Program SQL Server 2008 buduje wydane po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:970365
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera listę kompilacje Microsoft SQL Server 2008, które zostały wydane po wydaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla Microsoft SQL Server 2008.
Więcej informacji

Kompilacja 10.00.2850.0 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 19 września 2011 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2847.00.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego budowanie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2582282 Zbiorcza aktualizacja pakietu 16 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2847.00 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 18 lipca 2011 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2821.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego budowanie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555406 Zbiorcza aktualizacja pakietu 15 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2821.00 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany dnia 16 maja 2011 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2816.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego budowanie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2527187 Zbiorcza aktualizacja pakietu 14 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2816.00 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany dnia 21 marca 2011 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2808.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego budowanie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2497673 Zbiorcza aktualizacja pakietu 13 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2808 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 17 stycznia 2011 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2804.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego budowanie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2467236 Zbiorcza aktualizacja pakietu 12 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2804 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 15 listopada 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2799.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego budowanie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2413738 Zbiorcza aktualizacja pakietu 11 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2799 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 21 września 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2789.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego budowanie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2279604 Zbiorcza aktualizacja pakietu 10 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2789 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 19 lipca 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2781.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2083921 Zbiorcza aktualizacja pakietu 9 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2781

Kompilacja została wydana 10 czerwca 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2775.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
412292980832Poprawka: "assertion systemu sprawdzanie nie powiodło się" komunikat o błędzie podczas uruchamiania kwerendy SQL transakcji w Microsoft SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2775 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 17 maja 2010 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2773.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
9817028 Zbiorczy pakiet aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2773

Ta kompilacja został wydany 8 maja 2010 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2770.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
465350Poprawka: Wynik kwerendy zawiera puste wiersze po uruchomieniu kwerendy Multidimensional Expressions (MDX) w Microsoft SQL Server Analysis Services 2008

Kompilacja 10.00.2770

Kompilacja została wydana 6 kwietnia 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2769.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
430276 Właściwości DynamicHeight i DynamicWidth dla formantu wykresu w tablix niepoprawnie są używane w innych wykresach w tej samej stronie raportu programu SQL Server Reporting Services 2008

Kompilacja 10.00.2769

Ta kompilacja został wydany 30 marca 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2766.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
427778Wystąpi wyjątek podczas eksportowania raportu programu SQL Server Reporting Services 2008, który zawiera obrazy lub wykresy do pliku programu Excel

Kompilacja 10.00.2766 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 15 marca 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2763.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
9790657 Zbiorczy pakiet aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2763

Ta kompilacja został wydany 11 marca 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2760.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
421581Podział wiersza jest dołączana do pola tekstowego, podczas eksportowania raportu programu SQL Server Reporting Services 2008 do pliku programu Word

Kompilacja 10.00.2760

Kompilacja została wydana w dniu 23 stycznia 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2758.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
402420978839Poprawka: Operacji wykonywania kopii zapasowej bazy danych programu SQL Server 2008 zawiedzie, jeśli włączone jest oledzenie na tę bazę danych

Kompilacja 10.00.2758

Kompilacja została wydana Febury 4 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2757.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
399076
399071
978791Poprawka: Może wystąpić utrata danych, jeśli baza danych dublowanie wątku przestaje odpowiadać przez długi czas, podczas procesu automatycznego przełączania awaryjnego, w programie SQL Server 2005 lub SQL Server 2008
399074 978947Problem stabilnej może spowodować dublowanie pracy awaryjnej w programie SQL Server 2005 i SQL Server 2008 baz danych

Kompilacja 10.00.2757 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 18 stycznia 2010.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2749.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
977443Zbiorczy pakiet aktualizacji 6 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2749

Ta kompilacja został wydany 8 grudnia 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2748.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
380970978070Poprawka: Środki.<x>.Dim jest tworzony folder nieoczekiwanie podczas korzystania z konta użytkownika admin nie do przeglądania modułów w usługach Analysis Services programu SQL Server 2008</x>

Kompilacja 10.00.2748

Kompilacja została wydana w dniu 27 listopada 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2746.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
376397975991Poprawka: Instrukcja DBCC CHECKFILEGROUP nie sprawdza podzielonym na partycje obiektu Jeśli jednej z partycji nie zostaje przedstawiona w grupie plików, sprawdzana jest w programie SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2746 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej została wydana w dniu 16 listopada 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2734.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
975977Zbiorczy pakiet aktualizacji 5 dla programu SQL Server 2008 Service Pack 1

Kompilacja 10.00.2740

Kompilacja została wydana w dniu 4 listopada 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2734.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
366638976761Poprawka: Komunikat o błędzie podczas wykonywania uaktualnienia stopniowego w klastrze programu SQL Server 2008: "18401, Login failed for user SQLTEST\AgentService. Przyczyna: Serwer jest w trybie uaktualnienia skryptu. Tylko administrator może łączyć się w tej chwili.[SQLState 42000"]

