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbhowto kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB960043
Opinia