Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 (dla uprzednio zainstalowanych wersji): 28 lipca 2009

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania tylko do następującego produktu:
  • Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2008 z dodatkiem Service Pack 1
Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1.

Uwaga Numery aktualizacji KB dla pakietów redystrybucyjnych oprogramowania Visual C++ w Centrum pobierania Microsoft różnią się od numerów aktualizacji KB w programach SMS, SCCM i WSUS oraz w usłudze Microsoft Update. Pełne wersje poprawionych pakietów redystrybucyjnych oprogramowania Visual C++ 2005 i 2008 (KB973544, KB973551 i KB973552) są wymienione w Centrum pobierania Microsoft tylko ze względu na fakt, że są to pełne nowe wersje produktów. Aktualizacje wymienione w programach SMS, SCCM i WSUS oraz w usłudze Microsoft Update (KB973923 i KB9739234) są przeznaczone wyłącznie dla klientów, którzy już zainstalowali zagrożone wersje pakietów redystrybucyjnych oprogramowania Visual C++. Te aktualizacje nie są takie same jak wersje w Centrum pobierania. Firma Microsoft nie zaleca klientom rozpowszechniania żadnych wersji innych niż pełne wersje dostępne w Centrum pobierania Microsoft (KB973544, KB973551 i KB973552).
Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń: brak.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Tę aktualizację można odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Więcej informacji dotyczących różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można uzyskać, stosując opcję /? po nazwie pakietu aktualizacji w wierszu polecenia.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.30729.4148.catNot applicable6,53712-Jul-200912:11
9.0.30729.4148.policyNot applicable76411-Jul-200919:38
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-Jul-20090:02
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-Jul-20090:02
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2.catNot applicable6,50112-Jul-200912:11
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2.manifestNot applicable85612-Jul-20090:08
AMD64
File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.30729.4148.catNot applicable6,55012-Jul-20097:35
9.0.30729.4148.policyNot applicable76811-Jul-200919:46
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_673f7fa2.catNot applicable6,50112-Jul-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_673f7fa2.manifestNot applicable85811-Jul-200922:17
atl90.dll9.0.30729.4148176,45611-Jul-200922:11
atl90.dll9.0.30729.4148176,45611-Jul-200922:11
IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTime
9.0.30729.4148.catNot applicable6,53712-Jul-200911:58
9.0.30729.4148.policyNot applicable76611-Jul-200921:00
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-Jul-20091:27
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-Jul-20091:27
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_64908062.catNot applicable6,48812-Jul-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_64908062.manifestNot applicable85712-Jul-20091:33
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973924 — ostatni przegląd: 09/03/2009 16:48:05 — zmiana: 3.0

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB973924
Opinia