Kompilacja 10.00.2734 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany w dniu 21 września 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2728.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
973602Zbiorczy pakiet aktualizacji 4 dla programu SQL Server 2008 Service Pack 1

Kompilacja 10.00.2728

Ta kompilacja została wydana w dniu 6 września 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2727.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
350151974766Poprawka: Komunikat o błędzie po uruchomieniu kwerendy równoległego programu SQL Server 2008: "Próby użycia transakcji są zaległe 1 równoległy zagnieżdżonych xacts"

Kompilacja 10.00.2727

Kompilacja została wydana 14 sierpnia 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2723.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
340874972687Poprawka: Komunikat o błędzie podczas przywracania bazy danych programu SQL Server 2000 przy użyciu programu SQL Server 2005 Management Studio lub SQL Server 2008 Management Studio: "nie może wyświetlić żądanej okna dialogowego. Nie można pobrać danych dla tego żądania (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"
340872974231Poprawka: Niektóre pliki nie ulegną wycofaniu do oryginalnej wersji pliku po odinstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 poprawkę, która jest stosowane przy użyciu instalacji cienia aerodynamicznego

Kompilacja 10.00.2723 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany w dniu 20 lipca 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2721.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971491Zbiorczy pakiet aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2721

Kompilacja została wydana w dniu 25 czerwca 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2718.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
325091971136Poprawka: Komunikat o błędzie podczas synchronizacji bazy danych lub ręcznie uruchamiać sp_replcmds po wykonaniu aktualizacji częściowej na kolumny varbinary(max) w programie SQL Server 2008: "zestawu wierszy nie zawiera żadnych kolumn z przesunięciem -1".
325086971985Poprawka: Czynność drążenia wewnątrz grupy tabel przekazuje parametr nieprawidłowe wartości w usługach Reporting Services programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2718

Kompilacja została wydana w dniu 12 czerwca 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2714.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
320616Poprawka: Kaskadowych parametry raportu są niespójne w raporcie usług Reporting Services programu SQL Server 2008, który zawiera trzy lub więcej poziomów kaskadowych parametry raportu
320925971049Poprawka: Komunikat o błędzie po uruchomieniu raportu usług Reporting Services programu SQL Server 2008 w Business Intelligence Development Studio: "został już dodany element z tym samym kluczem"
320925970349Poprawka: Kwerendy z obowiązku notyfikacji kwerendy, zawierająca wiele subskrypcje wolniej po zmianie opcji Auto Close na wartość False, w programie SQL Server 2005 lub SQL Server 2008
320925971068Poprawka: Komunikat O błędzie podczas tworzenia subskrypcji programu SharePoint raportu usług Reporting Services programu SQL Server 2008, używa parametrów kaskadowych: "Ten raport wymaga domyślne lub zdefiniowane przez użytkownika wartości dla parametru raportu"<parameter>""</parameter>

Kompilacja 10.00.2714 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany w dniu 19 maja 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2712.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
970315Zbiorczy pakiet aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.2712

Kompilacja została wydana w dniu 19 maja 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2710.

Ta kompilacja zawiera następujące poprawki programu SQL Server 2008.
Liczba błędów SQL VSTSNumer artykułu bazy wiedzyOpis
311109970507Poprawka: Komunikat o błędzie programu SQL Server 2008 podczas wykonywania instrukcji SELECT WSTAW na tabeli: "naruszenie ograniczenia PRIMARY KEY '<primarykey>'. Nie można wstawić obiektu zduplikowany klucz "<tablename>" "</tablename> </primarykey>

Kompilacja 10.00.2710 (aktualizacja zbiorcza)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej została wydana w dniu 15 kwietnia 2009.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.2531.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej kompilacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
969099Zbiorczy pakiet aktualizacji 1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Budowanie 10.00.2531 (SQL Server 2008 Z dodatkiem Service Pack 1)

Jest to kompilacja programu SQL Server 2008 Service Pack 1 został wydany 7 kwietnia 2009.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek zawartych w tym dodatku service pack kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968369Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o przyrostowych modelu obsługi programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935897Przyrostowe modelu obsługi jest dostępny dostarczenia poprawki dla problemów zgłoszonych przez zespół programu SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji na temat gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących aktualizacji dla programu SQL Server 2005 i SQL Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
957826Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat programu SQL Server 2008 buduje wydane po programu SQL Server 2008 i dotyczące programu SQL Server 2005 buduje, które zostały wydane po dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2005 i po dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2005
Aby uzyskać informacje dotyczące schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822499Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Propriedades

ID do Artigo: 970365 - Última Revisão: 09/19/2011 17:23:00 - Revisão: 3.0

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsqlsetup kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB970365 KbMtpl
Comentários