Jak przywrócić plik Hosts domyślną?

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 972034
Streszczenie
Ten artykuł pomaga przywrócić domyślny plik Hosts.

Windows 8.1 lub Windows 8

Aby przywrócić domyślny plik Hosts, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz program Notatnik. W tym celu szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu, wybierz opcję wyszukiwania, typ Notatnik, a następnie wybierz ikonę Notatnik . Lub, jeśli używasz myszy, wskaż polecenie prawym górnym rogu ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij przycisk Szukaj, typ Notatnik, a następnie kliknij przycisk Notatnik.
 2. Skopiuj poniższy tekst, a następnie wklej go do pliku:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host# localhost name resolution is handle within DNS itself.#    127.0.0.1    localhost#    ::1       localhost
 3. W menu plik wybierz polecenie lub kliknij przycisk Zapisz jako, typ "hosts" w polu Nazwa pliku (jak pokazano na poniższej ilustracji), a następnie zapisz plik na pulpicie.
  Zrzut ekranu dla tego kroku
 4. Zamknij program Notatnik.
 5. Otwórz folder %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Przesuń w od prawej krawędzi ekranu, wybierz opcję wyszukiwania, typ Uruchom, a następnie wybierz ikonę Uruchom . Lub, jeśli używasz myszy, wskaż polecenie prawym górnym rogu ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij przycisk Szukaj, typ Uruchom, a następnie kliknij ikonę Uruchom .
  2. Wpisz %WinDir%\System32\Drivers\Etc w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Wybierz plik Hosts, dotknij lub kliknij przycisk Zmień nazwę,, i Zmień nazwę pliku "Hosts.old".
 7. Skopiuj lub przenies plik Hosts, który został utworzony w kroku 3 do folderu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła administratora, dotknij lub kliknij przycisk Kontynuuj.

Systemy Windows 7 i wcześniejsze wersje systemu Windows

Aby automatycznie zresetować plik Hosts domyślną dla Ciebie, przejdź do "Poniżej znajdziesz łatwe rozwiązanie". Jeśli wolisz ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do "Samodzielne rozwiązywanie problemu".

Poniżej znajdziesz łatwe rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz . W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Otwórzlub Uruchom , a następnie wykonaj kroki w Kreatorze łatwo ustalić.
 • Ten kreator może być tylko w języku angielskim. Jednak naprawa automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli nie pracujesz na komputerze, którego dotyczy problem, zapisz narzędzie naprawy FixIt na dysku flash lub dysku CD, a następnie uruchom go na komputerze, którego dotyczy problem.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

W tej poprawce 50267

Aby przywrócić plik Hosts domyślnie samodzielnie, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Notatnik, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Skopiuj następujący tekst do pliku:
  Dla systemu Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host# localhost name resolution is handle within DNS itself.#    127.0.0.1    localhost#    ::1       localhost
  Dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host127.0.0.1    localhost::1       localhost
  Dla systemu Windows XP lub Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host127.0.0.1    localhost
 3. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako, typ "hosts" w polu Nazwa pliku , a następnie zapisz plik na pulpicie.Zrzut ekranu dla tego kroku
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz %Windir%\System32\Drivers\Etc, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Wybierz plik Hosts i zmień jego nazwę na "Hosts.old".
 6. Skopiuj lub przenies plik Hosts, który został utworzony w kroku 3 do folderu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, kliknij przycisk Kontynuuj.
Czy problem został rozwiązany?
Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, możesz kontakt z pomocą techniczną.

Co to jest plik Hosts

Plik Hosts jest plik na komputerze, który jest używany przez system operacyjny do mapowania nazw hostów na adresy IP. Plik hosts jest jednym z kilku systemowych wspomagających adresowanie węzłów w sieci komputerowej. Jest częścią wspólną implementacji IP system operacyjny i pełni funkcję tłumaczenia człowieka przyjaznych nazw hostów na adresy numeryczne protokołów, nazywane adresami IP, które identyfikują i zlokalizowania hosta w sieci IP.

Plik Hosts zawiera wiersze tekstu składające się z adresu IP w pierwszym polu tekstowym, a następnie przez jedną lub kilka nazw hostów. Każde pole jest oddzielone białe miejsca (tabulatory są często preferowane ze względów historycznych, ale spacje są również używane). Mogą zostać dołączone wiersze komentarza, i są one wskazane przez znak hash (#) na pierwszym miejscu takie linie. Całkowicie puste wiersze w pliku są ignorowane.
to naprawić automatyczne rozwiązywanie problemu resetowanie hostów

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 972034 — ostatni przegląd: 06/18/2016 06:46:00 — zmiana: 12.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB972034 KbMtpl
Opinia